1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Công nghệ - Môi trường >

II. Vận dụng bảng hỏi trong phương pháp định giá ngẫu nhiên – CVM:

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (201.36 KB, 36 trang )


Nội dung chủ yếu của phương pháp này là việc ước lượng các giá trị môi

trường trực tiếp theo cách tiếp cận hành vi, dựa trên các câu trả lời và phản

hồi của người được hỏi đối với những vấn đề liên quan đến chất lượng môi

trường. Điều đáng chú ý ở đây là những câu hỏi này hoàn toàn dựa trên

những giả định mà người nghiên cứu đưa ra về việc đóng góp, mức chi trả

của người được hỏi cho các giá trị môi trường (vì bản thân các giá trị này

không hề được đưa ra trao đổi, mua bán). Số liệu điều tra được về giá mà

người được hỏi sẵn lòng trả cho các giá trị môi trường, các biện pháp cải

thiện môi trường hoặc đền bù thiệt hại môi trường sẽ là cơ sở để đánh giá

giá trị môi trường. Tổng mức sẵn lòng chi trả này chính là giá trị của tài sản

môi trường cần đánh giá.

Như vậy, thông qua việc tiếp cận hành vi của người trả lời dựa trên

những câu hỏi giả định nêu ra trong bảng hỏi, người nghiên cứu thu được

thông tin về “giá” của lợi ích môi trường.

1.2Các bước tiến hành CVM:Do thực tế các tác động môi trường thường xảy ra đồng thời và rất phức

tạp, khó tách rời nên việc thăm dò, tiếp cận hành vi của người được hỏi phải

được tiến hành qua nhiều bước, đảm bảo thu được những thông tin phản

hồi chính xác về những tác động môi trường cần đánh giá. Thông thường,

phương pháp CVM thường được tiến hành qua 4 bước sau đây:

Xác định và mô tả những đặc điểm chất lượng môi trường cần đánh-giá

-Xác định đối tượng điều tra, xác định mẫu và phương pháp chọn mẫu-Thiết kế bảng hỏi phỏng vấn và tiến hành điều tra bằng các phương

pháp như phỏng vấn trực tiếp, phương pháp Anket, thảo luận nhóm.

Phân tích và tổng hợp kết quả (phân tích kinh tế lượng, phân tích lợi-ích chi phí).

554 bước này liên quan đến một loạt các lý thuyết về kinh tế học môi

trường, kinh tế lượng và thiết kế điều tra. Trên thực tế, CVM thường được

tiến hành bởi những nhà nghiên cứu môi trường nên kĩ thuật về thiết kế

bảng hỏi, thiết kế điều tra không được họ nghiên cứu nhiều. Trong khi đó,

việc thiết kế bảng hỏi lại đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc mang lại

thông tin đầy đủ và chính xác để định giá giá trị môi trường hợp lí. Chinh vì

thế, bước thứ 3 cần phải được chú trọng xem xét trong quá trình tiến hành

CVM.

1.3Ưu điểm của phương pháp CVM:Ưu điểm lớn nhất của CVM là có phạm vi ứng dụng rộng và linh họat. Do

phương pháp CVM dựa trên giá sẵn lòng chi trả cho các giá trị môi trường

của các cá nhân nên nó có thể áp dụng để định giá nhiều loại hàng hóa môi

trường khác nhau cũng như những giá trị khác nhau của môi trường. Ví dụ

như giá trị tồn tại của môi trường – được coi là một trong những yếu tố khó

lượng hóa nhất như lợi ích sinh thái, chất lượng môi trường nước,… Những

giá trị đôi khi được đánh giá rất cao nhưng thực tế lại không đòi hỏi người

tham gia phỏng vấn phải trực tiếp hưởng thụ giá trị này. Do đó, việc điều tra

được tiến hành dễ dàng và thuận tiện hơn, cũng như ít tốn kém hơn. Ví dụ

như khi nghiên cứu giá trị môi trường của Nam Cực. Trên thực tế, giá trị môi

trường của Nam Cực thường được trả rất cao nhưng rất ít người thực sự đến

tham quan địa điểm này. Nếu sử dụng các phương pháp khác như TCM

(phương pháp chi phí du lịch) đòi hỏi người được phỏng vấn phải là người đã

đến Nam Cực và thực sự chi trả cho các chi phí du lịch ở đây thì chi phí tiến

hành điều tra sẽ rất tốn kém. Nhưng nếu sử dụng phương pháp CVM, người

nghiên cứu chỉ cần đưa ra các giả định và nhận được thông tin về giá sẵn

sàng chi trả của người được phỏng vấn cho việc bảo vệ các giá trị của Nam

Cực trong khi thực tế họ không cần phải đến tận Nam Cực.

Một ưu điểm khác nữa của CVM là nó không đòi hỏi một số lượng lớn

thông tin như những phương pháp đánh giá môi trường khác.

66Vì thế, trong các báo cáo đánh giá môi trường của các dự án, chính sách,

CVM thường được sử dụng rộng rãi.2.Vận dụng bảng hỏi trong nghiên cứu CVM:

1.4 Bảng hỏi:

“Bảng hỏi (hay còn gọi là phiếu điều tra) là hệ thống các câu hỏi được

sắp xếp trên cơ sở các nguyên tắc, trình tự logic và theo nội dung nhất định

nhằm giúp cho người điều tra có thể thu được thông tin về hiện tượng

nghiên cứu một cách đầy đủ, đáp ứng mục tiêu nghiên cứu đã được thiết

lập.” (Giáo trình Lý thuyết thống kê – 2006).

Đối với các cuộc điều tra nói chung, cho dù là điều tra nghiên cứu thị

trường hay điều tra xã hội học thì bảng hỏi luôn là công cụ quan trọng nhất

để thu thập thông tin. Bảng hỏi cũng là biểu hiện cụ thể nội dung nghiên cứu,

là công cụ để người nghiên cứu truyền tải nội dung này đến người được hỏi

và thu nhận những phản hồi từ họ. Vì vậy, chỉ cần nhìn vào bảng hỏi cũng có

thể cho ta biết được những thông tin sơ lược nhất về cuộc điều tra như mục

đích điều tra, chương trình, tổ chức điều tra,…

Đối với phương pháp định giá ngẫu nhiên CVM, bảng hỏi cũng có vai trò

cầu nối giữa người nghiên cứu và người được hỏi. Đặc biệt, vai trò này càng

quan trọng hơn khi đặc điểm của phương pháp này là thu thập thông tin dựa

trên những giả định không có thật chỉ được nêu ra trong bảng hỏi. Bảng hỏi

được thiết kế nhằm mục đích làm đối tượng điều tra suy nghĩ về các đặc

điểm môi trường, từ đó phát biểu giá mà họ sẵn sàng trả tối đa cho các đặc

điểm môi trường đó.

Thông thường, bản hỏi trong CVM gồm 3 phần quan trọng:

Các câu hỏi ngắn gọn và thích hợp nhằm thu thập thông tin cơ bản-nhất về đối tượng điều tra. Ví dụ như tuổi tác, nghề nghiệp, nơi sinh sống,

77thu nhập, việc sử dụng, hưởng thụ các giá trị dịch vụ, hàng hóa môi trường

liên quan đến vấn đề nghiên cứu. Từ đó có thể xem xét những yếu tố như

môi trường sống, trình độ học vấn, mức thu nhập,… có ảnh hưởng như thế

nào tới các câu trả lời của họ.

Phần mô tả những đặc điểm môi trường có liên quan. Từ đó, đối-tượng điều tra có hình dung về những giá trị môi trường mà họ đánh giá, từ

đó đưa ra mức giá sẵn sàng chi trả phù hợp.

Phần câu hỏi được thiết kế để thu thập thông tin, phản hồi về giá sẵn-lòng trả của đối tượng điều tra.

Thông qua bảng hỏi, người nghiên cứu phải nhận được đánh giá của đối

tượng điều tra về đặc điểm môi trường đang nghiên cứu có giá trị như thế

nào đối với họ. Điều này được thể hiện qua giá mà đối tượng điều tra sẵn

lòng trả tối đa để được tiếp tục sử dụng tài sản môi trường này so với việc

mà họ không được sử dụng nữa. Con số mà đối tượng điều tra đưa ra chính

là giá trị lợi ích ròng của hàng hóa, dịch vụ môi trường đang cần đánh giá.

Đây chính là cách thức để lượng hóa được giá trị tài sản môi trường – yếu tố

vốn không có giá trị thị trường và không được trao đổi, mua bán. Có rất

nhiều cách để thu được những phản hồi này. Trên bảng hỏi, các mức giá có

thể được đưa ra trước và đề nghị đối tượng điều tra đánh dấu vào con số mà

họ cho là thích hợp và sẵn sàng trả cao nhất hoặc để họ hoàn toàn tự trả giá.

1.5Các loại câu hỏi được sử dụng trong nghiên cứu CVM:Cũng như các cuộc điều tra khác, các loại câu hỏi được sử dụng trong

nghiên cứu CVM cũng phân chia theo nhiều tiêu thức. Tùy thuộc vào mục

đích nghiên cứu, đặc điểm thông tin mà người nghiên cứu muốn thu thập mà

có thể sử dụng các loại câu hỏi cho phù hợp. Mỗi loại câu hỏi đều có tác

dụng, ưu điểm riêng, nên để đạt hiệu quả cao nhất khi thu thập thông tin,

người nghiên cứu nên sử dụng kết hợp linh hoạt, xen kẽ các loại câu hỏi

trong bảng hỏi, thậm chí cho cùng một thông tin cần thu thập. Bằng việc sử

88Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.docx) (36 trang)

×