1. Trang chủ >
  2. Thạc sĩ - Cao học >
  3. Sư phạm >

Chương 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ CỦA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO, CÁC TRƢỜNG TRONG VIỆC XÂY DỰNG TRƢỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA Ở HUYỆN TỪ LIÊM

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.4 MB, 135 trang )


người chưa có việc làm là 6556 người, chiếm tỷ lệ khoảng 5,35% lao động

trong độ tuổi. Về chất lượng lao động (hiện chưa có số liệu mới), theo số liệu

điều tra suy rộng năm 1999 có thể thấy bức tranh về chất lượng lao động của

Từ Liêm như sau:

Bảng 2.1. Chất lƣợng lao động huyện Từ Liêm

Năm 1999

Trình độ

1. Mù chữ

2. Cấp 1

3. Cấp 2

4. Cấp 3

Trình độ

1. Không bằng cấp

2. Sơ cấp

3. Công nhân kĩ thuật

4. Trung cấp

5. Đại học, Cao đẳng

6. Trên đại họcNăm 2006

Trình độ học vấn

Tỷ lệ ( % )

Trình độ

Tỷ lệ ( % )

0,97

1. Mù chữ

0

9,18

2. Cấp 1

100

58,43

3. Cấp 2

100

31,42

4. Cấp 3

95

Trình độ chuyên môn

Tỷ lệ ( % )

Trình độ

Tỷ lệ ( % )

78,81

1. Không bằng cấp

2,30

2. Sơ cấp

9,41

3.Công nhân kĩ thuật

5,03

4. Trung cấp

4,30

5. Đại học, Cao đẳng

0,15

6. Trên đại học

( Nguồn: Phòng Thống kê huyện Từ Liêm)* Về văn hoá, chính trị - XH

Huyện Từ Liêm thuộc vùng đất cổ Thăng Long- Hà Nội, là nơi có

nhiều di tích và công trình văn hoá lâu đời. Trải qua các thời kì chiến tranh,

Từ Liêm là vùng đất ít bị ảnh hưởng nên vẫn còn lưu giữ lại được nhiều cảnh

quan thiên nhiên và cấu trúc làng mạc mang tính truyền thống đặc sắc.

Trên địa bàn huyện Từ Liêm tập trung nhiều trung tâm văn hoá lớn như

sân vận động QG Mỹ Đình, Trung tâm Hội nghị QG, và nhiều cơ sở GD quan

trọng như Học viện tài chính, Đại học mỏ địa chất, Đại học công nghiệp. Đặc

biệt Từ Liêm là vùng có tốc độ đô thị hoá nhanh cho nên đã thu hút rất nhiều

các nhà đầu tư, các cơ sở GD dân lập như Trường THPTDL Đoàn Thị Điểm,

Lômônôxốp, Lê Quý Đôn… Những cơ sở GD này góp phần tạo nên không

khí học tập sôi nổi trong giới trẻ Từ Liêm. Môi trường lao động sản xuất hiện

đại, năng động, sự tăng trưởng kinh tế ngày càng cao cùng với sự chuyển dịch34cơ cấu kinh tế trên địa bàn huyện tạo nên một tiềm năng rất lớn cho sự phát

triển của Từ Liêm. Tình hình an ninh chính trị trên địa bàn ổn định, nhân dân

tin tưởng vào đường lối lãnh đạo của Đảng, Năm 2007 huyện Từ Liêm đã

được chính phủ phong tặng danh hiệu huyện anh hùng, năm 2008 đồng chí

phó bí thư, chủ tịch UBND huyện được phong tặng danh hiệu anh hùng lao

động thời ký đổi mới.

Trong những năm qua, chất lượng GD của huyện Từ Liêm từng bước

được nâng cao ở các cấp học. Tỉ lệ học sinh tốt nghiệp THCS năm 2007 đạt

98,7%. Do thường xuyên làm tốt công tác phổ cập nên huyện Từ Liêm đã

được công nhận là đơn vị hoàn thành phổ cập THCS với chất lượng cao.

Huyện Từ Liêm có 21 trường THCS, trong đó có 17 trường công lập; 01

trường Bán công; 03 trường ngoài công lập. Tổng cộng có 13744 em học

sinh đang theo học tại các nhà trường [41]. Đội ngũ GV và cán bộ quản lí ở

các cấp học đã được đào tạo tương đối cơ bản với mức chuẩn và trên chuẩn

cao, có nhiều GV dạy giỏi, chiến sĩ thi đua. Nhiều trường THCS của Từ

Liêm có truyền thống đào tạo đạt chất lượng cao như THCS Cầu Diễn, Phú

Diễn, Tây Mỗ, Xuân Đỉnh, Đông Ngạc, Minh Khai, Mễ Trì, Đoàn Thị

Điểm, Lômônôxốp…Con em huyện Từ Liêm có truyền thống hiếu học,

đồng thời các bậc phụ huynh cũng ngày càng quan tâm nhiều hơn đến việc

học tập của con em mình. Nhiều dòng họ quan tâm xây dựng quỹ khuyến

học để động viên con cháu của dòng họ nỗ lực học tập như Họ Trần Đăng,

Họ Nghiêm Xuân ở Tây Mỗ; Họ Vũ ở Phú Diễn; Họ Lê Văn, Họ Nguyễn

Cao ở Thượng Cát, 100% các xã thị trấn đã tiến hành đại hội GD lần II và

16/16 xã thị trấn đã có trung tâm học tập cộng đồng hoạt động có hiệu quả;

công tác XH hóa GD đã trở thành phong trào ở từng xã, từng thôn. Tuy

nhiên GD của huyện Từ Liêm cũng còn nhiều khó khăn: Nhu cầu học tập

tại các trường ở Từ Liêm rất lớn, thường xuyên xảy ra tình trạng quá tải về

số lượng học sinh vì quỹ đất dành cho xây dựng trường học có hạn, nhiều

trường còn thiếu các phòng học chức năng, sân chơi, nhà thể chất, trang

thiết bị dạy học hiện đại còn ít, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong

QL và giảng dạy còn hạn chế… Đó cũng là những nguyên nhân ảnh hưởng

tới việc đổi mới PPDH, xây dựng trường chuẩn QG.352.1.2. Tình hình Giáo dục Trung học cơ sở của huyện Từ Liêm trong những

năm gần đây

2.1.2.1. Mạng lưới trường lớp

Qui mô trường lớp THCS

Biểu đồ 2.1. Biểu thị qui mô phát triển số lƣợng trƣờng lớp phòng

học từ năm học 2000 – 2001 đến năm học 2007 - 2008

25

20

15

10

5

02001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

số trường1616161718182122Biểu đồ 2.2. Biểu thị qui mô phát triển số lớp và phòng học từ

năm học 2000 – 2001 đến năm học 2007 – 2008

600

500

400

300

200

100

02001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

số lớp330334342336332301320390Số phòng học 222228232242356356378543Thực hiện Quyết định 05/2003/ QĐ-UB và Quyết định 06/2003/QĐUB của UBND Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt quy hoạch mạng lưới

trường học Thủ đô Hà Nội đến năm 2010 và định hướng 2020. Huyện Uỷ,

Hội đồng nhân dân, UBND huyện Từ Liêm đã nhanh chóng chỉ đạo các

phòng ban ngành xây dựng KH, quy hoạch phát triển mạng lưới trường học,

định hướng phát triển GD trên cơ sở nhìn nhận phát triển GD&ĐT vừa là mục

tiêu, vừa là động lực phát triển kinh tế bền vững của huyện. Do đó trong36những năm gần đây mạng lưới trường lớp luôn được quan tâm đầu tư xây

dựng kiên cố hóa và phát triển về số lượng dần đáp ứng theo qui mô cơ sở vật

chất của nhà trường đạt chuẩn QG. Qua bản đồ đã thể hiện rõ sự phát triển về

qui mô trường lớp, từ năm 2001 đến năm 2004 số phòng học không bằng số

lớp tuy nhiên từ năm 2005 đến năm 2008 số phòng học đã được xây dựng

nhiều số lượng tăng nhanh.

2.1.2.2. Về học sinh

* Qui mô phát triển:

Bảng 2.2. Qui mô phát triển học sinh từ năm học 2001 – 2002 đến

năm học 2007 - 2008

Năm học2001-20022002-20032003-20042004-20052005-20062006-20072007-2008Số HS MN5501635376077908104751135313062Số HS TH14386136701335013081143791512316536Số HS THCS12180122311241612488116051131813744(Nguồn: Báo cáo thống kê phòng GD&ĐT Từ Liêm)

Cơ bản về qui mô số học sinh trong những năm gân đây đều tăng từ học

sinh mầm non, tiểu học và THCS, đặc biệt trong năm học 2007 – 2008 do tốc

độ đô thị hóa nhanh, dân cư tăng dẫn đến số học sinh các cấp cũng tăng mạnh,

bình quân số học sinh các khối đều tăng từ một đến ba nghìn học sinh, cụ thể

khối THCS tăng đến 2426 học sinh. Đây là con số tăng khá mạnh so với nhịp

độ phát triển.

* Về kết quả GD các mặt của học sinh THCS:

Gồm có 21 trường (17 trường công lập, 1 trường bán công, 3 trường dân lập);

390 lớp, 13744 học sinh. Huy động 100% học sinh hoàn thành chương trình tiểu

học vào học lớp 6. Huy động 162 học sinh khuyết tật ra học hoà nhập đạt tỉ lệ 40%.

- Giữ vững kết quả phổ cập THCS và chất lượng toàn diện. Kết quả GD toàn

diện các của học sinh trong năm học 2007 -2008 được đánh giá như sau:37Bảng 2.3. Kết quả xếp loại hạnh kiểm học sinh năm học 2007 -2008

Xếp loại hạnh kiểm năm học 2007 - 2008

SttTrƣờngTS

HSTốt

SLKhá

%SLYếuTB

%SL%SL%1Cầu Diễn1127 97286.2 14913.2 60.5002Phú Diễn55340381.4 10118.3 20.4003Minh Khai62240364.8 17428.0 457.2004Xuân Phƣơng60541969.3 14524.0 396.420.35Đại Mỗ51740878.9 9919.1 101.9006Trung Văn35126876.4 7320.8 102.8007Mễ Trì64449576.9 12319.1 264.0008Mỹ Đình60041268.7 16427.3 244.0009Xuân Đỉnh1019 77876.3 22422.0 171.70010Cổ Nhuế78852466.5 22027.9 415.230.411Thụy Phƣơng31015550.0 9731.3 3812.3 206.512Đông Ngạc1064 79975.1 22721.3 383.60013Liên Mạc34222866.7 8725.4 247.030.914Thƣợng Cát37626871.3 8121.5 277.20015Tây Tựu91765971.9 21022.9 434.750.516Tây Mỗ64943867.5 17627.1 355.40017Phú Đô43035983.5 6615.3 51.20018Trần Quốc Tuấn1735330.6 8146.8 3117.9 84.519Đoàn Thị Điểm59054191.7 498.300020Việt Úc1007171.0 2222.0 77.00021Lômônôxốp1783 1544 86.6 21612.1 231.3000(Nguồn: Báo cáo thống kê phòng GD&ĐT Từ Liêm)38Bảng 2.4. Kết quả xếp loại văn hóa học sinh THCS năm học 2007 -2008

Xếp loại văn hóa năm học 2007 -2008

SttTrƣờngTSGiỏiKháYếuTBKémHS

SL%SL%SL%SL%SL %1Cầu Diễn1127 488 43.3 398 35.3 204 18.1 363.210.12Phú Diễn553175 31.6 223 40.3 133 24.1 213.810.23Minh Khai622119 19.1 266 42.8 190 30.5 467.410.24Xuân Phƣơng 605115 19.0 246 40.7 214 35.4 254.150.85Đại Mỗ517173 33.5 165 31.9 135 26.1 417.930.66Trung Văn3516819.4 116 33.0 146 41.6 216.0007Mễ Trì644108 16.8 258 40.1 221 34.3 507.871.18Mỹ Đình6008110.8 50.89Xuân Đỉnh1019 270 26.5 386 37.9 268 26.3 8110Cổ Nhuế7889211.7 270 34.3 241 30.6 134 17.0 51 6.511Thụy Phƣơng310258.112Đông Ngạc1313.5 207 34.5 242 40.3 65117 37.7 110 35.5 497.914 1.415.8 92.91064 254 23.9 429 40.3 303 28.5 726.860.6Liên Mạc3428224.0 987.60014Thƣợng Cát3766116.2 135 35.9 137 36.4 4311.4 0015Tây Tựu917107 11.7 344 37.5 334 36.4 118 12.9 14 1.516Tây Mỗ649162 25.0 238 26.7 201 31.0 446.840.617Phú Đô4307216.7 178 41.4 157 36.5 225.110.218TrầnQuốc Tuấn 173126.949.1 137.574.019Đoàn Thị Điểm 590356 60.3 197 33.4 366.110.20020Việt Úc1002423.0 11.00021Lômônôxốp1783 724 40.6 867 48.6 185 10.4 70.4005624.0 5228.7 136 39.8 2632.4 85

52.0 23(Nguồn: Báo cáo thống kê phòng GD&ĐT Từ Liêm)39Bảng 2.5. Kết quả tốt nghiệp năm học 2007 – 2008 và số học sinh đỗ

vào các trƣờng THPT công lập

SttTrƣờng1

Phú Diễn

2

Minh Khai

3

Xuân Phương

4

Thượng Cát

5

Cổ Nhuế

6

Tây Tựu

7

Xuân Đỉnh

8

Đông Ngạc

9

Liên Mạc

10 Tây Mỗ

11 Đại Mỗ

12 Mễ Trì

13 Cầu Diễn

14 Thụy Phương

15 Trung Văn

16 Mỹ Đình

17 Phú Đô

18 Trần Quốc Tuấn

19 Lômônôxốp

20 Việt Úc

21 TTGDTX

Tổng cộngTS HS

Số HS Đạt tỉ lệ

dự xét

đỗ TN %

TNTS HS dự Số

HS

Đạt tỉ

thi

vào Đỗ vào

lệ

THPT CL THPTCL139

139

100

139

114

82.01

198

197

197

194

146

75.26

143

143

100

138

113

81.88

87

84

96.6

84

72

85.71

179

177

98.9

177

148

83.62

218

218

100

217

169

77.88

231

229

99.1

227

190

83.70

263

261

99.2

261

213

81.61

96

94

97.9

94

67

71.28

157

156

99.4

153

94

61.44

141

131

92.9

131

81

61.83

186

185

99.5

185

127

68.65

279

279

100

276

256

92.75

66

60

90.9

60

51

85

98

94

95.9

94

67

71.28

168

168

100

168

115

68.45

98

98

100

97

59

60.82

43

43

100

37

18

48.65

503

503

100

503

482

95.83

0

0

0

0

0

0

41

32

78.0

33

23

69.7

3334 3291 98.7

3268

2605

79.71

(Nguồn: Báo cáo thống kê phòng GD&ĐT Từ Liêm)Ngoài ra còn có 48 em học sinh lớp 9 đạt giải học sinh giỏi cấp Thành

phố (trong đó có 01 giải Nhất, 05 giải Nhì, 22 giải Ba và 20 giải khuyến khích).

Năm học 2007 – 2008, là năm học ngành GD&ĐT huyện Từ Liêm đã

quán triệt và thực hiện triệt để cuộc vận động “Nói không với tiêu cực trong

thi cử và bệnh thành tích trong GD” của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn

Thiện Nhân, cuộc vận động này của Bộ trưởng đã đi vào thực tế trong hoạt

động GD Từ Liêm, với việc dạy thật, thi thật, đánh giá chính xác kết quả GD

học sinh thì với tỉ lệ tốt nghiệp chung của toàn ngành GD THCS Từ Liêm đạt

tỉ lệ 98.7% và tỉ lệ học sinh đỗ vào các trường THPT công lập đạt 79.71% là

tỉ lệ cao, số còn lại các em cũng đều đủ điểm để học ở các trường TPHT ngoài40công lập và tại trung tâm GD thường xuyên hoặc trung tâm dạy nghề.., tỉ lệ

học sinh giỏi lớp 9 dự thi kỳ thi học sinh giỏi cấp Thành phố đạt cao ( có 50%

số học sinh cử đi dự thi học sinh giỏi cấp Thành phố đạt giải); qua đó đã

khẳng định được chất lượng GD THCS của huyện Từ Liêm ngày càng được

nâng cao, chất lượng GD toàn diện tốt, công tác phát hiện và bồi dưỡng mũi

nhọn đạt kết quả cao, tỉ lệ học sinh học nghề lớp 9 và thi nghề đạt tỉ lệ 100%,

số học sinh có điểm thi nghề đạt từ trung bình trở lên đạt 90%; số lượng học

sinh ngày càng phát triển.

Biểu đồ 2.3. Biểu thị số học sinh học 2 buổi/ngày khối THCS năm học 2007-2008

5000

4000

30003036

24342000204017721000

0lớp 6lớp 7lớp 8lớp 9Năm học 2007 -2008 ( Tổng số học sinh học 2 buổi/ngày là 9282)

3-D Column 7Tỷ lệ học hai buổi/ngày đến năm học 2007 -2008 đạt 67.9% tỉ lệ này

ngày càng cao tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà trường thực hiện nhiệm vụ

GD toàn diện học sinh, phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học

sinh yếu kém, học sinh được giành nhiều thời gian cho học tập tại trường và

phát huy các khả năng, năng khiếu của mình.

2.1.2.3. Đội ngũ GV các trường THCS41Bảng 2.6. Đội ngũ GV các trƣờngTHCS

TTTrường THCS1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21Phú Diễn

Thượng Cát

Cầu Diễn

Tây Tựu

Xuân Phương

Mỹ Đình

Mễ Trì

Đông Ngạc

Thuỵ Phương

Cổ Nhuế

Trung Văn

Xuân Đỉnh

Liên Mạc

Đại Mỗ

Tây Mỗ

Minh Khai

Phú Đô

TQT

ĐTĐ

Lômônôxốp

Việt úc

Tổng sốTSĐảng

viênNữĐạt

chuẩnĐại

họcThạc

GV

mớiĐang học (thừaĐH, Th. S thiếu)31

8 29

7 24

19

7 16

8 11

0

1

44 12

42

11 33

2

-1

36

0 34

35

1

31

4 31

17 14

2

29

9 26

9 20

34 13

34

16 18

2 5

51 16

42

23 28

6

22

0 20

22

0

50

0 0

0 50

23

6 21

9 14

56

0 52

56

0

24

7 5

14 10

1 3

33

0 25

23 10

35 10

28

9 26

37

0 0

0 37

27

8 23

13 14

5

28 10

26

12 15

1

1 4

69

0 55

0 55

14

157

0 128

0 157

21

23

0 21

0 21

2

859 110 658 284

558 17

26

27

(Nguồn: Báo cáo thống kê phòng GD&ĐT Từ Liêm)Đội ngũ GV các trường THCS đủ về số lượng đảm bảo cơ cấu theo các

môn học, số lượng GV theo môn là: Văn – Tiếng Việt có 190 , Lịch Sử : 37,

Địa Lý: 49, Anh Văn: 114, Pháp Văn: 5, GD công dân: 16, Nhạc: 21, Họa :

21, Thể Dục: 51, Toán: 177, Vật Lý: 44 , Hóa Học: 33 , Sinh Học: 56, Công

Nghệ : 24, Tin Học : 21. 100% GV có trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn, khả

năng vận dụng phương pháp dạy học tích cực và áp dụng công nghệ thông tin

trong dạy – học đạt hiệu quả cao; Đó là điều kiện thuận lợi để các nhà trường

nâng cao chất lượng dạy – học đáp ứng yêu cầu chuẩn chất lượng của nhà

trường đạt chuẩn QG.42Bảng 2.7. Cơ cấu và trình độ NV trong toàn huyện

Tổng

Đại

Chỉ qua bồi dƣỡng

Đạt chuẩn

số

học

NV

1

Phụ trách đội

18

8

10

2

Thủ Quỹ

21

8

4

9

3

Kế Toán

21

16

5

4

Thư viện

16

8

1

7

5

Thí nghiệm

22

11

2

9

6

Bảo vệ

79

14

0

65

7

Lao công

28

0

0

28

8

NV Y tế

5

2

0

3

Tổng cộng

210

67

22

121

(Nguồn: Báo cáo thống kê phòng GD&ĐT Từ Liêm)

Về số lượng NV các trường cơ bản là đủ tuy nhiên một số mảng công

TTCông việcviệc còn thiếu NV như NV ytế, NV thư viện…và số lượng NV có trình độ

chuẩn còn thấp, hơn 50% số NV mới chỉ qua bồi dưỡng nghiệp vụ hoặc có

chuyên môn khác kiêm nhiệm.

2.1.2.4. Đội ngũ cán bộ Quản lý các trường Trung học cơ sở

- Về cơ cấu, trình độ đội ngũ CBQL

Năng lực của đội ngũ quản lí có ảnh hưởng rất lớn đến công tác quản lí

GD nói chung và chất lượng quản lí dạy học ở các nhà trường nói riêng. Vì

vậy ngành GD&ĐT Từ Liêm rất coi trọng việc xây dựng đội ngũ CBQL đảm

bảo đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, tổ chức sắp xếp phù hợp cân đối giữa

các đơn vị trường học.

Các đồng chí CBQL đều có nhận thức đúng về vai trò trách nhiệm của

mình trong việc quản lí hoạt động dạy học ở đơn vị sao cho chất lượng ngày càng

được nâng cao. Hầu hết các CBQL quản lí hoạt động dạy học dựa trên cơ sở pháp

lí chủ yếu như: Luật GD, Điều lệ trường THCS, Phân phối chương trình.

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ cũng như trình độ quản lí của đội ngũ

CBQL THCS huyện Từ Liêm đồng đều và có chất lượng cao. 100% CBQL

đạt chuẩn; 93,47% CBQL có trình độ trên chuẩn; 100% CBQL có bằng cấp

quản lí GD; 100% CBQL là Đảng viên. Nhiều đồng chí cán bộ quản lí tham

gia công tác thanh tra chuyên môn cấp huyện.43Bảng 2. 8. Cơ cấu đội ngũ quản lí ở các trƣờng THCS huyện Từ Liêm

TTTrƣờng THCSCán bộ

quản líĐảng

viênTrình độ chuyên môn

Cao đẳng Cử nhân Thạc sĩ1Cầu Diễn0202022Phú Diễn0202013Minh Khai0202024Tây Tựu0202025Thượng Cát0202016Liên Mạc02027Thuỵ Phương0202018Đông Ngạc0202029Cổ Nhuế020210Xuân Đỉnh03030311Mễ Trì02020212Mỹ Đình02020213Phú Đô02020214Tây Mỗ02020215Đại Mỗ02020116Trung Văn02020217Xuân Phương02020218Đoàn Thị Điểm02020219Trần Quốc Tuấn03030220Lômônôxốp030321Việt Úc030Tổng cộng47440101010101

01010101

0303

033708(Nguồn: Báo cáo thống kê phòng GD&ĐT Từ Liêm)

- Về số lượng: Nhìn chung đội ngũ CBQL THCS huyện Từ Liêm hiện

nay tương đối ổn định, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Tỷ lệ CBQL là nữ chiếm

54,3%, nam chiếm 45,7%; CBQL ở độ tuổi dưới 35 là 4,5%; dưới 45 là

18.2%; trên 45 là 77,3%.Tuổi nghề CBQL dưới 10 năm là 0%; dưới 20 năm

là 22,7%; dưới 30 năm là 77.3%. Với trình độ chuyên môn nghiệp vụ và trình

độ về QL GD kết hợp kinh nghiệm nhiều năm công tác, đây là yếu tố rất

thuận lợi cho việc xây dựng trường THCS đạt chuẩn QG của huyện Từ Liêm.

44Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (135 trang)

×