1. Trang chủ >
  2. Lớp 10 >
  3. Lịch sử >

Cải cách tôn giáo và chiến tranh nông dân

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.35 MB, 213 trang )


Giáo án liïch sử 10

Các hoạt động của thầy và trò

- GV nêu câu hỏi: Đặc điểm của cải cách tôn giáo?

- HS đọc SGK trả lời câu hỏi. HS khác bổ sung cho

bạn.

- GV nhận xét và chốt ý:

+ Không muốn thủ tiêu tôn giáo, dùng những biện

pháp ôn hoà để quay về giáo lý Ki-tô nguyên thuỷ.

+ Đòi thủ tiêu vai trò của Giáo Hội, Giáo hoàng,

đòi bãi bỏ các thủ tục và nghi lễ phiền toái.

GV nhấn mạnh, cải cách được nhân dân ủng hộ,

nhưng giáo hội lại phản ứng mạnh mẽ, dẫn đến sự

phân hoá trong xã hội Tây Âu thành hai phe: Tân

giáo và Cựu Giáo (Ki-tô giáo).Hoạt động 9: Làm việc cá nhân

- GV Nêu câu hỏi: Ý nghóa của cải cách Tôn Giáo

và Văn Hoá Phục Hưng?

-HS dựa vào vốn hiểu biết của mình qua nội dung

đã học và SGK trả lời.

GV nhận xét, bổ sung và chốt ý:

+ Là cuộc đấu tranh công khai đầu tiên trên lónh

vực văn hoá tư tưởng của giai cấp tư sản chống lại

chế độ phong kiến.

+ Cổ vũ và mở đường cho nền văn hoá Châu Âu

phát triển cao hơn.

Hoạt động 10: Làm việc cá nhân

- GV nêu câu hỏi: Tại sao diễn ra cuộc chiến tranh

nông dân Đức?

- HS dựa vào SGK trả lời câu hỏi.

- GV trình bày và phân tích: sau cải cách tôn giáo

nền kinh tế Đức, thấp kém, chậm phát triển trong

cả nông nghiệp, công nghiệp và thương nghiệp,

chế độ phong kiến bảo thủ cản trở sự vươn lên của

giai cấp tư sản.

Nông dân bò áp bức bóc lột nặng nề, do tiếp thu tư

tưởng cải cách tôn giáo.

- Tiếp theo giáo viên trình bày và phân tích:

+ Từ mùa xuân 1524 cuộc đấu tranh đã có tính chất

quyết liệt, mở đầu cho cuộc chiến tranh nông dân

thật sự. Lãnh tụ kiệt xuất của phong trào là Tô-mátNơng Duy KhánhTrường THPT Nguyễn Du

Những kiến thức HS cần nắm vững

phiền toái.

- Ý nghóa:

+ Là cuộc đấu tranh công khai đầu tiên

trên lónh vực văn hoá tư tưởng của giai

cấp tư sản chống lại chế độ phong kiến.

+ Cổ vũ và mở đường cho nền văn hoá

Châu Âu phát triển cao hơn.

b) Chiến tranh nông dân Đức

Nguyên nhân:

+ Chế độ phong kiến bảo thủ cản trở sự

vươn lên của giai cấp tư sản.

+ Nông dân bò áp bức bóc lột nặng nề, do

tiếp thu tư tưởng cải cách tôn giáo.

- Diễn biến:

+ Từ mùa xuân 1524 cuộc đấu tranh đã có

tính chất quyết liệt, mở đầu cho cuộc

chiến tranh nông dân thực sự. Lãnh tụ

kiệt xuất của phong trào là Tô-mát Muyxe.

+ Phong trào nông dân đã giành thắng lợi

bước đầu, đã đi đến đòi thủ tiêu chế độ

phong kiến.- Ý nghóa:

+ Là một sự kiện Lòch sử lớn lao, nó biểu

hiện tinh thần đấu tranh quyết liệt và khí

phách anh hùng của nông dân Đức đấu

tranh chống lại giáo hội phong kiến.

+ Báo hiệu sự khủng hoảng suy vong chế

độ phong kiến.Trang 61Giáo án liïch sử 10Trường THPT Nguyễn DuCác hoạt động của thầy và tròNhững kiến thức HS cần nắm vữngMuy-xe.

- GV khai thác ảnh Tômat Muyxa kết hợp với việc

giới thiệu về tiểu sử và những đóng góp của ông.

Phong trào nông dân đã giành thắng lợi bước đầu,

đã đi đến đòi thủ tiêu chế độ phong kiến. Trước sự

phát triển của phong trào, giới quý tộc phong kiến

và tăng lữ đã dùng mọi thủ đoạn, dốc mọi lực

lượng đàn áp. Phong trào nông dân bò thất bại.

Hoạt động 11: Cá nhân

- GV nêu câu hỏi: Nêu ý nghóa của chiến tranh

nông dân Đức?

- HS dọc SGK tự trả lời câu hỏi.

- GV nhận xét, bổ sung và chốt ý: Là một sự

kiện Lòch sử lớn lao, nó biểu hiện tinh thần đấu

tranh quyết liệt và khí phách anh hùng của nông

dân Đức đấu tranh chống lại giáo hội phong kiến.

Nó cũng báo hiệu sự khủng hoảng suy vong của

chế độ phong kiến.

4. Sơ kết bài học

- Kiểm tra nhận thức của HS đối với bài học thông qua các câu hỏi ở đầu giờ học:

Nguyên nhân nào dẫn đến các cuộc phát kiến đòa lý? Các cuộc phát kiến đòa lý đó diễn ra

như thế nào? Hệ quả của các cuộc phát kiến đòa lý ra sao? Nguyên nhân, nội dung phong

trào Văn hoá Phục Hưng? Nguyên nhân, diễn biến cải cách tôn giáo và chiến tranh nông

dân?

5. Bài tập - Dặn dò về nhà

 Dặn dò: Học bài cũ., Trả lời câu hỏi trong SGK.

 Bài tập:

Lập bảng thống kê về phong trào Văn hoá Phục Hưng, cải cách tôn giáo và chiến

tranh nông dân Đức theo nội dung:

Tên phong tràoNguyên nhânDiễn biến

chínhNgười lãnh

đạoKết quả, ý

nghóaVăn hoá Phục hưng

Cải cách tôn giáo

Chiến tranh nông dân

ĐứcNơng Duy KhánhTrang 62Giáo án liïch sử 10Trường THPT Nguyễn DuNgày soạn: ………………Ngày dạy:……………….BÀI 12..ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚi THỜI NGUYÊN THUỶ,CỔ ĐẠI VÀ TRUNG ĐẠINơng Duy KhánhTrang 63Giáo án liïch sử 10

PHẦN HAITrường THPT Nguyễn Du

LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NGUỒN GỐC ĐẾN GIỮA THẾ KỶ XIXCHƯƠNG I

VIỆT NAM TỪ THỜI NGUYÊN THUỶ ĐẾN THẾ KỶ X

Ngày soạn: ………………Ngày dạy:……………….

Bài 13.VIỆT NAM THỜI NGUYÊN THUỶ

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC

Sau khi học xong bài học yêu cầu HS cần nắm được:

1. Kiến thức

- Cách ngày nay 30 – 40 vạn năm, trên đất nước ta đã có con người sống (người tối

cổ). Việt Nam là một trong những quê hương của loài người.

- Trải qua hàng chục vạn năm, Người Tối cổ đã chuyển biến dần thành Người tinh

khôn (Người hiện đại).

- Nắm bắt được các giai đoạn phát triển của xã hội nguyên thuỷ về: công cụ lao động, hoạt

động kinh tế, tổ chức xã hội, đời sống vật chất và tinh thần.

2. Tư tưởng

- Giáo dục lòng yêu quê hương, đất nước, tự hào về lòch sử lâu đời của dân tộc ta, ý

thức được vò trí của lao động, và trách nhiệm với lao động xây dựng quê hương đất nước.

3. Kỹ năng

- Biết so sánh giữa các giai đoạn Lòch sử để rút ra những biểu hiện của chuyển biến

về: kinh tế, xã hội … Biết quan sát hình ảnh các hiện vật ở bài học để rút ra nhận xét.

II. THIẾT BỊ, TÀI LIỆU DẠY - HỌC

- Bản đồ Việt Nam thể hiện những đòa bàn liên quan đến nội dung bài học: Núi Đọ (Thanh

Hoá), Thẩm Khuyên, Thẩm Hai (Lạng Sơn), Hang Gòn (Đồng Nai), An Lộc (Bình Phước), Ngườm

(Thái Nguyên), Sơn Vi (Phú Thọ), Hoà Bình, Bắc Sơn.

- Một số tranh ảnh về cuộc sống người nguyên thuỷ hay những hình ảnh về công cụ của

người núi Đọ, Sơn Vi, Hoà Bình…

III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY - HỌC

1. Kiểm tra bài cũ

Tiết trước ôn tập không kiểm tra trong quá trình học bài mới.

2. Mở bài

- khi học phần lòch sử thế giới nguyên thuỷ chúng ta đã khẳng đònh: Thời kỳ nguyên

thuỷ là thời kỳ đầu tiên, kéo dài nhất mà dân tộc nào, đất nước nào cũng phải trải qua. ĐấtNơng Duy KhánhTrang 64Giáo án liïch sử 10Trường THPT Nguyễn Dunước Việt Nam của chúng ta cũng như nhiều nước khác đã trải qua thời kỳ nguyên thuỷ. Bài

học hôm nay ta sẽ tìm hiểu về thời kỳ nguyên thuỷ trên đất nước Việt Nam.

3. Tổ chức dạy học bài mới

Các hoạt động của thầy và trò

Những kiến thức HS cần nắm vững

Hoạt động 1: Làm việc cá nhân

 Những dấu tích người tối cổ ở Việt

- GV dẫn dắt: Người Trung Quốc, người

Nam

Inđônêxia... thường tự hoà vì đất nước họ là nơi

phát tích của loài người, là cái nôi sinh ra con

người. Còn Việt Nam của chúng ta cũng hoàn toàn

có thể tự hào vì đất nước Việt Nam đã chứng kiến

những bước đi chập chững đầu tiên của loài người,

từng trải qua thời kỳ nguyên thuỷ.

- GV đặt câu hỏi: Vậy có bằng chứng gì để

chứng minh Việt Nam đã từng trải qua thời kỳ

nguyên thuỷ không?

- HS theo dõi SGK phần 1 để trả lời câu hỏi.

- GV bổ sung và kết luận: khảo cổ học đã chứng

minh cách đ6y 30-40 vạn năm trên đất nước Việt - Các nhà khảo cổ học đã tìm thấy dấu

Nam đã có Người tối cổ sinh sống.

tích Người tối cổ có niên đại cách đây 3040 vạn năm và nhiều công cụ đá ghè đẻo

thô sơ ở Thanh Hoá, Đồng Nai, Bình

-GV: Sử dụng bản đồ Việt Nam có thể hiện đòa Phước…

bàn cư trú của Người tối cổ ở Thanh Hoá, Đồng

Nai, Hoà Bình chỉ cho HS theo dõi hoặc gọi một

học sinh lên chỉ bản đồ đòa danh có Người tối cổ

sinh sống.

- GV đặt câu hỏi: Em có nhận xét gì về đòa bàn

sinh sống của Người tối cổ Việt Nam?

- HS suy nghó quan sát bản đồ trả lời.

- GV kết luận: Đòa bàn sinh sống trải dài trên 3

miền đất nước nhiều đòa phương có Người tối cổ

sinh sống.

- GV đặt câu hỏi: Vậy người tối cổ ở Việt Nam

sinh sống như thế nào?

HS theo dõi SGK, nhớ lại kiến thức đã học ở

phần lòch sử thế giới, trả lời.

- GV kết luận: Cũng giống Người tối cổ ở các

nơi khác trên thế giới, Người tối cổ ở Việt Nam - Người tối cồ sống thành bầy săn bắt thú

cũng sống thành bầy săn bắt thú rừng và hái lượm rừng và hái lượm hoa quả.

hoa quả.

-GV tiểu kết dẫn dắt sang phần 2: Như vậy

chúng ta đã chứng minh được Việt Nam đã trải qua

giai đoạn bầy người Nguyên Thuỷ (giai đoạn

Người tối cổ). Người tối cổ tiến hoá thành NgườiNơng Duy KhánhTrang 65Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (213 trang)

×