1. Trang chủ >
  2. Giáo án - Bài giảng >
  3. Cao đẳng - Đại học >

Sơ đồ tư duy

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (2.37 MB, 29 trang )


MIND MAPPINGBộ não

Tổng quan

Lợi ích

Ứng dụng

Sáng tạoĐặc điểmLợi íchMIND MAPPINGBộ não• Ý tưởng

Tổng quan• Tư duy sáng tạo.

Lợi ích• Trí tưởng tượng.Ứng dụng• Tư duy hệ thống.Sáng tạo• Khả năng ghi nhớ

• Hứng thúThuận tiện• Nhìn

• Đọc

• Suy ngẫm

• Ghi nhớMIND MAPPINGBộ não

Tổng quan

Lợi ích

Ứng dụng

Sáng tạoỨng dụngMIND MAPPINGBộ não

Tổng quan

Lợi ích

Nguyên nhân

Ứng dụng

Sáng tạoCá nhânKhởi tạo ý tưởng

Ghi chép

Suy nghĩ

Giải quyết vấn đề.

Quản lý thời gian.

Lập kế hoạch.

Ghi nhớ.

Tổ chức.Tổ chức

MIND MAPPINGBộ não

Tổng quan

Lợi ích

Ứng dụng

Sáng tạoLập kế hoạch.

Làm dự án.

Hội họp.

Đào tạo

Tổ chức

Tổng kết.

Đánh giá.

Giải quyết vấn đề

Khởi tạo ý tưởngLuyện tập

MIND MAPPINGBộ não

Tổng quan

Lợi ích

Ứng dụng

Sáng tạo

Lắng nghe - Học hỏi.

Đọc - Đọc nữa - Đọc mãi.

Mở rộng tầm nhìn.

Đón nhận thách thức

Vẽ và tưởng tượng

Lưu giữ những ý tưởng

lạ.

• Giữ cơ thể khoẻ mạnh.MIND MAPPING• Tiềm năng bộ não

• Tổng quan Sơ đồ tư duy

• Lợi ích Sơ đồ tư duy

• Ứng dụng Sơ đồ tư duy

• Tối ưu hóa tiềm năng sáng

tạoXem Thêm
Tải bản đầy đủ (.ppt) (29 trang)

×