1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Y khoa - Dược >

1 Một số đặc điểm chung chủa nhóm nghiên cứu.

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (784.19 KB, 67 trang )


44Lao động nặng

Lao động nhẹ

Tổng

Nhận xét:

3.1.4 Thời gian mắc bệnh.

Bảng 3.4: Phân bố theo thời gian mắc bệnh

Nhóm đối chứng

Thời gian

< 1 tháng

1 - 3 tháng

3 - 6 tháng

> 6 tháng

Tổng

Nhận xét:(n1 = 30)

Số lượng

%Nhóm nghiên cứu

(n2 = 30)

Số lượng

%P453.1.5 Hoàn cảnh khởi phát thoát vị đĩa đệm.

Bảng 3.5: Hoàn cảnh khởi phát thoát vị đĩa đệm

Nhóm đối chứng

Hoàn cảnh khởi phát(n1 = 30)

Số lượng

%Nhóm nghiên cứu

P(n2 = 30)

Số lượng

%Sau chấn thương

Lao động quá sức,

vận động sai tư thế

Xuất hiện tự nhiênTổngNhận xét:

3.1.6 Vị trí đĩa đệm thoát vị.

Bảng 3.6: Vị trí đĩa đệm thoát vị

Nhóm đối chứng

Vị trí đĩa đệm thoát vị(n1 = 30)

Số lượng

%Nhóm nghiên cứu

(n2 = 30)

Số lượng

%Khoang liên đốt L4 - L5

Khoang liên đốt L5 - S1

TVĐĐ nhiều tầng

Tổng

Nhận xét:

3.1.7 Mức độ TVĐĐ.

Bảng 3.7: Mức độ TVĐĐP46Nhóm đối chứng

Mức độ TVĐĐ(n1 = 30)

Số lượng

%Nhóm nghiên cứu

(n2 = 30)

Số lượng

%PPhình đĩa đệm

Lồi đĩa đệm

TVĐĐ

Tổng

Nhận xét:

3.1.8 Phân bố theo thể bệnh của YHCT.

Bảng 3.8: Phân bố theo thể bệnh của YHCT

Nhóm đối chứng

Thể bệnh của YHCT

Thể can thận hư

Thể thuyết ứ

Tổng

Nhận xét:(n1 = 30)

Số lượng

%Nhóm nghiên cứu

(n2 = 30)

Số lượng

%P473.2 Kết quả nghiên cứu.

3.2.1 Sự cải thiện về mức độ đau.

Bảng 3.9: Sự cải thiện về mức độ đau sau 15 ngày điều trị

NhómNhóm chứng (n1 = 30)

Nhóm nghiên cứu (n2 = 30)

P1

P

TĐT1

SĐT1

TĐT2

SĐT2

P2

(TĐT1

(SĐT1/

(TĐT2

n

%

n

% /SĐT1 n

% n

% /SĐT2) SĐT2)

)Mức độ

Không đau

Đau nhẹ

Đau vừa

Đau nặng

Nhận xét:Bảng 3.10: Sự cải thiện về mức độ đau sau 30 ngày điều trị

NhómNhóm chứng (n1 = 30)

P1

TĐT1

SĐT1Nhóm nghiên cứu (n2 = 30)

P2

TĐT2

SĐT2(TĐT1/

Mức độ

Không đau

Đau nhẹ

Đau vừa

Đau nặngn%n% SĐT1)(TĐT2

n%n%/SĐT2)P

(SĐT1/

SĐT2)Nhận xét:3.2.2 Sự cải thiện góc độ Lasègue.

Bảng 3.11: Sự cải thiện góc độ Lasègue sau 15 ngày điều trị

NhómNhóm chứng (n1 = 30)Nhóm nghiên cứu (n2 = 30)P48TĐT1SĐT1TĐT2P1SĐT2(TĐT1/

nMức độ%n%P2(SĐT1/(TĐT2

nSĐT1)%n%/SĐT2)SĐT2)Rất tốt

Tốt

Trung

bình

Kém

Nhận xét:

Bảng 3.12: Sự cải thiện góc độ Lasègue sau 30 ngày điều trị

NhómNhóm chứng (n1 = 30)

TĐT1SĐT1P1Nhóm nghiên cứu (n2 = 30)

TĐT2SĐT2(TĐT1/

n

Mức độ%nP2

(TĐT2% SĐT1) n%n%/SĐT2)P

(SĐT1/

SĐT2)Rất tốt

Tốt

Trung

bình

Kém

Nhận xét:

3.2.3 Sự cải thiện độ giãn CSTL (NP Schober).

NhómNhóm chứng (n1 = 30)

TĐT1

SĐT1

P1Nhóm nghiên cứu (n2 = 30)

TĐT2

SĐT2

P2P

(SĐT1/Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (67 trang)

×