1. Trang chủ >
  2. Công Nghệ Thông Tin >
  3. Phần cứng >

Phần II: THÀNH PHẦN CỦA MÁY TÍNH

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (2.1 MB, 30 trang )


THÀNH PHẦN CỦA MÁY TÍNH

I. THIẾT BỊ NỘI VI

1. Vỏ máy – Case: là giá đỡ để gắn các bộ phận khác

của máy và bảo vệ các thiết bị.Lắp Phần Mềm Quản Lý Khách Sạn

Ráp & Cài Đặt Máy TínhTHÀNH PHẦN CỦA MÁY TÍNH

2. Bộ nguồn – Power: là thiết bị chuyển điện

xoay chiều thành điện 1 chiều để cung cấp

cho các bộ phận phần cứng.

3. Bảng mạch chủ (Mainboard): là thiết bị

trung gian để gắn kết tất cả các thiết bị

phần cứng khác của máyLắp Phần Mềm Quản Lý Khách Sạn

Ráp & Cài Đặt Máy TínhTHÀNH PHẦN CỦA MÁY TÍNHBên trong với CPU: Là bộ phận giúp bộ

Mainboard :

3.2 Giao tiếp

3.1 Chipset: điều với Mainboard. động của

vi xử lý gắn kết kiển mọi hoạt

mainboard.

Có 2 dạng:

 Dạng khe cắm (Slot) nằm giữa mainboard

dùng cho PII, PIII đời cũ. Dạng chân cấm (socket) là khối hình vuông

gồm nhiều chân. Hiện nay sử dụng socket 370,

478, 755 tương ứng với số chân của CPU.

Lắp Phần Mềm Quản Lý Khách Sạn

Ráp & Cài Đặt Máy TínhTHÀNH PHẦN CỦA MÁY TÍNHSocket 370Socket 478Socket 7753.3 AGP Slot - Array Graphic Adapter : khe cắm

card màn hình đồ họa.

3.4 RAM Slot : khe dùng để cấm RAM vào main.Lắp Phần Mềm Quản Lý Khách Sạn

Ráp & Cài Đặt Máy TínhTHÀNH PHẦN CỦA MÁY TÍNHLắp Phần Mềm Quản Lý Khách Sạn

Ráp & Cài Đặt Máy TínhTHÀNH PHẦN CỦA MÁY TÍNH

3.5 PCI Slot : PCI- Peripheral Component Interconnect

khe cấm mở rộng. Dùng để cấm card mạng, card âm

thanh,..

3.6 ISA Slot: ISA – Industry Standard Arch khe cấm

mở rộng. Dùng để cấm card mạng, card âm thanh,..

3.7 IDE Header – Intergrated Drive Electronics là

đầu cấm 40 chân, có đinh trên Mainboard để cắm

các loại ổ cứng và CDLắp Phần Mềm Quản Lý Khách Sạn

Ráp & Cài Đặt Máy TínhTHÀNH PHẦN CỦA MÁY TÍNH3.8 FDD Header : Là chân cấm dây ổ đĩa mềm trên

mainboard.

3.9 ROM BIOS : Đây là bộ nhớ sơ cấp của máy tính.

ROM chức các tập lệnh nhập xuất cơ bản (BIOS - Basic

Input Output System) để kiểm tra phần cứng.

3.10 PIN CMOS : Là viên pin 3V nuôi

những thiết lập riêng của người dùng

như ngày giờ hệ thống, mật khẩu bảo

vệ …

Lắp Phần Mềm Quản Lý Khách Sạn

Ráp & Cài Đặt Máy TínhTHÀNH PHẦN CỦA MÁY TÍNH3.11 Power Connector : Khe cấm cung cấp nguồn

cho Mainboard. Đối với main PIV trở lên có một đầu

cáp vuông 4 dây cấm vào main

3.12 Dây nối với Case:

• Nút Power: Dùng khởi động máy.

• Nút Reset: Để khởi động nóng máy.

• Đèn nguồn: Màu xanh để báo máy đang hoạt động.

• Đèn ổ cứng: Màu đỏ báo ổ cứng đang hoạt động.

Lắp Phần Mềm Quản Lý Khách Sạn

Ráp & Cài Đặt Máy TínhTHÀNH PHẦN CỦA MÁY TÍNH

Bên ngoài Mainboard :Lắp Phần Mềm Quản Lý Khách Sạn

Ráp & Cài Đặt Máy TínhTHÀNH PHẦN CỦA MÁY TÍNH3.13 PS/2 Port : Cổng gắn chuột và bàn phím.

3.14 USB Port : USB – Universal Serial Bus

Cổng vạn năng.

3.15 COM Port : COM – Communications

Cổng tuần tự.

3.16 LPT Port : LPT - Line Printer Terminal

Cổng song song, cổngCài ĐặtKhách Sạn in.

Lắp Phần Mềm cái, cổng máy

Ráp & Quản Lý Máy TínhTHÀNH PHẦN CỦA MÁY TÍNH3.17 VGA Card : VGA - Video Graphic Adapter Card

màn hình. Là thiết bị giao tiếp giữa màn hình và

Mainboard.

Dung lượng, biểu thị khả năng xử lý hình ảnh tính

bằng MB (64MB, 128MB, 512MB, 1GB)

Card màn hình có 2 dạng:

 Dạng card rời: AGP, hoặc PCI Express

 Dạng tích hợp trên mạch (onboard)

Lắp Phần Mềm Quản Lý Khách Sạn

Ráp & Cài Đặt Máy TínhXem Thêm
Tải bản đầy đủ (.ppt) (30 trang)

×