1. Trang chủ >
  2. Thạc sĩ - Cao học >
  3. Kinh tế >

Nguồn: Cục Đầu tư nước ngoài –Bộ KHĐT.

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.14 MB, 123 trang )


104Chú thích: Trong năm 2005, 44 tỉnh có dự án mới được cấp phép. Năm 2007,

con số này là 58 tỉnh.

Bảng 2.6: 10 địa phương dẫn đầu thu hút vốn FDI

Đơn vị: Triệu USD

Số

Địa phươngdựđăngánSTTVốn

Số

Địa phương2008

1

2Quảng Nam

Bà Rịa-Vũng T

àudựđăngánSTTVốn

2013

141501Thái Nguyên183381,1122857,52Bình Thuận102029,63Đồng Nai162299,93Hải Phòng271843,64Bình Dương952152,84Bình Định71019,75Phú Yên116805399949318984,46Đồng Nai77745,16TP Hồ Chí

MinhTP Hồ Chí

Minh7Hà Nội219413,97Bình Dương997148Dầu khí4395,88Hải Dương20620,69Ninh Bình3190,59Hà Nội231514,810Đà Nẵng11155,610Bắc Ninh105417,5Nguồn: Tổng cục thống kê105Bảng 2.7: 10 đối tác đầu tư lớn vào Việt Nam (Triệu USD)

STTVùng/ lãnh thổTổng200820091Nhật Bản1719872882Xin-ga-po149883Đài Loan4201120122013138,3 2040,12430400712954466469,1 4350,22200488,4301412975864413561180,61203192,4400Hàn Quốc11419180315982038,81470757,137525Ma-lai-xi-a16048 14938 150,7412,6346,6 115,784,26Hoa Kỳ9460148659481833,469,467,855,4630839411074726,3261,895,9208,77Quần đảo Virgin

(Anh)20108Hồng Công5509369,6742,21543090549,56049Thái Lan4636399377,4131,9-73360,510Trung Quốc4013334,2180,4172,8747,2 302,2Nguồn: Tổng cục thống kê

Bảng 3.5. Kết quả kiểm định lựa chọn mô hình GDP

(b) (B) (b-B) sqrt(diag(V_b-V_B))

Biến độc lậpCoefficients fixed1 Difference S.E.Ln_FDI.1578328 .1638875 -.0060547Ln_Pop- .0112659 .3100096 -.3212755 .0249453Open.2619452 .1617928 .1001524 .0095837D1.062093 1.508914 .1109995 .FDI*D-.0837872 -.0638233 -.0199639 .Observations3882277106Number of matinh36R-squared0.85Standard errors in brackets

chi2(5) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B) = 300.84

Hausman testProb >chi2 = 0.0000* significant at 10%; ** significant at 5%; *** significant at 1%

Nguồn: Kết quả tính toán từ dữ liệu nghiên cứu dựa trên phần mềm Stata

Bảng 3.6. Kiểm định tự tương quan môhình panel data

Wooldridge test for autocorrelation in panel data

H0: no first-order autocorrelation

F( 1, 27) = 988.840

Prob> F = 0.9601

Nguồn: Kết quả tính toán từ dữ liệu nghiên cứu dựa trên phần mềm Stata

Bảng 3.7. Kiểm định phương sai sai số thay đổi mô hình panel data

Modified Wald test for groupwiseheteroskedasticity in fixed effect

regression model

H0: sigma(i)^2 = sigma^2 for all i

chi2 (36) = 392.80

Prob>chi2 = 0.5064

Nguồn: Kết quả tính toán từ dữ liệu nghiên cứu dựa trên phần mềm StataXem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (123 trang)

×