1. Trang chủ >
  2. Giáo án - Bài giảng >
  3. Cao đẳng - Đại học >

Quan điểm hiện đại về sự hình thành tình trạng nguy hiểm trong gT

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (240.89 KB, 30 trang )


Hình 27b.a ) Ng ời lái xe tiếp nhận mọi

thông tin xuất phát ra từ

đ ờng và xe

b ) Ng ời lái xe thiếu sự chú

ý đến quá trình chạy xe

c ) Khi bị mệt H(y) giảm và

một bộ phận thông tin của

H(x) không tiếp nhận đ ợc

d ) L ợng thông tin trở nên

quá lớn do đ ờng và tình

huống giao thông phức tạp

làm cho ng ời lái xe không

làm chủ đ ợch(x) h(y)h(x) h(y)a )Tr ờng hợp

lý t ởng

b ) Thiếu chú ýh(x) h(y) c ) Mệt mỏih(x) h(y)d ) Phức tạp hay

nguy hiểma) Thời điểm t1 : Chạy xe an

toàn khi l ợng thông tin ítHình 27c.b) Thời điểm t + t1: Tình

huống trở nên phức tạp

h(x)h(y)h(y)h(x)h(y) h(x)tt+t1t +t1 +t2c) Thời điểm t+t1+t2: Ng ời lái

xe tăng c ờng chú ý do đó khả

năng tiếp nhận thông tin thích

nghi đ ợc với tình huốngHình 27. Thông tin từ đuờng đến nguời lái xe1.Quan điểm hiện đại về sự hình thành

tình trạng nguy hiểm trong gT

1.1.Dòng thông tin từ đờng đến ngời lái xe và

các tình huống nguy hiểm trên đờng

Mức độ phức tạp của các tình huống và sự thích ứng của lái xe là yếu tố

quyết định độ an toàn của giao thông. Nếu chu trình nguyên tắc không

bị phá vỡ thì thời gian thích nghi t2 không khi nào đợc phép lớn hơn

thời gian hoàn thành tình huống phức tạp. Ngời lái xe không rơi vào

tình trạng không kịp phản ứng hoặc phản ứng sai.2-Chu trình nguyên tắc không gian chạy xe

con ngời xe và quan điểm thiết kế đờng

theo sự nhìn nhận của ngời tham gia giao

thông.Nh tất cả các ngành khoa học tự nhiên khác,

ba nhân tố không gian, thời gian, mối quan

hệ nhân quả đợc dùng để tính toán, bố trí

cấu tạo các yếu tố hình học khi thiết kế đ

ờng ôtô. Nhng khác với các nhà khoa học

kỹ thuật khác, các mô hình không gian và

mối quan hệ nhân quả đối với ngời kỹ s đ

ờng cần phải đợc mở rộng ra.2-Chu trình nguyên tắc không gian chạy xe

con ngời xe và quan điểm thiết kế đờng

theo sự nhìn nhận của ngời tham gia giao

thông.

a.Không gian chạy xeNgời lái xe không gian ba chiều xung quanh

với đầy đủ màu sắc của nó, với cảnh vật

đa dạng, có đủ hình dáng, vị trí thì mỗi ng

ời quan sát sẽ mô tả một khác. Không

gian chạy xe đến với Ngời lái xe một cách

tự giác và luôn luôn biến đổi nh vậy ngời

ta gọi là không gian chủ quan .2-Chu trình nguyên tắc không gian chạy xe

con ngời xe và quan điểm thiết kế đờng

theo sự nhìn nhận của ngời tham gia giao

thông.

a.Không gian chạy xe- Không gian vật lý - không gian khách quan, và

không gian chủ quan tuy có mối quan hệ chặt

chẽ với nhau nhng không phải là phiên bản

của nhau.

-Sự khác biệt này có ý nghĩa rất quan trọng, cho

ngời kỹ s thiết kế khả năng làm thích ứng con

đờng mình thiết kế với phơng thức chạy xe của

ngời lái xe.2-Chu trình nguyên tắc không gian chạy xe

con ngời xe và quan điểm thiết kế đờng

theo sự nhìn nhận của ngời tham gia giao

thông.

a.Không gian chạy xeLý thuyết không gian cổ điển của Newton trong khoa học tự nhiên là

không gian liên tục, đều đặn và vô hớng.Trong thiết kế đờng không

gian khách quan, toán - lý này đợc biểu diễn trong hệ toạ độ cong, ví

dụ không gian Gauss- Krueger và định hớng theo mặt nớc biển.

Trong không gian này các tính toán và hình vẽ đợc thể hiện trên ba

mặt phẳng: mặt bằng, mặt đứng (diễn biến của mặt cắt dọc) và mặt

cắt ngang.2-Chu trình nguyên tắc không gian chạy xe

con ngời xe và quan điểm thiết kế đờng

theo sự nhìn nhận của ngời tham gia giao

thông.

a.Không gian chạy xeLý thuyết không gian tâm sinh lý dùng cho ngời lái xe là một bán không

gian giới hạn bởi đờng chân trời, đợc hợp thành do các không gian

thành phần không liên tục (ví dụ không gian của một đại lộ), bị gãy ở

tầm mắt của ngời lái xe và có xu hớng là hớng nhìn của lái xe. Để có đ

ợc những phản ứng chắc chắn an toàn, ngời lái xe về nguyên tắc phải

có đợc tâm lý nhìn thấy rõ ràng chính xác .2-Chu trình nguyên tắc không gian chạy xe

con ngời xe và quan điểm thiết kế đờng

theo sự nhìn nhận của ngời tham gia giao

thông.

a.Không gian chạy xeCả hai khái niệm không gian đã mô tả trên

luôn luôn tồn tại song song với quy luật

riêng. Đó vừa là nhiệm vụ vừa là các khó

khăn của quy phạm thiết kế đờng, phải

bao quát cả hai lĩnh vực vì sự chạy xe an

toàn trên các con đờng tơng lai2-Chu trình nguyên tắc không gian chạy xe

con ngời xe và quan điểm thiết kế đờng

theo sự nhìn nhận của ngời tham gia giao

thông.

a.Không gian chạy xeĐộng lực học chạy xe chứng minh đợc bằng toán học tạo nên những công

trình mang tính lý trí và hợp lôgic trong không gian vật lý, khách quan.

Nó không đủ cho bất kif một quy định nào trong quy phạm, bởi vì muốn

thoả mãn các yêu cầu của không gian tâm lý chủ quan cần có các điều

kiện phụ thêm. Những điều kiện này không thể đa ra bằng tính toán,

mà chủ yếu đạt đợc bằng kinh nghiệm. Kết luận này là sợi chỉ đỏ xuyên

suốt các quy phạm thiết kế.2-Chu trình nguyên tắc không gian chạy xe

con ngời xe và quan điểm thiết kế đờng

theo sự nhìn nhận của ngời tham gia giao

thông.

B. Con ngời, xe và đờng là một hệ thống điều khiểnTrong các mô hình đờng - xe chạy trớc đây của các quy

phạm thiết kế ngời ta không kể đến ngời lái xe và thiết kế

từng mặt cắt của đờng riêng rẽ, xem tia nhìn bất động hớng

tới cuối đờng, khi thấy có dấu hiệu chớng ngại vật đầu tiên

trên đờng là sử dụng phanh gấp. Những tai nạn xảy ra trên

các con đờng xây dựng theo quy phạm ấy đã nhắc nhở

chúng ta phải phát triển mô hình chuyển động theo mọi

khía cạnh để mô phỏng thực chất quá trình xe chạy, từ đó đ

a ra các tiêu chuẩn cho một con đờng an toànXem Thêm
Tải bản đầy đủ (.ppt) (30 trang)

×