1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kinh tế - Quản lý >

I- Đặc điểm về xuất bản phẩm

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (644.24 KB, 68 trang )


Luận văn tốt nghiệpNguyễn Thanh Hà - Marketing 41Bợc sáng tác trong nớc và dịch từ văn học nớc ngoài (nhà xuất bản Văn học,

Văn hoá, Văn nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, Phụ nữ, Thanh niên).

- Sách giáo khoa, giáo trình, học ngữ: 60%, đối tợng phục vụ là các

cháu mẫu giáo, học sinh tiểu học, trung học, đại học, sau đại học và các thầy,

cô giáo (nhà xuất bản Giáo dục, Đại học Quốc gia).

- Sách thiếu nhi: 10%, bao gồm: sách truyện tranh, truyện dài, truyện

vừa, truyện lịch sử, danh nhân, sách tìm hiểu thế giới xung quanh (thế giới

động vật, thực vật), khoa học viễn tởng (nhà xuất bản Kim Đồng, Trẻ, Thành

phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Văn hoá dân tộc).

2. Vai trò của sách Một sản phẩm văn hoá tinh thần

Sách là một sản phẩm đặc biệt, nó đem lại tri thức cho con ngời, cung

cấp những kiến thức về lịch sử, kinh tế, văn hoá, khoa học kỹ thuật, quản lý

kinh tế, những hiểu biết sâu sắc về xã hội, xã hội càng văn minh thì kiến thức

con ngời đòi hỏi càng cao. Sách không chỉ mang lại giá trị văn hoá cho con

ngời mà còn là phơng tiện giải trí, cung cấp những thông tin cần thiết cho đời

sống tinh thần của mỗi ngời. Vì thế, nó tác động mạnh mẽ tới tâm t, tình cảm

của mỗi con ngời và góp phần tích cực vào việc hình thành nhân cách ngời sử

dụng nó, tức là sách mang ý nghĩa giáo dục rất lớn.

Để sáng tác, viết ra một cuốn sách phải mất nhiều thời gian và công

sức của tác giả. Tác giả phải suy nghĩ, tìm tòi, sáng tạo, tổng hợp vất vả mới

có thể thai nghén đứa con tinh thần đợc. Không chỉ đa thông tin vào sách

là xong mà tác giả còn phải xem đa thông tin nh thế nào, đa bao nhiêu, đa

vào mục nào, mục nào cần dài hay ngắn.v.vđể có thể truyền tải đến ngời

đọc một cách khoa học, dễ hiểu nhất. Quá trình từ khi có ý tởng đến khi hoàn

chỉnh một cuốn sách là cả một thời gian dài có khi đến hàng chục, hàng trăm

năm nhng nó mang lại giá trị lớn cho nhân loại.

Ngày nay, đất nớc ta đang trong quá trình đổi mới và hội nhập để phát

triển, chúng ta cần kịp thời gạt bỏ những mối hạn chế và tiêu cực do cơ chế

thị trờng gây ra, đồng thời gắng phát huy các giá trị của văn hoá đọc và các

phẩm chất truyền thống của dân tộc: hiếu học, ham đọc.v.vnhằm tạo ra sức

mạnh sáng tạo của lao động trí óc để cất cánh vào thời đại mới thời đại

của văn minh trí thức.

3. Giá trị và giá trị sử dụng của sách

Giữa giá trị và giá trị sử dụng của sách có một độ chênh rất lớn. Giá trị

biểu hiện bằng tiền ghi trên giá bìa không phản ánh hết đợc giá trị sử dụng

của quyển sách. Giá trị sử dụng của sách có ý nghĩa lâu bền, mỗi loại sách có

4Luận văn tốt nghiệpNguyễn Thanh Hà - Marketing 41Bthể truyền từ ngời này sang ngời khác, từ thế hệ này sang thế hệ khác mà các

hàng hoá khác không có đợc. Các kiến thức về lịch sử, văn học, khoa học kỹ

thuậtđợc lu truyền theo không gian và thời gian đã không ngừng góp phần

nâng cao hiểu biết của con ngời.

Giá trị sử dụng của sách còn đợc thể hiện ở mặt là nó có ý nghĩa tuyên

truyền, có ảnh hởng tích cực tới hệ t tởng của con ngời, của cộng đồng và

mỗi quốc gia. Trong mọi thời kỳ, mọi giai đoạn lịch sử của đất nớc, những

quyển sách đã đóng góp phần không nhỏ trong việc giáo dục t tởng, truyền

bá đờng lối, chủ trơng của Đảng, Nhà nớc đồng thời là phơng tiện nâng cao

dân trí, phổ biến kiến thức khoa học kỹ thuật, thúc đẩy sự phát triển văn minh

tiến bộ của xã hội. Trong giai đoạn đất nớc đang chìm trong khói lửa chiến

tranh, sách theo chân cán bộ phát hành vợt muôn nẻo đờng về nông thôn, lên

miền núi, từ vùng tự do, len lỏi tới các vùng tạm chiếm tuyên truyền, giác

ngộ lý tởng Cách mạng, củng cố lòng tin, động viên tinh thần yêu nớc, ý chí

Cách mạng cho Đảng viên, chiến sỹ, đồng bào, góp sức ngời, sức của cho sự

nghiệp Cách mạng. Trong thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội trớc đây và sau

này, sách luôn đóng vai trò quan trọng trong việc tuyên truyền đờng lối,

chính sách của Đảng, Nhà nớc góp phần nâng cao

dân trí, thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới.

Ngoài ra, sách còn có 1 số đặc điểm khác nh:

- Sách là sản phẩm đòi hỏi tính thẩm mỹ cao về văn phong cũng nh

việc trình bày, thiết kế, sách không đợc bị bẩn, rách nát.

- Sách có hình dáng cố định, vuông vức thuận tiện cho việc đóng gói,

vận chuyển, bảo quản.

- Sản xuất đồng loạt: mỗi lần xuất bản cũng nh tái bản sách thờng đợc

in đồng loạt với một số lợng lớn tạo nên sự tiêu chuẩn hoá ở mỗi đầu sách về

tên tác giả, tên sách, tên nhà xuất bản, giá, kích thớc, năm xuất bản.v.v

- Sản phẩm dễ bị sao chép, in lậu: với những cuốn sách hay, tình trạng

này thờng xuyên xảy ra nhằm mục đích thu lợi bất chính.

- Tính thay thế của sản phẩm cao: cùng sách văn học nhng có thể chọn

nhiều thể loại khác nhau nh truyện trinh thám, truyện tình cảm lãng mạn,

truyện lịch sử; cùng một tác giả nhng có thể lựa chọn nhiều đầu sách khác

nhau

- Đối tợng tiêu dùng sản phẩm đa dạng: một cuốn sách có thể phù hợp

với khách hàng ở mọi lứa tuổi, giới tính, dân tộc.v.v5Luận văn tốt nghiệpNguyễn Thanh Hà - Marketing 41BII- Đặc điểm khách hàng tổ chức của xuất bản phẩmTrong bất cứ thị trờng nào, khách hàng bao giờ cũng là nhân tố quan

trọng nhất. Ngày nay, khách hàng luôn đợc đặt ở vị trí trung tâm trong các

chiến lợc của các doanh nghiệp. Họ sẽ là ngời quyết định thành công hay thất

bại của một doanh nghiệp. Việc nghiên cứu tìm hiểu khách hàng là một bớc

đi cực kỳ quan trọng, các doanh nghiệp luôn phải nắm rõ đợc nhu cầu, quan

điểm, cách thức mua, quá trình quyết định mua của khách hàng để đa ra các

quyết định kinh doanh thích hợp.

1. Nhận dạng khách hàng tổ chức

Khách hàng tổ chức trong thị trờng sách đợc chia làm 2 nhóm:

1.1. Khách hàng tổ chức là các trung gian phân phối

Khách hàng tổ chức là các trung gian phân phối bao gồm các công ty

phát hành sách địa phơng và các công ty, nhà sách t nhân trong cả nớc.

* Các công ty phát hành sách

Họ có nhiều tên gọi khác nhau: công ty phát hành sách, công ty phát

hành sách vật phẩm văn hoá, công ty phát hành sách nhiếp ảnh, công

ty sách thiết bị trờng học, công ty sách dịch vụ văn hoá, công ty văn

hoá tổng hợp, công ty phát hành sách mỹ thuật, công ty điện ảnh văn

hoá phẩm, công ty văn hoá phẩm, công ty vật phẩm văn hoá.

Các công ty này trải đều trên cả nớc với nhiệm vụ giữ vai trò chủ đạo

trong việc phát hành sách địa phơng mình, góp phần thực hiện nhiệm vụ

chính trị của địa phơng nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân địa phơng.

Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất đối với các công ty phát hành sách Nhà nớc là

thiếu vốn để có thể phát triển kinh doanh, xây dựng trang thiết bị nhà xởng.

Hiện nay trong cả nớc có 93 công ty phát hành sách, văn hoá tổng hợp,

sách thiết bị trờng học, điện ảnh và văn hoá phẩm ở các tỉnh, thành phố.

Các công ty phát hành sách có quy mô doanh thu trên 20 tỷ đ/năm chiếm

10,59%, 10 20 tỷ đ/năm chiếm 15,29%, 5 10 tỷ đ/năm chiếm 23,53%,

1 5 tỷ đ/năm chiếm 37,65%, dới 1 tỷ đ/năm chiếm 12,94%

* Các nhà sách, đại lý sách, doanh nghiệp sách t nhân:

Lực lợng phát hành sách t nhân đã góp phần quan trọng trong việc

phân phối sách tới ngời tiêu dùng cuối cùng. Với sự năng động, vận hành

theo cơ chế thị trờng các nhà sách, công ty sách t nhân đã thực sự là một địa

chỉ thu hút quan trọng đối với những ngời yêu sách góp phần nâng cao mức

hởng thụ sách của ngời dân. Họ ngày càng trở nên chuyên nghiệp, tham gia

vào cả 3 khâu in xuất bản phát hành. Sau khi quy chế Quản lý phát6Luận văn tốt nghiệpNguyễn Thanh Hà - Marketing 41Bhành xuất bản phẩm của Bộ Văn hoá - Thông tin ban hành, lực lợng t nhân

phát triển một cách mạnh mẽ, quy mô ngày một lớn với hệ thống rộng khắp,

đã góp phần tích cực vào việc phát triển thị trờng sách trong toàn quốc (Một

số nhà sách lớn đã thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần).

Ví dụ nh Công ty văn hoá phẩm Phơng Nam với hệ thống nhà sách quy mô

lớn, văn minh, hiện đại đặt tại các trung tâm văn hoá của đất nớc nh thành

phố Hồ Chí Minh, thành phố Đà Nẵng, thủ đô Hà Nội (ở Hà Nội có nhà sách

Tiền Phong ở 175 Nguyễn Thái Học là của công ty văn hoá phẩm Phơng

Nam. Với quy mô của nhà sách Tiền Phong, ta có thể thấy công ty văn hoá

phẩm Phơng Nam lớn mạnh nh thế nào)

Tuy nhiên, t nhân chỉ phục vụ các khu vực dân c đông, là những nơi

có khả năng tiêu thụ mạnh còn vùng sâu, vùng xa thì không phục vụ.

1.2. Khách hàng tổ chức là ngời tiêu dùng

Khách hàng tổ chức là ngời tiêu dùng bao gồm hệ thống th viện, viện

nghiên cứu, các trờng đại học và cao đẳng trong cả nớc.

* Hệ thống th viện

Hệ thống th viện trung ơng, tỉnh, huyện; hệ thống th viện trờng đại

học, trờng học, cơ quan, khu công nghiệp tập trung (vùng mỏ, khu chế

xuất).v.vlà các tổ chức phi kinh doanh, mua sách với mục đích phục vụ nhu

cầu đọc sách của nhân dân. Th viện các trờng đại học, trung học, cao đẳng

phục vụ nhu cầu đọc sách của học sinh, sinh viên; th viện cơ quan, ban,

ngành phục vụ nhu cầu của các cán bộ, công nhân, viên chức; th viện trung ơng tỉnh, huyện phục vụ cho nhu cầu đọc sách của đông đảo tầng lớp nhân

dân.v.v

Hệ thống th viện công cộng có 61 th viện tỉnh, thành phố, 574 th viện

cấp huyện và 7000 th viện, tủ sách, phòng đọc sách ở các thị trấn, làng, xã,

ấp văn hoá. Cha kể đến hệ thống bu điện, văn hoá, tủ sách văn phòng trong

cả nớc, th viện các ban, ngành cơ quan, tổ chức.v.v

Đây là một thị trờng hấp dẫn, một khách hàng có sức mua lớn, nhu cầu

đa dạng cần phải đợc chú trọng.

* Trờng đại học, cao đẳng, các viện nghiên cứu

Hệ thống trờng học và các viện nghiên cứu bao gồm trờng đại học, cao

đẳng, các viện nghiên cứu trong cả nớc phân phối sách giáo khoa, sách tham

khảo, sách chuyên ngành phục vụ cho nhu cầu học tập, nghiên cứu của học

sinh, sinh viên và các cán bộ nhân viên của viện. Các trờng đại học, cao đẳng

tập trung chủ yếu ở các thành phố lớn, ở trung tâm văn hoá của cả nớc hoặc7Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (68 trang)

×