1. Trang chủ >
  2. Y Tế - Sức Khỏe >
  3. Sức khỏe giới tính >

Vai trò hô hấp ký trong HPQ và COPD

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (958.08 KB, 27 trang )


7PULMONARY FUNCTION TEST REPORT

Ver 2.0

TESTED BY :

DATE

NAME

PT.No

AGE

HEIGHT

WEIGHT

SEX:

:

:

:

:

:

:6Mar/14/2

3630

36 yrs

168 cm

57

kg

MALETEMP.

BARO PRES

RACE ADJ

RACE

Pred.:

:

:

:

:022

C

760

mmHg

100

%

ORIENTAL

ITSACTPRED%PREDVC(L)

ERV(L)

IRV(L)

TV(L)

FEV1/VC

FVC(L)

FEV.5(L)

FEV1(L)

FEV3(L)

FEV1/FVC(%)

FEV3/FVC(%)

FEF.2-1.2(L/S)

FEF25-75%(L/S)

FEF75-85%(L/S)

BEST FVC(L)

BEST FEV1(L)

EX TIME(SEC)

V ext(L)

FIVC(L)

FIV.5(L)

FEV.5/FIV.55.18

3.54

0.81

0.834.66

-------111

-------4.99

2.87

3.81

4.75

76.3

95.2

6.67

3.15

0.91

4.99

3.88

5.31

0.14

4.10

2.04

1.404.66

3.03

3.89

4.50

83.2

96.3

--4.19

--4.66

3.89

-----------7.50

6.56

4.29

1.28

5.60

5.57

0.777.61

7.00

4.87

1.75

-------4

3

2107

95PEF(L/S)

FEF25%(L/S)

FEF50%(L/S)

FEF75%(L/S)

PIF(L/S)

FIF50%(L/S)

FEF50%/FIF50%599

94

88

73

-------NOTE :

VC

:

FVC :-------98

106

92

99

--75

--107

100

-----------10ITS304050s12

10

8

6

4

2

0

8L

-2

-4--------6NORMAL SPIROMETTRY-8UNCONFIRMED REPORT MUST BE REVIEWED

BY PHYSICIAN.

REVIEWED BY :20L/SLITERS EXPRESSED BTPS

#1test,

2 accepted.

#2test,

3 accepted.INTERPRETATION10DATE :-10

-12

**V-T **

X AXIS VOLUME

Y AXIS TIME: LITERS 8TFS

: SECONDS10 mm/L

20 mm/sec7PULMONARY FUNCTION TEST REPORT

Ver 2.0

TESTED BY :

DATE

NAME

PT.No

AGE

HEIGHT

WEIGHT

SEX:

:

:

:

:

:

:6Apr/22/2

4890

42 yrs

151 cm

58 kg

FEMALETEMP.

BARO PRES

RACE ADJ

RACE

Pred.:

:

:

:

:50

23

C

760

mmHg

100

%

ORIENTAL

ITS4

3PRE-BRONC POST-BRONC %

PREDACT%PREDACT%PREDCHGVC(L)

ERV(L)

IRV(L)

TV(L)2.92

----------2.63

1.33

0.37

0.9390

----------2.78

0.77

1.15

0.8695

----------6

-42

211

-7FVC(L)

FEV.5(L)

FEV1(L)

FEV3(L)

FEV1/FVC(%)

FEV3/FVC(%)

FEF.2-1.2(L/S)

FEF25-75%(L/S)

FEF75-85%(L/S)

BEST FVC(L)

BEST FEV1(L)

EX TIME(SEC)

V ext(L)

FIVC(L)

FIV.5(L)

FEV.5/FIV.52.92

2.01

2.52

2.85

---------3.08

---2.92

2.52

----------------1.93

0.60

0.79

1.59

30.0

60.5

0.36

0.38

0.46

2.59

1.05

5.66

0.44

2.09

0.12

4.8966

30

31

56

---------12

---89

42

----------------2.52

0.88

1.65

2.52

59.4

90.62

1.22

1.48

1.14

2.65

1.65

3.66

0.27

2.43

0.47

1.8786

44

65

88

---------48

---91

65

----------------30

47

110

58

98

50

241

290

149

2

57

-34

-38

16

283

-61PEF(L/S)

FEF25%(L/S)5.40

4.930.51

0.319

61.67

1.4331

29226

355FEF50%(L/S)

FEF75%(L/S)

PIF(L/S)

FIF50%(L/S)

FEF50%/FIF50%4.15

1.62

----------0.34

0.42

1.14

1.08

0.328

26

----------1.64

1.20

1.22

1.03

1.6040

74

----------381

183

7

-4

408NOTE :

PRE BD VC

PRE BD FVC

POST BD VC

POST BD FVC:

:

:

:-------1L/S

12

10

8

6

4

2

0

8L

-2

-4LITERS EXPRESSED BTPS

#1test,

#3test,

#1test,

#2test,INTERPRETATION1

4

1

2ITSaccepted.

accepted.

accepted.

accepted.UNCONFIRMED REPORT MUST BE REVIEWED

BY PHYSICIAN.

DATE :-6

-8-------SEVERE AIRWAY OBSTRUCTION

Spirometry markedly improved post bronchodilator.

Low FEV.5 suggests poor initial effort.REVIEWED BY :2-10

-127PULMONARY FUNCTION TEST REPORT

Ver 2.0

TESTED BY :

DATE

NAME

PT.No

AGE

HEIGHT

WEIGHT

SEX:

:

:

:

:

:

:6Sep/ 9/2

7229

42 yrs

151 cm

58 kg

FEMALETEMP.

BARO PRES

RACE ADJ

RACE

Pred.:

:

:

:

:5023

C

760

mmHg

100

%

ORIENTAL

ITSACTPRED2.75

-------2.92

-------94

-------2.93

2.09

2.50

2.86

85.1

97.6

1.64

3.25

0.73

2.93

2.50

4.30

0.29

2.21

1.05

1.992.92

2.01

2.52

2.85

85.5

97.2

--3.08

--2.92

2.52

-----------101

104

99

101

100

100

--106

--101

99

-----------PEF(L/S)

FEF25%(L/S)

FEF50%(L/S)

FEF75%(L/S)

PIF(L/S)

FIF50%(L/S)

FEF50%/FIF50%5.16

5.01

4.73

1.27

2.35

2.19

2.165.40

4.93

4.15

1.62

-------96

102

114

78

-------3%PREDVC(L)

ERV(L)

IRV(L)

TV(L)

FEV1/VC

FVC(L)

FEV.5(L)

FEV1(L)

FEV3(L)

FEV1/FVC(%)

FEV3/FVC(%)

FEF.2-1.2(L/S)

FEF25-75%(L/S)

FEF75-85%(L/S)

BEST FVC(L)

BEST FEV1(L)

EX TIME(SEC)

V ext(L)

FIVC(L)

FIV.5(L)

FEV.5/FIV.54NOTE :

VC

:

FVC :

-------LITERS EXPRESSED BTPS

#1test,

1 accepted.

#2test,

2 accepted.INTERPRETATIONITS-------2

1020304050sL/S

12

10

8

6

4

2

0

8L

-2

-4

-6NORMAL SPIROMETRY-8

UNCONFIRMED REPORT MUST BE REVIEWED

BY PHYSICIAN.-10

REVIEWED BY :10DATE :-12Hạn chế của hô hấp ký

trong hen phế quản

1.Có khi không đáp ứng trong lần test giãn phế quản đầu2.Bình thường khi bệnh nhân ở ngoài cơn3.Bệnh nhân có thể lực cao, hô hấp đồ vẫn còn trong giới hạn

bình thường4.Suyễn nặng, kéo dài, hô hấp đồ giống nghẽn tắc đừơng hô

hấp trên hoặc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tínhCách khắc phục

1.

2.

3.

4.Đo lại sau 1,2 đợt điều trị

Làm lại test kích thích phế quản

Làm test giãn phế quản cho tất cả BN trong lần đầu

Làm test giãn phế quản, theo dõi với hô hấp ký dài hạn

(6 tuần, 3 tháng, 1 năm)Kết luận

1. Hô hấp ký là nghiệm pháp thăm dò chức năng hàng đầutrong HPQ

2. Giúp chẩn đoán đúng bệnh HPQ, xác định độ nặng và theodõi đáp ứng một cách khách quan

3. Mạng lưới gồm các đơn vị chăm sóc hô hấp có trang bị hôhấp ký cho cả nước4. Vai trò HHK trong giám định y khoa

– Phải dựa trên 4 trị số của thăm dò chức năng hô hấp.

– Chức năng hô hấp bình thường:

• VC ≥ 80% trị số dự đoán, và

• FEV1 ≥ 80% trị số dự đoán, và

• FEV1/VC x 100 ≥ 75%, và

• DLCO ≥ 80%5. Vai trò HHK trong tai mũi họng và tắc nghẽn

đường hô hấp trên

1. Nghẽn tắc đường HH trên cố định:

- Chít hẹp khí quản sau đặt nội khí quản

- Bướu tuyến giáp

- Vật lạ xâm nhậpXem Thêm
Tải bản đầy đủ (.ppt) (27 trang)

×