1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Báo cáo khoa học >

4 Giải pháp thông gió

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (208.39 KB, 21 trang )


Được thực hiện trong phòng mà nguồn độc hại phân bố đều (trường học, nhà hát,

bệnh viện) hoặc ở những phòng mà không đoán trước được nguồn độc hại sẽ xuất hiện ở

vị trí nào (cửa hàng ăn, quán giải khát, câu lạc bộ….)

Hệ thống thông gió chung có nhược điểm là nơi không có độc hại cũng bị ảnh hưởng

của nguồn độc hại nơi khác tràn qua.17 Thông gió cục bộ:

Được thực hiện để thải trực tiếp chất độc hại từ nguồn phát sinh ra ngoài (hút cục bộ)

hoặc là thổi không khí sạch vào các vị trí cần thiết và biết trước (thổi cục bộ).Việc tổ

chức, xử lý hợp lý các chất gây ô nhiễm phải thoả mãn các yêu cầu sau:

- Không cản trở thao tác công nghệ.

- Không cho không khí chứa chất ô nhiễm đi qua vùng thở.

- Vận tốc thu khí đủ lớn.

Tuỳ theo điều kiện thực tế, trong một công trình có thể vừa kết hợp thông gió

chung vừa thông gió cục bộ.

 Thông gió sự cố:

Đó là sự thay đổi nhanh chóng thể tích không khí trong phòng đã bị ô nhiễm để khỏi

ảnh hưởng đến sức khoẻ của công nhân và tác hại đến sản xuất. Trong thông gió sự cố

thường dùng hệ thống thông gió áp suất âm (chỉ có hút chứ không có thổi) đảm bảo khí

độc hại không bị lan toả ra ngoài. Thiết bị phát hiện và xử lý thường tự động (các rơ le

kích thích nồng độ độc hại, các rơle nối mạch điện…) hoặc đóng mở hệ thống bằng tay.18PHẦN 4: KẾT LUẬN

Thực trạng môi trường các cơ sở chế biến thủy sản giai đoạn hiện nay có nhiều mặt

tích cực: Các cơ sở chế biến thủy sản đã có nhiều cố gắng trong công tác bảo vệ môi

trường. Phát triển sản xuất đi đôi với áp dụng hệ thống quản lý môi trường, Hệ thống xử

lý chất thải được quan tâm đầu tư, công nghệ xử lý nước thải tương đối phù hợp, đội ngũ

cán bộ môi trường cơ sở bước đầu đáp ứng được công tác quản lý môi trường; chi phí

cho môi trường chiếm tỷ lệ trong giá thành sản phẩm, nhiều cơ sở có định hướng tốt

trong việc nâng cao hiệu quả bảo vệ môi trường.

Tuy nhiên, môi trường các cơ sở chế biến thủy sản còn nhiều vấn đề tồn tại cần giải

quyết: ÔNMT của các loại hình chế biến là khác nhau, hệ thống xử lý nước thải, khí thải

còn chưa hoàn chỉnh, chi phí cao; chất thải nguy hại tồn đọng ngày càng nhiều; sử dụng

chất tẩy rửa khử trùng ngày ngày càng tăng; áp dụng hệ thống quản lý môi trường còn

chưa đầy đủ, thiếu thống nhất, các Quy chuẩn, tiêu chuẩn đặc thù cho chế biến thủy sản

còn chưa hoàn thiện; ý thức chấp hành các quy định về môi trường chưa cao, vi phạm của

các cơ sở CBTS ngày càng tăng; Hoạt động hỗ trợ về môi trường cho các cơ sở CBTS

chưa nhiều.

Với nhu cầu ngày càng lớn trong tiêu thụ và sản xuất cùng với sự tiến bộ của ngành

kỹ thuật khoa đã tạo điều kiện cho doanh nghiệp sản xuất số lượng lớn các mặt. Nhưng

lại tạo ra 1 lượng lớn chất thải ra ngoài làm cho môi trường ngày càng xấu đi, trước tình

hình đó ngành công nghệ môi trường ra đời tạo điều kiện kiểm soát và giải quyết các chất

thải trong và sau sản xuất. Tùy theo đặt tính từng nguyên liệu cũng như sản phẩm mà ta

có các phương pháp khác nhau để kiểm soát và xử lý.

Để giảm thiểu ÔNMT trong thời gian tới cần phải tiến hành nhiều giải pháp được

nêu như trên để hạn chế chất thải ngay từ công tác quản lí đến sản xuất. Đây cũng chính

là yêu cầu và đòi hỏi khách quan trong phát triển bền vững ngành chế biến thủy sản, góp

phần đẩy nhanh tiến trình CNH - HĐH đất nước.19TÀI LIỆU THAM KHẢO

http://luanvan.net.vn/luan-van/nghien-cuu-che-bien-glucosamin-tu-vo-tom-38227/

http://somico.com.vn/sanpham/xu-ly-nuoc-thai-thuy-hai-san/ http://doc.edu.vn/tailieu/do-an-giam-thieu-chat-thai-nganh-che-bien-thuy-san-50096/

http://www.vatgia.com/raovat/1715/1829394/xu-ly-nuoc-thai-che-bien-tom-donglanh.html

http://www.vatgia.com/raovat/1715/2151804/xu-ly-nuoc-thai-che-bien-tom-donglanh.html

http://doc.edu.vn/tai-lieu/do-an-quy-trinh-san-xuat-chitin-tu-phe-lieu-tom-tuoi-49833/

http://tomkhorachgoc.com.vn/Gi%E1%BB%9Bi-thi%E1%BB%87u-s%E1%BA%A3nph%E1%BA%A9m/tom-kho-rach-goc-len-ngoi.html

http://bienvanguoi.wordpress.com/2011/05/31/che-bien-tom-kho-o-louisiana/

http://stp.vista.vn/index.asp?mstl=8020&type=2

http://covetiver.com/vi/news/Tin-tuc/Bui-va-cac-phuong-phap-xu-ly-bui-loc-bui-49/

http://tintucmoitruong.com/he-thong-xu-ly-khi-thai/

http://nilp.org.vn/Details/id/2033/Mot-so-van-de-ve-moi-truong-trong-che-bien-thuy-sano-nuoc-ta-hien-nay20MỤC LỤC21Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.docx) (21 trang)

×