1. Trang chủ >
  2. Thạc sĩ - Cao học >
  3. Sư phạm >

CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN VÀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ KỸ THUẬT THÁI BÌNH

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.46 MB, 105 trang )


Thái Bình, chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục & Đào tạo về công tác

đào tạo, được hưởng các chế độ chính sách của nhà nước áp dụng cho các

trường Đại học và Cao đẳng.

2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ và sứ mệnh Nhà trường

* Chức năng

- Đào tạo nguồn nhân lực có trình độ Cao đẳng và các trình độ khác

thấp hơn theo các hình thức chính quy và không chính quy, đáp ứng thiết thực

nhu cầu đào tạo cán bộ và nhân lực cho sự phát triển kinh tế xã hội ở địa

phương và các Tỉnh Đồng Bằng Sông Hồng;

- Nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ phục vụ sự phát triển

kinh tế xã hội của địa phương;

- Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho đội ngũ cán bộ, công chức và

nhân dân theo yêu cầu chuẩn hóa đội ngũ và nâng cao trình độ nghiệp vụ

chuyên môn theo yêu cầu công tác;

- Hợp tác, phối kết hợp với các trường Đại học trong vùng, trong nước

trong hoạt động và từng bước phát triển các quan hệ hợp tác quốc tế về đào

tạo và nghiên cứu khoa học;

* Nhiệm vụ

- Tổ chức, đào tạo trình độ Cao đẳng và các trình độ khác thấp hơn,

các ngành nghề mà địa phương, khu vực có nhu cầu cấp thiết như: Kỹ thuật

công nghiệp, Quản trị kinh doanh, Kỹ thuật nông nghiệp, Dịch vụ, Kế toán,

Tài chính ngân hàng, Chế biến nông sản thực phẩm,...

- Tổ chức các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ

gắn với yêu cầu, đặc điểm địa phương, góp phần phát triển cộng đồng;

- Tổ chức các hình thức giáo dục thường xuyên, giáo dục cộng đồng

như: Bồi dưỡng theo yêu cầu nâng cao trình độ, chuẩn hóa đội ngũ cán bộ

công chức, cập nhật kiến thức mới cho đội ngũ cán bộ các cấp, các ngành và

nhân dân trong Tỉnh;40- Thực hiện liên kết, hợp tác với các trường Đại học, cơ sở nghiên cứu

trong nước, các cơ sở đào tạo, nghiên cứu nước ngoài và các tổ chức quốc tế

nhằm đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác đào tạo, nghiên cứu của Nhà

trường.

* Sứ mệnh của Nhà trường

- Đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực có trình độ Cao đẳng về các

ngành Kế toán, Quản trị kinh doanh, Tài chính ngân hàng...và các trình độ

khác thấp hơn phục vụ cho sự phát triển của Tỉnh và các Tỉnh vùng đồng bằng

sông Hồng.

- Liên kết đào tạo với các trường Đại học trong cả nước để nâng cao

chất lượng đào tạo đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động.

* Trụ sở của Nhà trường hiện nay

Nơi đặt trụ sở: Hiện nay, Trường có 2 cơ sở:

- Cơ sở 1: Số 12 Đường Hoàng Công Chất, Phường Quang Trung –

Thành Phố Thái Bình. Diện tích 1,2ha (Hiện nay là cơ sở chính của Nhà

trường)

- Cơ sở 2: Tại khu quy hoạch đường Hoàng Công Chất kéo dài (cách

cơ sở 1 là 500m), diện tích là 25ha.

* Cơ sở vật chất kỹ thuật

Hiện tại cơ sở chính của nhà trường là cơ sở 1, tổng diện tích mặt bằng

là 12.000m2. Tổng diện tích mặt bằng đã xây dựng 7.640m2 , tổng diện tích sử

dụng là 18.218m2 bao gồm 54 phòng học. Nhà làm việc và hiệu bộ 56 phòng

với 2.495m2 , có 12 phòng khách (thiết kế liên hoàn, khép kín) với 216m2 .

2.1.3. Tổ chức bộ máy của Nhà trường

Để phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quy mô và hình thức đào tạo của

Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Thái Bình, Bộ máy của Nhà trường được

tổ chức theo quy chế của trường Cao đẳng.41- Ban Giám hiệu: 4 người

- 7 phòng chức năng

+ Phòng Tổ chức hành chính

+ Phòng Quản lý đào tạo

+ Phòng Tài vụ

+ Phòng Quản trị đời sống

+ Phòng Công tác Học sinh sinh viên

+ Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế

+ Phòng Thanh tra và Kiểm định chất lượng

- 3 Trung tâm

+ Trung tâm Tuyển sinh;

+ Trung tâm Tư vấn và Tại chức

+ Trung tâm Dạy nghề

- 6 Khoa:

+ Khoa Đại cương

+ Khoa Kinh tế

+ Khoa Tài chính Kế toán

+ Khoa Kỹ thuật

+ Khoa Tin học

+ Khoa Luật

- Các tổ chức chính trị: Nhà trường có 1 Đảng bộ gồm 10 chi bộ, 98

đảng viên, 2 chi bộ HSSV, có 21 chi bộ sinh hoạt tạm thời gồm 876 Đảng viên42BAN GIÁM HIỆUPhòng

Quản lí

đào

TạoTrung

Tâm

Ngoại

NgữTrung

Tâm

Dạy

NghềTrung

Tâm

Tư vấn

Nghề

nghiệp

Tại

chứcPhòng

Thanh

Tra và

Kiểm

định

chất

lượng

cchấtPhòng

Tổ

Chức

Hành

chínhKhoa

Đại

cươngPhòng

Tài

VụKhoa

Kinh

TếKhoa

Kế

toán43Phòng

Công

Tác

HSSVKhoa

Kỹ

ThuậtPhòng

Quản

Trị

Đời

SốngKhoa

LuậtPhòng

Quản lí

Khoa

học &

Hợp tác

QTKhoa

Tin

HọcHình 2.1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức bộ máy Trường Cao đẳng KTKT Thái Bình4/ Quy mô đào tạo

- Bậc Cao đẳng

+ Ngành Quản trị doanh nghiệp

+ Ngành Kế toán doanh nghiệp

+ Ngành Tin học quản lý

+ Ngành Kế toán tổng hợp

+ Ngành Tài chính ngân hàng

+ Ngành Công nghệ cơ khí

+ Ngành Thư ký văn phòng

+ Ngành Dịch vụ pháp lý

- Bậc Trung cấp

+ Kế toán doanh nghiệp

+ Kế toán ngân sách xã

+ Tin học văn thư

+ Tin học kinh tế

+ Chế biến nông sản thực phẩm

+ Điện dân dụng

2.1.4. Hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học của Nhà trường

2.1.4.1. Hoạt động đào tạo

Trong 5 năm gần đây, quy mô đào tạo, chất lượng của Nhà trường

không ngừng phát triển cả về số lượng, chất lượng và các loại hình đào tạo

chính quy, không chính quy từ trình độ đào tạo nghề, THCN, Cao đẳng và

liên kết với một số trường đào tạo trình độ Đại học, kết quả đạt được qua các44năm được thể hiện qua các mặt sau:

* Về quy mô đào tạo

Là một trong những Trường có số lượng thí sinh đăng ký dự thi vào

tốp cao nhất trong các trường Cao đẳng trong Tỉnh. Trong các năm gần đây,

tuyển sinh các hệ của Nhà trường đều được tăng qua từng năm như hệ Cao

đẳng, hệ Trung cấp, hệ Liên thông từ Trung cấp lên Cao đẳng cao hơn năm

trước.

Ngoài ra, hàng năm Nhà trường còn tuyển sinh hệ Cao đẳng hệ vừa

làm vừa học và liên kết đào tạo Đại học.

Bảng 2.1. Thực trạng quy mô đào tạo của nhà trường qua các năm

2006-2007-2008-2009-2010-20072008200920102011350350350400400- Liên kết2001501501401402. Cao đẳng6006007009008003. Đại học500550550550500165016501750199018401.Trung cấp

- Chính quyTổng số(Nguồn: Phòng Quản lí đào tạo- Trường CĐKTKT Thái Bình)45Số lượng

19902000

16501840175016501500

1000Số lượng500

020062007200820092010Hình 2.2. Biểu đồ quy mô đào tạo của Nhà trường qua 5 năm

Nhìn vào bảng số liệu và biểu đồ hình 2.2 cho thấy quy mô đào tạo của

Nhà trường ngày càng tăng qua các năm do nhu cầu của người học. Năm

2006, năm 2007 quy mô đào tạo không đổi nhưng đến năm 2008 thì quy mô

đào tạo đã tăng lên 100 người, năm 2009 quy mô đào tạo tăng lên 240 người.

Điều đó nói lên rằng quy mô đào tạo của nhà trường ngày càng tăng, chất

lượng đào tạo của nhà trường ngày càng được khẳng định và được đánh giá

cao.

Bảng 2.2. Thực trạng quy mô đào tạo 5 năm 2006- 2010

2006-2007-2008-2009- 2010-20072008200920102011Hệ Cao đẳng542609674942965Hệ Trung cấp348562508523447Hệ bồi dưỡng7684145152171Liên kết ĐH vừa làm vừa học57154158859858415371796191522152167Hệ đào tạoTổng cộng(Nguồn: Phòng Quản lí đào tạo- Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật TB46Số lượng

250022152000216719151796

15371500

Số lượng1000

500

020062007200820092010Hình 2.3. Quy mô đào tạo của nhà trường trong 5 nămHình 2.3 cho thấy lưu lượng đào tạo của nhà trường năm học 20102011 vào khoảng 2167 HSSV, cao hơn so với năm 2006- 2007 là 630 HSSV,

cao hơn năm 2007- 2008 là 371 HSSV, cao hơn năm 2008- 2009 là 252 HSSV.

Năm 2010- 2011 có giảm một chút so với năm 2009- 2010 là 58 HSSV. Trong

đó lưu lượng đào tạo chính là các hệ Cao đẳng và Trung cấp chính quy, các

chuyên ngành được người học đăng ký học đông là chuyên ngành Kế toán

tổng hợp, Kế toán doanh nghiệp, Tài chính ngân hàng và Quản trị kinh doanh.

Ngành Cơ khí và ngành Tin học số lượng người đăng ký còn thấp. Chính vì

vậy, Nhà trường cần phải có những quyết sách phù hợp trong việc tuyển sinh

ngành Cơ khí và ngành Tin học trong những năm tới.

* Về chất lượng đào tạo

- Kết quả đào tạo

Bảng 2.3. Bảng thống kê KQ đào tạo Liên kết ĐH VLVH và ĐA26 của TU

Bậc, hệ đào tạo20062007200820092010ĐH vừa làm vừa học571541588539523- Nguồn nhân lực326303295287285- Đề Án 26 của Tỉnh245255264252225---5961Liên thông( Nguồn: T.T Tư vấn Dạy nghề và Tại chức- Trường CĐKTKTTB)47Nhìn vào số liệu bảng 2.3 cho thấy kết quả đào tạo của các bậc học hệ

Liên kết Đại học vừa làm vừa học và Đề án 26 của Tỉnh ủy đều tăng dần theo

các năm. Tuy nhiên, năm 2010 kết quả đào tạo có giảm dần không đáng kể so

với các năm trước (đối với Đề án 26 của Tỉnh ủy), nguồn nhân lực vẫn giữ

nguyên, luôn đảm bảo chỉ tiêu tuyển sinh và kết quả đào tạo của nhà trường.

Điều này khẳng định rằng chất lượng đào tạo của Nhà trường luôn được đảm

bảo.

Bảng 2.4. Bảng thống kê kết quả đào tạo bậc Trung học chính quy

2006-2007-2008-2009-2010-20072008200920102011348Năm353359379447Số lượng(Nguồn: Phòng QLĐT- Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật TB)

Số lượng

450

400

350

300

250

200

150

100

50

0447

353348379359Số lượng20062007200820092010Hình 2.4. Kết quả đào tạo bậc Trung học chính quyBảng 2.5. Bảng thống kê KQ đào tạo bậc TH VL VH ở cơ sở đào tạo liên kết

2006-2007-2008-2009-2010-20072008200920102011TTGDTX Tiền Hải6352575045TTGDTX Kiến Xương5162504545TTGDTX Thái Thụy5945-4948TTGDTX Hưng Hà615042--Đơn vị liên kết48Tổng cộng234209149144138(Nguồn: Phòng Quản lí đào tạo- Trường Cao đẳng KTKT Thái Bình)- Chất lượng, hiệu quả đào tạo

Bảng 2.6. Bảng thống kê chất lượng đào tạo từ năm 2006- 2010Bậc họcNămTổngTNsốCao2.581đẳngGiỏi, Khá

SL%TB khá

SL%TrungYếubình

SL%SL %1003 38,86 1.836 71,13 1586,1215 0,58Khóa 8200867422735,0836954,747310,8350,74Khóa 9200994234536,6254557,85464,8860,63Khóa 10201096543144,6692295,54394,0440,41118543536,7069058,22504,2110 1,01Khóa 29 200835912735,3720757,66215,8441,11Khóa 30 200937914036,9322058,04153,9541,05Khóa 31 201044716837,5826358,83143,1320,44Trung

cấp(Nguồn: Phòng QLĐT- Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật TB)Qua bảng 2.6 cho thấy số lượng HSSV cuối khóa thi tốt nghiệp ra

trường tăng chưa nhiều ở hệ Cao đẳng và Trung cấp, nhưng tỉ lệ Trung bình

và yếu giảm đi. Tỉ lệ khá, giỏi ở các hệ đều tăng tương đối. Điều đó chứng tỏ

phương pháp dạy học đã phát huy được tính tích cực của người học. Ngoài ra

việc phấn đấu bằng khá, giỏi của HSSV cũng chứng tỏ các em rất muốn được

học liên thông ngay từ những năm kế tiếp.

Trong quá trình đào tạo, Nhà trường rất chú trọng nâng cao chất lượng

đào tạo thực hành, khả năng thực tế để các em ra trường có được những kỹ

năng cần thiết, đáp ứng được những nhu cầu cơ bản của các doanh nghiệp.

Khảo sát thực tế đối với HSSV của Nhà trường sau khi tốt nghiệp và cho thấy,49phần lớn các em được xã hội chấp nhận rất cao, gần 90% các em đã có việc

làm, được các Doanh nghiệp chấp nhận, nhiều em đã trưởng thành nhanh

chóng. Cụ thể được thể hiện qua bảng sau

* Tình hình việc làm của học sinh sinh viên sau khi ra trường

Bảng 2.7. Bảng thống kê tình hình việc làm của HSSV bậc CĐ và TH hệ

chính quy sau khi ra trường

Đã có việc làmTổng

số

Bậc họcHSSVDoanh

Tổng sốđã tốt

nghiệp

Cao2.225đẳngnghiệp,

Công tySL%SL%Tiếp tục

Cơ quanhọc liênHCSNthôngSL%SL2.031 91,28 1.407 69,27 496 24,42 158%

7,10Khóa 660957293,9240170,10 171 29,89274,43Khóa 767459892,4247479,26 124 20,73599,11Khoá 894286191,4053462,02 201 24,63727,64109150546,2841782,578817,42 552 50,5935321560,9017079,064520,93 123 22,9935917047,3514585,292514,70 178 49,5837912031,6610285,001815,00 251 66,22Trung

học

Khóa

28

Khoá

29

Khoá

30(Nguồn: Phòng Quản lí đào tạo- Trường CĐKTKTTB)Nhận xét: Nhà trường với bề dày kinh nghiệm 50 năm đào tạo cán bộ,

nguồn nhân lực cho xã hội và là trường dẫn đầu các trường Đại học, Cao đẳng

trong toàn quốc về đào tạo cán bộ xã phường có trình độ Trung cấp, Cao đẳng,50Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (105 trang)

×