1. Trang chủ >
  2. Giáo án - Bài giảng >
  3. Cao đẳng - Đại học >

Câu 1 a/ Tính công của lực tĩnh điện. Tính chất thế của trường tĩnh điện

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (365.49 KB, 15 trang )


Trờng Đại Học GTVT

Bộ môn vật lýđề thi môn: vật lý A2

Hệ Đào Tạo Chính QuiTrởng Bộ MônĐề số 19

Câu 1 a/ Khái niệm quang lộ. Phát biểu nguyên lý Fécma và định luật Maluýt. Cho ví dụ chứng tỏ định luật

Maluýt tơng đơng với các định luật của Đề Các.b/ Phát biểu và viết biểu thức định lý suất từ động. ứng dụng để tính B , H của một ống dây điện hình

xuyến.

Câu 2 Một mặt cầu kim loại bán kính R = 40 (cm) đặt trong chân không.

a/ Tính mật độ điện tích mặt của quả cầu khi nó có điện thế là 1800 (V).

b/ Tính năng lợng điện trờng bên trong và bên ngoài mặt cầu đó khi điện thế tại điểm cách mặt cầu 10

(cm) là 900 (V).

Câu 3 Một khung dây dẫn hình vuông ABCD, mỗi cạnh dài a = 4 (cm) đợc đặt

gần một dòng thẳng dài vô hạn cờng độ I1 = 30 (A) sao cho dòng thẳng và

mặt khung cùng nằm trong một mặt phẳng, cạnh AD song song và cách

dòng thẳng một đoạn r = 2 (cm). Cho dòng có cờng độ I2 = 3 (A) chạy vào

khung. Lấy à = 1 . Hãy tính lực do dòng I1 tác dụng:

a/ Lên mỗi cạnh của khung, lấy ln3 1,1.

b/ Lên toàn bộ khung, coi khung không biến dạng.Trờng Đại Học GTVT

Bộ môn vật lýđề thi môn: vật lý A2

Hệ Đào Tạo Chính QuiBA

I1I2

Da

CrTrởng Bộ MônĐề số 20

Câu 1 a/ Các đại lợng đặc trng cho điện trờng: Véc tơ cờng độ điện trờng, điện thế (với mỗi loại đại

lợng nêu định nghĩa, ý nghĩa, đơn vị đo).

b/ Từ lực tác dụng lên một phần tử dòng điện và lên một đoạn dòng điện thẳng. Công của từ lực.

Câu 2 Một vòng tròn làm bằng dây dẫn mảnh, bán kính R = 9,5 (cm), mang điện q = -2,5.10 7 (C) phân bố

đều trên dây. Dùng nguyên lý chồng chất hãy xác định cờng độ điện trờng và điện thế tại một điểm M

trên trục vòng dây, cách tâm O một đoạn h = 8( cm). Lấy = 1.

Câu3 Một ống dây thẳng có bán kính R = 2,5 (cm), hệ số tự cảm L = 10 (mH) đ ợc quấn bởi loại dây dẫn có

đờng kính d = 0,5 (mm), các vòng dây đợc quấn sát nhau và có một lớp. Lấy à = 1 .

a/ Tìm số vòng dây quấn.

b/ Tìm cờng độ dòng điện chạy qua dây để mật độ năng lợng từ trờng trong ống dây bằng

0,1

3

(J/m ).Trờng Đại Học GTVT

Bộ môn vật lýđề thi môn: vật lý A2

Hệ Đào Tạo Chính QuiTrởng Bộ MônĐề số 21

Câu 1 a/ Phát biểu định lí O-G đối với điện trờng. ứng dụng định lí đó để tìm E và D gây bởi một mặt cầu

mang điện đều.

b/ Trình bày hệ thức bất định giữa toạ độ và động lợng của vi hạt.

Câu 2 Cho biết lực điện tác dụng lên một điện tích điểm q > 0 đặt ở tâm của một nửa vòng dây dẫn tròn bán

kính R = 60 (mm) mang điện đều Q = -8.10-7(C) là 6,37.10-3 (N). Lấy =1. Hãy tính q.

Câu3 Hình vẽ bên biểu diễn tiết diện thẳng của ba dòng điện thẳng song song

dài vô hạn. Cho biết I1 = I2 = I, I3 = 2I, AB = BC = 9 (cm). Tìm trên đoạn

thẳng AC điểm có cảm ứng từ bằng không.I1

ATrờng Đại Học GTVT

Bộ môn vật lýđề thi môn: vật lý A2

Hệ Đào Tạo Chính QuiI2

BI3

CTrởng Bộ MônĐề số 22

Câu 1 a/ Khái niệm điện trờng. Định nghĩa các véc tơ E , D . Tìm biểu thức tính E , D gây bởi một điện

tích điểm.

b/ Viết phơng trình Srơđingơ dạng tổng quát và phơng trình Srơđingơ cho hạt chuyển động trong

trờng lực dừng. Giải thích các ký hiệu.

Câu 2 Một mặt phẳng vô hạn tích điện đều, đặt thẳng đứng. Một quả cầu nhỏ khối lợng m = 1,2 (g), tích điện

q = - 8. 10 -10(C) treo ở đầu một sợi dây mảnh ( bỏ qua khối lợng sợi dây) đầu trên của dây gắn vào một

điểm trên mặt phẳng, thấy rằng khi cân bằng sợi dây treo bị lệch 45 0 so với phơng thẳng đứng. Lấy g =

9,8 m/s2, =1.

a/ Tìm mật độ điện mặt của mặt phẳng trên.

b/ Nếu muốn góc lệch là 600 thì điện tích của quả cầu phải bằng bao nhiêu.

Câu 3 Một dây dẫn đợc uốn thành hình chữ nhật có các cạnh a = 8 (cm), b = 15 (cm), có dòng điện cờng độ I

chạy qua. Lấy à = 1 . Tính I, cho biết cảm ứng từ tại tâm hình chữ nhật đó là 8,5.10-5 (T).Trờng Đại Học GTVT

Bộ môn vật lýđề thi môn: vật lý A2

Hệ Đào Tạo Chính QuiTrởng Bộ MônĐề số 23

Câu 1 a/ Khái niệm điện trờng. Định nghĩa các véc tơ E , D .Tìm biểu thức tính E , D gây bởi một điện tích

điểm.b/ Tìm B , H của một hạt mang điện chuyển động gây ra.

Câu 2 Một tụ điện phẳng không khí, diện tích bản tụ S = 100 (cm 2), đợc nối với nguồn điện có hiệu điện thế

U = 100 (V). Tính công cần thiết để kéo các bản tụ từ khoảng cách d 1 = 1 (mm) đến d2 = 4 (mm) trong

hai trờng hợp sau:

a/ Khi kéo không ngắt tụ khỏi nguồn.

b/ Ngắt tụ khỏi nguồn trớc khi kéo.

Câu 3 Một khung dẹt gồm N = 100 vòng, diện tích mỗi vòng là S = 50 (cm 2), đợc đặt sao cho mặt khung

nghiêng một góc 600 so với các đờng sức của một từ trờng. Tìm suất điện động cảm ứng xuất hiện

trong khung trong hai trờng hợp:

2

a/ Từ trờng có cảm ứng từ biến đổi theo qui luật: B = B0 Sin(

t) (T)

T

với B0 = 0,1 (T) và T = 0,02 (s).

b/ Từ trờng có cảm ứng từ B giảm tuyến tính từ 0,1 (T) đến 0 trong thời gian 1 (s).Trờng Đại Học GTVT

Bộ môn vật lýđề thi môn: vật lý A2

Hệ Đào Tạo Chính QuiTrởng Bộ MônĐề số 24

Câu 1 a/ Phát biểu định lí O-G đối với điện trờng. ứng dụng định lí đó để tìm E và D gây bởi một mặt cầu

mang điện đều.

b/ Từ lực tác dụng lên một phần tử dòng điện và lên một đoạn dòng điện thẳng. Công của từ lực.

Câu 2 Phân tử nớc có mô men lỡng cực điện Pe = 0,6.10 -29 (C.m). áp dụng nguyên lý chồng chất điện trờng

hãy xác định cờng độ điện trờng do lỡng cực gây ra tại điểm M trên đờng trung trực của lỡng cực,

cách trung điểm của lỡng cực một đoạn rM và điểm N trên trục của lỡng cực, cách trung điểm của lỡng

cực một đoạn rN = rM = 2,5. 10 - 7 (m), lấy = 1. (Cho l << r).

Câu 3 Một thanh dẫn thẳng dài l = 50 (cm) nằm vuông góc với các đờng sức của một từ trờng đều có cảm

ứng từ B = 0,1 (T). Tìm suất điện động cảm ứng xuất hiện trong thanh và cực của nó trong các tr ờng

hợp:

a/ Thanh chuyển động thẳng đều với vận tốc v = 15 (m/s) theo phơng vuông góc với thanh và hợp với

đờng sức từ một góc 600.

b/ Thanh quay đều với vận tốc góc = 40 (rad/s) quanh trục đi qua một đầu thanh và song song với

đờng sức từ.Trờng Đại Học GTVT

Bộ môn vật lýđề thi môn: vật lý A2

Hệ Đào Tạo Chính QuiTrởng Bộ MônĐề số 25

Câu 1 a/ Tính công của lực tĩnh điện. Tính chất thế của trờng tĩnh điện.

b/ Tìm từ trờng của một đoạn dòng điện thẳng

Câu 2 Cho biết lực hút tác dụng lên một điện tích điểm q = 0,5.10 -8 (C) đặt ở tâm của một nửa vòng dây dẫn

tròn bán kính R = 60 (mm) mang điện đều Q là F = 6,37.10-3 (N). Lấy = 1, tính Q.

Câu 3 Một ống dây thẳng dài l = 10 (cm), diện tích tiết diện ngang S = 2 (cm2). Lấy à = 1 .

a/ Tính hệ số tự cảm L của ống dây, cho biết khi có dòng điện biến thiên với tốc độ 150 (A/s) chạy

qua dây thì độ lớn suất điện động tự cảm xuất hiện trong dây là Etc = 0,471 (V).

b/ Khi cho dòng không đổi I chạy trong ống dây thì năng lợng từ trờng trong ống là 6,28.10-3 (J), tính

I và từ thông gửi qua tiết diện ngang của ống dây.Trờng Đại Học GTVT

Bộ môn vật lýđề thi môn: vật lý A2

Hệ Đào Tạo Chính QuiTrởng Bộ MônĐề số 26

Câu 1a/ Phát biểu định nghĩa điện thế và hiệu điện thế. Tìm mối liên hệ giữa cờng độ điện trờng và điện

thế.b/ Phát biểu và viết biểu thức định lý suất từ động. ứng dụng để tính B , H của một ống dây điện hình

xuyến.

Câu 2 Một quả cầu đặc bán kính R, giả sử mang điện Q phân bố đều trong toàn bộ quả cầu.

a/ Tìm biểu thức tính cờng độ điện trờng tại hai điểm M và N với OM = rM < R và ON = rN > R.

b/ áp dụng bằng số: R = 5 (cm), Q = - 2.10-7 (C), rM = 3 (cm), rN = 87 (cm), = 1.

Câu 3 Một khung dẹt gồm N = 50 vòng, diện tích mỗi vòng là S = 60 (cm 2), đợc đặt sao cho pháp tuyến của

mặt khung hợp một góc 300 so với các đờng sức của một từ trờng đều. Tìm suất điện động cảm ứng

xuất hiện trong khung trong hai trờng hợp:

a/ Từ trờng có cảm ứng từ biến đổi theo qui luật: B = B 0.Sin(2ft) (T) với B0 = 0,1 (T) và

f

= 50 (Hz).

b/ Từ trờng có cảm ứng từ B giảm tuyến tính từ 0,1 (T) đến 0 trong thời gian 1 (s).Trờng Đại Học GTVT

Bộ môn vật lýđề thi môn: vật lý A2

Hệ Đào Tạo Chính QuiTrởng Bộ MônĐề số 27

Câu 1 a/ Phát biểu định lí O-G đối với điện trờng. ứng dụng định lí đó để tìm E và D gây bởi một mặt

cầu mang điện đều.b/ Tìm B , H của một hạt mang điện chuyển động gây ra.

Câu 2 Một mặt dạng bán cầu tích điện đều với mật độ điện mặt .

a/ Tìm công thức tính cờng độ điện trờng tại tâm bán cầu.

b/ áp dụng bằng số: = - 5. 10 -9 (C/cm2), = 1.

Câu 3 Hình vẽ bên biểu diễn tiết diện thẳng của ba dòng điện thẳng song song

dài vô hạn. Cho biết I1 = I2 = I, I3 = 3I, AB = BC = 8,2 (cm). Tìm trên đoạn

thẳng AC điểm có cảm ứng từ bằng không.Trờng Đại Học GTVT

Bộ môn vật lýđề thi môn: vật lý A2

Hệ Đào Tạo Chính QuiI1I2I3ABCTrởng Bộ MônĐề số 28Câu 1 a/ Định nghĩa cờng độ điện trờng. Tìm E gây bởi một điện tích điểm, một hệ điện tích điểm và một

vật mang điện bất kỳ.

b/ Tìm biểu thức năng lợng từ trờng của một ống dây điện thẳng và mật độ năng lợng từ trờng.

Câu 2 Một tụ điện phẳng không khí, có điện dung C 1 = 8,85.10-11 (F), đợc nối với nguồn điện có hiệu điện thế

U = 100 (V). Tính công cần thiết để kéo các bản tụ ra xa gấp đôi trong hai trờng hợp sau:

a/ Khi kéo không ngắt tụ khỏi nguồn.

b/ Ngắt tụ khỏi nguồn trớc khi kéo.

Câu 3 Một ống dây thẳng dài l = 10 (cm), diện tích tiết diện ngang S = 2 (cm2). Lấy à = 1 .

a/ Tính hệ số tự cảm L của ống dây, cho biết khi có dòng điện biến thiên với tốc độ 100 (A/s) chạy

qua dây thì độ lớn suất điện động tự cảm xuất hiện trong dây là Etc = 0,628 ( V ).

b/ Khi cho dòng điện không đổi chạy trong ống dây thì từ thông gửi qua tiết diện ngang của ống là

1,41.10-5 (Wb). Tính I và năng lợng từ trờng trong ống dâyTrờng Đại Học GTVT

Bộ môn vật lýđề thi môn: vật lý A2

Hệ Đào Tạo Chính QuiTrởng Bộ MônĐề số 29

Câu 1 a/ Định nghĩa và tính chất của mặt đẳng thế. Cho hai ví dụ về mặt đẳng thế, có vẽ hình.

b/ Tìm biểu thức năng lợng từ trờng của một ống dây điện và mật độ năng lợng từ trờng.

Câu 2 Một mặt phẳng vô hạn tích điện đều, đặt thẳng đứng. Một quả cầu nhỏ khối lợng m = 2,4 (g), tích điện

q = - 8.10 -10(C) treo ở đầu một sợi dây mảnh (bỏ qua khối lợng sợi dây) đầu trên của dây gắn vào một

điểm trên mặt phẳng, thấy rằng khi cân bằng sợi dây treo bị lệch 30 0 so với phơng thẳng đứng. Lấy g =

9,8 m/s2, =1.

a/ Tìm mật độ điện mặt của mặt phẳng trên.

b/ Nếu muốn góc lệch là 600 thì điện tích của quả cầu phải bằng bao nhiêu.

Câu3 Một ống dây thẳng có đờng kính D = 5(cm), hệ số tự cảm L = 10 (mH) đợc quấn bởi loại dây dẫn có

đờng kính d = 0,5 (mm), các vòng dây đợc quấn sát nhau và có hai lớp. Lấy à = 1 .

a/ Tìm số vòng dây quấn.

b/ Tìm cờng độ dòng điện chạy qua dây để mật độ năng lợng từ trờng trong ống dây bằng

0,1

(J/m3).Trờng Đại Học GTVT

Bộ môn vật lýđề thi môn: vật lý A2

Hệ Đào Tạo Chính QuiTrởng Bộ MônĐề số 30

Câu 1 a/ Khái niệm từ thông. Định lí O-G về từ trờng: phát biểu, chứng minh, ý nghĩa.

b/ Khái niệm quang lộ. Phát biểu nguyên lý Fécma và định luật Maluýt. Cho ví dụ chứng tỏ định luật

Maluýt tơng đơng với các định luật của Đề Các.

Câu 2 Một vòng tròn làm bằng dây dẫn mảnh, bán kính R = 6 (cm), mang điện q = - 2,5.10 8 (C) phân bố

đều trên dây. Dùng nguyên lý chồng chất hãy xác định cờng độ điện trờng và điện thế tại một điểm M

trên trục vòng dây, cách tâm O một đoạn h = 8 (cm). Lấy = 1.

Câu 3 Một ống dây thẳng dài l = 10 (cm), diện tích tiết diện ngang S = 2 (cm2). Lấy à = 1 .

a/ Tính hệ số tự cảm L của ống dây, cho biết khi có dòng điện biến thiên với tốc độ 100 (A/s) chạy

qua dây thì độ lớn suất điện động tự cảm xuất hiện trong dây là Etc = 0,314 (V).

b/ Khi cho dòng điện không đổi I chạy trong ống dây thì mật độ năng lợng từ trờng trong ống dây là

3,14.102 (J/m3). Tính I và từ thông gửi qua tiết diện ngang của ống.Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (15 trang)

×