1. Trang chủ >
  2. Kỹ thuật >
  3. Điện - Điện tử - Viễn thông >
Tải bản đầy đủ - 27 (trang)
2 Lựa chọn công nghệ và giải pháp mạng

2 Lựa chọn công nghệ và giải pháp mạng

Tải bản đầy đủ - 27trang

Xây dựng mạng thông tin chuyên dụng Công an

3.2.2 Giải pháp mạng

3.2.2.1Cơ sở xây dựng giải phápViệc xây dựng giải pháp cấu hình mạng phụ thuộc vào nhu cầu sử dụng

và phát triển dịch vụ trong thời gian tới. Căn cứu vào các giai đoạn phát triển

mạng đã nêu trong phần trên với mô hình tổ chức mạng theo cấp I, II trên toàn

quốc mạng của ngành phải bảo đảm tính kinh tế đồng thời bảo đảm tính hiện đại

và trong một chứng mực nhất định phải áp dụng công nghệ tân tiến cao cấp

(công nghệ ATM).

Mô hình phân cấp tổ chức mạng và nhu cầu của từng khu vực được mô tả

trong phân tiếp theo.

a)Mô hình tổ chứcMạng cấp I: 3 trung tâm vùng Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh, Đà NẵngMạng cấp II:b)Yêu cầu:61 Công An Tỉnh, Thành phố.Kết nối, tổ chức mạng cung cấp đa dịch vụ, đa phương tiện.

Thiết bị chuyển mạch, tích hợp đặt tại 3 trung tâmThiết bị tích hợp đặt tại Công An Tỉnh, Thành phố.Tăng hiệu quả sử dụng đường truyềnCung cấp chất lượng dịch vụ tốtCó khả năng mở rộng caoBảo vệ đầu tư, đáp ứng các dịch vụ mới, làm nền tảng cơ sở hạ tầngtrong tương lai.

Trên cơ sở những yêu cầu và mô hình tổ chức mạng hiện tại chúng tôi đề

xuất giải pháp mạng như sau:213.2.2.2Giải pháp tổng thểE1Trung tâm vùng

miền BắcH

26

1

Mp

eg 2V35/Ethernet1-4 E1nE

1

Thiết bị

trung

tâm

vùngCA CÁC TỈNH, TP

MIỀN BẮC

E111 E1 (40

E1)8 E1

(26

E1)44 Yết

Kiêu5 E1

(18

E1)

Trung tâm

miền TrungHình 4- : Cấu hình tổng

H

26

1Mp

eg 2 V35/Ethernet22H

26

1

Mp

eg 21-4 E1

Host

(Tran

sit+L

ocal)1-4 E1

258 Nguyễn

TrãiH

26

1CA CÁC TỈNH, TP MIỀN TRUNGMp

eg 2 V35/EthernetV35/EthernetCA CÁC TỈNH, TP

MIỀN NAM1-4 E1Thiết bị nE

trung

1

tâm

vùng vùng1-4 E1E1Thiết bị

trung

tâm

vùng1-4 E1H

26

1

Mp

eg 2V35/EthernetTrung tâm vùng

miền NamHost

(Tran

sit+L

nE

ocal)

1E1

H

26

1

Mp

eg 2V35/Ethernet3.2.2.3Giải pháp kết nối trung tâm vùngTại trung tâm Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, sử dụng thiết bị

trung tâm vùng với các chức năng:

Làm nhiệm vụ chuyển mạch thay thế tổng đài Transit tại 3 trungtâm vùng

Tích hợp dịch vụ thoạiTích hợp dịch vụ VideoTích hợp dịch vụ dataKết nối giữa 3 chuyển mạch ATM bằng luồng E1 sử dụng các modul 8

cổng E1

a)Tại Hà Nội8xE1 đi DNE11-4 E1 đi CA Tỉnh, TP

(x29 CA Tỉnh, TP phía

Bắc)11xE1 đi HCMThiết bị

trung tâm

vùngMPEG2H261V35/EthernetPBXHình 4- : Cấu hình kết nối trungtâm vùng tại Hà Nội

b)Tại Tp. Hồ Chí Minh11xE1 đi HNE11-4 E1 đi CA Tỉnh, TP

(x19 CA Tỉnh, TP phía

Nam)MPEG223

PBX8xE1 đi DNThiết bị

trung tâm

vùngH261V35/EthernetHình 4- : cấu hình Tại Tp. Hồ Chí Minh

c)Tại Đà Nẵng1-4 E1 đi CA Tỉnh, TP

(x14 CA Tỉnh, TP miền Trung)8xE1 đi HNE15xE1 đi HCMThiết bị

trung tâm

vùngMPEG2H261V35/EthernetPBXHình 4- : Cấu hình tại Đà Nẵng

3.2.2.4Giải pháp kết nối trung tâm vùng với Công An Tỉnh,Thành phố

Kết nối giữa trung tâm vùng và các tỉnh:

Hà Nội với 29 chi nhánh.HCM với 20 chi nhánh.Đà nẵng với 14 chi nhánh.Kết nối giữa trung tâm vùng và các chi nhánh cũng thông qua các đường

E1 theo chuẩn ATM UNI. Các kết nối TỈNH, TP theo nhu cầu sử dụng từ 1 đến 4

này tuỳ

CA CÁC

E1

TĐ BĐ

E1Tới trung tâm vùngH261

Mpeg 2V35/Ethernet24Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2 Lựa chọn công nghệ và giải pháp mạng

Tải bản đầy đủ ngay(27 tr)

×