1. Trang chủ >
  2. Công Nghệ Thông Tin >
  3. Phần cứng >

Phần I: CẤU TRÚC MÁY TÍNH

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (2.1 MB, 30 trang )


CẤU TRÚC MÁY TÍNH

I. Các khái niệm

1. Phần cứng (Hardware): là các thiết bị vật lý của

máy tính.

2. Phần mềm (Software): là các chương trình được

thiết kế chứa các mã lệnh giúp phần cứng làm việc

phục vụ nhu cầu người sử dụng.

Phần mềm chia làm 2 loại:

• Phần mềm hệ thống (System Software)

• Phần mềm ứng dụng (Application Software)

Lắp Phần Mềm Quản Lý Khách Sạn

Ráp & Cài Đặt Máy TínhCẤU TRÚC MÁY TÍNH

3. Các loại máy tính thông dụng:

• Mainframe

Một siêu máy tính của hãng

IBM với tốc độ nhanh nhất

thế giới hiện nay.PC- Persional ComputerLắp Phần Mềm Quản Lý Khách Sạn

Ráp & Cài Đặt Máy TínhCẤU TRÚC MÁY TÍNH

3. Các loại máy tính thông dụng:

• Laptop, Notebook, DeskNotePDA – Persional Digital AssistantLắp Phần Mềm Quản Lý Khách Sạn

Ráp & Cài Đặt Máy TínhCẤU TRÚC MÁY TÍNH

II. Cấu trúc máy tính

THIẾT BỊ XỬ LÝ

THIẾT BỊ NHẬPTHIẾT BỊ XUẤT

THIẾT BỊ LƯU TRỮ1. Thiết bị nhập (Input Devices)

2. Thiết bị xử lý (Processing Devices)Lắp Phần Mềm Quản Lý Khách Sạn

Ráp & Cài Đặt Máy TínhPhần II: THÀNH PHẦN CỦA MÁY TÍNHBiên Soạn: Nguyễn Văn TùngTHÀNH PHẦN CỦA MÁY TÍNH

I. THIẾT BỊ NỘI VI

1. Vỏ máy – Case: là giá đỡ để gắn các bộ phận khác

của máy và bảo vệ các thiết bị.Lắp Phần Mềm Quản Lý Khách Sạn

Ráp & Cài Đặt Máy TínhXem Thêm
Tải bản đầy đủ (.ppt) (30 trang)

×