1. Trang chủ >
  2. Thạc sĩ - Cao học >
  3. Sư phạm >

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.44 MB, 112 trang )


Trường Đại học Thương mại



Khoa Tài chính - Ngân hàng



PHIẾU ĐIỀU TRA TRẮC NGHIỆM

Đề tài: “ Phân tích tài chính tại Công ty TNHH XNK Thương Mại và Dịch

Vụ Đại Dương”

Sinh viên thực hiện: Trương Văn Phiên

Lớp: K45H4

Trường Đại học Thương mại xin trân trọng cảm ơn Quý cơ quan đã tiếp nhận

sinh viên năm cuối của trường đến thực tập tốt nghiệp tại Quý cơ quan và tạo mọi

điều kiện thuận lợi cho sinh viên hoàn thành tốt giai đoạn thực tập tổng hợp ban

đầu.

Để giúp cho quá trình nghiên cứu Khóa luận của sinh viên bám sát tình hình và

đáp ứng các yêu cầu thực tế của Quý cơ quan, kính đề nghị Ông (Bà) vui lòng cho

biết các thông tin sau:

• PHẦN THÔNG TIN CÁ NHÂN

• Họ và tên Ông (Bà):........................................................................................

• Cơ quan Ông (Bà) hiện đang công tác:………………………………………

• Lĩnh vực chuyên môn:………………………………………………………

• Thâm niên công tác:…….. năm

• Chức vụ:………………………………………………………………………

• Số ĐT:……..…………………….Email:……………………………………

• PHẦN ĐIỀU TRA TRẮC NGHIỆM:



Câu 1 : Trong giai đoạn hiện nay, xin ông bà cho biết nhân tốt nào được coi là cơ

hội của công ty?

a. Ổn định về chính trị

b. Nguồn cung cầu vào

c. Chính sách kinh tế hợp lý



Khóa luận tốt nghiệp



SVTH: Trương Văn Phiên



Trường Đại học Thương mại



Khoa Tài chính - Ngân hàng



Câu 2 : Những nhân tố nào dưới đây được coi là thách thức đối với sự phát triển cả

công ty?

a. Kinh tế toàn cầu suy thoái

b. Cạnh tranh

c. Sức ép nhà cung ứng



Câu 3 : Những nhân tố nào dưới đây là điểm mạnh của công ty?

a. Năng lực tài chính

b. Chính sách quản lý nhân sự

c. Chính sách bán hàng



Câu 4 : Những điểm yếu nào công ty cần khắc phục trong thời gian tới?

a. Cơ sở vật chất

b. Đáp ứng tốt nhu cầu của khách hàng

c. Cả 2 phương án trên



Câu 5: Nhân tố quan trọng nhất của chất lượng PTTC :

a. Trình độ nhân viên phân tích

b. Chất lượng thông tin khi phân tích

c. Phương pháp phân tích

Câu 6: Công tác PTTC tại công ty gặp khó khăn gì?

d. Trình độ nhân viên tham gia vào phân tích

e. Chất lượng thông tin khi phân tích

f. Cả 2 phương án trên



Câu 7: Với những khó khăn trong công tác PTTC tại công ty Ông ( Bà) có những

khắc phục nào?

a. Đào tạo cán bộ về PTTC

b. Tổ chức công tác PTTC một cách hệ thống

c. Cả 2 phương án trên



Câu 8 : Ông (Bà) cho biết mức độ đáp ứng của các cán bộ phân tích với công tác

phân tích tài chính (khoanh tròn vào ô tương ứng với mức độ đánh giá mà Ông /Bà

lựa chọn):

Rất tốt

Chỉ tiêu

1. Công tác thực hiện phân tích

Khóa luận tốt nghiệp



5



Mức điểm theo đánh giá

Tốt Đạt yêu Còn

cầu

thiếu

sót

4

3

2



Kém



SVTH: Trương Văn Phiên



1



Trường Đại học Thương mại



2. Các thông tin đưa ra sử dụng khi PTTC

3. Phương pháp phân tích tài chính

4. Nội dung phân tích tài chính

- Đánh giá khả năng thanh toán

- Đánh giá khả năng sinh lời

- Đánh giá khả năng HĐKD

- Đánh giá kết cấu tài chính



Khoa Tài chính - Ngân hàng



5

5



4

4



3

3



2

2



1

1



5

5

5

5



4

4

4

4



3

3

3

3



2

2

2

2



1

1

1

1



Trân trọng cảm ơn sự giúp đỡ của Ông (Bà)!



Khóa luận tốt nghiệp



SVTH: Trương Văn Phiên



Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (112 trang)

×