1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kỹ thuật >
Tải bản đầy đủ - 94 (trang)
III– Chuyển đổi từ ERD kinh điển về ERD hạn chế

III– Chuyển đổi từ ERD kinh điển về ERD hạn chế

Tải bản đầy đủ - 94trang

- Liên kết 1 – n :

Bước 2 : Xử lý kiểu liên kết 1 – 1

Áp dụng quy tắc 5:

Chuyển đổi:

1.Áp dụng cách 1: chuyển khóa của Phòng sang làm khóa phụ của HÓA ĐƠN

ĐẶT PHÒNG2.Liên kết HÓA ĐƠN THANH TOÁN Và SỔ THEO DÕI PHÒNG

Á dụng cách 1: chuyển khóa của HÓA ĐƠN ĐẶT PHÒNG sang làm

khóa phụ của HÓA ĐƠN THANH TOÁNBước 3 : Xác định kiểu thuộc tính kết nối (khóa ngoài)

Áp dụng quy tắc 7 : Nếu kiểu thực thể B chứa một kiểu thuộc tính kết nối, là khóa

của thực thể A, thì giữa A và B có kiểu liên kết 1 – nhiều (đầu nhiều về phía B).

Bước 4 : Xác định khóa chính cho các kiểu thực thể

32Áp dụng quy tắc 8 :

-Với kiểu thực thể chính: khóa chính là khóa đơn gồm một kiểu thuộc tính định

danh (đã xác định trong ERD kinh điển).

Với kiểu thực thể phụ thuộc: khóa chính là khóa bội bao gồm khóa chính của

kiểu thực thể chính như một thành phần của khóa, và nó làm nhiệm vụ kết nối

thực thể phụ thuộc với thực thể chính.Sau khi thực hiện bước 3 và bước 4 xác định được khóa của các kiểu thực thể:Kiểu thực thểKhóa chínhKhóa ngoàiKHÁCH HÀNGMã khách hàngHÓA ĐƠN DỊCH VỤSố hóa đơn dịch vụSố hóa đơn đặtSố hóa đơn dịch vụSố hóa đơn dịch vụMã dịch vụMã dịch vụHÓA ĐƠN THANH TOÁNSố hóa đơn thanh toánSố hóa đơn đặtHÓA ĐƠN BỒI THƯỜNGSố hóa đơn bồi thườngSố hóa đơn đặtSố hóa đơn bồi thườngSố hóa đơn bồi thườngMã thiết bịMã thiết bịCT_Dịch vụCT_Bồi Thường

DỊCH VỤMã dịch vụPHÒNGPhòng sốTHIẾT BỊMã thiết bịHÓA ĐƠN ĐẶT PHÒNGSố hóa đơn đặtPHÒNG THIẾT BỊ

LOẠI PHÒNGMã loại phòng

Mã khách hàng

Phòng số

Mã khách hàngMã thiết bịMã thiết bịPhòng sốPhòng sốMã loại phòng331. Vẽ mô hình ERD hạn chế34Hình 3: ERD Hạn chếIV – Chuyển đổi từ ERD hạn chế về mô hình quan hệ

a / Các bước chuyển đổi

Bước 1 : Chuyển kiểu thực thể thành bảng quan hệ

Chuyển mỗi kiểu thực thể trong ERD thành một bảng quan hệ với tên bảng quan

hệ được mã hóa tương ứng.

Bước 2 : Chuyển kiểu thuộc tính của kiểu thực thể thành trường dữ liệu của bảng

quan hệ35-Kiểu thuộc tính khóa chuyển sang bảng quan hệ tương ứng.

Kiểu thuộc tính mô tả :

+ Kết xuất được thì bỏ đi.

+ Xuất hiện ở một kiểu thực thể thì chuyển sang bảng quan hệ tương ứng.

+ Xuất hiện ở nhiều kiểu thực thể thì chỉ chuyển sang bảng quan hệ chính.Chuyển đổi:

1.Kiểu thực thể THIẾT BỊ2.Kiểu thực thể PHÒNG3.Kiểu thực thể KHÁCH HÀNG4.Kiểu thực thể HÓA ĐƠN DỊCH VỤ: thuộc tính thành tiền có thể tính được,Họ

tên KH,phòng số,số ĐT có thể truy xuất từ liên kết các bảng nên có thể bỏ.36Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

III– Chuyển đổi từ ERD kinh điển về ERD hạn chế

Tải bản đầy đủ ngay(94 tr)

×