Tải bản đầy đủ - 26 (trang)
PHẦN II. TÁC DỘNG CỦA HIỆU ỨNG NHÀ KÍNH ĐẾN MT & CON NGƯỜI

PHẦN II. TÁC DỘNG CỦA HIỆU ỨNG NHÀ KÍNH ĐẾN MT & CON NGƯỜI

Tải bản đầy đủ - 26trang

PHẦN II. TÁC DỘNG CỦA HIỆU ỨNG

NHÀ KÍNH ĐẾN MT & CON NGƯỜINhiệt độ trái đất tăng làm băng tan và thay đổi trọng lực của trái đất.

Nếu nhiệt độ tăng 2 độ mực nước biển tăng 1m (từ năm 2003 tới năm

2010 mực nước biển dâng cao 12mm)Băng tan

Băng tanMực nước biển dâng cao

Mực nước biển dâng caoPHẦN II. TÁC DỘNG CỦA HIỆU ỨNG

NHÀ KÍNH ĐẾN MT & CON NGƯỜIDiện tích đất bị thu hẹp

Diện tích đất bị thu hẹpLũ Lụt

Lũ LụtPHẦN II. TÁC DỘNG CỦA HIỆU ỨNG

NHÀ KÍNH ĐẾN MT & CON NGƯỜINguy cơ cháy rừng

Nguy cơ cháy rừngLượng mưa tăng=>xói mòn,sạt lở

Lượng mưa tăng=>xói mòn,sạt lởPHẦN II. TÁC DỘNG CỦA HIỆU ỨNG

NHÀ KÍNH ĐẾN MT & CON NGƯỜI

Biến đổi khí hậuHạn hán

Hạn hánBão lũ ((Siêu bão Haiyan 8/11/2014

Bão lũ Siêu bão Haiyan 8/11/2014PHẦN II. TÁC DỘNG CỦA HIỆU ỨNG

NHÀ KÍNH ĐẾN MT & CON NGƯỜINhiều loai vật có nguy cơ bị tiêu diệt.

Nhiều loại bệnh tật mới sẽ xuất hiện, dịch bệnh lan tràn, sức khỏe con

người bị suy giảm…Loài tê giác

Loài tê giácDịch bệnh Ebola tại châu Phi-2014

Dịch bệnh Ebola tại châu Phi-2014PHẦN III. GIẢI PHÁP GIẢM THIỂU

HẬU QUẢ DO HIỆU ỨNG NHÀ KÍNH

Nghị định thư kyoto

Mục tiêu cắt giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính.

Bản dự thảo được kí kết vào ngày 11 tháng 12 năm 1997 khi các bên

tham gia nhóm họp tại Kyoto, và chính thức có hiệu lực vào ngày 16

tháng 2 năm 2005

Có hiệu lực với hơn 170 nước tham gia, chiếm khoảng 60% các nước

liên quan đến vấn đề khí thải nhà kính. Tính đến tháng 12 năm

2007, Hoa Kỳ và Kazakhstan là hai nước duy nhất không tiến hành

các biện pháp cắt giảm dù có tham gia kí kết nghị định thư.PHẦN III. GIẢI PHÁP GIẢM THIỂU

HẬU QUẢ DO HIỆU ỨNG NHÀ KÍNH

GIẢI PHÁP 1

SỬ DỤNG NGUỒN NĂNG LƯỢNG HỢP LÝ

GIẢI PHÁP 2

CẢI TẠO TỰ NHIÊN

GIẢI PHÁP 3

CẢI TẠO MÔI TRƯỜNG SỐNGTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

PHẦN II. TÁC DỘNG CỦA HIỆU ỨNG NHÀ KÍNH ĐẾN MT & CON NGƯỜI

Tải bản đầy đủ ngay(26 tr)

×