1. Trang chủ >
  2. Giáo án - Bài giảng >
  3. Toán học >

Ví dụ áp dụng: vẽ đồ thị các hàm số sau:

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (486.17 KB, 14 trang )


CỦNG CỐ KIẾN THỨC

1. Các tính chất của đồ thị hàm số bậc hai

2. Hình dáng đồ thị của hàm số bậc hai

3. Các bước vẽ đồ thị hàm số bậc hai

VỀ NHÀ:

-Học lý thuyết

- Làm các bài tập 1, 3

- Đọc: chiều biến thiên của hàm số bậc haiĐồ thị hàm số bậc hai y = ax + bx + c (a ≠ 0)

2yy

I4aO

Oxb

2a

4aa>0b2axI

Go to Cung coa<0Back to tcdtĐỒ THỊ HÀM SỐy = ax

yyOOa>02xxa<0BACKyCÂU HỎIb2aO4ay = x 2 − 3x + 2Hàm số

+ Toạ độ đỉnh:3 1

I  ;− ÷

2 43

+ Trục đối xứng: x =

2+ Bảng giá trị:X013/223y20-1/402THANK YOUXem Thêm
Tải bản đầy đủ (.ppt) (14 trang)

×