1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Tài chính - Ngân hàng >

CHƯƠNG 3: NHẬN XÉT VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VỀ VẤN ĐỀ TÀI CHÍNH ĐỂ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TNHH MTV MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ THANH HÓA

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.01 MB, 68 trang )


Báo cáo thực tập tốt nghiệp

GVHD: TH.S. Lê Đức Thiện3.2. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VỀ VẤN ĐỀ TÀI CHÍNH ĐỂ NÂNG CAO

HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

Nhìn chung, bộ máy quản lý của công ty đă đáp ứng được yêu cầu tính

giảm gọn nhẹ của nhà nước đảm bảo sự lănh đạo tập trung và thống nhất. Tuy

nhiên trong quá trình quản lý vẫn còn có một vài hạn chế do sự đình trệ. Không

ngừng bổ sung sắp xếp lại đội ngũ lao động cho thật hợp lý và khoa học, không

ngừng nâng cao trình độ nghiệp vụ cho mỗi cán bộ công nhân viên trong công

ty.

Tình hình tài chính của công ty có biến động mạnh qua các năm làm cho

lợi nhuận thu được giảm dần. Lượng vốn bằng tiền của công ty cũng rất thấp,

công ty cũng cần phải tăng thêm lượng vốn bằng tiền cao hơn để đáp ứng

tìnhhình thanh toán và nâng cao hiệu quả sử dụng. Xây dựng chiến lược sản xuất

kinh doanh trong những năm tới cho thật sự phù hợp để có thể bảo toàn nguồn

vốn và tăng nộp ngân sách cho nhà nước.

Bên cạnh đó, công ty cần có chính sách vay tín dụng phù hợp trong từng

giai đoạn, tăng cường quản lý và sử dụng vốn hiệu hơn. Tăng cường hơn nữa

việc giám sát sử dụng nguồn vốn và quả lý tài sản trong quá trình sản xuất kinh

doanh để có kế hoạch sử dụng cho hợp lý.

Tài sản cố định của công ty tăng dần qua các năm, năm 2010 là

20.279.689.207 đồng, năm 2011 là 23.822.696.281 đồng và năm 2012 là

36.772.422.201 đồng. Công ty nên giữ mức tài sản cố định này trong năm 2013,

đồng thời phải thay thế máy móc thiết bị cũ cho phù hợp với nhu cầu hoạt động

của công ty. Đầu tư cho công nghệ sản xuất mới hiện đại đuổi kịp sự phát triển

công nghệ trong khu vực và thế giới.

Tăng cường liên minh với các doanh nghiệp đồng nghành để hỗ trợ nhau

cùng phát triển

Vòng quay hàng tồn kho đang ở mức thấp 31,99 vòng, nên số ngày luân

chuyển trong một vòng đang ở mức rất thấp, công ty nên giữ ở mức số vòng

luân chuyển trong ngày như vậy để tốt hàng tồn kho luân chuyển. Bên cạnh đó

công ty cần quản lý tốt các hợp đồng, theo dõi nắm bắt kịp thời sự biến động giá

SV Thực hiện: Nguyễn Thị Phương – MSSV: 10014843Trang 56Báo cáo thực tập tốt nghiệp

GVHD: TH.S. Lê Đức Thiệncả trên thị trường trong và ngoài nước để xác định giá mua bán, và tồn trữ

nguyên vật liệu một cách hợp lý.

Công ty nên tạo điều kiện và quan tâm hơn đến công tác kế toán thông qua

việc tuyển dụng thêm những nhân viên kế toán có trình độ cao và nhiều kinh

nghiệm. Điều này sẽ giúp cho công tác kế toán được thực hiện nhanh, gọn và

chính xác hơn.SV Thực hiện: Nguyễn Thị Phương – MSSV: 10014843Trang 57Báo cáo thực tập tốt nghiệp

GVHD: TH.S. Lê Đức ThiệnKẾT LUẬN

Sự tồn tại công ty luôn gắn liền với quá trình hoàn thiện và đổi mới của tất

cả các bộ phận trong cơ cấu tổ chức của công ty, đặc biệt là bộ phận kế toán.

Công ty TNHH Một thành viên Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa đã

trải qua 53 năm xây dựng và trưởng thành. Điều đó thể hiện sức mạnh bền vững

của công ty trước và sự cạnh tranh khốc liệt của nền kinh tế thị trường.

Nhh ìn chung, nguồn lực tài chính của công ty có một số điểm yếu. Lợi

nhuận thu được qua các năm có sự tăng và không đáng kể. Công ty cần phải

xem xét cẩn trọng và đề ra phương hướng đúng đắn nhằm giúp cho quá trình

hoạt động của công ty đạt hiệu quả cao hơn.

Theo chủ quan của mình, em đă nêu ra một số kiến nghị nhằm tăng cường

năng lực tài chính của công ty. Tuy nhiên do thời gian thực tập chưa được bao

lâu, trình độ bản thân c đòn nhiều hạn chế bước đầu làm quen với tìnhhình thực tế

nên em còn có những thiếu sót không thể tránh khỏi. Vì vậy em mong rằng sẽ

nhận được ý kiến đóng góp của thầy cô giáo và các bạn để bài viết hoàn thiện

hơn, góp phần nhỏ bé làm cho công ty phát triển vững mạnh hơn.SV Thực hiện: Nguyễn Thị Phương – MSSV: 10014843Trang 58Báo cáo thực tập tốt nghiệp

GVHD: TH.S. Lê Đức ThiệnDANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Dương Hữu Hạnh, Giáo trình Quản trị tài doanh nghiệp hiện đại, Nhà Xuất

Bản Thống Kê.

2. GVC. Nguyễn Thị Mỵ và TS. Nguyễn Đức Dũng, Giáo trình Phân Tích

Hoạt Động Kinh Doanh, Giảng Viên Đại Học Quốc Gia TP.Hồ Chí Minh, Nhà

Xuất Bản năm 2011.

3. TS. Nguyễn Quang Thu, Giáo trình Quản Trị Tài Chính Căn Bản, Nhà Xuất

Bản Thống Kê 2007.

4. Các trang web tham khảo

www.tailieu.vn

www.kienthuctaichinh.com

www.urencothanhhoa.com.vn và một số tạp chí, trang web khácSV Thực hiện: Nguyễn Thị Phương – MSSV: 10014843Trang 59Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (68 trang)

×