1. Trang chủ >
  2. Kỹ Thuật - Công Nghệ >
  3. Cơ khí - Chế tạo máy >

HỘP TỐC ĐỘ DÙNG CƠ CẤU BÁNH RĂNG DI TRƯT

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (425.29 KB, 22 trang )


Thiết Kế máy cắt kim loại

III.GVHD: Trần Quốc HùngLưới kết cấu.n0In0IIIIIIVV

n1 n2 n3 n4 n5 n6 n7 n8 n9 n10 n11 n12 n13 n14 n15 n16 n17 n18 n19 n20SVTH: Hàn Trung NhậtTrang 4Thiết Kế máy cắt kim loạiGVHD: Trần Quốc HùngĐồ thò vòng quay.IV.n0I

i1

i2 i3

II

i4

i9

III

i5i10

i6IV

i7i8i11i12i13V

n1 n2 n3 n4 n5 n6 n7 n8 n9 n10 n11 n12 n13 n14 n15 n16 n17 n18 n19 n20

1. Từđồ thò vòng quay ta có các tỷ số truyền

i1 = i4 = i5 = i7 = i11 = = =

i2 = =

i3 = =

i6 = i12 = =

i8 = i10 = i13 = = 1,98

i9 = φ = 1,41

2. Tỷ số truyền đai.

Từ đồ thò vòng quay ta có n0 = n 16 = 1250 vg/p

Từ đề bài cho nđc = 2940 vg/p

SVTH: Hàn Trung NhậtTrang 5Thiết Kế máy cắt kim loạiGVHD: Trần Quốc Hùngiđ = = = =

3. Xác đònh số răng của các cặp bánh răng.

Theo bảng 2-4 bảng chọn bánh răng

i∑Z

i1 = i7 = =

8480

84

68i2 = = =

i3 = = ==

== =i4 = == =i5 = == =

= =i6 = =i9 = 1,41 =

i10 = 1,98 =84i11 = =

i2 = = == =

=i3 = i8 = = 1,98 ==2Kiểm tra lại các tỷ số truyền theo điều kiện sai số cho phép.

∆i [∆i]Sai số về tỷ số truyền ∆i

∆i =

Với, itt : tỷ số truyền thực tế sau khi có được số răng của các bánh răng

itc : tỷ số truyền tiêu chuẩn.

Sai số về tỷ số truyền cho phép [∆i]

SVTH: Hàn Trung NhậtTrang 6Thiết Kế máy cắt kim loạiGVHD: Trần Quốc Hùng[∆i] = ±10(φ-1) = ± 10.0,41 = ± 4,1Kiểm tra các tỷ số truyền∆i1 =∆i7 =∆i11 = = .100 = 0,25 %

∆i2 = = .100 = 0,35 %

∆i3 = = .100 = 1 %

∆i4 = ∆i5 = = .100 = 1,25 %

∆i8 =∆i13 = ∆i10 = = .100 = 1 %

∆i9 =∆i6 = = .100 = 0,7%

∆i12 = = .100 = - 0,7%

Các tỉ số truyền i đạt đều nằm trong giới hạn cho phép.4. Sơđồ độngSVTH: Hàn Trung NhậtTrang 7Thiết Kế máy cắt kim loạiGVHD: Trần Quốc Hùng

Z3

Z2Z1

IZ9

Z3

IIZ5Z10Z6

Z3'

Z2'Z1'IIIZ8Z13Z9'Z11Z7Z12Z3'IVZ10'

Z5'Z6'V

Z8'

Z13'

Z7'5. SơZ11'Z12'đồ truyền lực

n1n2n3n4SVTH: Hàn Trung NhậtTrang 8Thiết Kế máy cắt kim loạiGVHD: Trần Quốc Hùngn5n6n7n8n9n10n11n12n13n14n15n16n17n18n19n20SVTH: Hàn Trung NhậtTrang 9Thiết Kế máy cắt kim loạiGVHD: Trần Quốc Hùng6. Tính số vòng quay thực tế.

n1 = n0n1n4n5n7 = 1250 . = 5 vg/p

n2 = n0n2n4n5n7 = 1250 . = 7 vg/p

n3 = n0n3n4n5n7 = 1250 . = 9,9 vg/p

n4 = n0n1n4n6n7 = 1250. = 14,1 vg/p

n5 = n0n2n4n6n7 = 1250. = 19,7 vg/p

n6 = n0n3n4n6n7 = 1250. = 27,8 vg/p

n7 = n0n1n4n5n8= 1250. = 39,4 vg/p

n8 = n0n2n4n5n8= 1250. = 55,4 vg/p

n9 = n0n3n4n5n8= 1250. = 78 vg/p

n10 = n0n1n4n6n8= 1250. = 111,3 vg/p

n11 = n0n2n4n6n8= 1250. = 155,7 vg/p

n12 = n0n3n4n6n8= 1250. = 219,4 vg/p

n13 = n0n2n9n10n11 = 1250. = 321,5 vg/p

n14 = n0n3n9n10n11 = 1250. = 453 vg/p

n15 = n0n1n9n10n12 = 1250. = 647 vg/p

n16 = n0n2n9n10n12 = 1250. = 905 vg/p

n17 = n0n3n9n10n12 = 1250. = 1275 vg/p

n18= n0n1n9n10n13 = 1250. = 1812 vg/p

n19 = n0n1n9n10n13 = 1250. = 2534 vg/p

n20 = n0n1n9n10n13 = 1250. = 3571 vg/p

6. Tínhsai số vòng quay.

Tính sai số ∆n giữa số vòng quay thực tế ntt của máy so với vòng quay tiêu

chuẩn ntc theo công thức sau.

∆n = .100%

Sai số vòng quay cho phép.

[∆n ] = ±10 (φ -1 ) = ±10 (1,41 – 1 ) = 4,1 %

Ta có thể làm tròn : [∆n] = ±4.1%.

Lập bảng đánh giá sai số vòng quay.

n1n2n3n4n5n6n7n8ntt(vg/p)57,039,914,119,727,839,455,4ntc(vg/p)57,1101420284056SVTH: Hàn Trung NhậtTrang 10Thiết Kế máy cắt kim loạiGVHD: Trần Quốc Hùng0%- 1,3%-0,8%0,8%-1,5%- 0,6%-0,8%-0,9%n9n10n11n12n13n14n15n16ntt(vg/p)78111,3155,7219,4321453647905ntc(vg/p)80112160224315450630900-2,5%-0,6%-2,6%-2%2%0,6%2,6%0,5%N17n18n19N20ntt(vg/p)1275181225343571ntc(vg/p)1250180025003600∆n1,9%0 ,7 %1,3%0 ,6%∆n∆nĐồ thò sai số

?i4,1n10n5n9n4

0n1

n2n3-4,1SVTH: Hàn Trung Nhậtn11n12n13n17

n14n18n15

n16n6n8

n7Trang 11n19n20Thiết Kế máy cắt kim loạiGVHD: Trần Quốc HùngPhần 2

Thiết kế hộp chạy dao

Hộp chạy dao có nhóm cơ sở dùng cơ cấu Norton và nhóm gấp bội dùng

cơ cấu Mean để tiện các loại ren sau:Ren quốc tế : tp = 0,5 ; 0,625 ; 0,75 ; 0,875 ; 1 ; 1,25 ; 1,5 ; 1,75 ; 2 ;

2,25 ; 2,5 ; 2,75 ; 3 ; 3,5 ; 4 ; 4,5 ; 5 ; 5,5 ; 6 ; 7 (20 giá trị)Ren mođun : m = 0,25 ; 0,5 ; 0,625 ; 0,75 ; 0,875 ; 1 ; 1,25 ; 1,375 ; 1,5

; 1,75 ; 2 ; 2,25 ; 2,5 ; 2,75 ; 3 ; 3,5 (16 giá trị)Ren Anh : n = 56 ; 48 ; 44 ; 40 ; 36 ; 32 ; 28 ; 24 ; 22 ; 20 ; 18 ; 16 ; 14

1

21

2; 12 ; 11 ; 10 ; 9 ; 8 ; 7 ; 6 ; 5 ; 5 ; 4 ; 4 (24 giá trị)Ren Pitch : 112 ; 96 ; 88 ; 80 ; 72 ; 64 ; 56 ; 48 ; 44 ; 40 ; 36 ; 32 ; 28 ;

24 ; 22 ; 20 ; 18 ; 16 ; 14 ; 12 ; 11 ; 10 ; 9 ; 8 (24 giá trị)

u cầu các tỉ số truyền của nhóm gấp bội igb = 1/8 ; 1/4 ; 1/2 ; 1/1

I.Thiết kế động học.

1. Sắp xếp bảng ren.

Ren quốc tế

0,5124--2,254,50,6251,252,55--2,755,50,75

1,5

SVTH: Hàn Trung Nhật 3

0,875 1,75

3,56

7Trang 12Thiết Kế máy cắt kim loạiGVHD: Trần Quốc HùngRen modun

0,250,512---2,25-0,6251,252,5--1,3752,75-0,751,53-0,8751,753,51/81/41/211/81/41/211/81/41/21Ren anh

562814748241264422115,54020105361894,5321684112Ren pitch

56

2814964824128844221180402010723618964321681/81/41/2SVTH: Hàn Trung Nhật1Trang 13Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.docx) (22 trang)

×