1. Trang chủ >
  2. Kỹ thuật >
  3. Điện - Điện tử - Viễn thông >
Tải bản đầy đủ - 27 (trang)
4 Đánh giá mạng viễn thông công an

4 Đánh giá mạng viễn thông công an

Tải bản đầy đủ - 27trang

Mạng viễn thông Công anHệ thống chuyển mạch quá giang tại Hà Nội là trung tâm vùng chocác tổng đài Công an tỉnh, thành phố ở miền Bắc, từ Nghệ An trở ra.

Hệ thống chuyển mạch quá giang tại Đà Nẵng là trung tâm vùngcho các tổng đài Công an tỉnh, thành phố ở miền Trung, từ Hà Tĩnh đến Bình

Thuận.

Hệ thống chuyển mạch quá giang tại TP. Hồ Chí Minh là trung tâmvùng cho các tổng đài Công an tỉnh, thành phố ở miền Nam, từ Đồng Nai trở

vào.

Trong tiến trình phát triển và để đồng bộ với sự phát triển của mạng viễn

thông Quốc gia, Ngành công an sẽ phát triển thêm các trung tâm chuyển mạch

quá giang, ví dụ như tại Cần Thơ cho các tổng đài Công an các tỉnh Đồng bằng

Nam Bộ.

2.4.1.2Mạng cấp IIBao gồm các tổng đài đã được trang bị tại Công an tỉnh, thành phố và

mạng truyền dẫn nội bộ Công an các tỉnh, thành phố đó, mỗi tổng đài được hoà

mạng quốc gia thông qua việc kết nối với tổng đài nội hạt của Bưu điện tỉnh,

thành phố đó. Ngoài ra khi phát triển được luồng truyền dẫn riêng thì các tổng

đài trong từng khu vực ở miền Bắc, miền Trung và miền Nam sẽ được kết nối

trực tiếp với tổng đài trung tâm vùng của khu vực đó bằng các luồng PCM.14Mạng viễn thông Công an

Mạng Viễn thông Công AnMạng cấp

IMạng Viễn thông Quốc gia đi Quốc tế#Tổng đàii trung tâm vùng

Tổng đà trung tâm vùng

Bộ Công an tại Hà Nội, Đà

Bộ Công an tại Hà Nội, Đà

Nẵng, Tp. Hồ Chí Minh

Nẵng, Tp. Hồ Chí MinhMạng cấp IITổng đài chuyển tiếp số

CẤP QUỐC GIA#Tổng đàii Công an các

Tổng đà Công an các

tỉnh thành phố tại 61

tỉnh thành phố tại 61

tỉnh thành phố

tỉnh thành phố#Tổng đài chuyển tiếp sốTổng đài nội hạt số

CẤP NỘI HẠTMạng cấp IIITổng đàii Công an

Tổng đà Công an

các quận, huyện

các quận, huyệnRSUHình 3- : Cấu trúc phân cấp mạng Viễn thông Công an

2.4.1.3Mạng cấp IIIBao gồm các tổng đài trang bị cho Công an các huyện, thị xã,... các tổng

đài này được kết nối trực tiếp với tổng đài của Công an tỉnh.

2.4.2 Thiết bị, mạng lưới

Mạng viễn thông ngành Công an đã được trang bị 100% tổng đài điện tử

số tại các Công an tỉnh, thành phố với dung lượng vừa và nhỏ. Mạng truyền dẫn

nội tỉnh đã sử dụng đến các thiết bị truyền dẫn số như cáp quang, viba số và thiết

bị ghép luồng PCM ở một số tỉnh, thành phố lớn như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh,

Hải Phòng, Hoà Bình, Thanh Hoá, Tây Ninh,... để thực hiện kết nối hoà mạng

với mạng quốc gia, thực hiện việc liên lạc được thuận lợi, đáp ứng sự chỉ huy

chỉ đạo tác chiến của ngành Công an. Đối với mạng truyền dẫn nội Công an

tỉnh, thành phố vanã còn phải sử dụng cáp đồng cho mạng thuê bao.

Tổng đài tại các trung tâm ở Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng vừa thực

hiện chức năng Local vừa thực hiện chức năng Tranzit. Các trung tâm này kết

nối với nhau bằng một số ít luồng E1 và báo hiệu R2.

15Mạng viễn thông Công anViễn thông Công an vẫn còn những hạn chế cùng với tình trạng chung của

mạng viễn thông trong xu thế phát triển sang mạng ISDN như:

Mỗi dịch vụ đều phải có mạng riêng bao gồm cả hệ thống truyềndẫn và chuyển mạch.

Mỗi dịch vụ phải có một đôi dây và thiết bị đầu cuối riêng.Những vẫn đề này gây ra sự không tiện lợi cho sử dụng: Phải có nhiều

danh bạ và thiết bị đầu cuối tương ứng, phải có kế hoạch tổ chức triển khai và

vận hành riêng cho từng mạng. Chính vì vậy vấn đề quản lý và bảo dưỡng thiết

bị rất cồng kềnh và tốn phí.

2.5Một số nhu cầu phát triển trong giai đoạn tớiTheo kết quả dự báo nhu cầu dịch vụ và định hướng phát triển của ngành

trong thời gian tới, ngành Công an phải có kế hoạch nâng cấp, xây dựng mạng

thông tin viễn thông hiện đại bảo đảm một số yêu cầu như sau:

2.5.1 Nhu cầu tại mạng cấp I

Mạng cấp I của ngành Công an bao gồm 3 khu vực Hà Nội, Đà Nẵng và

TP. Hồ Chí Minh.

Nhu cầu về dịch vụ thoại: 3 trung tâm trên vừa thực hiện chức năngchuyển tiếp vừa thực hiện chức năng cung cấp trực tiếp dịch vụ trong thời gian

tới sẽ phải bảo đảm dung lượng: 20.000 thuê bao thoại.

Nhu cầu về dịch vụ đa phương tiện: Dịch vụ hội nghị Video đađiểm (tại 3 trung tâm), dịch vụ truyền ảnh động (Mpeg-2).

Dịch vụ truyền số liệu: Liên kết các mạng LAN tại 3 trung tâm vàđảm bảo chuyển tiếp lưu lượng cho các mạng LAN qua 3 trung tâm này. Với các

cơ sở dữ liệu nằm rải rác ở các cơ quan Cục, Tổng cục và các địa phương, nhu

cầu về băng tần cho dịch vụ này là rất lớn.

Đường dây nóng.16Mạng viễn thông Công an2.5.2 Nhu cầu tại mạng cấp II, III

Trong giai đoạn trứoc mắt, mạng cấp II, III của ngành Công an chưa có

nhiều biến động lớn, số lượng thuê bao thoại tăng không đáng kể nên lưu lượng

xuất không có nhiều đột biến.

2.6Bảo mật2.6.1 Yêu cầu bảo mật thông tin cho Viễn thông Công an

Mạng viễn thông Công an phục vụ cho sự chỉ huy, chỉ đạo của ngành từ

Trung ương đến địa phương để giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã

hội. Các lực lượng thù địch bên trong và bên ngoài luôn tìm cách đánh cắp, nghe

trộm và thu thập các thông tin công an để phân tích và nghiên cứu chống phá

các hoạt động của ngành. Vì vậy việc truyền đưa, thu thập và xử lý thông tin

bằng các hệ thống tự động hoá và nhân công trên mạng Quốc gia nói chung và

thông tin công an đòi hỏi phải được đảm bảo tính bí mật của các thông tin này.

Do đó việc bảo mật thông tin công an là một yêu cầu quan trọng và tính thời sự

của các bản tin cần phải áp dụng các biện pháp bảo mật trong quá trình thu thập,

xử lý và truyền đưa các thông tin này ở nhiều cấp độ khác nhau. Nhìn chung các

thông tin quân sự và công an có tầm chiến lược liên quan đến toàn ngành thường

có thời hiệu dài, ý nghĩa cực kỳ quan trọng, do vậy đòi hỏi các biện pháp bảo

mật hết sức khắt khe.

2.6.2 Các khả năng thất thoát thông tin trên mạng Viễn thông

Có hai nguyên nhân cơ bản gây thất thoát thông tin khi truyền đưa, thu

thập và xử lý các thông tin công an trên mạng viễn thông, đó là:

Nguyên nhân kỹ thuật+Thất thoát trên đường truyền dẫn và tại các trung tâm chuyển mạchdo đối phương sử dụng các thiết bị nghe trộm;

+Thất thoát do đối phương tìm cách truy nhập trái phép trên mạngviễn thông Công an cũng như truy nhập các cơ sở dữ liệu;

+Thất thoát do đối phương thu và giải mã các bức xạ lọt từ các thiếtbị xử lý, tính toán, ví dụ như các bức xạ điện từ của hoạt động máy tính.

17Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

4 Đánh giá mạng viễn thông công an

Tải bản đầy đủ ngay(27 tr)

×