1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kỹ thuật >
Tải bản đầy đủ - 94 (trang)
b / Xác định kiểu thuộc tính

b / Xác định kiểu thuộc tính

Tải bản đầy đủ - 94trang

2 – Xác định kiểu liên kết

Dựa vào các động từ thể hiện sự liên kết giữa các thực thể trong quy trình xử lý ta

xác định được mối liên kết giữa các thực thể như sau:Kiểu thực thểTên kiểu liên kết / Bản sốKiểu thực thểHÓA ĐƠN ĐẶT

PHÒNGHÓA ĐƠN THANH

TOÁNKHÁCH HÀNGHÓA ĐƠN ĐẶT

PHÒNGHÓA ĐƠN DỊCH VỤHÓA ĐƠN ĐẶT

PHÒNGHÓA ĐƠN BỒI

THƯỜNGHÓA ĐƠN ĐẶT

PHÒNGTHIẾT BỊPHÒNG

HÓA ĐƠN ĐẶT

PHÒNGPHÒNGDỊCH VỤHÓA ĐƠN DỊCH VỤ273,Mô hình ERD Mở rộngHình 1

ERD Mở rộng

28II.Chuẩn hóa dữ liệu

1 – Chuyển đổi từ ERD mở rộng về ERD kinh điển

a / Các bước chuyển đổi

Bước 1: Xử lý kiểu thuộc tính đa trị

-Đánh dấu (*) kiểu thuộc tính đa trị (Hình 1)- Áp dụng quy tắc 1 chuyển đổi: Giả sử kiểu thực thể A có một nhóm các thuộc

tính đa trị T, để xử lý nhóm các thuộc tính đa trị T trong A, ta tách nhóm T thành một

kiểu thực thể mới E–T và kết nối A với E-T bởi một kiểu liên kết. Nghiên cứu bản số mới

cho kiểu liên kết mới (giữa A và E-T).

* Xét kiểu thực thể HÓA ĐƠN BỒI THƯỜNG*Xét kiểu thực thể HÓA ĐƠN DICH VỤ

Có nhóm thuộc tính đa trị: Tên dịch vụ,số lượng sử dụng.*Xét kiểu thực thể PHÒNG

29Có 2 nhóm thuộc tính đa trị là (Loại phòng,giá) và Tên thiết bị ta tách như sau:*Xét kiểu thực thể KHÁCH HÀNG

Có thuộc tinh địa chỉ là thuộc tính phức hợp. nên ta thay địa chỉ bằng Quận (huyện),Tỉnh.Bước 2 : Xác định khoá cho kiểu thực thể chính

Các kiểu thực thể lấy thuộc tính định danh làm khóa: HÓA ĐƠN ĐẶT PHÒNG,HÓA

ĐƠN THANH TOÁN, HÓA ĐƠN DỊCH VỤ, HÓA ĐƠN BỒI THƯỜNG,KHÁCH

HÀNG,THIẾT BỊ,PHÒNG.

Kiểu thực thểKhoá chínhHÓA ĐƠN ĐẶT PHÒNGSố hóa đơn đặtHÓA ĐƠN DỊCH VỤSố hóa đơn dịch vụHÓA ĐƠN BỒI THƯỜNGSố hóa đơn bồi thườngKHÁCH HÀNGMã khách hàngPHÒNGPhòng sốDỊCH VỤMã dịch vụTHIẾT BỊMã thiết bịHÓA ĐƠN THANH TOÁNSố hóa đơn thanh toán30Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

b / Xác định kiểu thuộc tính

Tải bản đầy đủ ngay(94 tr)

×