1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Tài chính - Ngân hàng >

3 Đòn bẩy tài chính và đòn bẩy hoạt động:

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (323.93 KB, 45 trang )


vọng số lượng tiêu thụ sẽ tạo ra doanh thu đủ lớn để trang trải chi phí cố định và chi phí

biến đổi. Giống như chiếc đòn bẩy trong cơ học, sự hiện diện của chi phí cố định gây ra

sự biến đổi trong số lượng tiêu thụ để khuếch đại sự thay đổi lợi nhuận (hoặc lỗ). Năm

2009 doanh thu của công ty giảm nên EBIT giảm dẫn tới lỗ của TRI từ năm 2008 là 145

tỉ xuống còn 86 tỉ. Mức giảm của doanh thu là rất nhỏ 2.13% so với năm trước nhưng

điều này đã làm EBIT thay đổi ở mức 40,4% cùng với đó là mức lỗ giảm đi 40,7% cho

thấy tác dụng của đòn bẩy hoạt động trong việc giảm lỗ của công ty.

 Năm 2010 có sự tồn tại của đòn bẩy tài chính với ý nghĩ EBIT tăng lên 1% thì EPS tăng

1.301, điều này cho thấy đòn bẩy tài chính tuy đã xuất hiện nhưng hiệu ứng tích cực còn

quá nhỏ để nói tới. Vay nợ tuy đã giảm xuống cả nợ dài hạn và ngắn hạn nhưng cùng

với đó là việc rút đi các khoản đầu tư vào công ty con và công ty liên kết nên trong cơ

cấu tài chính của công ty nợ phải trả vẫn chiếm tỉ trọng cao hơn vốn chủ sở hữu . Tuy

việc sử dụng nợ đã làm cho EPS từ mức âm sang dương nhưng không có hiệu quả cao

năm 2010 mức EPS chỉ là 69 đồng!.Chương III: Giải pháp chung cho công ty trong năm tới

Qua việc phân tích tài chính công ty cùng với việc dự báo hoạt động sản xuất kinh

doanh của công ty cổ phần nước giải khát Sài Gòn( Tribeco) cho năm 2011 ta có một số

biện pháp cải thiện tình hình tài chính của công ty có thể đưa ra như sau:Đối với hoạt động sản xuất kinh doanh: Tuy trong 3 năm gần đây về doanh thu

có sự tăng trưởng nhưng hiệu quả chưa cao do sự giảm chi phí là chưa đủ để tạo nên

hiệu ứng tích cực từ việc tăng trưởng doanh thu, do vậy cùng với việc đầu tư nghiên cứu

phát triển các sản phẩm mới TRI cần nỗ lực hơn nữa trong công tác quản lí chi phí.

Cùng với việc mở rộng sản xuất kinh doanh thì các khoản mục chi phí như thuê tài

chính, chi phí sản xuất bao gồm tiền vật tư, tiền nguyên vật liệu..v..v…có thể tăng so

với các năm trước do lạm phát, giá cả leo thang công ty với tiềm lực còn yếu sẽ khó

tránh khỏi bị ảnh hưởng thì công tác quản lí chi phí hoạt động như chi phí quản lí doanh

nghiệp, chi phí bán hàng, chi phí khác cần được quản lí chặt chẽ đảm bảo vẫn hiệu quả.

Tuy vậy công tác nghiên cứu thị trường, marketing, tung ra sản phẩm mới, tìm nguồn

nguyên liệu mới giá rẻ nhưng đảm bảo chất lượng vẫn phải tiếp tục chú trọng đầu tư cẩn

thận nhằm nâng cao doanh số bán hàng ứng phó với sự cạnh tranh gay gắt của các công

ty cùng ngành. Hiện tượng sản lượng tiêu thụ sụt giảm của công ty trong 3 năm gần đây

cho thấy thị phần của công ty đang dần bị mất đi nên một sản phẩm sáng tạo về cả chấtlượng cũng như mẫu mã bắt kịp với thị hiếu người tiêu dùng, nhu cầu thay đổi từng

ngày của con người là rất cần thiết.

Trong dự báo của công ty có sự giảm đi của chi phí tài chính và hạn chế chi phí khác ở

mức tối thiểu cho thấy công ty tạm thời sẽ cắt giảm đầu tư vào các công ty liên kết liên

doanh để tránh mức thua lỗ từ các công ty này như các năm trước làm giảm lợi nhuận

của công ty. Trong khoản chi phí tài chính thì chi phí lãi vay sẽ cần được giảm mạnh do

hiện tại mức lãi suất tín dụng là rất cao đồi với một doanh nghiệp tầm vừa và nhỏ như

TRI sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên nếu có sự hỗ trợ của nhà nước bằng việc can

thiệp vào công tác cho vay của tổ chức tín dụng thì công ty nên tận dụng cơ hội lấy

thêm nguồn tài trợ cho hoạt động của mình.

Theo kế hoạch dự báo của công ty doanh thu thuần sẽ tăng lên mức 780 tỉ với

mức tăng tuyệt đối gần 102 tỉ so với năm 2010 trong khi giá vốn hàng bán tăng lên 610

tỉ mức tăng tuyệt đối chỉ ở mức 26 tỉ nỗ lực này muốn đạt được cần phải có sự quản lí

chặt chẽ và hiệu quả trong hoạt động của công ty: công tác quản lí hàng tồn kho chú

trọng tới quản lí nguyên vật liệu,công cụ dụng cụ ;chính sách bán hàng tín dụng cần

kiểm soát tốt hơn nữa mặc dù khoản phải thu giảm cùng với đó là kì thu tiền bình quân

giảm mạnh nhưng cần phải chú ý rằng tỉ trọng phải thu trong tổng tài sản lại không

giảm vì vậy để tránh bị chiếm dụng vốn công ty cần có nhiều biện pháp thu hồi nợ thắt

chặt tín dụng thương mại tuy nhiên chỉ ở mức vừa phải nếu không sẽ ảnh hưởng tới

doanh thu của công ty giảm tính cạnh tranh so với công ty cùng ngành.

 Đối với việc quản lí tài sản và nguồn vốn :

Cơ cấu có sự thay đổi rõ nét trong 3 năm nhưng nói chung công ty vẫn sử dụng vay nợ

là chủ yếu trong nguồn tài trợ của mình, cùng với đó là chính sách tài trợ mạnh dạn lấy

nguồn ngắn hạn tài trợ cho tài sản dài hạn cùng với việc chấp nhận hi sinh khả năng

thanh toán để mong muốn một tỉ suất sinh lời cao hơn. Chính sách tài trợ này đã tỏ ra

kém hiệu quả khi mà tỉ suất sinh lời quá bé trong khi vì sự mất cân đối trong cơ cấu vốn

và tài sản cũng như cân đối kì hạn giữa nguồn và tài sản mà khả năng thanh toán của

công ty ở mức báo động nghiêm trọng nguy cơ mất thanh khoản. Do vậy trước mắt

công ty nên tận dụng nguồn ngắn hạn đầu tư vào tài sản dài hạn ( tài sản cố định) cùng

với đó là tăng qui mô tài sản ngắn hạn thay đổi cơ cấu tài sản nói chung cũng như tài

sản ngắn hạn nói riêng để cải thiện khả năng chi trả của công ty.Tóm lại với qui mô vốn hiện tại của công ty việc theo đuổi chính sách tài trợ mạnh dạn

của TRI không hiệu quả và rủi ro cao, đánh đổi mức rủi ro cao để nhằm thu được lợi

nhuận mong muốn chưa đạt được do vậy thay đổi lại trong chính sách tài trợ tài sản của

mình cùng với việc quản lí chi phí hoạt động giảm thiểu một cách tối đa kết hợp với các

chính sách quản lí hàng tồn kho, chính sách tín dụng thương mại hợp lí mới có thể cải

thiện tình hình tài chính của công ty.Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.docx) (45 trang)

×