1. Trang chủ >
  2. Y Tế - Sức Khỏe >
  3. Sức khỏe giới tính >

Thăm dò chức năng hô hấp tiền phẫu (tt)

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (958.08 KB, 27 trang )


Xác định khả năng cắt một thùy phổi

Quét phổi định lượng

để dự đoán FEV1 còn lại

FEV1 ≥ 40% dự đoán30% ≤ FEV1 ≤ 40% dự đoánCắt thùy phổi được•Đo DLCO

•Nghiệm pháp vận động• DLCO ≥ 40%

• ↓SaO2 trong vận động tối đa ≤ 2%Cắt thùy phổi đượcFEV1 ≤ 40% dự đoán• DLCO ≤ 40%

• ↓SaO2 trong vận động tối đa > 2%Không Cắt thùy phổi đượcXác định khả năng cắt nguyên lá phổi

Hô hấp ký

FEV1 ≤ 2L hay < 80%FEV1 > 2L hay > 80%Quét phổi định lượng để

dự đoán FEV1 còn lạiCắt nguyên một lá phổi đượcFEV1 ≥ 40% dự đoán

BN không

triệu chứng

Cắt nguyên lá phổi

được30% ≤ FEV1 ≤ 40% dự đoánCó khó thở,

mât sức nặngFEV1 ≤ 30% dự đoán• Đo DLCO và

nghiệm pháp vận động• DLCO hậu phẫu ≥ 40%

• ↓SaO2 trong vận động

tối đa ≤ 2%

Cắt nguyên lá phổi được• DLCO hậu phẫu < 40%

• ↓SaO2 trong vận động

tối đa > 2%

Không cắt nguyên lá phổi được

Xem xét việc cắt thùy3. Vai trò hô hấp ký trong HPQ và COPD

1. Chẩn đoán xác định

2. Chẩn đoán phân biệt

3. Theo dõi

4. Phân bậc HPQ, giai đoạn COPD7PULMONARY FUNCTION TEST REPORT

Ver 2.0

TESTED BY :

DATE

NAME

PT.No

AGE

HEIGHT

WEIGHT

SEX:

:

:

:

:

:

:6Mar/14/2

3630

36 yrs

168 cm

57

kg

MALETEMP.

BARO PRES

RACE ADJ

RACE

Pred.:

:

:

:

:022

C

760

mmHg

100

%

ORIENTAL

ITSACTPRED%PREDVC(L)

ERV(L)

IRV(L)

TV(L)

FEV1/VC

FVC(L)

FEV.5(L)

FEV1(L)

FEV3(L)

FEV1/FVC(%)

FEV3/FVC(%)

FEF.2-1.2(L/S)

FEF25-75%(L/S)

FEF75-85%(L/S)

BEST FVC(L)

BEST FEV1(L)

EX TIME(SEC)

V ext(L)

FIVC(L)

FIV.5(L)

FEV.5/FIV.55.18

3.54

0.81

0.834.66

-------111

-------4.99

2.87

3.81

4.75

76.3

95.2

6.67

3.15

0.91

4.99

3.88

5.31

0.14

4.10

2.04

1.404.66

3.03

3.89

4.50

83.2

96.3

--4.19

--4.66

3.89

-----------7.50

6.56

4.29

1.28

5.60

5.57

0.777.61

7.00

4.87

1.75

-------4

3

2107

95PEF(L/S)

FEF25%(L/S)

FEF50%(L/S)

FEF75%(L/S)

PIF(L/S)

FIF50%(L/S)

FEF50%/FIF50%599

94

88

73

-------NOTE :

VC

:

FVC :-------98

106

92

99

--75

--107

100

-----------10ITS304050s12

10

8

6

4

2

0

8L

-2

-4--------6NORMAL SPIROMETTRY-8UNCONFIRMED REPORT MUST BE REVIEWED

BY PHYSICIAN.

REVIEWED BY :20L/SLITERS EXPRESSED BTPS

#1test,

2 accepted.

#2test,

3 accepted.INTERPRETATION10DATE :-10

-12

**V-T **

X AXIS VOLUME

Y AXIS TIME: LITERS 8TFS

: SECONDS10 mm/L

20 mm/secXem Thêm
Tải bản đầy đủ (.ppt) (27 trang)

×