1. Trang chủ >
  2. Lớp 11 >
  3. Lịch sử >

Bài 24. VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT (1914 - 1918)

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (843.38 KB, 74 trang )


Trường T.H.P.T số 2 An NhơnGiáo án Lòch Sử 11Việt Nam như thế nào chúng ta cùng tìm hiểu bài 24: Việt Nam trong những năm Chiến tranh thế

giới thứ nhất.Giáo viên: Bùi Xuân DươngTrang: 71Thời

Hoạt động của giáo viên

lượng

Trường T.H.P.T số 2KINH TẾ - XÃ HỘI

I. TÌNH HÌNH An Nhơn

1. Những biến động về kinh tế

Hoạt động 1: Cả lớp, cá

nhân

- GV u cầu HS đọc SGK

để thấy được:

+ Ý đồ của Pháp đối với

thuộc địa về kinh tế.

+ Để thực hiện ý đồ đó,

Pháp đã thực hiện những

chính sách, biện pháp gì ?

- GV nhận xét, kết luận:

Ý đồ của Pháp về kinh tế

đối với Đơng Dương nói

chung và Việt Nam nói

riêng là: vơ vét của cải để

gánh đỡ những tổn thất và

thiếu hụt của Pháp trong

chiến tranh.Hoạt động 2: Nhóm

- GV u cầu HS thảo

luận theo nhóm (mỗi bàn

hợp thành một nhóm) để

trả lời câu hỏi: Tình trạng

chiến tranh và những

chính sách kinh tế của

Pháp trong chiến tranh đã

ảnh hưởng như thế nào

đến kinh tế Việt Nam ?- GV cho HS đọc phần chữ

nhỏ trong SGK để thấy sự

phát triển của cơng nghiệp

Việt Nam trong chiến tranh

1914-1918.Hoạt động của học sinhKiến thức

Giáo án Lòch Sử 11- HS1 trả lời, những HS

khác bổ sung.

Trong Chiến tranh thế giới

thứ nhất (1914 -1918): Pháp

bị thiệt hại nặng nề nên chủ

trương vơ vét tối đa nhân lực,

vật lực của thuộc địa để gánh

đỡ những tổn thất và thiếu

hụt của Pháp trong chiến

tranh.- HS 2 trả lời: Để thực hiện

mưu đồ đó, Pháp đã thực

hiện một loạt các chính sách,

biện pháp ráo riết về kinh tế:

Tăng các thứ thuế.

+ Bắt nhân dân ta mua cơng

trái. Vơ vét lúa gạo, kim loại

đưa về nước Pháp. Bắt nơng

dân chuyển từ trồng lúa sang

trồng cây cơng nghiệp phục

vụ cho chiến tranh.

- HS thảo luận, trả lời câu hỏi,

bổ sung cho nhau để hồn

thiện câu trả lời.

+ Trong nơng nghiệp: Từ

chỗ độc canh cây lúa đ một

phần chuyển sang trồng cy

phục vụ cho chiến tranh như

thầu dầu, đậu, lạc. Vì vậy,

nơng dân bị bần cùng hóa.

+ Trong cơng nghiệp:

Những mỏ đang khai thác

được đầu tư thêm vốn, một

số cơng ty than mới xuất hiện

như: Cơng ty than Tun

Quang (1915), Đơng Triều

(1917). Các kim loại cần thiết

được đẩy mạnh khai thác.a. Âm mưu của Pháp với

Việt Nam

Trong CTTG I (19141918): Pháp bị thiệt hại

nặng nề nên chủ trương

vơ vét tối đa nhân lực, vật

lực của thuộc địa để gánh

đỡ những tổn thất và thiếu

hụt của Pháp trong chiến

tranh.

b. Chính sách kinh tế

của Pháp

- Tăng các thứ thuế.

- Bắt nhân dân ta mua

cơng trái.

- Vơ vét lúa gạo, kim loại

đưa về nước Pháp.

- Bắt nơng dân chuyển từ

trồng lúa sang trồng cây

cơng nghiệp phục vụ cho

chiến tranh.c. Những biến động kinh

tế

- Nơng nghiệp: trồng lúa

nước bị tổn hại, gặp nhiều

khó khăn, thủy lợi khơng

được quan tâm → Nơng

dân bị bần cùng hóa.

- Trong C-T nghiệp:

+ Những mỏ than, mỏ

kim loại được đầu tư thêm

vốn, một số cơng ty khai

thác mới xuất hiện.

+ Cơng việc kinh doanh

của người Việt được mở

rộng như Cơng ty của

Nguyễn Hữu Thu, Bạch

Thái Bưởi, nhiều xí nghiệp

mới xuất hiện.

→ Cơng nghiệp và giao

thơng vận tải ở Việt Nam

có sự phát triển hơn, biến

đổi so với trước.2. Tình hình phân hóa xã hội

Hoạt động 1: Cả lớp, cá

- Chính sách của thực dân

nhân n Dương

và sự biến đổi kinh tế 72

Giáo viên: Bùi Xuâ

Trang: đ

- GV dẫn dắt: Chính sách - Nạn bắt lính và những chính thức đẩy sự phân hóa xãTrường T.H.P.T số 2 An NhơnGiáo án Lòch Sử 11V. Rút kinh nghiệm

……………………………………………………………………...…………………………………………..

……………………………..………………………………………...…………………………………………

……………………………………………………………………...…………………………………………..

…..……………………………………………………………………...………………………………………

Ngày soạn: 27-08-2009

Tiết : 34Chương III. NHỮNG THÀNH TỰU VĂN HĨA THỜI CẬN ĐẠI

Bài 7. NHỮNG THÀNH TỰU VĂN HĨA THỜI CẬN ĐẠII. Mục tiêu bài học

1. Kiến thức

2. Kĩ năng

3. Tư tưởng

II. Phương pháp dạy học:

III. Chuẩn bị của thầy và trò

1. Chuẩn bị của thầy

2. Chuẩn bị của trò

- Đọc và tìm hiểu trước bài mới theo hướng dẫn của giáo viên.

IV. Tiến trình dạy học

1. Ổn định tổ chức (1’) Nắm sĩ số lớp học.

2. Kiểm tra bài cũ (5’)

- Câu hỏi:

+

- Đáp án:

+

+

+

3. Dạy - học bài mới (39’)

- Giới thiệu bài mới (1’)

Thời

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

lượngKiến thứcCỦNG CỐ, DẶN DỊ

1. Củng cố

5’

2. Dặn dò

V. Rút kinh nghiệm

……………………………………………………………………...…………………………………………..

……………………………..………………………………………...…………………………………………

……………………………………………………………………...…………………………………………..

Giáo viên: Bùi Xuân DươngTrang: 73Trường T.H.P.T số 2 An NhơnGiáo án Lòch Sử 11…..……………………………………………………………………...………………………………………

Ngày soạn: 27-08-2009

Tiết : 35Chương III. NHỮNG THÀNH TỰU VĂN HĨA THỜI CẬN ĐẠI

Bài 7. NHỮNG THÀNH TỰU VĂN HĨA THỜI CẬN ĐẠII. Mục tiêu bài học

1. Kiến thức

2. Kĩ năng

3. Tư tưởng

II. Phương pháp dạy học:

III. Chuẩn bị của thầy và trò

1. Chuẩn bị của thầy

2. Chuẩn bị của trò

- Đọc và tìm hiểu trước bài mới theo hướng dẫn của giáo viên.

IV. Tiến trình dạy học

1. Ổn định tổ chức (1’) Nắm sĩ số lớp học.

2. Kiểm tra bài cũ (5’)

- Câu hỏi:

+

- Đáp án:

+

+

+

3. Dạy - học bài mới (39’)

- Giới thiệu bài mới (1’)

Thời

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

lượngKiến thứcCỦNG CỐ, DẶN DỊ

1. Củng cố

5’

2. Dặn dò

V. Rút kinh nghiệm

……………………………………………………………………...…………………………………………..

……………………………..………………………………………...…………………………………………

……………………………………………………………………...…………………………………………..

…..……………………………………………………………………...………………………………………Giáo viên: Bùi Xuân DươngTrang: 74Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (74 trang)

×