1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Y khoa - Dược >

2 Kết quả điều trị.

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (784.19 KB, 67 trang )


56DỰ KIẾN KẾT LUẬN

5.1. Tác dụng điều trị TVĐĐ cột sống thắt lưng bằng điện châm kết hợp

kéo giãn.

5.2. Tác dụng không mong muốn của phương pháp điện châm và kéo giãn.DỰ KIẾN KIẾN NGHỊ

Dựa trên kết quả nghiên cứuTÀI LIỆU THAM KHẢO

TIẾNG VIỆT:

1. Trần Ngọc Ân (2002), “Đau vùng thắt lưng”, Bệnh thấp khớp, Nhà xuất

bản Y học, Hà Nội, tr 374 - 395.

2. Vũ Quang Bích (2006), Phòng và chữa các chứng bệnh đau lưng, Nhà

xuất bản Y học, Hà Nội.

3. Bộ môn Phục hồi chức năng, Trường Đại học Y Hà Nội (2003), Bài

giảng Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội,

tr 62 - 66, 79 - 83.

4. Cục Quân Y, Bệnh viện TƯQĐ 108 (2007), Bài giảng tập huấn toàn

quân năm 2007 chuyên ngành Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng, Bộ

Quốc phòng, Hà Nội, tr 35 – 50.

5. Hà Mạnh Cường (2010), Nghiên cứu chẩn đoán và kết quả điều trị

phẫu thuật TVĐĐ CSTL cùng lệch bên bằng phương pháp mở cửa sổ

xương, Luận văn thạc sĩ Y học, Đại học Y Hà Nội.

6. Nguyễn Văn Đăng (1996), “Đau thần kinh hông to”, Bách khoa thư bệnh

học tập 1, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội, tr 145 – 149

7. Trần Thái Hà (2007), Đánh giá tác dụng điều trị thoát vị đĩa đệm cột

sống thắt lưng bằng phương pháp điện châm, xoa bóp kết hợp vật lý trị

liệu, Luận văn thạc sỹ y học, Đại học Y Hà Nội.

8. Nguyên Văn Hải (2007), Đánh giá kết quả điều trị đau dây thần kinh tọa

do thoát vị đĩa đệm bằng bấm kéo nắn, Luận văn tốt nghiệp bác sỹ

chuyên khoa cấp II, Đại học Y Hà Nội.

9. Lê Thị Kiều Hoa (2001), Nghiên cứu hiệu quả phục hồi vận động ở bệnh

nhân thoát vị đĩa đệm vùng thắt lưng - cùng bằng máy Eltrac 471, Luận

văn thạc sỹ y học, Đại học Y Hà Nội.10. Đỗ Công Huỳnh, Nguyễn Tất San, Vũ Văn Lạp và CS (1989), Đặc

điểm tác dụng sinh lý của các huyệt châm cứu, Đề tài cấp Bộ Quốc

phòng, Cục Quân Y.

11. Nguyễn Mai Hương (2001), Đối chiếu đặc điểm lâm sàng và hình ảnh

cộng hưởng từ của TVĐĐ CSTL, Luận văn thạc sĩ học.

12. Khoa YHCT, Trường Đại học Y Hà Nội (2002), Bài giảng YHCT tập II,

Nhà xuất bản Y học, tr 155-157, 166-168, 491-493.

13. Khoa YHCT, Trường Đại học Y Hà Nội (2008), Châm cứu và các phương

pháp chữa bệnh không dùng thuốc, Nhà xuất bản Y học, tr 192-205.

14. Nguyễn Quốc Khoa (1997), Nghiên cứu máy điện châm hai tần số ứng

dụng kỹ thuật bổ tả trong tân châm, Kỷ yếu các công trình nghiên cứu

khoa học về châm cứu, tr 79-83.

15. Đặng Thị Xuân Liễu (2005), Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và hình ảnh

học của bệnh nhân đau thần kinh tọa, Luận văn thạc sĩ y học.

16. Hồ Hữu Lương (2008), Đau thắt lưng và thoát vị đĩa đệm, Nhà xuất bản

Y học, tr 92-96, tr 135-137, tr 144-171.

17. Đoàn Hải Nam (2003), Đánh giá tác dụng của điện châm của huyệt Ủy

trung và Giác tích thắt lưng (L1-L5) trong điều trị chứng yêu thống thể

hàn thấp, Luận văn thạc sĩ Y học.

18. Trần Thị Lan Nhung (2006), Bước đầu nghiên cứu hiệu quả điều trị đau

vùng thắt lưng do TVĐĐ với phương pháp kéo nắn bằng tay, Khóa luận

tốt nghiệp bác sỹ Y khoa.

19. Nguyễn Quang Quyền (1999), Atlas giải phẫu người, Nhà xuất bản Y

học, Hà Nội.

20. Tạp chí Y dược học Quân sự (2009), số 4, tr 44.

21. Tạp chí Y học Việt Nam (2010), tập 376, tr 75-80.

22. Nguyễn Tài Thu (1995), Tân châm, Nhà xuất bản Y học, tr 7-114.23. Nguyễn Tài Thu, Trần Thúy (1997), Châm cứu sau đại học, Nhà xuất

bản Y học, tr246-248.

24. Trần Trung (2008), Nghiên cứu giá trị của hình ảnh cộng hưởng từ

trong chẩn đoán thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng, Luận án Tiến sĩ y

học, Đai học Y Hà Nội.

25. Trường Đại học Y Hà Nội, Bộ môn giải phẫu (1998), Giải phẫu người,

Nhà xuất bản Y học, tr 272-276.

26. Trần Ngọc Trường (2007), Xoa bóp bấm huyệt chữa các bệnh vùng

cột sống, Nhà xuất bản Y học, tr 49-62.

27. Bùi Quang Tuyển (2007), Phẫu thuật thoát vị đĩa đệm cột sống, Nhà

xuất bản Y học, tr 9-36, tr 45-62.

28. Nguyễn Vũ (2004), Nghiên cứu chẩn đoán và kết quả phẫu thuật TVĐĐ

CSTL, thắt lưng cùng, Luận văn tốt nghiệp bác sỹ Y khoa.

TIẾNG ANH:

29. Back pain Health Center (2008), Degenerative Disc Disease, p.p 1.

30. Dennis L.K, Anthony S.F, Dan L.L, Eugene B, Stephen L.H (2005),

Harrison’s Principles of Internal medicine, Mc Graw-Hill, Newyork, pp

2438-2446.

31. Emile Hil Siger, Marian Betan Court (2004), “ Say Goodbye to Back

pain”, pp 308-309.

32. Frank M.Phillips, Carl Lauryssen (2009), The Lumbar Intervertebral

Disc, section1, pp 1-9.

33. Guypta RC, Romarao SV (1987), Epydurography in redution of

lumbar dics proplapse by traction, Arch Phus Med rehabilitation, pp

322-327.

34. Jonathan Cluett, M.D (2009), Herniated Disc, pp 1-4.35. Judovich BD (1995), Lumbar traction therapy-elimination of

physical factors that prevent lumbar stretch, Jama, pp 549-550.

36. Mathews. JA (1968), Dynamic discography: A study of lumbar traction,

Ann Phys Med; IV, pp 275-279.

37. Porchet FC et al (1999), Long term follow up of patients surgically

treated by the far-lateral approach for foraminal and exforaminal

lumbar disc herniation, J.neurosurg (Spine 1)/ Volume 90, pp 59-66.

38. Richard A.Deyo, M.D, M.P.H, and Jame N.Weinstein, D.O (2001),

Low back pain, The New England Journal of Medicine, 344: 363-370.

39. Wu Guang-Wei, Yang Xiang-Yu (2007), “Clinical report treatment of

89 cases of lumbar intervertebral dis herniation with acupuncture”,

vol.4, number 4, pp 246-247.PHỤ LỤC 1

Bộ Y tếSố vào viện ……………Bệnh viện YHCT – TW

MẪU BỆNH ÁN NGHIÊN CỨU

A. HÀNH CHÍNH

Họ và tên: …………………………… Tuổi: ……….. Giới: …………

Địa chỉ: ………………………………………………………………...

Nghề nghiệp: …………………………………………………………..

Ngày vào viện:……../ ………../ ………..Ngày ra viện:……../ ………../ ………..Tổng số ngày điều trị: ……….

B. CHUYÊN MÔN

I. Phần Y học hiện đại

1. Lý do vào viện:

2. Thời gian mắc bệnh:

3. Bệnh sử:

4. Tiền sử:

5. Khám lâm sàng:

a. Hội chứng cột sống:

Điểm đau cột sống:

Điểm đau cạnh cột sống:

Thay đổi hình thể cột sống và khối cơ cạnh cột sống:- Cong vẹo cột sống:

- Gù cột sống:

- Co cứng cơ, tăng trưng lực cơ cạnh cột sống:

Đo độ giãn cột sống:

Đo khoảng cách tay - đất khi cúi tối đa:

b. Hội chứng rễ thần kinh:

- Điểm đau Valleix:

- Nghiệm pháp lasègue:

- Dấu hiệu bấm chuông:

- Rối loạn cảm giác theo dải của dãy thần kinh:

- Rối loạn vận động (biểu hiện được trên quãng đường đi bộ đến khi đau):

- Rối loạn phản xạ gân gót, gối (giảm, mất hoặc không thay đổi):

- Rối loạn cơ tròn, rối loạn dinh dưỡng (teo cơ đùi hoặc cẳng chân):

c. Tim mạch:

d. Hô hấp:

e. Tiêu hóa:

f. Tiết niệu:

g. Các bộ phận khác:

6. Cận lâm sàng:

- Công thức máu:

- Sinh hóa(Urê, creatinin, ALT, AST huyết thanh):

- Tổng phân tích nước tiểu:- CT Scan hoặc MRI cột sống thắt lưng:

7. Chẩn đoán YHHĐ:

- Chẩn đoán xác định:

- Vị trí đĩa đệm bị thoát vị:

- Mức độ thoát vị đĩa đệm:

II. Phần YHCT:

1. Vọng chẩn:

- Thần sắc:

- Tư thế bệnh nhân:

- Lưỡi:

- Vùng cột sống thắt lưng:

2. Văn chẩn:

- Hơi thở:

- Tiếng nói:

3. Vấn chẩn:

- Thời gian mắc bệnh:

- Vị trí, tính chất đau:

- Cảm giác (tê bì, kiến bò… )

- Vận động đau tăng:

- Ho, hắt hơi, đau tăng:

- Lạnh đau tăng:

- Mồ hôi chân:- Nhị tiện:

- Ngủ:

4. Thiết chẩn:

Xúc chẩn:

- Bì phu:

- cơ nhục vùng tổn thương:

Mạch chẩn:

5. Chẩn đoán YHCT:

a. Bát cương:

b. Kinh lạc:

c. Nguyên nhân:

d. Thể bệnh:

6. Pháp điều trị:

7. Phương điều trị:

C. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ:

* Số ngày điều trị:

* Tác dụng không mong muốn trên lâm sàng:

* Kết quả điều trị:MỤC LỤC

ĐẶT VẤN ĐỀ..................................................................................................1

TỔNG QUAN TÀI LIỆU................................................................................3

1.1. Giải phẫu cột sống thắt lưng.................................................................3

1.1.1. Hình thể chung của các đốt sống thắt lưng. ................................4

1.1.2. Đĩa đệm thắt lưng – đĩa gian đốt sống.........................................5

1.1.3. Các dây chằng cột sống thắt lưng. ................................................7

1.1.4. Mạch máu và thần kinh của đĩa đệm.............................................8

1.2.Cơ chế bệnh sinh của thoát vị đĩa đệm..................................................8

1.2.1. Thoái hóa sinh lý.............................................................................8

1.2.2. Thoái hóa bệnh lý............................................................................8

1.3. Phân loại thoát vị đĩa đệm vùng cột sống thắt lưng [5]........................9

1.3.1 Phân loại theo vị trí đĩa đệm so với dây chằng dọc sau.................9

1.3.2. Phân loại theo hướng phát triển của nhân nhầy đĩa đệm..............9

1.3.3. Phân loại theo tiến triển thoát vị đĩa đệm của Arseni. C (1974). 10

1.4. Lâm sàng, cận lâm sàng Thoát Vị Đĩa Đệm Cột Sống Thắt Lưng....11

1.4.1 Lâm sàng........................................................................................11

1.4.2 Cận lâm sàng TVĐĐ/ CSTLC......................................................14

1.4.3. Chẩn đoán xác định thoát vị đĩa đệm...........................................17

1.4.4. Chẩn đoán phân biệt:....................................................................17

1.5. Điều trị thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng.......................................18

1.5.1. Nội khoa........................................................................................18

1.5.2 Các phương pháp điều trị can thiệp tối thiểu [5],[20]..................22

1.5.3. Phương pháp điều trị phẫu thuật [9],[11], [28]...........................22

1.6. Thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng theo YHCT...............................23

1.6.1. Bệnh danh:.....................................................................................23

1.6.2. Nguyên nhân và cơ chế bệnh sinh: .............................................23

1.6.3. Các thể lâm sàng và phương pháp điều trị theo YHCT: [12],

[27]..........................................................................................................24

1.7. Một số nghiên cứu về điều trị thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng

bằng vật lý trị liệu và điện châm...............................................................26

1.7.1. Trên thế giới..................................................................................26

1.7.2. Tại Việt Nam................................................................................27

1.8. Phương pháp châm cứu.......................................................................28

1.8.1. Khái niệm về châm cứu: .............................................................28

1.8.2. Phương pháp điều trị điện châm..................................................28

1.8.3. Một số vấn đề của hoạt động thần kinh có liên quan tới vấn đề

giải thích cơ chế tác dụng của châm cứu..............................................28

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.................................31

2.1. Đối tượng nghiên cứu .........................................................................312.1.1. Tiêu chuẩn chọn bệnh nhân theo YHHĐ:....................................31

2.1.2. Tiêu chuẩn phân loại bệnh nhân theo YHCT:.............................31

2.1.3 Tiêu chuẩn loại trừ: ......................................................................32

2.2. Phương pháp nghiên cứu ....................................................................32

2.2.1. Thiết kế nghiên cứu: ..................................................................32

2.2.2. Phương tiện nghiên cứu:..............................................................33

2.2.3. Phương pháp điều trị:...................................................................34

2.2.4.Các chỉ tiêu nghiên cứu:................................................................37

2.2.5. Tiêu chuẩn đánh giá kết quả điều trị...........................................37

2.2.6. Xử lý số liệu:................................................................................41

2.2.7. Khía cạnh đạo đức trong nghiên cứu:........................................41

DỰ KIẾN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU.........................................................43

3.1 Một số đặc điểm chung chủa nhóm nghiên cứu.................................43

3.1.1 Đặc điểm về tuổi...........................................................................43

3.1.2 Đặc điểm về giới...........................................................................43

3.1.3 Đặc điểm nghề nghiệp của bệnh nhân.........................................43

3.1.4 Thời gian mắc bệnh.......................................................................44

3.1.5 Hoàn cảnh khởi phát thoát vị đĩa đệm..........................................45

3.1.6 Vị trí đĩa đệm thoát vị...................................................................45

3.1.7 Mức độ TVĐĐ...............................................................................45

3.1.8 Phân bố theo thể bệnh của YHCT.................................................46

3.2 Kết quả nghiên cứu..............................................................................47

3.2.1 Sự cải thiện về mức độ đau..........................................................47

3.2.2 Sự cải thiện góc độ Lasègue.........................................................47

3.2.3 Sự cải thiện độ giãn CSTL (NP Schober)......................................48

3.2.4. Sự cải thiện tầm vận động vận động CSTL................................49

3.2.5 Sự cải thiện về các hoạt động chức năng sinh hoạt hàng ngày.. 52

3.2.6 Kết quả điều trị chung...................................................................52

3.2.7 So sánh số ngày điều trị trung bình của 2 nhóm..........................53

3.3 Tác dụng không mong muốn................................................................54

DỰ KIẾN BÀN LUẬN..................................................................................55

4.1 Đặc điểm chung của nhóm bệnh nhân nghiên cứu:............................55

4.2 Kết quả điều trị.....................................................................................55

4.3 Tác dụng không mong muốn................................................................55

DỰ KIẾN KẾT LUẬN..................................................................................56

5.1. Tác dụng điều trị TVĐĐ cột sống thắt lưng bằng điện châm kết hợp

kéo giãn.......................................................................................................56

5.2. Tác dụng không mong muốn của phương pháp điện châm và kéo

giãn..............................................................................................................56

DỰ KIẾN KIẾN NGHỊ.................................................................................56

PHỤ LỤCXem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (67 trang)

×