1. Trang chủ >
  2. Khoa học xã hội >
  3. Giáo dục học >

II.Nội dung bài học:

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.57 MB, 28 trang )


triển của con người.khíGV: Em hiểu thế nào là tài nguyên thiên

nhiên?

GV: Phân loại TNTN?

HS: Trả lời, HS khác nhận xét.

GV: Minh họa ảnh về TNTN

GV: Nhấn mạnh: con người khai thác để

phục vụ cuộc sống. Chuyển ý.Năng lượng gió

Tài nguyên cạn kiệt: Khoáng sảnGV: Em có suy nghĩ, nhận xét gì về thực

trạng môi trường và TNTN nước ta hiện

nay và trên thế giới

( Tích hợp với địa lí lớp 7: : Chương

II- Các môi trường Địa lí và hoạt động

kinh tế của con người.)Than đáGV nhận xét đánh giá về tình hình môi TN đất, nước đang có nguy cơ trở thành

trường hiện nay.

TN cạn kiệt

2.Vai trò của môi trường và tài

nguyên thiên nhiên :

- Môi trường và tài nguyên thiên nhiên

có tầm quan trọng đặc biệt đối với đời

sống của con người.

+ Tạo cơ sở vật chất để phát triển kinh

tế, văn hóa xã hội.

+ Tạo cho con người phương tiện sống,

phát triển trí tuệ, đạo đức.

24+ Tạo cuộc sống tinh thần: làm cho con

GV: Môi trường và TNTN có vai trò người vui , khoẻ mạnh, làm giàu đời

như thế nào đối với đời sống con người? sống tinh thần.

Em hãy chứng minh

Thảo luận theo nhóm nhỏ

(Tích hợp với môn Ngữ văn 7 phần

cách làm bài văn lập luận chứng

minh: HS đưa ra được quan điểm và

dẫn chứng cụ thể)

( Tích hợp với môn Mĩ thuật: Giới

thiệu một số bức tranh về cảnh quan

thiên nhiên)

GV: Có ý kiến cho rằng: “ Môi trường

có vai trò quan trọng đối với đời sống

con người. Bảo vệ môi trường là bảo vệ

cuộc sống của chúng ta”. Em có đồng ý II.Bài Tập

với ý kiến đó không? Vì sao?- Bài Tập b SGK Trang 45.( GV nhấn: Đây là một đề văn nghị + Hành vi gây ô nhiễm, phá hủy môi

luận của lớp 7 mà các em sẽ viết trong trường: 1,2,3,6..

thời gian tới)

- Họat động 3: Liên hệ thực tế.

GV: Em hãy nêu một số việc làm bảo

vệ, tàn phá môi trường của bản

thân và mọi người mà em biết?

GV: Trước những việc làm đó, em dự

định sẽ làm gì?

HS: Trả lời tự do.

HS: Trả lời và nhận xét phần trả lời của

25bạn.

GV: Nhận xét, bổ sung, chốt lại ý đúng.

- Hoạt động 4 : Hướng dẫn làm bài tập

GV: Cho HS làm bài tập b SGK tr45.

HS: Đọc bài tập, thảo luận nhóm đôi và

trả lời câu hỏi.

GV: Nhận xét, bổ sung, cho điểm.

GV: Kết luận toàn bài.

6.4. Củng cố

HS đọc lại nội dung bài học phần khái niệm môi trường và TNTN; vai trò của môi

trường và TNTN

6.5 Dặn dò.

- Chuẩn bị bài 14: “Bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên” (TT).

+ Tìm hình ảnh, câu chuyện, việc làm, tài liệu về bảo vệ, tàn phá môi trường và tài

nguyên thiên nhiên sống.

+ Vẽ tranh tuyên truyền bảo vệ môi trường và TNTN

Phần 3: Kết luận

1. Kết luận

Dạy học liên môn là sự vận dụng những nội dung và phương pháp các lĩnh

vực, các môn học có liên quan để nhằm tăng hiệu quả dạy học GDCD và làm sáng

tỏ những kiến thức mà học sinh được học trong mỗi bộ môn. Việc dạy học liên

môn làm cho các em nhận thức sự phát triển của xã hội một cách liên tục, thống

nhất, mối liên hệ hữu cơ giữa các lĩnh vực của đời sống xã hội, hiểu được tính

toàn diện của xã hội. Điều này khắc phục được tính tản mạn trong kiến thức của

học sinh..

Qua việc áp dụng phương pháp dạy học liên môn vào một chủ đề nhất định,

tôi nhận thấy học sinh đã phát huy được tính tích cực, chủ động, hiểu bài và hứng

26thú hơn với bộ môn GDCD. Nếu các giờ dạy học môn GDCD đều áp dụng được

phương pháp liên môn, tôi tin rằng giờ học sẽ không còn khô khan và sẽ tạo được

niềm yêu thích bộ môn đối với học trò.

2. Khuyến nghị

* Đối với nhà trường:

- Các phương tiện kĩ thuật hỗ trợ việc dạy học như máy chiếu, máy tính cần

được sử dụng rộng rãi hơn nữa.

- Cần trang bị các phòng học bộ môn để giáo viên được thường xuyên sử

dụng ứng dụng trong dạy học.

* Đối với phòng giáo dục

- Cần tăng cường các buổi chuyên đề, ngoại khóa cấp khu tổ chức theo quý

để giáo viên có cơ hội học hỏi, rút kinh nghiệm

- Cần bổ sung thêm sách tham khảo và sách nâng cao cho giáo viên môn

Địa lí.

Xin chân thành cảm ơn!CHÚ THÍCH NHỮNG TỪ NGỮ VIẾT TẮT

1. THCS- Trung học cơ sở2. GDCD - Giáo dục công dân

3. TNTN- Tài nguyên thiên nhiên

27MỤC LỤC

Nội dung

Phần 1: Thông tin chung về sáng kiếnTrang

1Tóm tắt sáng kiến

Phần 2: Mô tả sáng kiến21. Lí do viết sáng kiến kinh nghiệm32. Quan niệm về dạy học liên môn43. Khảo sát thực tiễn54. Phương pháp tích hợp liên môn trong bài học cụ thể54.1. Nguyên tắc tích hợp54.2. Các phương pháp thực hiện tích hợp kiến thức liên môn trong bài6học

4.2.1. Khái quát bố cục bài học64.2.2. Xác định các môn học có nội dung kiến thức tích hợp trong6từng phần của bài học

4.2.2.1 Phần 1- Tìm hiểu thông tin, sự kiện64.2.2.2 Phần 2- Tìm hiểu nội dung bài học84.3 Kết quả vận dụng phương pháp dạy học liên môn vào bài học145. Giáo án minh họa14Phần 3: Kết luận201. Kết luận

2. Khuyến nghị28Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (28 trang)

×