1. Trang chủ >
  2. Giáo án - Bài giảng >
  3. Cao đẳng - Đại học >

Mô hình và cách thức Sáng tạo

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (2.37 MB, 29 trang )


KẾT NỐI MỚI1 - Lắng nghe

& học hỏi2. Đọc sách3. Bổ sung

góc nhìn4. Vẽ

5. Mơ

mộng6. Ý tưởng mới

Cơ thể khỏe mạnh

Tinh thần sảng khoáiKhai phá tiềm năng sáng tạo vô tận của

bạnNhóm Tư duy mới – New Thinking Group

(NTG)MIND MAPPING• Tiềm năng bộ não

• Tổng quan Sơ đồ tư duy

• Lợi ích Sơ đồ tư duy

• Ứng dụng Sơ đồ tư duy

• Tối ưu hóa tiềm năng sáng tạoXem Thêm
Tải bản đầy đủ (.ppt) (29 trang)

×