1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kinh tế - Quản lý >

IIi- Một số kiến nghị, đề xuất

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (644.24 KB, 68 trang )


Luận văn tốt nghiệpNguyễn Thanh Hà - Marketing 41BLãnh đạo tổng công ty trực tiếp nắm tình hình, tham gia ý kiến với cấp

uỷ, chính quyền các tỉnh tạo điều kiện cho đơn vị phát hành sách địa phơng

hoạt động theo hớng chuyên ngành. Xây dựng kế hoạch đầu t xây dựng cơ

bản hàng năm và lâu dài cho toàn tổng công ty.

2. Đối với các cấp, các bộ của Nhà nớc

Cần tăng cờng sự chỉ đạo của Đảng bộ Bộ Văn hoá - Thông tin đối với

Tổng công ty Phát hành sách Việt Nam, tạo điều kiện để Tổng công ty và các

đơn vị thành viên đóng trên địa bàn Hà Nội về sinh hoạt tại Đảng bộ Bộ Văn

hóa Thông tin để lĩnh hội sự chỉ đạo của Ban cán sự Đảng, Đảng uỷ

Bộ về chủ trơng, công tác trong các nhiệm vụ chính trị, xã hội.

Lãnh đạo Bộ Văn hóa Thông tin cần quan tâm hơn nữa, chỉ đạo các

Cục, Vụ hữu quan trong việc ổn định tổ chức, sắp xếp, đổi mới và nâng cao

hiệu quả doanh nghiệp Nhà nớc theo tinh thần Nghị quyết TW III khoá 9, tạo

điều kiện cho Tổng công ty Phát hành sách Việt Nam lớn mạnh trong thời

gian tới.

Bộ Văn hoá - Thông tin cần có quy định lại về mối quan hệ giữa th

viện với các đơn vị phát hành sách Nhà nớc, tạo điều kiện cho các công ty

phát hành sách Nhà nớc đặc biệt là Tổng công ty Phát hành sách Việt Nam đợc thực hiện các chơng trình cung cấp sách cho th viện theo kế hoạch của Bộ

Đề nghị củng cố tổ chức ngành phát hành sách trong cả nớc thành một

thể thống nhất chuyên ngành, tạo sức mạnh cho doanh nghiệp Nhà nớc làm

chủ thị trờng xuất bản phẩm theo định hớng Xã hội chủ nghĩa.

Nhà nớc hỗ trợ một phần ngân sách hoặc cho vay u đãi để xây dựng cơ

sở vật chất. Tiếp tục thực hiện trợ cớc vận chuyển sách, báo, tạp chí đến khu

vực vùng cao, vùng sâu, vùng xa, vùng núi có khó khăn. Trợ cấp cho cho các

cuộc triển lãm, hội chợ sách quốc tế theo kế hoạch đợc phê duyệt.

Để lại thuế thu nhập cho doanh nghiệp phát hành sách để nâng cao cơ

sở vật chất. Miễn, giảm thuế đất cho các trụ sở, hiệu sách thuộc Tổng công ty

vì phát hành sách là một ngành kinh doanh có đặc thù riêng.

Đề nghị Bộ và Nhà nớc quan tâm dành quỹ đất ở các khu vực mới quy

hoạch để xây dựng các thiết chế văn hoá, trong đó có hiệu sách nhân dân

phục vụ các cụm dân c đông ngời. Hiện nay, các hiệu sách nhân dân cha đợc

coi là các thiết chế văn hoá.59Luận văn tốt nghiệpNguyễn Thanh Hà - Marketing 41BKết luận

Marketing là một trong những hoạt động quan trọng nhất của quá trình

sản xuất kinh doanh và tiêu thụ sản phẩm. Đây là quá trình sử dụng các công

cụ nghiên cứu, hỗ trợ giúp doanh nghiệp đạt đợc kết quả kinh doanh thuận lợi

nhất. Nó có mặt trong mọi giai đoạn của hoạt động sản xuất kinh doanh, là

một trong những yếu tố quyết định sự tồn tại, phát triển hay diệt vong của

doanh nghiệp. Nhờ có hoạt động marketing, mục tiêu lợi nhuận, vị thế, vai

trò của doanh nghiệp đợc bảo đảm và sản phẩm của doanh nghiệp đến tay

khách hàng một cách nhanh nhất.

Tổng công ty Phát hành sách Việt Nam là một doanh nghiệp hoạt động

trong lĩnh vực phát hành sách ra đời trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt của

nền kinh tế thị trờng, tuy gặp không ít khó khăn nhng Tổng công ty đã từng

bớc thành công và đang vững chắc đi lên. Các sản phẩm của Tổng công ty đợc khách hàng tín nhiệm, công ty luôn đảm bảo mục tiêu kinh doanh và nâng

cao đời sống của cán bộ công nhân viên. Có đợc kết quả nh vậy là nhờ một

phần thực hiện, tổ chức đợc các biện pháp sản xuất và hoạt động tiêu thụ

cùng một số hoạt động marketing.

Với sự lựa chọn đề tài của mình, em đã đi sâu nghiên cứu về các vấn

đề liên quan đến hoạt động phân phối sách của Tổng công ty trong khâu bán

buôn. Những giải pháp marketing đa ra rất mong giúp hoạt động bán buôn

của công ty ngày càng hoàn thiện hơn và giải quyết đợc những vấn đề tồn tại

của công ty.

Một lần nữa em xin chân thành cảm ơn thầy giáo Tiến sĩ Nguyễn Viết

Lâm, ông Hoàng Văn hoà cùng toàn thể cán bộ, công nhân viên trong Tổng

công ty đã tận tình giúp đỡ em hoàn thành bản Luận văn này.60Luận văn tốt nghiệpNguyễn Thanh Hà - Marketing 41BTài liệu tham khảo

1. Quản trị Marketing Phillip Kotler

2. Giáo trình Quản trị kênh TS. Trơng Đình Chiến

3. Giáo trình Nghiên cứu Marketing TS. Nguyễn Viết Lâm

4. Giáo trình Marketing công nghiệp Ths. Hồ Thanh Lan

5. Báo Văn hoá

6. Báo Lao động

7. Thời báo Ngân hàng

8. Tạp chí Thơng nghiệp Thị trờng Việt Nam

9. Tạp chí Dân tộc và thời đại

10.Tạp chí Ngoại thơng

11. Tạp chí Tri thức và công nghệ

12.Tạp chí Thị trờng giá cả61Luận văn tốt nghiệpNguyễn Thanh Hà - Marketing 41BPhụ lục

Bảng câu hỏi nghiên cứu

Kính chào quý vị !

Chúng tôi đang thực hiện một cuộc nghiên cứu về đặc điểm khách hàng là những tổ chức

kinh doanh xuất bản phẩm và thực trạng việc tổ chức phân phối xuất bản phẩm trong khâu

bán buôn tại Tổng công ty Phát hành sách Việt Nam nhằm thu thập những ý kiến đóng

góp quý báu của quý vị để phục vụ ngày một tốt hơn nhu cầu quý vị.

Rất mong nhận đợc sự giúp đỡ và hợp tác của quý vị thông qua việc trả lời một số

câu hỏi của chúng tôi dới đây. Xin chân thành cám ơn !

Phần A: Đặc điểm của khách hàng là những tổ chức kinh doanh

xuất bản phẩm

A1. Quý vị thấy loại hình nào dới đây đúng với đơn vị mà quý vị đang công tác?

Công ty phát hành sách

Th viện

Viện nghiên cứu

Nhà sách t nhân

Loại hình khác (xin ghi rõ):

A2. Hình thức kinh doanh mà đơn vị của quý vị thực hiện?

Kinh doanh tổng hợp

Chuyên môn hoá (bán buôn, bán lẻ)

Phi kinh doanh

Hình thức khác (xin ghi rõ):

A3. Các cách thức mua sắm mà đơn vị của quý vị thực hiện?

Đấu thầu

Mua đứt bán đoạn

Ký gửi

Trao đổi

Liên kết xuất bản

A4. Trong đơn vị của quý vị có bao nhiêu ngời tham gia vào quyết định mua?

Ghi một con số cụ thể: ngời62Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (68 trang)

×