1. Trang chủ >
  2. Kỹ thuật >
  3. Kiến trúc - Xây dựng >

phần i: Giới thiệu tuyến

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (293.93 KB, 36 trang )


Biện pháp thi công Đờng vào nhà máy

chi tiết mặt đ ờng

Lớp BTN hạt mịn, h=5cmchi tiết lề đ ờngLớp BTN hạt thô, h=7cmLớp BTN hạt mịn, h=5cmLớp BTN hạt thô, h=7cmNhựa dính bámNhựa dính bámLớp CPDD 1 (base), h=15cmLớp CPDD 1 (base), h=15cmLớp CPDD 2 (subbase), h=20cmKết cấu mặt đờng nh sau:

Lớp mặt:

- Bê tông nhựa hạt mịn, chiều dày 5cm

- Bê tông nhựa hạt thô, chiều dày 7cm

Lớp móng:

- Lớp móng trên (base): cấp phối đá dăm loại 1, chiều dày 15 cm

- Lớp móng dới (subbase): cấp phối đá dăm loại 2, chiều dày 20 cm

IV. yêu cầu kỹ thuật thi công

1 . Quy định chungViệc thiết kế tổ chức thi công là yếu tố quyết định đến tiến độ và chất lợng

công trình, áp dụng các công nghệ tiên tiến vào sản xuất nhằm giảm giá thành sản

phẩm có hiệu quả kinh tế đẩy nhanh tiến độ thi công đáp ứng yêu cầu của Chủ đầu

t.

Căn cứ vào tài liệu khảo sát và thiết kế đã đợc Bộ Nông nghiệp và Phát triển

nông thôn phê duyệt, nhà thầu tổ chức khảo sát mặt bằng, nhận bàn giao mốc

tuyến, tọa độ, mốc chuẩn nhằm phục vụ công tác thi công và kiểm tra nghiệm thu

sau khi công việc hoàn thành.

Trong quá trình thi công nhà thầu sử dụng lực lợng công nhân kỹ thuật chuyên

nghiệp, trình độ tay nghề cao, kỹ s có kinh nghiệm từ 5 năm trở lên trong công tác

thi công các công việc tơng tự.

Việc tiến hành đào đất phù hợp với TCVN 4447-1987, phải đảm bảo ổn định

của mái dốc, căn cứ vào tính chất cơ lý của đất (lực dính C, góc ma sát trong ...)

để quyết định mở mái cho hợp lý đảm bảo an toàn cho ngời, thiết bị và công trình

trong suốt quá trình thi công, vận chuyển đất đá. Trong trờng hợp cần thiết, có thể

sử dụng tờng chắn tạm (cọc, cừ) để đảm bảo ổn định của mái dốc.Công trình thuỷ điện Cửa Đạt2Biện pháp thi công Đờng vào nhà máy

Bố trí hệ thống thoát nớc mặt và nớc ngầm, đảm bảo mặt bằng thi công luôn

khô ráo, giao thông nội bộ thuận tiện.

Trong thi công khoan nổ mìn, đảm bảo về kỹ thuật tạo mái, tạo tầng và khối lợng tiêu hao thuốc nổ, đảm bảo an toàn cho ngời, thiết bị và công trình.

Trong quá trình thi công Nhà thầu tuân thủ theo các tiêu chuẩn sau:

- Quản lý chất lợng công trình:TCVN 5637-1991- Công tác đất- Quy phạm thi công và nghiệm thu:TCVN 4447-1987- Quy phạm kỹ thuật an toàn vật liệu nổ:TCVN 4586-97- Quy trình, quy phạm an toàn nổ mìn:Đ-2121, Đ-3-74- Quy phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng:TCVN 5308 - 91- Nghiệm thu các công trình xây dựng cơ bản:TCVN 4091 - 85Ngoài các qui trình qui phạm trên đây, nhà thầu phải tuân thủ các tiêu chuẩn,

qui trình, qui phạm thi công và các văn bản pháp luật hiện hành, theo đúng bản vẽ

thiết kế.

2. yêu cầu về vật t, vật liệuNhà thầu tuân thủ các yêu cầu kỹ thuật hiện hành về vật t, vật liệu cho tất cả

các phần việc đợc thể hiện trong hồ sơ thiết kế hạng mục công trình.

3. Kiểm tra và nghiệm thuCông tác kiểm tra và nghiệm thu tuân thủ theo tiêu chuẩn sau:

- TCVN 4447-1987: Công tác đất quy phạm thi công và nghiệm thu.

- TCVN 4252-1988: Quy trình thiết kế và tổ chức thi công, thiết kế thi công,

quy phạm thi công và nghiệm thu.

- TCXD 79-1980: Thi công và nghiệm thu nền móng.

- Công tác nghiệm thu công việc, giai đoạn hạng mục hoàn thành căn cứ vào

Nghị định 209/2004/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý chất lợng công trình xây

dựng. Sau khi Chủ đầu t, kỹ s giám sát chấp thuận, mới đợc tiến hành thi công

chuyển tiếp phần việc tiếp theo.

- Việc nghiệm thu theo giai đoạn đợc tiến hành sau khi nhà thầu đã hoàn tất

toàn bộ công việc, báo cáo chủ đầu t, kỹ s giám sát tổ chức nghiệm thu theo luật

định.Công trình thuỷ điện Cửa Đạt3Biện pháp thi công Đờng vào nhà máyphần ii: biện pháp thi công

Chơng I : Công tác chuẩn bị

I . Cắm lới đo đạc và định vị công trình

Sau khi Chủ đầu t bàn giao cọc mốc định vị và mốc cao độ chuẩn, Nhà thầu

sẽ tiến hành dẫn mốc về công trình, xây dựng các mốc chuẩn để phục vụ cho thi

công và nghiệm thu. Các mốc chuẩn đợc làm bằng bê tông, đặt ở những vị trí chắc

chắn, ổn định không nằm trong khu vực thi công và đợc rào chắn bảo vệ. Các cọc

mốc chuẩn đợc bố trí dọc tuyến đờng tạo thành lới khống chế mặt bằng.

Bản vẽ lới khống chế sẽ phải thể hiện đợc: quan hệ giữa các mốc chuẩn với

nhau, giữa mốc chuẩn với một số điểm định vị quan trọng của công trình với các số

liệu góc đo khép kín và cự ly giữa chúng (đã đợc tính toán bình sai) bằng số chính

xác.

Từ các mốc chuẩn công trình, đơn vị thi công sẽ dẫn về các mốc gửi của các

đoạn thi công. Các mốc gửi đợc làm bằng cọc gỗ 60x60x700mm đóng sâu vào đất,

xung quanh xây gạch bảo vệ, có đinh định vị, và cũng đợc bảo vệ chắc chắn.

Trong quá trình thi công sẽ thờng xuyên kiểm tra độ chính xác, ổn định của các

mốc gửi. Nếu có sự nghi ngờ về độ chính xác thì cần kiểm tra lại từ các mốc chuẩn

công trình.

Việc xác định vị trí công trình trên mặt bằng thi công đợc tiến hành theo trình tự:

- Trớc tiên, cần xác định đờng trục công trình (đóng các định vị trục công trình, cự ly

20 ữ 50 m/mốc). Các cọc định vị này đợc làm bằng gỗ 40x40x500mm, trên đỉnh

cọc có đóng đinh định vị.

- Sau đó, lấy đờng trục làm chuẩn đo vuông góc về hai phía để xác định hình dạng

khối đào đắp. Căn cứ vào bản vẽ thiết kế (các mặt cắt), cốt mặt đất hiện trạng rồi

lên ga cho các tuyến đào đắp.

- Các cữ ga đợc đóng bằng giá gỗ, trên cữ gỗ đợc ghi rõ: cốt cữ, cốt mặt đất tự

nhiên tại vị trí đóng cọc cữ, độ dốc mái ta luy đào xuống (chân ta luy) hay đắp lên

(đỉnh ta luy) từ điểm đinh chuẩn.

- Các mốc gửi phải giữ trong suốt quá trình thi công, hoàn công và bàn giao công

trình.Công trình thuỷ điện Cửa Đạt4Biện pháp thi công Đờng vào nhà máy

- Các mốc chuẩn công trình đợc giữ lại để theo dõi và đánh giá sự biến dạng của

công trình trong quá trình vận hành.

II. Bố trí lán trại, kho xởng, lắp đặt hệ thống điện và cấp thoát nớc

a. Chuẩn bị lán trại

Tất cả cơ sở hạ tầng bao gồm: lán trại và các công trình phụ trợ đợc nhà thầu

xây dựng tập trung gần ngay tuyến ngoài phạm vi bán kính an toàn nổ mìn.

b. Điện nớc phục vụ thi công

Nhà thầu sẽ hợp đồng với cơ quan Điện lực địa phơng nơi tuyến đi qua để có

nguồn điện phục vụ thi công và sẽ sử dụng máy phát điện 250 KVA trong những trờng hợp bị mất lới điện. Nguồn nớc sẽ dùng các xe chở nớc chuyên dùng để kết

hợp luôn với việc bơm tới rửa đờng và tới ẩm khi thi công lớp nền móng mặt đờng.

c. Tập kết nguyên vật liệu, thiết bị thi công

Nhà thầu sẽ xây dựng các kho bãi để tập kết vật liệu trong phạm vi đã xin phép

Chủ đầu t, T vấn cũng nh các đơn vị có liên quan. Các kho, bãi vật liệu sẽ đợc xây

dựng một cách hợp lý để việc tập kết nguyên vật liệu dễ dàng và thuận lợi cho thi

công.

d. Công tác tiêu nớc bề mặt và nớc ngầm

Trớc khi thi công nhà thầu sẽ đảm bảo giữ mặt bằng công trình, hố móng, bãi

lấy đất luôn khô ráo bằng hệ thống mơng tiêu, rãnh tiêu (nớc bề mặt), giếng thu nớc trạm bơm tiêu (nớc ngầm).

Chơng II: Biện pháp thi công tổng thể

1. Thi công đất

1.1. Đào bóc đất nền đờng

- Thực hiện đào đảm bảo đúng kích thớc, cao độ theo đồ án thiết kế. Lớp đất xấu

không phù hợp sẽ đợc đào bỏ thay bằng lớp đất tốt.

- Nhà thầu sẽ sử dụng các biện pháp thi công thích hợp để khi loại bỏ đất xấu, đất

còn lại sẽ đợc sử dụng để đắp trả theo yêu cầu của chủ đầu t và thiết kế. Nhà thầu

sẽ vận chuyển đất thải hoặc đất sử dụng lại đến đổ ở các khu vực quy định.

- Nền móng phải đảm bảo đúng cao trình thiết kế, bằng phẳng và luôn luôn đợc giữ

khô ráo trớc khi bắt đầu thi công phần xây đúc.

1.2. Đắp đất nền đờng

- Đất dùng để đắp nền đờng đợc lấy từ mỏ đất đã đợc sự chấp thuận của chủ đầu t

và đơn vị t vấn giám sát.

- Khối lợng đất đắp theo đúng thiết kế đảm bảo cao trình thiết kế

2. Công tác thi công nền móng, mặt đờng

2.1. Thi công lớp lót đáy K98

- Trớc khi tiến hành gia cố đất phải căn cứ vào kết cấu mặt đờng và các tiêu chuẩn

vật liệu cũng nh khả năng trang thiết bị và các điều kiện liên quan khác để thiết kếCông trình thuỷ điện Cửa Đạt5Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (36 trang)

×