Tải bản đầy đủ - 105 (trang)
Phần 1. Đặt vấn đề

Phần 1. Đặt vấn đề

Tải bản đầy đủ - 105trang

Các vấn đề ONMT

thường gặp:ON

nguồn

nướcON

không

khíÔ nhiễm môi

trườngON

Tiếng

ồnON

Phóng

xạON

chất

thảiPHẦN II: Nội dung.

1

1. Khái niệm

BỐ

CỤC2

2. Đặc điểm đô thị.

3. Thực trạng của ô

nhiễm môi trường đô thị.3

44. Nguyên nhânwww.themegallery.com1. Khái niệm

Ô nhiễm môi trường: ô nhiễm môi trường được hiểu là

việc chuyển các chất thải hoặc năng lượng vào môi

trường đến mức có khả năng gây hại đến sức khỏe của

con người, đến sự phát triển sinh vật hoặc làm suy giảm

chất lượng môi trường. Các tác nhân ô nhiễm bao gồm

các chất thải ở dạng khí ( khí thải), lỏng ( nước thải), rắn

( chất thải rắn) chứa các hóa chất hoặc tác nhân vật lí,

sinh học và các dạng năng lượng như nhiệt độ bức xạ

Ngoài ra, chung toi có đưa ra một số khái niệm liên quan

như khái niệm ON nguồn nước, ON không khí, ON chất

thải, ON phóng xạ, On tieng ồn…2. Đặc điểm đô thị.

• Có số dân tương đối đông, mật độ dân số cao không

thuần nhất.

• Đa số làm nghề phi nông nghiệp và dịch vụ.

• Tập trung nhiều nhà máy, xí nghiệp.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phần 1. Đặt vấn đề

Tải bản đầy đủ ngay(105 tr)

×