1. Trang chủ >
  2. Lớp 10 >
  3. Lịch sử >

Cách mạng tư sản Anh

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.35 MB, 213 trang )


Giáo án liïch sử 10Trường THPT Nguyễn DuCác hoạt động của thầy và trò

Những kiến thức HS cần nắm vững

còn lôi kéo cả một bộ phận quý tộc mới (từng là kẻ

thù của mình trước đó) tạo nên một liên minh chính

trò mới. Khi cách mạng thành công, giai cấp tư sản

phản bội lại quần chúng cách mạng, đồng thời

củng cố liên minh quý tộc – tư sản bằng việc thiết

lập một thể chế chính trò Quân chủ lập hiến. Nhà

vua “trò vì” mà không “cai triï” vì không có thực

quyền. Quyền lực chính trò tập trung trong tay Quốc

Hội lập hiến của giai cấp tư sản. Dù còn có những c. Ý nghóa

hạn chế nhất đònh song sách mạng tư sản Anh vẫn Lật đổ chế độ phong kiến, mở đường cho

CNTB ở Anh phát triển.

có ý nghóa trọng đại đối với Lòch sử thế giới.

Mở ra thời kỳ quá độ từ chế độ Phong

kiến sang chế độ tư bản.

4. Sơ kết bài học

- GV hướng dẫn HS nhận thức vấn đề chủ yếu sau:

- Vì sau cuộc cách mạng tư sản Hà Lan nổ ra dưới hình thức một cuộc chiến tranh

giải phóng dân tộc?

- Cả hai cuộc cách mạng nói trên có gì giống nhau?

- Tổng kết nội dung trên , GV củng cố để HS hiểu rõ khái niệm cách mạng tư sản (cả

nội hàm và ngoại diên của khái niệm). Do những đặc điểm, điều kiện hoàn cảnh Lòch sử,

cách mạng tư sản ở 2 nước Hà Lan và Anh nổ ra dưới những hình thức khác nhau, giải quyết

những nhiệm vụ cụ thể khác nhau, nhưng đều hướng vào mục tiêu chung là lật đổ chế độ

phong kiến (bất kỳ ở ngoài đô hộ hay đang tồn tại, thống trò trong nước), để mở đường cho

chủ nghóa tư bản phát triển. Đây là những sự kiện mở đầu cho một thời kỳ đấu tranh quyết

liệt để giải quyết vấn đề “ai thắng ai” giữa chủ nghóa tư bản đang lên với chế độ phong

kiến đã già nua, suy tàn, song chưa dễ từ bỏ võ đài chính trò.Nơng Duy KhánhTrang 157Giáo án liïch sử 10Trường THPT Nguyễn Du

Ngày soạn: ………………Ngày dạy:……………….Bài 30

CHIẾN TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP

CỦA CÁC THUỘC ĐỊA ANH Ở BẮC MĨI. MỤC TIÊU BÀI HỌC

Sau khi học xong bài học yêu cầu HS cần nắm được:

1. Kiến thức

Bài học giúp HS hiểu rằng, cuộc chiến tranh giành độc lập của nhân dân 13 nước

thuộc đòa Anh ở Bắc Mó cuối thế kỷ XVIII là một cuộc cách mạng tư sản. Việc ra đời một số

nước tư sản đầu tiên ngoài Châu Âu là sự tiếp xúc cuộc tấn công vào chế độ phong kiến mở

đường cho lực lượng sản xuất Tư bản phát triển, là sự khẳng đònh quyết tâm vươn lên nằm

quyền thống trò thế giới của giai cấp tư sản.

2. Tư tưởng, tình cảm, thái độ

Chiến tranh giành độc lập thắng lợi, hợp chủng quốc Hoa Kỳ ra đời, góp phần thúc

đẩy phong trào đấu tranh chống phong kiến châu Âu và phong trào giải phóng dân tộc ở Mỹ

Latinh sau này. Tuy vậy, chế độ nô lệ vẫn tồn tại ở Mỹ, quần chúng nhân dân vẫn không

được hưởng những thành quả cách mạng mà họ phải đổi bằng xương máu của chính mình.

3. Kỹ năng

- Rèn luyện kỹ năng sử dụng đồ dùng trực quan, kỹ năng phân tích, khái quát , tổng

hợp, đánh giá sự kiện.

II. THIẾT BỊ, TÀI LIỆU DẠY - HỌC

Bản đồ 13 thuộc đòa Anh ở Bắc Mỹ; ảnh bạo động ở Bôxtơn, gioóc giơ Oa sinh tơn,

đại hội lục đòa… (GV có thể lựa chọn nhiều tài liệu trực quan sinh động trong Encarta).

III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY - HỌC

1. Giới thiệu bài mới

GV có thể tạo tình huống vào bài qua nhiều cách khác nhau, tuy nhiên cần chú ý HS

đầu cấp rất ấn tượng với cách diễn đạt nhẹ nhàng giàu hình ảnh. Chẳng hạn: Cuộc cách

mạng tư sản nổ ra trên “vùng đất thấp” và “xứ sở sương mù” dẫu có ý nghóa trọng đại song

chưa đủ củng cố niềm tin cho người đương thời về một thắng lợi hoàn toàn của giai cấp tư

sản. Lòch sử phải chờ đợi hơn một thế kỷ sau để chứng kiến bến bờ Đại Tây Dương một cuộc

biến động chính trò – xã hội to lớn ở 13 thuộc đòa Anh, dẫn đến sự ra đời một quốc gia tư sản

đầu tiên ở châu Mỹ. Vì sao ở nơi đây lại có thể bùng nổ một cuộc chiến tranh giành độc lập?

Kết quả của cuộc chiến đã ảnh hưởng như thế nào đối với Lòch sử châu Mỹ và thế giới?

Chúng ta sẽ nghiên cứu làm sáng tỏ vấn đề này trong bài học hôm nay.

2. Tổ chức dạy học bài mới

Phần kiểm tra bài cũ có thể được tiến hành trước khi vào bài mới, hoặc cũng có thể

thực hiện trong quá trình tiến hành bài nghiên cứu kiến thức mới).Nơng Duy KhánhTrang 158Giáo án liïch sử 10Trường THPT Nguyễn DuCác hoạt động của thầy và trò

Hoạt động 1:

- GV giới thiệu trên bản đồ vò trí của 13 thuộc

đòa Anh ở Bắc Mỹ và nêu câu hỏi: 13 thuộc đòa

Anh được ra đời như thế nào?

GV gợi ý để Hs nhớ lại kiến thức cũ làm nền

cho nhận thức kiến thức mới.

+ Cuộc di dân từ châu Âu sang Châu Mó từ sau

phát kiến đòa lý của Critxtop Côlômbô.

+ Quá trình chinh phục người Inđian đuổi họ về

phía Tây.

+ Đưa nô lệ da đen từ Châu Phi sang khai phà

đồn điền…

+ Nền kinh tế TBCN ở 13 thuộc đòa Anh phát

triển như thế nào?

Hoạt động 2:

- HS dựa vào SGK để trình bày sự phát triển

kinh tế ở 2 miền (Bắc – Nam), quan trọng hơn là

biết cách lý giải vì sao có sự khác nhau về ngành

nghề sản xuất ở các khu vực đó.

+ Miền Bắc: Công trường thủ công phát triển

nhiều ngành nghề như: Rượu, thuỷ tinh. Luyện

kim, đóng tàu, dệt, … (Các mỏ kim loại quý tập

trung chủ yếu ở miền Bắc, cảng Bôxtơn sầm uất…).

+ Miền Nam: Kinh tế đồn điền phát triển, sản

xuất hàng hoá nông nghiệp xuất khẩu: ngô, bông,

mía, thuốc là… (đất đai phì nhiêu; Sử dụng rộng rãi,

bóc lột tàn bạo nô lệ da đen).

Sự phát triển kinh tế ở 13 thuộc đòa đặt ra những

yêu cầu gì?

Sau khi cho Hs thảo luận vấn đề này, GV cần

nhấn mạnh yêu cầu bức thiết sản xuất, buôn bán,

mở mang kinh tế về phía tây. Tuy nhiên, những

mong muốn chính đáng đó bò chính quyền Anh

quốc ra sức kiøm hãm.

GV tiếp tục cho HS thảo luận vấn đề.

Tại sao chính phủ Anh lại kìm hãm sự phát triển

kinh tế ở thuộc đòa?

Chính phủ Anh đã làm gì để kiøm hãm sự phát

triển kinh tế thuộc đòa? Hậu quả của những chính

sách đó ra sao?

GV lấy kết quả thảo luận để lý giải nguyên

nhân dẫn đến việc bùng nổ cuộc chiến tranh đòi

quyền độc lập của tất cả các tầng lớp nhân dân 13

thuộc đòa Anh.

Hoạt động 3:Nơng Duy KhánhNhững kiến thức HS cần nắm vững

 Sự phát triển của chủ nghóa Tư bản

ở Bắc Mỹ. Nguyên nhân

bùng bổ chiến tranh.- Nửa đầu thế kỷ XVIII, 13 thuộc đòa Anh

được ra đời dọc bờ biển Đại Tây Dương

(1,3 triệu người).- Giữa thế kỷ XVIII, nền công thương

nghiệp TBCN ở đây phát triển.- Sự phát triển kinh tế công, nông nghiệp

thúc đẩy thương nghiệp, giao thông, thông

tin, thống nhất thò trường, ngôn ngữ.- Sự kìm hãm của chính phủ Anh làm cho

mâu thuẫn ở 13 thuộc đòa trở nên gay gắt,

dẫn đến việc bùng nổ chiến tranh.

2. Diễn biến chiến tranh và sự thànhTrang 159Giáo án liïch sử 10Trường THPT Nguyễn DuCác hoạt động của thầy và trò

- GV sử dụng các bức tranh (nguồn: Encarta)

miêu tả, tường thuận cảnh Hành hình nhân viên sở

Thuế; Tấn công tầu chở chè của Anh; Bạo động ở

Bôxtơn 1773.

GV hướng dẫn Hs phân tích phản ứng của vua

Anh – nguyên nhân trực tiếp dẫn đến bùng nổ cuộc

chiến (4 – 1775). GV cho HS quan sát bảng so sánh

tương quan lực lượng giữa 2 bên khi bắt đầu cuộc

chiến.

Ví dụ: lập bảng thể hiện dữ liệu sau:

+ Quân Anh: Lực lượng 9 vạn: thiện chiến; vũ

khí đầy đủ…

+ Quân 13 thuộc đòa: lực lượng 3 vạn; thiếu kinh

nghiệm tác chiến; vũ khí thiếu thốn…

Từ việc so sánh, HS nhận thấy những khó khăn,

bất lợi đối với nghóa quân dẫn tới thương vong

nhiều, thiếu thốn lương thực, lực lượng …

GV đặt vấn đề: Cuộc chiến sẽ ra sao nếu tình

hình đó kéo dài? Vấn đề cấp thiết cần giải quyết

lúc này là gì?

- GV cho HS quan sát bức tranh đại hội lục đòa

lần hai, chân dung Oa sinh tơn, nêu câu hỏi thu hút

sự chú ý của HS.

Ông là ai? Em biết gì về ông?

Trong quá trình hướng dẫn HS thảo luận, cần

chú ý nhấn mạnh tài thao lược quân sự của Oa sinh

tơn (chỉnh đốn quân đội, thay đổi hình thức tác

chiến…), đồng thời phân tích tác dụng của bản

Tuyên ngôn độc lập đối với việc kích thích tinh

thần đoàn kết chiến đấu của nhân dân thuộc đòa

(có thể liên hệ với bản tuyên ngôn độc lập ngày

02/09/1945 của ta). Nhờ đó tình hình thay đổi theo

hướng ngày càng có lợi cho nghóa quân.GV sử dụng sơ đồ cơ cấu tổ chức Nhà nước Mỹ.

Giới thiệu Oa-sinh-tơn được bầu làm tổng thống

đầu tiên của nước Mỹ (năm bùng nổ cuộc Đại cách

mạng Pháp 1789), thủ đô nước Mỹ giờ đây mang

tên ông.

Hướng dẫn HS nhận thức ý nghóa của cuộc

chiến tranh giành độc lập ở Bắc Mỹ, từ đó rút ra

tính chất của nó là một cuộc cách mạng tư sản.Nơng Duy KhánhNhững kiến thức HS cần nắm vững

lập Hợp chủng quốc Hoa Kỳ.- Sau sự kiện Bôxtơn, nguy cơ cuộc chiến

đến gần. Đại hội lục đòa lần thứ nhất được

triệu tập (9 – 1774), yêu cầu vua Anh bãi

bỏ chính sách hạn chế công thương

nghiệp.- Tháng 5 – 1775 Đại hội lục đòa lần thứ

hai được triệu tập

+ Quyết đònh xây dựng quân đội lục đòa.

+ Cử Gioóc-giơ Oa-sinh-tơn làm tổng chỉ

huy quân đội.

+ Thông qua bảng Tuyên ngôn độc lập

(4-7-1776), tuyên bố thành lập hợp chủng

quốc Hoa Kỳ.

- Ngày 17-10-1777 chiến thắng Xaratôga

tạo ra bước ngoặt cuộc chiến.

- Năm 1781 trận I-oóc-tao giáng đòn

quyết đònh, giành thắng lợi cuối cùng.

 Kết quả và ý nghóa của chiến tranh

giành độc lập

- Theo hoà ước vécxai (9-1783) Anh công

nhận nền độc lập của 13 thuộc đòa ở bắc

Mỹ.

- Năm 1787 thông qua Hiến Pháp củng cố

vò trí Nhà nước Mỹ.

Ý nghóa:

+ Giải phóng Bắc Mỹ khỏi chính quyền

Anh, thành lập quốc gia tư sản, mở đường

cho CNTB phát triển ở Bắc Mỹ.

+ Góp phần thúc đẩy cách mạng chống

phong kiến ở Châu Âu, phong trào đấu

tranh giành độc lập ở Mỹ La tinh.Trang 160Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (213 trang)

×