1. Trang chủ >
  2. Mẫu Slide >
  3. Mẫu Slide - Template >

d. tự giáo dục của hs

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.3 MB, 23 trang )


d. tự giáo dục của hs

Những điều kiện để học sinh tự giáo dục:

- học sinh phải nhận thức, đánh giá, luôn có

thái độ phê phán nghiêm túc về hành vi của

mình.

- hs phải có một viễn cảnh về cuộc sống tương

lai, về lý tưởng cuộc đời mình.

- hs phải có những phẩm chất ý chí mạnh.

- việc này phải được tập thể giúp đỡ, đồng tìnhd. tự giáo dục của hs

và ủng hộ.

- công việc tự giáo dục của học sinh phải được

thầy cô hướng dẫn, đánh giá và điều chỉnh.Ứng dụng sư phạm

Giáo viên cần tổ chức cho hs lao động nhằm

cho hs tinh thần kỷ luật, biết yêu thương, kính

trọng người lao động.

Nhận xét, đánh giá, xếp hạng hạnh kiểm và

học lực hs đề nghị khen thưởng, kỉ luật hs.

Quan trọng là hiểu được tâm lý hoàn cảnh gia

đình và gần gũi với hs nhằm có biện pháp giáo

dục kịp thời, phù hợp.

Phối hợp chặt chẽ với cha mẹ hs giáo dục học

sinh, nhất là hs cá biệt.Câu hỏi 1:

a, nguồn gốc của đạo đức là gì?

b, vai trò của đạo đức?Trả lời:

a; nguồn gốc của đạo đức:

 Bắt đầu từ sự biến đổi tâm lý con người:

- yếu tố sinh lý là điều kiện nảy sinh nhu cầu

giao tiếp xã hội nên hình thành các quy ước xã

hội, là quy ước có tính đạo đức.

 Phát triển theo nền kinh tế xã hội phát triển:

- nguyên tắc tổ chức sản xuất kinh tế, hình

thức lđ là cơ sở, nguồn gốc xác định gtrị đạo

đức của mỗi thời kỳ lịch sử.

- đặc điểm nhận thức, đặc điểm tâm lý – sinh

lý của mỗi thành viên cũng có ý nghĩa nhưTrả lời:

nguồn nảy sinh đạo đức.

b, vai trò của đạo đức:

- góp phần định hướng mục tiêu, mục đích

hành động và điều chỉnh hành động.

- giá trị đạo đức biến thành nhận thức chung

thì nó trở thành truyền thống sức mạnh điều

chỉnh nhận thức, hoạt động chung của xã hội.

vai trò của đạo đức vô cùng to lớn trong

việc xây dựng một xã hội công bằng, dân chủ,

văn minh.Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.ppt) (23 trang)

×