1. Trang chủ >
  2. Giáo án - Bài giảng >
  3. Toán học >

Hình biểu diễn của một hình không gian

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.84 MB, 26 trang )


3. Hình biểu diễn của một hình không gian

Ví dụ 2: Một vài biểu diễn hình chóp tam giác3. Hình biểu diễn của một hình không gian

BCADQuy tắc biểu diễn của một hình trong không gian:

- Hình biểu diễn của đường thẳng là đường thẳng, củaB’C’A’đoạn thẳng là đoạn thẳng

- Hình biểu diễn của hai đường thẳng song song là haiD’đường thẳng song song, của hai đường thẳng cắt nhau

là hai đường thẳng cắt nhauS- Hình biểu diễn phải giữ nguyên quan hệ thuộc giữa

điểm và đường thẳng

AB- Dùng nét vẽ liền để biểu diễn cho đường nhìn thấy

và nét đứt đoạn biểu diễn cho đường bị che khuất.C3. Hình biểu diễn của một hình không gian

?2. Có cách nào khác để biểu diễn hình chóp tam giác không?I. Khái niệm mở đầu

II. Các tính chất thừa nhận:

Tính chất 1Có một và chỉ một đường thẳng đi qua hai điểm phân biệt.B

dAII. Các tính chất thừa nhận:

 Tính chất 2Có một và chỉ một mặt phẳng đi qua ba điểm không thẳng hàng.

A

CBMặt phẳng đi qua ba điểm không thẳng hàng A, B, C được kí

hiệu là: mp(ABC) hay (ABC).II. Các tính chất thừa nhận:

 Tính chất 3Nếu một đường thẳng có hai điểm phân biệt thuộc một mặt phẳng thì

mọi điểm của đường thẳng đều thuộc mặt phẳng đó.Nếu mọi điểm của đường thẳng d đều thuộc mặt phẳng (α)

thì ta nói đường thẳng d nằm trong (α) hay (α) chứa d.

Kí hiệu: d ⊂ (α)

ABVD. Cho ∆ABC, M là điểm kéo dài của đoạn BC. Hãy cho biết a)

Điểm M có thuộc (ABC) không?

b) AM có nằm trong (ABC) không

c) mp(ABC ) và (ABM) có trùng nhau không?

ABa) Ta có: M BC , BC

b ) Mà: A

(ABC)

Vậy: AM

(ABC)C

(ABC) ⇒ MM(ABC)c) mp(ABC ) và mp(ABM) trùng nhau vì chúng cùng

thuộc mp (ABM)II. Các tính chất thừa nhận:

 Tính chất 4Tồn tại bốn điểm không cùng thuộc một mặt phẳng.Nếu có nhiều điểm cùng thuộc một mặt phẳng thì ta nói

những điểm đó đồng phẳng, còn nếu không có mặt phẳng

nào chứa các điểm đó thì ta nói rằng chúng không đồng

phẳng.DA

B.M

CII. Các tính chất thừa nhận:Tính chất 5: Nếu hai mặt phẳng phân biệt cĩ

một điểm chung thì chúng cịn cĩ một điểm chung

khác nữa.Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.ppt) (26 trang)

×