1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kinh tế - Quản lý >

II- Các giải pháp Marketing

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (644.24 KB, 68 trang )


Luận văn tốt nghiệpNguyễn Thanh Hà - Marketing 41BTh viện là một thị trờng hấp dẫn, có sức mua khổng lồ với khoảng

3000 th viện. Hàng năm các th viện đều đợc cấp ngân sách và luôn sẵn sàng

mua bổ sung bất kể thời gian nào. Hơn nữa, đối với khách hàng này Tổng

công ty có một lợi thế hơn so với t nhân là có sự chỉ đạo phối hợp giữa Bộ

Văn hoá - Thông tin và Vụ th viện. Các công ty phát hành sách nhà nớc sẽ đợc các th viện u tiên lấy sách hơn t nhân. Điều đó không có nghĩa là Tổng

công ty nghiễm nhiên có thể chinh phục đợc thị trờng này, cần phải

có sự tập trung các nguồn lực, chính sách để đáp ứng tốt nhu cầu của họ.

Các công ty phát hành sách Nhà nớc là bạn hàng truyền thống của

Tổng công ty, cùng có chung nhiệm vụ của ngành phát hành sách, là những

khách hàng vừa mua sách của Tổng công ty vừa trực tiếp thực hiện các nhiệm

vụ chính trị tại địa phơng nên đây cũng là thị trờng mà Tổng công ty cần phải

chú trọng. Chỉ có họ mới có thể cùng Tổng công ty thực hiện đợc các nhiệm

vụ chính trị đặt ra tại địa phơng bởi t nhân dù năng động nhng mục tiêu kinh

doanh là chính nên không thực hiện đợc điều này. Việc đề xuất có sự thống

nhất trong ngành phát hành sách sẽ tạo thuận lợi hơn nữa cho kinh doanh của

Tổng công ty. Tuy nhiên, thiếu vốn là vấn đề mà các công ty phát hành sách

Nhà nớc đều đang gặp khó khăn, ảnh hởng đến sức mua của họ. Mặt khác,

trên thị trờng này, t nhân là đối thủ cạnh tranh lớn của Tổng công ty.

Các trờng đại học, cao đẳng phụ thuộc vào ngân sách và tài trợ nên sức

mua lớn nhng không thờng xuyên. Hơn nữa, họ thờng có riêng các nhà xuất

bản nên có thể tự thực hiện việc in - xuất bản - phát hành. Tuy nhiên, khi đợc

tài trợ theo các chơng trình, dự án giáo dục của nớc ngoài họ thờng tiến hành

đấu thầu mua sách. Trong đấu thầu thì Tổng công ty luôn có u thế hơn so với

các doanh nghiệp kinh doanh sách khác.

Các viện nghiên cứu cũng giống nh các trờng đại học, cao đẳng về khả

năng mua nhng họ có những nhu quá hẹp, những sách họ cần thì gần nh

không thu hút đợc các khách hàng khác. Tổng công ty không nên tập trung

vào khách hàng này. chỉ nên phục vụ họ trong khả năng của mình về danh

mục sản phẩm.

T nhân hiện nay đóng vai trò quan trọng trong thị trờng sách, góp phần

tạo nên sự phong phú, đa dạng của sách, làm sôi động thị trờng bởi sự phát

triển mạnh mẽ của mình. Họ ngày càng trở nên chuyên nghiệp, năng động

trong kinh doanh tự tìm đầu ra, đầu vào. Nơi nào có nhu cầu, nơi đó có họ.

Một thị trờng hấp dẫn với khoảng 6120 nhà sách, công ty t nhân trong

cả nớc.49Luận văn tốt nghiệpNguyễn Thanh Hà - Marketing 41B2. Giải pháp về chủng loại sản phẩm và dịch vụ

2.1. Tạo nguồn tốt

Để luôn đảm bảo thực hiện tốt chiến lợc đa dạng hoá sản phẩm, Tổng

công ty phải thực hiện tốt việc khai thác hàng hoá. Ngời làm nhiệm vụ khai

thác hàng, gọi ngắn gọn là cán bộ kinh doanh, vị trí làm việc thờng là ở

phòng kinh doanh sách của Tổng công ty. Cùng với việc nghiên cứu nắm bắt

thị trờng, công tác khai thác hàng là một yếu tố quyết định tới kết quả kinh

doanh.

Khai thác tốt phải đảm bảo: nhanh, đúng và đủ, chất lợng, mới. Có

khai thác hàng đúng yêu cầu, đủ số lợng thì mới có hiệu quả, hạn chế tối

thiểu tồn kho, ế đọng (ngoại trừ yếu tố rủi ro trong kinh doanh). Khai thác

nhanh sẽ đảm bảo đáp ứng nhanh yêu cầu khách hàng, càng nhanh khách

hàng càng hài lòng. Khai thác chất lợng là có đợc sách hay, sách tốt, hợp thị

hiếu khách hàng. Sách mới luôn kích thích những nhu cầu mua mới, nhiều

khi có thể tạo ra những cơn sốt.

Để vừa đảm bảo phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị, vừa đảm bảo hiệu quả

kinh doanh, Tổng công ty cần phải có nguồn hàng là sách của tất cả các nhà

xuất bản trong cả nớc, các cơ quan, tổ chức, cá nhân (tác giả) có tham gia

hoạt động kinh doanh sách. Bên cạnh nguồn sách xuất bản trong nớc, sách

ngoại văn nhập khẩu đã đóng góp đáng kể trong việc tạo nguồn hàng phong

phú của Tổng công ty.

Các nhân viên kinh doanh của Tổng công ty phải luôn nắm bắt thông

tin kịp thời từ các mối quan hệ với đối tác mua và bán để hỗ trợ tốt cho việc

khai thác hàng. Phải luôn làm tốt, nắm rõ, nhạy bén trong việc xác định cuốn

sách này mua ở đâu để đợc chiết khấu cao nhất (giá rẻ nhất) và những địa chỉ

bán để quyết định số lợng và hình thức mua, hình thức thanh toán.

Tổng công ty phải xây dựng mối quan hệ tốt với các nhà xuất bản TW

và địa phơng, các đơn vị trong và ngoài ngành để có đợc nhiều sách hay, sách

tốt đáp ứng nhu cầu của bạn đọc. Phải nắm vững kế hoạch xuất bản hàng

năm của các nhà xuất bản, của các công ty, nhà sách trong ngành phát

hành và các cơ quan, tổ chức tham gia vào thị trờng sách về thời gian, số lợng, chất lợng.

Tổng công ty cần phải nắm bắt thị trờng, dự đoán sức mua, loại sách,

thời gian mua của từng khách hàng để xây dựng kế hoạch khai thác hàng cụ

thể theo tháng/quý/năm.50Luận văn tốt nghiệpNguyễn Thanh Hà - Marketing 41BYêu cầu nhà cung cấp đảm bảo thực hiện nghiêm chỉnh về thời gian,

chất lợng đồng thời tăng cờng việc kiểm định chất lợng của sách mua. Kiên

quyết loại bỏ những sách kém chất lợng, có nội dung xấu, sách in lậu.

2.2. Thực hiện tốt các dịch vụ làm hài lòng khách hàng

Đa ra các điều kiện đảm bảo cung cấp sách chất lợng, đầy đủ và đúng

thời gian. Khách hàng luôn hài lòng và yên tâm khi biết rằng hoạt động của

mình sẽ không bị ngừng trệ bởi các lý do từ phía nhà cung ứng.

Nhân viên phải nhiệt tình, thân thiện với khách hàng trớc, trong và sau

khi mua: phải luôn tạo cho khách hàng cảm giác thoải mái trong quá trình

giao dịch, giải đáp những thắc mắc, t vấn cho khách hàng về các sách. Việc t

vấn, giải đáp thắc mắc phải bao gồm cả việc tuyên truyền, quảng bá về sách

và giá trị của sách đối với khách hàng nh đây là tác phẩm của tác giả nào, in

lần thứ mấy, có giải thởng gì.v.v đồng thời giới thiệu cho khách hàng biết

nơi nào có sách đó nếu Tổng công ty không có để họ tới mua. Thờng xuyên

gọi điện hỏi thăm khách hàng, duy trì mối liên hệ với khách hàng, cung cấp

thông tin thờng xuyên về các loại sách mới và đề nghị họ mua sách.

3. Giải pháp về giá cả

Giá sách của các công ty Nhà nớc bị khống chế bởi cơ chế chính sách

nên không thể cạnh tranh với t nhân trong phí phát hành. Tổng công ty cần

phải đa ra nhiều biện pháp điều chỉnh giá khác nhau và thay đổi giá linh hoạt

để thu hút khách hàng. Tổng công ty cần phải xác định cho mình mục tiêu

định giá thích hợp để có thể duy trì khách hàng cũ và giành lấy những khách

hàng mới. Cần phải có các biện pháp thích hợp đối phó với việc thay đổi về

phí phát hành của t nhân.

Tổng công ty có thể thực hiện một số chiến lợc điều chỉnh giá sau:

- Hạ giá (tăng mức chiết khấu) đối với những khách hàng mua lặp lại

một hoặc nhiều đầu sách (mỗi lần mua số lợng phải từ 5 cuốn/1 đầu sách trở

lên). Khách hàng mua sách lần thứ nhất thì trừ chiết khấu theo quy định,

khách hàng mua lần thứ hai thì trừ chiết khấu cao hơn lần thứ nhất, khách

hàng mua lần thứ ba trừ chiết khấu cao hơn lần thứ hai. Việc này sẽ khuyến

khích khách hàng mua lặp lại.

- Đối với sách bộ có giá trị lớn (hàng trăm nghìn/bộ) nh Lênin toàn

tập, Hồ Chí Minh toàn tập.v.v Tổng công ty có thể trừ chiết khấu cao hơn

khi khách hàng mua trọn bộ so với tổng mức chiết khấu mua từng tập. Điều

này sẽ khuyến khích khách hàng mua trọn bộ hơn là mua từng tập.51Luận văn tốt nghiệpNguyễn Thanh Hà - Marketing 41B- Thực hiện chiết giá vì trả tiền mặt là việc tăng mức chiết khấu cho

những khách hàng thanh toán ngay. Ví dụ: một khách hàng mua sách với

chiết khấu 30% và phải thanh toán trong vòng 30 ngày nhng nếu thanh toán

trong vòng 10 ngày thì Tổng công ty sẽ tăng mức chiết khấu thêm 2%. Việc

này sẽ khuyến khích khách hàng thanh toán nhanh tạo điều kiện quay vòng

vốn lu động cho Tổng công ty.

- Thực hiện chiết khấu thời vụ là việc tăng mức chiết khấu cho những

khách hàng mua những sách trái thời vụ, hết mốt, ít nhu cầu, thuộc diện

tồn kho của Tổng công ty. Ví dụ: các trờng học mua sách giáo khoa, tham

khảo vào thời điểm tháng 4 khi mà sắp kết thúc năm học.

- Định giá khuyến mãi trong những đợt đặc biệt đối với từng khách

hàng. Khách hàng luôn hài lòng trong những dịp nh vậy vì họ thấy lễ kỷ

niệm của mình đợc quan tâm và Tổng công ty đã thực sự phục vụ họ. Ví dụ:

trong lễ kỷ niệm thành lập trờng đại học, viện nghiên cứu, lễ kỷ niệm của

ngành giáo dục, vụ th viện .v.v

4. Giải pháp về các biện pháp xúc tiến, khuyếch trơng

4.1. Quảng cáo

Quảng cáo là công việc không thể thiếu đợc trong cơ chế thị trờng của

doanh nghiệp. Do đó, công ty nên dành cho công tác này một khoản chi phí

thích hợp và phải thờng xuyên không ngừng cải tiến nâng cao các chơng

trình quảng cáo để phù hợp hơn và tiếp cận sát hơn đối với những nhóm

khách hàng cụ thể.

Quảng cáo của Tổng công ty vẫn phải mang mục đích chủ yếu là giới

thiệu sách, giới thiệu thông tin nhng cần có tính chất thuyết phục, nhắc nhở

khách hàng nhất là trong môi trờng cạnh tranh gay gắt nh hiện nay. Thông

qua quảng cáo phải cho khách hàng thấy họ đã có sự lựa chọn đúng không

chỉ lựa chọn đúng loại sách mà còn chọn đúng địa chỉ mua.

Nội dung quảng cáo cần phải đợc cân nhắc kỹ lỡng gồm các nội dung

sau:

- Giới thiệu tên sách, nhà xuất bản, giá, chiết khấu

- Tên, địa chỉ, số điện thoại nơi khách hàng có thể mua sách

- Tóm tắt nội dung của từng cuốn sách, giới thiệu những giải thởng

nếu có kèm theo một vài khẩu hiệu khuyến khích khách hàng tìm mua. Từ

ngữ sử dụng phải cô đọng, mang yếu tố hài hớc, kích thích, lôi cuốn ngời

thậm chí tác động tới lòng từ thiện của khách hàng. Ví dụ: mua 1 cuốn sách52Luận văn tốt nghiệpNguyễn Thanh Hà - Marketing 41Bgiáo khoa là bạn đã góp thêm 5 đ vào quỹ khuyến học cho học sinh

nghèo.v.v

- Cam kết các u đãi mà Tổng công ty dành cho khách hàng khi mua

sách.

Lựa chọn các phơng tiện truyền thông thích hợp: Báo, tạp chí, mạng

internet.

Phải lựa chọn các loại báo, tạp chí thích hợp (có nhiều ngời đọc, các

khách hàng hay đọc nh báo văn hoá, văn hoá thể thao, sinh viên, hoa học trò,

các tạp chí chuyên ngành về nghiên cứu khoa học và th viện) để tác động trực

tiếp tới đợc từng khách hàng. Phải quảng cáo trên nhiều báo, tạp chí khác

nhau trên cùng một khoảng thời gian. Các sách mới phải luôn đợc giới thiệu

với ngời đọc, khuyến khích họ tìm mua.

Trong thời đại công nghệ thông tin, quảng cáo qua mạng Internet ngày

càng trở nên quan trọng và cần thiết không chỉ vì có nhiều ngời sử dụng mà

vì Tổng công ty có thể tiến tới một phơng thức bán hàng mới là bán hàng qua

mạng Internet: Lập trang Web riêng của Tổng công ty đa các thông tin về

Tổng công ty cũng nh đa ra các quảng cáo về các loại sách. Ngoài ra, Tổng

công ty cũng có thể thuê các trang mạng khác có nhiều ngời truy cập để đa

quảng cáo của mình. Khi có ngời truy cập vào các trang mạng đó, các thông

tin quảng cáo sẽ đợc gửi tới họ.

4.2. Kích thích tiêu thụ

* Đối với lực lợng bán hàng và các đơn vị thành viên

Ngoài việc duy trì các biện pháp nh hỗ trợ vốn, chiết khấu và thanh

toán u đãi.v.v Tổng công ty cần phải bổ sung thêm một số biện pháp sau:

- Mở các lớp bồi dỡng nghiệp vụ cho nhân viên bán hàng của Tổng

công ty cũng nh các đơn vị thành viên, nhằm nâng cao trình độ chuyên môn,

nhận thức chính trị cho nhân viên bán hàng để phục vụ tốt nhiệm vụ đợc

giao.

- Nâng cao mức lơng cơ bản cho các nhân viên trong Tổng công ty từ

290.000đ theo quy định của Nhà nớc lên 315.000đ và nâng lên nữa trong thời

gian tới. Điều này góp phần nâng cao đời sống của nhân viên, khiến họ

chuyên tâm công tác.

- Tiền thởng: đây là một biện pháp kích thích có hiệu quả, tác động

trực tiếp tới vấn đề nhạy cảm nhất đó là thu nhập của nhân viên. Tổng công

ty cần đặt ra mức doanh thu kế hoạch đối với từng nhân viên theo tháng/quý

và các định mức thởng tơng ứng đối với những nhân viên bán hàng vợt mức

53Luận văn tốt nghiệpNguyễn Thanh Hà - Marketing 41Bdoanh thu quy định. Càng có nhiều mức thởng khác nhau thì các nhân viên

càng cố gắng bán đợc nhiều sách hơn. Họ sẽ tích cực hơn và hiệu quả hơn

trong việc tìm kiếm và thuyết phục khách hàng.

- Tổ chức hội nghị bán hàng nhằm rút kinh nghiệm, nêu lên các nhân

viên bán hàng gơng mẫu, có kết quả tốt để các nhân viên khác học tập. Phổ

biến các kiến thức mới, phong cách và phơng thức bán hàng mới để các nhân

viên cùng ban lãnh đạo có thể tìm ra các phơng thức bán hàng hợp lý, có hiệu

quả.

* Đối với các khách hàng

- Tăng cờng tổ chức và tham gia hội chợ, triển lãm sách: nhân ngày lễ

lớn của đất nớc hoặc các triển lãm sách chuyên đề. Tổng công ty có thể tiếp

xúc đợc với các khách hàng mà nhân viên bán hàng không thể tiếp cận đợc.

Khách hàng sẽ có điều kiện so sánh, đánh giá trực tiếp các loại sách của

Tổng công ty với các công ty phát hành, nhà xuất bản, t nhân tham gia hội

chợ, triển lãm đó. Để có thể thu hút đợc nhiều khách hàng tham dự hội chợ,

triển lãm Tổng công ty cần tuyên truyền trên truyền hình tập trung vào những

ngày sắp triển lãm, sử dụng băng rôn quảng cáo, gửi vé mời, giấy mời tới

khách hàng đặc biệt là các th viện, viện nghiên cứu và trờng đại học, cao

đẳng (cụ thể là viện trởng/hiệu trởng/giám đốc th viện hoặc các cán bộ nhân

viên bộ phận bổ sung sách của các tổ chức này) bởi các triển lãm nh vậy họ

rất ít khi biết đến.

- Thêm hàng hoá: biếu thêm 1 số sách (có thể là sách họ mua hoặc

sách mới, hay của Tổng công ty mà họ không mua có tác dụng kích thích

nhu cầu của họ) hoặc văn hoá phẩm khác cho những khách hàng đã mua một

khối lợng sách nhất định hay tích cực giới thiệu sách đó. Việc đợc tặng miễn

phí các loại sản phẩm nh bút máy, bút bi, cục chặn giấy.v.vmang lại sự hài

lòng nơi khách hàng.

- Hỗ trợ tài chính cho khách hàng nhất là các công ty phát hành sách

và các nhà sách t nhân để khuyến khích họ mua sách của Tổng công ty. Tuy

nhiên, khách hàng phải cam kết sử dụng khoản hỗ trợ này để tiến hành quảng

cáo, xúc tiến, khuyếch trơng các sách của Tổng công ty nhằm đẩy mạnh khả

năng tiêu thụ của họ cũng nh của Tổng công ty.

4.3. Quan hệ công chúng

Công chúng có thể tạo thuận lợi hoặc gây khó khăn cho hoạt động của

Tổng công ty. Các d luận xấu, không tốt về Tổng công ty có thể làm sụt giảm54Luận văn tốt nghiệpNguyễn Thanh Hà - Marketing 41Bmức tiêu thụ, ảnh hởng đến kết quả kinh doanh. Tổng công ty cần duy trì và

tăng cờng việc thực hiện các hoạt động sau:

Phát hành sách, catalog giới thiệu về Tổng công ty, trong đó bao gồm

các thông tin về báo cáo hàng năm, tình hình sản phẩm, các thành tích đạt đợc và cha đợc để cung cấp, giới thiệu thông tin cho khách hàng. Những bài

báo của cán bộ, nhân viên, Tổng giám đốc có thể gây sự thu hút, chú ý về

sản phẩm và công ty.

Tổng công ty có thể thu hút sự chú ý bằng cách tổ chức các sự kiện

đặc biệt. Bảo trợ, tài trợ cho các hoạt động thể thao và văn hoá, hội thảo Luận

văn, triển lãm, hội thao.

Tích cực tham gia các hoạt động công ích nh nhận phụng dỡng bà mẹ

Việt Nam anh hùng, xây nhà tình nghĩa, ủng hộ đồng bào bão lụt, các chiến

sĩ nơi biên giới, hải đảo .v.v

4.4. Bán hàng trực tiếp

Là công cụ có hiệu quả nhất về chi phí trong những giai đoạn cuối của

quá trình mua sắm, đặc biệt là trong việc tạo dựng sự a thích của ngời mua,

tạo niềm tin và dẫn đến hành động mua.

Với hình thức bán hàng cá nhân có thể có khả năng nắm bắt nhanh,

chính xác mong muốn và nguyện vọng của khách hàng, từ đó đáp ứng tốt

hơn nhu cầu của họ. Đây là bớc cũng rất quan trọng đối với Tổng công ty khi

bán sản phẩm cho khách hàng bởi lẽ thái độ và phong cách phục vụ của ngời

nhân viên bán hàng chính là phơng thức quảng cáo tốt nhất cho sản phẩm và

dịch vụ sau khi bán của công ty. Vì vậy, phơng thức phục vụ của ngời nhân

viên bán hàng nên phục vụ vì khách hàng tức là phục vụ vợt quá sự mong đợi

của khách hàng chứ không phải phục vụ theo yêu cầu của khách hàng.

Ngày nay, khách hàng không thể chấp nhận những nhân viên bán hàng

ngờ ngệch. Họ có những đòi hỏi khắt khe hơn và có nhiều ngời cung ứng hơn

để lựa chọn. Khách hàng kỳ vọng nhân viên bán hàng có hiểu biết sâu sắc về

sản phẩm hàng hoá, có thể góp ý để cải tiến hoạt động của khách hàng, làm

việc có hiệu suất và đáng tin cậy hơn. Điều này đòi hỏi công ty phải đầu t lớn

hơn để có đợc lực lợng bán hàng đáp ứng, thoả mãn nhu cầu và mong muốn

của khách hàng, đào tạo. Công ty cần có chế độ đãi ngộ hợp lý để tạo động

lực cho các nhân viên bán hàng của mình làm việc vì sự phát triển của công

ty.55Luận văn tốt nghiệpNguyễn Thanh Hà - Marketing 41B4.5. Marketing trực tiếp

Marketing trực tiếp ngày càng có vai trò lớn trong hoạt động kinh

doanh. Nó mang lại lợi ích cho cả ngời bán và ngời mua. Tổng công ty có thể

giảm đợc chi phí cho việc tổ chức lực lợng bán hàng để có thể tiếp cận khách

hàng, giúp lọc khách hàng triển vọng kỹ hơn. Các khách hàng có thể tìm hiểu

về sản phẩm và dịch vụ mà không bị ràng buộc vào thời gian gặp gỡ nhân

viên bán hàng. Tổng công ty cần tăng cờng việc thực hiện các biện pháp biện

pháp Marketing qua th, qua điện thoại, thực hiện việc bán hàng qua mạng

Internet.

Marketing qua th không chỉ nhằm gửi bản danh mục sách mà Tổng

công ty cần phải sử dụng nhiều hơn để tới khách hàng cũ và cả những khách

hàng tiềm năng của mình: th chào hàng, tờ quảng cáo, phiếu cám ơn khách

hàng, gửi quà biếu đối với những khách hàng trung thành, gửi các thông tin

lý thú về sản phẩm, thị trờng, vé tham dự hội chợ, triển lãm, các phiếu điều

tra, nghiên cứu thị trờng.v.v Những giấy tờ trên cần phải có sự đầu t về thiết

kế để mang lại hiệu quả cao.

Tổng công ty cần khuyến khích nhân viên sử dụng điện thoại để giao

dịch, làm việc với khách hàng, các nhân viên cũng cần phải sử dụng điện

thoại để thăm hỏi khách hàng thờng xuyên, gợi ý ra, kích thích các nhu cầu

mua hàng, khuyến khích khách hàng đặt hàng qua điện thoại. Cần trang bị

cho các nhân điện thoại di động, mở chế độ gọi đờng dài của điện thoại cố

định, cần phải trang bị nhân viên về phong cách nói chuyện qua điện thoại.

Bán hàng qua Internet là phơng thức bán hàng mà Tổng công ty cần

phải thực hiện đặc biệt trong thời điểm hiện nay khi khách hàng tiếp cận với

Internet ngày một nhiều hơn và khách hàng ở xa Tổng công ty. Với trang web

riêng có đủ các thông tin về tên sách, nhà xuất bản, giá, chiết khấu, khách

hàng sẽ rất thoải mái khi lựa chọn sách. Cần phải liên hệ với ngân hàng (ngân

hàng phải có phạm vi rộng, có khả năng thực hiện các giao dịch quốc tế) để

có thể thực hiện việc giao dịch thông qua ngân hàng bằng chuyển khoản.

5. Giải pháp về địa điểm và lu thông hàng hoá

5.1. Xây dựng hệ thống văn phòng, nhà xởng văn minh, hiện đại

Tổng công ty cần không ngừng hoàn thiện các cơ sở vật chất văn

phòng, nhà xởng để nâng cao hơn nữa khả năng phục vụ khách hàng. Các

phòng làm việc phải khang trang, rộng rãi, thoáng mát, bố trí hợp lý chỗ ngồi

cho các nhân viên cũng nh khách hàng để việc giao dịch diễn ra thoải mái

ngay cả khi nhiều nhân viên cùng tiếp nhiều khách hàng. Trang bị và không56Luận văn tốt nghiệpNguyễn Thanh Hà - Marketing 41Bngừng nâng cấp, sửa chữa các máy móc nh máy in, máy vi tính, điện thoại;

cung cấp đầy đủ, kịp thời, đúng yêu cầu các thiết bị văn phòng khác nh giấy,

hoá đơn, bút, ghim, kẹp giấy.v.v đảm bảo mọi điều kiện tốt nhất cho nhân

viên làm việc.

Bố trí lại vị trí các phòng ban sao cho tiện lợi cho cả nhân viên Tổng

công ty và khách hàng. Cần có những chỉ dẫn cụ thể cho khách hàng trong

việc tìm đúng địa chỉ Tổng công ty, các phòng ban mà khách hàng cần đến.

Các phòng mà khách hàng thờng xuyên tiếp xúc phải có vị trí dễ tìm, tiện lợi

cho việc đi lại, vận chuyển đặc biệt là các phòng kinh doanh phải gần kho để

có thể lấy sách mẫu cho khách hàng xem hoặc cung cấp sách ngay cho khách

hàng có số lợng sách mua nhỏ. Bố trí, sắp xếp, tổ chức lại nơi gửi xe cho cán

bộ, nhân viên và khách hàng.

5.2. Hoàn thiện quá trình lu thông hàng hóa (gồm xử lý đơn đặt hàng và

vận chuyển)

Quá trình xử lý hàng đòi hỏi ngày càng nhanh hơn không chỉ nhận

hàng nhanh mà còn cần phải giao hàng nhanh. Tổng công ty cần thực hiện

các biện pháp sau:

Cải tạo, sửa chữa lại các nhà kho hiện tại đảm bảo rộng rãi, thoáng

mát, có các giá đựng sách mới, hiện đại để có thể bố trí, phân loại sách một

cách khoa học giúp cho việc lấy sách ra nhanh hơn. Trang bị máy chở sách

trong kho để có thể chở sách với khối lợng lớn giảm đợc việc vận chuyển

sách bằng tay.

Bố trí lại đội ngũ nhân viên giữa các kho hợp lý hơn tránh tình trạng

kho lớn thì ít ngời mà kho nhỏ thì nhiều ngời. Đào tạo, nâng cao tay nghề thờng xuyên cho nhân viên coi kho để không ngừng nâng cao tinh thần trách

nhiệm, cách thức làm việc đảm bảo hiệu quả phục vụ cao nhất.

Xây kho mới hoặc thuê nhà kho của các tổ chức khác tại các khu vực

đông dân c, tại trung tâm các vùng để giảm bớt chi phí vận chuyển đồng thời

có thể giao sách đến tay khách hàng nhanh hơn.

Việc kiểm tra tình hình hoạt động của các kho trên sẽ thực hiện thông

qua máy vi tính hoặc điện thoại. Tại trung tâm là trụ sở chính 44 Tràng Tiền,

các nhân viên bán hàng phải thờng xuyên theo dõi tình hình hàng hoá tại các

kho để quyết định việc khai thác hàng, phân phối đến khách hàng với thời

gian nhanh nhất. Đây là khâu quan trọng nhất trong hệ thống xử lý đơn đặt

hàng. Điều này dẫn tới xử lý đơn đặt hàng nhanh hơn. Khi khách hàng đặt

hàng, các nhân viên chỉ cần kiểm tra qua hệ thống máy tính là có thể biết đợc

57Luận văn tốt nghiệpNguyễn Thanh Hà - Marketing 41Btình hình công nợ của khách hàng cũng nh tình hình tồn kho của các loại

sách mà khách hàng yêu cầu. Các nhân viên biết đợc có nên cho phép khách

hàng mua hay không với tình hình công nợ hiện tại, có thể biết hàng đang ở

kho nào và chuyển hàng từ kho nào tới khác hàng thì nhanh nhất.

Vận chuyển hàng hoá là một dịch vụ quan trọng mà không phải nhà

cung cấp nào cũng có thể đáp ứng đợc cho khách hàng. Hiện tại, Tổng công

ty vận chuyển sách miễn phí tới tất cả các khách hàng của mình bằng xe ô tô,

thậm chí là xe máy. Đây là điều mà khách hàng rất hài lòng và Tổng công ty

cần nâng cao hơn nữa dịch vụ này. Nâng cấp xe và nhân viên lái xe về cả chất

lợng và số lợng. Xe tốt, đội ngũ nhân viên lái xe có sức khoẻ, có tinh thần

trách nhiệm cao, đảm bảo đa hàng đến đúng địa chỉ, đúng thời gian, không

làm h hao, mất mát hàng hoá. Đội ngũ lái xe của Tổng công ty sẽ đáp ứng đợc nhu cầu vận chuyển tới khách hàng trong khu vực Hà Nội. Nếu khách

hàng ở các khu vực khác thì Tổng công ty cần phải lựa chọn một số hãng vận

tải nhất định, ký hợp đồng dài hạn để vận chuyển sách cho Tổng công ty.

IIi- Một số kiến nghị, đề xuất1. Đối với Tổng công ty

Tổng công ty phát hành sách Việt Nam xây dựng phơng án quản lý

kinh tế bằng hệ thống vi tính, tăng cờng công tác quản lý theo cơ chế tập

trung và khoán doanh số hợp lý đối với từng đơn vị, cửa hàng nhằm phát huy

tính chủ động, sáng tạo của cán bộ nhân viên, tăng năng suất lao động, đạt

hiệu quả kinh tế và xã hội cao.

Đã có giai đoạn việc quản lý kinh doanh không tập trung đã hạn chế

rất nhiều đến hiệu quả kinh tế, quan hệ với khách hàng, mở rộng thị trờng

kinh doanh và uy tín của tổng công ty. Sự cát cứ của các đơn vị thành viên

đã không hỗ trợ đợc nhau, làm mối quan hệ của tổng công ty với các đơn vị

sản xuất kinh doanh khác bị hạn chế. Quản lý tập trung toàn bộ đầu vào do

phòng Kinh doanh đảm nhiệm. Quản lý tập trung là phù hợp với các luật

thuế và chính sách của Nhà nớc, đảm bảo sự công bằng về thu nhập của cán

bộ nhân viên trong đơn vị, đồng thời trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh phát

huy đợc vai trò chỉ đạo, điều tiết hàng hoá của tổng công ty, nâng cao trách

nhiệm của tổng công ty với các đơn vị thành viên, củng cố mối quan hệ với

các nhà xuất bản trung ơng và địa phơng.

Tập trung chỉ đạo giải quyết mọi tồn tại về tổ chức ở một số đơn vị

thành viên có những vấn đề nổi cộm nhằm ổn định tổ chức, tập trung sức

mạnh của tập thể vào phát triển kinh doanh.

58Luận văn tốt nghiệpNguyễn Thanh Hà - Marketing 41BLãnh đạo tổng công ty trực tiếp nắm tình hình, tham gia ý kiến với cấp

uỷ, chính quyền các tỉnh tạo điều kiện cho đơn vị phát hành sách địa phơng

hoạt động theo hớng chuyên ngành. Xây dựng kế hoạch đầu t xây dựng cơ

bản hàng năm và lâu dài cho toàn tổng công ty.

2. Đối với các cấp, các bộ của Nhà nớc

Cần tăng cờng sự chỉ đạo của Đảng bộ Bộ Văn hoá - Thông tin đối với

Tổng công ty Phát hành sách Việt Nam, tạo điều kiện để Tổng công ty và các

đơn vị thành viên đóng trên địa bàn Hà Nội về sinh hoạt tại Đảng bộ Bộ Văn

hóa Thông tin để lĩnh hội sự chỉ đạo của Ban cán sự Đảng, Đảng uỷ

Bộ về chủ trơng, công tác trong các nhiệm vụ chính trị, xã hội.

Lãnh đạo Bộ Văn hóa Thông tin cần quan tâm hơn nữa, chỉ đạo các

Cục, Vụ hữu quan trong việc ổn định tổ chức, sắp xếp, đổi mới và nâng cao

hiệu quả doanh nghiệp Nhà nớc theo tinh thần Nghị quyết TW III khoá 9, tạo

điều kiện cho Tổng công ty Phát hành sách Việt Nam lớn mạnh trong thời

gian tới.

Bộ Văn hoá - Thông tin cần có quy định lại về mối quan hệ giữa th

viện với các đơn vị phát hành sách Nhà nớc, tạo điều kiện cho các công ty

phát hành sách Nhà nớc đặc biệt là Tổng công ty Phát hành sách Việt Nam đợc thực hiện các chơng trình cung cấp sách cho th viện theo kế hoạch của Bộ

Đề nghị củng cố tổ chức ngành phát hành sách trong cả nớc thành một

thể thống nhất chuyên ngành, tạo sức mạnh cho doanh nghiệp Nhà nớc làm

chủ thị trờng xuất bản phẩm theo định hớng Xã hội chủ nghĩa.

Nhà nớc hỗ trợ một phần ngân sách hoặc cho vay u đãi để xây dựng cơ

sở vật chất. Tiếp tục thực hiện trợ cớc vận chuyển sách, báo, tạp chí đến khu

vực vùng cao, vùng sâu, vùng xa, vùng núi có khó khăn. Trợ cấp cho cho các

cuộc triển lãm, hội chợ sách quốc tế theo kế hoạch đợc phê duyệt.

Để lại thuế thu nhập cho doanh nghiệp phát hành sách để nâng cao cơ

sở vật chất. Miễn, giảm thuế đất cho các trụ sở, hiệu sách thuộc Tổng công ty

vì phát hành sách là một ngành kinh doanh có đặc thù riêng.

Đề nghị Bộ và Nhà nớc quan tâm dành quỹ đất ở các khu vực mới quy

hoạch để xây dựng các thiết chế văn hoá, trong đó có hiệu sách nhân dân

phục vụ các cụm dân c đông ngời. Hiện nay, các hiệu sách nhân dân cha đợc

coi là các thiết chế văn hoá.59Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (68 trang)

×