Tải bản đầy đủ - 23 (trang)
HUYỆN SÔNG LÔ – VĨNH PHÚC

HUYỆN SÔNG LÔ – VĨNH PHÚC

Tải bản đầy đủ - 23trang

Hình 2.1. Tháp Bình Sơn- biểu tượng của huyện Sông Lô2.2. Cơ cấu tổ chức điện lực huyện Sông Lô

Cũng từ đó, Điện lực chi nhánh Sông Lô được tách ra từ Điện lực chi nhánh Lập

Thạch với quy mô quản lý bán điện trên 12 xã thuộc huyện Sông Lô.

Tên đầy đủ: Điện lực Sông Lô

Ngày thành lập: 01/04/2011

Địa chỉ: Thị trấn Tam Sơn – huyện Sông Lô – tỉnh Vĩnh Phúc

Điện thoại: 02112.482.225

Điện thoại sửa chữa: 02112.482.22610Hình 2.2. Trụ sở Điện lực huyện Sông Lô – Vĩnh Phúc tại thị trấn Tam SơnĐiện lực Sông Lô là 1 trong 9 điện lực trực thuộc Công ty Điện lực Vĩnh Phúc –

Công ty điện lực 1 - Tập đoàn Điện lực Việt Nam ( Nay là Tổng Công ty Điện lực

miền Bắc - Tập đoàn Điện lực Việt Nam).

Cơ cấu tổ chức :

Tổng số lao động 25 người. Trong đó:

-Ban giám đốc 2 người: Giám đốc, phó giám đốc kiêm trưởng phòng kinh

doanh.

Phòng kinh doanh tổng hợp: 7 người

Phòng kỹ thuật- khoa học- an toàn :1 người

Công nhân quản lý vận hành: 15 ngườiLĩnh vực kinh doanh

-Kinh doanh điện năng với gần 100 trạm biến áp ( TBA ) công công và

chuyên dùng cùng hơn 10.000 khách hàng.

11-Kinh doanh dịch vụ viễn thông công cộng và bán các thiết bị viễn thông.

Kinh doanh các dịch vụ Internet sử dụng mạng cáp quang FTTH

Sửa chữa, thí nghiệm, hiệu chỉnh các thiết bị điện đến cấp điện áp 35kV

Quản lý vận hành, sửa chữa lưới điện phân phối12CHƯƠNG 3. HỆ THỐNG QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG, MUA BÁN ĐIỆN TRONG

HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐIỆN LỰC HUYỆN SÔNG LÔ3.1. Quy trình quản lý và vận hành lưới điện

Giới thiệu phần mềm CMIS 2.0

Để phục vụ cho việc quản lý, đơn vị đã sử dụng phần mềm chuyên ngành điện

CMISS 2.0.

CMIS 2.0 là phần mềm hệ thống thông tin quản lý khách hàng thống nhất trong

toàn Tập đoàn Điện lực Việt Nam do Trung tâm Công nghệ Thông tin (EVN.IT) xây

dựng, trên cơ sở hoàn thiện các chức năng của hệ thống CMIS 1.0 với mục đích chăm

sóc tốt nhất các khách hàng dùng điện.

Kiến trúc phần mềm: CMIS 2.0 sẽ triển khai trên kiến trúc ứng dụng đa lớp gồm:

lớp giao diện, lớp xử lý nghiệp vụ , lớp giao tiếp với CSLD và lớp CSDL trong đó: lớp

giao diện phát triển trên công nghệ WPF (Window Presentation Foundation) của

Microsoft, lớp nghiệp vụ sử dụng công nghệ .NET, lớp giao tiếp CSDL sử dụng công

nghệ LinQ, lớp CSDL sử dụng Oracle...Hình 2.3. Giao diện phần mềm CMIS 2.0Các dịch vụ khách hàng trong CMIS 2.0 rất đa dạng, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu

của người dùng điện theo đúng chức năng nghiệp vụ trong quy trình kinh doanh điện

năng 2003/2008 như: cấp điện, thay đổi thông tin khách hàng; thay đổi thỏa thuận giá

13bán điện; tra cứu, in sao kê chỉ số; tra cứu thông tin, cách tính hóa đơn; thanh toán tiền

điện; kiểm tra hệ thống đo đếm; thay thiết bị cháy hỏng….

Về nghiệp vụ, CMIS 2.0 tập trung vào việc nâng cao công tác chăm sóc và dịch

vụ khách hàng, tăng cường các kênh giao tiếp với khách hàng dùng điện nhằm tạo sự

thoải mái cho khách hàng, từ đó gián tiếp đem lại sự ủng hộ của cộng đồng đối với

ngành điện.

Phần mềm cũng đáp ứng được yêu cầu áp giá và tính toán hóa đơn linh hoạt,

dành cho nhiều đối tượng khách hàng dùng điện, hoàn toàn sẵn sàng cho những biến

động về giá bán điện liên tục theo định hướng của tập đoàn.

Sau khi cải tiến và nâng cấp, CMIS 2.0 giúp hỗ trợ công tác chăm sóc khách

hàng dựa trên định hướng kinh doanh của EVN và các công ty điện lực; giúp nâng cao

khả năng phân tích, báo cáo hỗ trợ công tác điều hành cho cán bộ kinh doanh, các bộ

phận kỹ thuật và các cấp quản lý; tích hợp với các ứng dụng trong mảng kinh doanh

điện: điện nông thôn, quản lý đo đếm và giao nhận điện năng…

3.2. Quy trình quản lý

Hiện nay đơn vị đang bán điện trực tiếp cho 12 xã trong huyện Sông Lô và gián

tiếp cho 5 xã thuộc huyện Lập Thạch. Bán trực tiếp nghĩa là bán từ huyện đến tận từng

hộ gia đình trực tiếp quản lý công tơ, không thông qua đơn vị trung gian. Bán gián tiếp

tức là đơn vị bán điện đến hợp tác xã của xã sau đó hợp tác xã bán lại cho các hộ gia

đình.

Hằng ngày phần mềm CMIS 2.0 sẽ tự động cập nhật chỉ số các công tơ về máy

chủ, sau đó tổng hợp lại sẽ được lượng điện năng tiêu thụ trong ngày, đến cuối tháng

tổng hợp lại rồi so với lượng điện thu từ công tơ của từng gia đình hoặc cơ sở kinh

doanh để có được lượng điện tiêu thụ và lượng điện tiêu hao của tháng.

Ngày 20 hàng tháng là ngày thanh toán tiền điện của đơn vị. Trong 3 ngày nhân

viên của Điện lực Sông Lô sẽ về lần lượt từng xã để thu tiền điện, giúp cho người sử

dụng phải đi lại vất vả và tránh quá tải nếu thu tại Điện lực Sông Lô. Sau 3 ngày đó

các cá nhân và đơn vị sử dụng điện sau khi nhận được hóa đơn phải nhanh chóng

thanh toán nếu sau 3 ngày không thanh toán thì Điện lực Sông Lô sẽ tạm thời cắt

ngừng sử sụng đến với cá nhân hoặc đơn vị không thanh toán đó.

Hiện nay, trong việc thu và quản lý công nợ bằng sổ sách truyền thống, Điện lực

Sông Lô đang áp dụng khoa học công nghệ vào việc quản lý, giúp cho việc quản lý dễ

dàng và thuận tiện, nhanh chóng đáp ứng nhu cầu xử lý nhanh với các thắc mắc của

người dân. Đó là sử dụng phần mềm NPCU.

14Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

HUYỆN SÔNG LÔ – VĨNH PHÚC

Tải bản đầy đủ ngay(23 tr)

×