1. Trang chủ >
  2. Thạc sĩ - Cao học >
  3. Khoa học tự nhiên >

PHỤ LỤC 02 PHỔ CỘNG HƯỞNG TỪ PROTON ( 1 H-MNR) CỦA CÁC CHẤT NGHIÊN CỨU

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (4.31 MB, 92 trang )


PHỤ LỤC 02

PHỔ CỘNG HƢỞNG TỪ PROTON (1H-MNR) CỦA

CÁC CHẤT NGHIÊN CỨUPHỤ LỤC 03

PHỔ HỒNG NGOẠI (IR) CỦA CÁC CHẤT NGHIÊN CỨUXem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (92 trang)

×