1. Trang chủ >
  2. Kỹ thuật >
  3. Điện - Điện tử - Viễn thông >
Tải bản đầy đủ - 27 (trang)
5 Một số nhu cầu phát triển trong giai đoạn tới

5 Một số nhu cầu phát triển trong giai đoạn tới

Tải bản đầy đủ - 27trang

Mạng viễn thông Công an2.5.2 Nhu cầu tại mạng cấp II, III

Trong giai đoạn trứoc mắt, mạng cấp II, III của ngành Công an chưa có

nhiều biến động lớn, số lượng thuê bao thoại tăng không đáng kể nên lưu lượng

xuất không có nhiều đột biến.

2.6Bảo mật2.6.1 Yêu cầu bảo mật thông tin cho Viễn thông Công an

Mạng viễn thông Công an phục vụ cho sự chỉ huy, chỉ đạo của ngành từ

Trung ương đến địa phương để giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã

hội. Các lực lượng thù địch bên trong và bên ngoài luôn tìm cách đánh cắp, nghe

trộm và thu thập các thông tin công an để phân tích và nghiên cứu chống phá

các hoạt động của ngành. Vì vậy việc truyền đưa, thu thập và xử lý thông tin

bằng các hệ thống tự động hoá và nhân công trên mạng Quốc gia nói chung và

thông tin công an đòi hỏi phải được đảm bảo tính bí mật của các thông tin này.

Do đó việc bảo mật thông tin công an là một yêu cầu quan trọng và tính thời sự

của các bản tin cần phải áp dụng các biện pháp bảo mật trong quá trình thu thập,

xử lý và truyền đưa các thông tin này ở nhiều cấp độ khác nhau. Nhìn chung các

thông tin quân sự và công an có tầm chiến lược liên quan đến toàn ngành thường

có thời hiệu dài, ý nghĩa cực kỳ quan trọng, do vậy đòi hỏi các biện pháp bảo

mật hết sức khắt khe.

2.6.2 Các khả năng thất thoát thông tin trên mạng Viễn thông

Có hai nguyên nhân cơ bản gây thất thoát thông tin khi truyền đưa, thu

thập và xử lý các thông tin công an trên mạng viễn thông, đó là:

Nguyên nhân kỹ thuật+Thất thoát trên đường truyền dẫn và tại các trung tâm chuyển mạchdo đối phương sử dụng các thiết bị nghe trộm;

+Thất thoát do đối phương tìm cách truy nhập trái phép trên mạngviễn thông Công an cũng như truy nhập các cơ sở dữ liệu;

+Thất thoát do đối phương thu và giải mã các bức xạ lọt từ các thiếtbị xử lý, tính toán, ví dụ như các bức xạ điện từ của hoạt động máy tính.

17Mạng viễn thông Công anNgoài nguyên nhân kỹ thuật, thì thông tin còn có thể bị đánh cắp dosự bất cẩn và thiếu cảnh giác của nhân viên vận hành, khai thác trên mạng Viễn

thông.183Xây dựng mạng thông tin chuyên dụng Công an

PHƯƠNG ÁN MẠNG B-ISDN CHUYÊN DỤNG NGÀNHCÔNG AN

Với xu thế phát triển của thế giới, khu vực và mạng viễn thông quốc gia,

việc xây dựng phương án mạng B-ISDN Bộ Công an là cần thiết và cấp bách.

Đây sẽ là cơ sở phương hướng phát triển hiện đại của mạng viễn thông ngành

trong giai đoạn sắp tới nhằm nâng cao tiềm lực và khả năng của ngành Công an

trong việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Trên cơ sở những phân tích và đánh giá hiện trạng mạng viễn thông tin

học ngành Công an chúng tôi mạnh dạn đề xuất phương án triển khai mạng BISDN Bộ Công an như sau:

3.1Tiến trình triển khaiNhư đã được xác định trong định hướng phát triển của ITU-T cũng như

ngành Bưu điện Việt nam, quá trình tiến lên mạng B-ISDN là một quá trình lâu

dài, phức tạp và trải qua nhiều giai đoạn. Đối với ngành Công an việc định

hướng phát triển mạng B-ISDN là rất cần thiết với phương châm hiện đại phù

hợp với điều kiện của Việt nam.

Việc triển khai mạng B-ISDN ngành Công an được thực hiện qua các giai

đoạn sau:

3.1.1 Giai đoạn 1: Từ năm 2000-2005

Giai đoạn này tập trung chủ yếu vào việc nâng cấp xây dựng mạng cấp I

của ngành, nhằm nâng cao năng lực mạng, tạo ra khả năng cung cấp các dịch vụ

đa phương tiện mới như Hội nghị Video, truyền ảnh động, truyền file tốc độ cao,

truy nhập cơ sở dữ liệu tốc độ cao và tăng dung lượng cũng như khả năng

chuyển tiếp của các tổng đài tại 3 trung tâm vùng là Hà Nội, Đà Nẵng và TP. Hồ

Chí Minh. Giai đoạn này đóng vai trò quyết định trong tiến trình triển khai mạng

B-ISDN ngành Công an sau này bởi nó sẽ xây dựng nền tảng và kinh nghiệm

triển khai cũng như khai thác quản lý đối với mạng B-ISDN. Trong giai đoạn

này những dịch vụ chủ yếu được triển khai bao gồm: dịch vụ thoại, dịch vụ Hội

nghị Video, truyền file tốc độ cao, truyền ảnh động và truy cập cơ sở dữ liệu tốc

độ cao.19Xây dựng mạng thông tin chuyên dụng Công an

3.1.2 Giai đoạn 2: Từ năm 2005-2010

Giai đoạn này cơ cấu và tổ chức mạng cũng như việc triển khai các dịch

vụ đã đi vào ổn định, kinh nghiệm của cán bộ kỹ thuật đã được nâng cao nên

giai đoạn này sẽ tiến hành triển khai mạng truy nhập B-ISDN tại các tỉnh và

trung tâm mới (theo dự báo tại Cần thơ). Đồng thời theo tiến trình triển khai của

mạng viễn thông quốc gia giai đoạn này mạng trục quốc gia đã bắt đầu chuyển

sang mạng B-ISDN nên việc kết nối mạng trục của ngành với mạng trục quốc

gia sẽ đựoc triển khai. Giai đoạn này cần đặc biệt lưu ý đến vấn đề bảo mật

thông tin. Cấu hình mạng trong giai đoạn này được mở rộng đồng thời có sự

thay đổi về công nghệ mạng. Giai đoạn này sẽ phải tiến hành xây dựng mạng

truyền dẫn riêng của ngành đảm bảo khả năng độc lập trong những tình huống

đặc biệt.

3.2Lựa chọn công nghệ và giải pháp mạng3.2.1 Lựa chọn công nghệ

Trong giai đoạn hiện nay còn rất nhiều bàn cãi về việc lựa chọn công

nghệ mạng nào cho giải pháp mạng đa dịch vụ đa phương tiện, mặc dù ITU-T đã

khẳng định trong những khuyến nghị của mình rằng công nghệ ATM sẽ là nền

tảng cho mạng B-ISDN tương lai. Việc định hướng công nghệ rất khó có khả

năng dựa trên định hướng của một số hãng sản xuất thiết bị nào đó vì vậy đối

với ngành Công an dựa trên khuyến nghị của ITU-T và định hướng phát triển

của Bưu điện trong giai đoạn 2000-2020 việc lựa chọn công nghệ ATM là giải

pháp hợp lý và mang tính định hướng lâu dài. Với công nghệ ATM, mạng viễn

thông tin học ngành Công an có khả năng cung cấp những dịch vụ đa phương

tiện đa dịch vụ đặc biệt những dịch vụ như Hội nghị Video, truyền ảnh động...

cho các cơ quan của Bộ, của ngành trên toàn quốc. Việc lựa chọn công nghệ

ATM không loại bỏ việc triển khai các ứng dụng dịch vụ trên nền IP do đó với

mạng trục ATM hoàn toàn có khả năng triển khai các thiết bị trên nền IP tại

ngoại biên và các tỉnh thành trong toàn quốc nếu có nhu cầu.20Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

5 Một số nhu cầu phát triển trong giai đoạn tới

Tải bản đầy đủ ngay(27 tr)

×