1. Trang chủ >
  2. Thạc sĩ - Cao học >
  3. Sư phạm >

CÁC BIỂU MẪU KHẢO SÁT

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.48 MB, 124 trang )


CÁC BIỂU MẪU KHẢO SÁT

Mẫu số 1

- Đánh giá nhận thức về mục tiêu giáo dục đạo đức.

- 100 cán bộ quản lý, giáo viên, phụ huynh học sinh của nhà trường

- Câu hỏi: Đồng chi cho biết mục tiêu giáo dục đạo đức nào sau đây là quan

trọng ?

Đánh giá

TTBa mục tiêu giáo dục đạo đức

Quan trọng1Cung cấp kiến thức nâng cao nhận thức2Giáo dục thái độ, tình cảm đạo đức3Rèn luyện hành vi đạo đức.Không

quan trọngMẫu số 2

- Đánh giá của cán bộ quản lý, giáo viên và cha mẹ học sinh về việc thực hiện

giáo dục đạo đức học sinh theo các nhóm giá trị đạo đức

- 100 cán bộ quản lý, giáo viên, phụ huynh học sinh của nhà trường

- Câu hỏi: Đồng chí cho biết mức độ quan tâm của nhà trường, gia đình đối với

các nhóm giá trị đạo đức dưới đây khi giáo dục học sinh ?TT12345Năm nhóm giá trị đạo đức

Quan hệ với bản thân (tự trọng,

tự tin, tự lập, sống giản dị, tiết

kiệm,trung thực,nhân ái,…)

Quan hệ với mọi người và dân

tộc khác; (nhân nghĩa, biết ơn,

yêu thương, khoan dung, vị

tha, hợp tác, chia sẻ,bình đẳng,

tôn trọng, thủy chung, giữ chữ

tín…)

Với nhiệm vụ học tập và công

việc ( ý thức trách nhiệm, tự

giác, cần cù, hợp tác, có lương

tâm, tôn trọng luật pháp, lẽ

phải, liêm khiết…)

Đối với môi sinh (bao gồm xây

dựng, bảo vệ và gìn giữ : hạnh

phúc gia đình, hòa bình, môi

trường tự nhiên-XH, di sản văn

hóa dân tộc và nhân loại...)

Đối với lý tưởng của dân tộc,

của Đảng ( yêu quê hương đất

nước, lòng tự hào dân tộc, yêu

chủ nghĩa xã hội, niêm tin vào

Đảng …)Đã quan

tâm giáo

dục nhiềuquan tâm

mức bình

thườngÍt quan

tâmMẫu số 3

- Đánh giá của giáo viên về các hình thức giáo dục đạo đức

- 100 cán bộ quản lý, giáo viên, phụ huynh học sinh của nhà trường

- Câu hỏi: Đồng chí đánh giá như thế nào về các hình thức giáo dục đạo đức đã

được thực hiện ở trường ta ?

Đã thực hiện

TTHình thức1Thông qua giáo

viên dạy học các

môn học.

Thông qua

chương trình

hoạt động giáo

dục ngoài giờ lên

lớp.

Thông qua hoạt

động Đoàn thanh

niên

Thông qua việc

liên kết với gia

đình

Thông qua các tổ

chức xã hội23456

789Thông qua sinh

hoạt tập thể lớp

Thông qua hoạt

động tổ chức

những ngày lễ

lớn

Thông qua các

phong trào xã

hội từ thiện, tình

nguyện

Thông qua các

hoạt động văn

nghệ, thể dục thể

thao...Thường

xuyênChưa

thường

xuyênHiệu quả

Chưa

thực

ThiệnCó hiệu

quả tốtChưa có

hiệu quảMẫu số 4

- Đánh giá về những biểu hiện yếu kém về đạo đức của học sinh trường THPT

Cộng Hiền

- 100 cán bộ quản lý, giáo viên, phụ huynh học sinh của nhà trường

- Câu hỏi: Đồng chí đánh giá như thế nào về những biểu hiện yếu kém về đạo

đức của học sinh trường THPT Cộng Hiền trong 3 năm học gần đây?

TT

1

23Những biểu hiện yếu kém về đạo đức của học

sinh

Bỏ tiết, bỏ học

Nói chuyện và mất trật tự trong lớp, không học

bài, không thuộc bài

Không tham gia các hoạt động tập thể, hoạt động

xã hội4Hỗn láo với thầy cô, cha mẹ, người lớn tuổi5Gây gổ đánh nhau6Có hiện tượng nữ đánh nhau7Đánh nhau ngoài trường có kéo nhóm, có hung

khí (gậy, dao, ...)8Hút thuốc lá, uống rượu bia…9Cờ bạc,trộm cắp trong trường và ở ngoài10 Gian lận trong thi cử, kiểm tra

11 Nhuộm tóc màu, trang phục nghich ngợm

12 Đua xe, chạy xe máy lạng lách ngoài đường

13 Yêu đương và quan hệ không đúng mực

14Có hiện tượng phá thai.15 Quậy phá, vượt tường bao, phá hoại của công

16 Xem băng đĩa cấm, chơi trò chơi điện tử.Đánh giá

Gia tăngGiảmMẫu số 5

- Đánh giá nhận thức về tầm quan trọng của quản lí giáo dục đạo đức theo các

chức năng quản lí

- 50 cán bộ quản lý, giáo viên, phụ huynh học sinh của nhà trường

- Câu hỏi: Đồng chí cho biết ý kiến của mình về tầm quan trọng của quản lí giáo

dục đạo đức theo các chức năng quản lí ?Chức năngTTĐánh giá

Rất qua Quan

trọngtrọngÍt quan Không

trọngquan

trọng1Lập kế hoạch2Tổ chức thực hiện kế hoạch3Chỉ đạo thực hiện kế hoạch4Kiểm tra thực hiện kế hoạch5Thông tin quản lí6Quyết định quản líMẫu số 6

-Đánh giá về hiệu quả của các biện pháp quản lí giáo dục đạo đức của trường

THPT Cộng Hiền theo trong 3 năm 2009-2010-2011.

-50 cán bộ quản lý, giáo viên, phụ huynh học sinh

Câu hỏi: Đồng chí cho biết ý kiến của mình về hiệu quả của các biện pháp quản

lí giáo dục đạo đức của trường THPT Cộng Hiền theo trong 3 năm 2009-20102011 ?

TT

1Các biện pháp quản lí GDĐĐ

Các biện pháp nâng cao nhận thức về

hoạt động GDĐĐ cho mọi lực lượng

tham gia công tác giáo dục đạo đức cho

học sinh2Các biện pháp xây dựng kế hoạch hoạt

động giáo dục đạo dức học sinh3Các biện pháp tổ chức và chỉ đạo hoạt

động giáo dục đạo dức học sinh4Các biện pháp kiểm tra đánh giá hoạt

động giáo dục đạo dức học sinh5Điều kiện tài chính, CSVC phục vụ hoạt

động giáo dục đạo đứcTốtĐạt yêu

cầuChưa

đạtMẫu số 7

- Đánh giá hiệu quả công tác xây dựng kế hoạch giáo dục đạo đức.

-50 cán bộ quản lý, giáo viên, phụ huynh học sinh

- Câu hỏi: Đồng chí cho biết trong những công tác xây dựng kế hoạch giáo dục

đạo đức sau kế hoạch nào đã được triển khai trong 3 năm qua là có hiệu quả?TTCác loại kế hoạch1Kế hoạch GDĐĐ cho các ngày lễ kỷ niệm,

các đợt thi đua theo chủ đề lớn2Kế hoạch GDĐĐ cho cả năm3Kế hoạch GDĐĐ cho từng học kỳ4Kế hoạch GDĐĐ cho từng tháng5Kế hoạch GDĐĐ cho từng tuầnĐánh giá

TốtChưa tốtMẫu số 8

-Đánh giá các nội dung tổ chức, chỉ đạo thực hiện kế hoạch giáo dục đạo đức

đã làm tốt trong 3 năm qua

-100 cán bộ quản lý, giáo viên, phụ huynh học sinh

- Câu hỏi : Đồng chí cho biết các nội dung tổ chức, chỉ đạo thực hiện kế hoạch

giáo dục đạo đức nào trường ta đã làm tốt trong 3 năm qua?

Thực hiện

tốtNội dung khảo sátTT%123

4

5

6

78Chỉ đạo xây dựng kế hoạch giáo dục đạo đức cả năm

trong toàn trường

Chỉ đạo bồi dưỡng nâng cao trình độ nhận thức cho

các lực lượng tham gia giáo dục đạo đức

Chỉ đạo các bộ phận phối hợp thực hiện các nhiệm vụ

giáo dục đạo đức cho học sinh

Chỉ đạo GDĐĐ thông qua các bài giảng trên lớp

Chỉ đạo GDĐĐ thông qua hoạt động của Đoàn TNCS

HCM

Chỉ đạo GDĐĐ thông qua tiết sinh hoạt lớp

Chỉ đạo GDĐĐ thông qua hoạt động chào cờ hàng

tháng

Chỉ đạo GDĐĐ thông qua nội dung GDNGLL theo

chủ điểm thángThứ

bậc651067963117388648929117959Chỉ đạo việc phối hợp CMHS và địa phương87310Chỉ đạo GVCN đánh giá, xếp loại HS75711Chỉ đạo việc đầu tư kinh phí cho hoạt động GDĐĐ766Mẫu số 9

- Đánh giá mức độ hiệu quả của sự phối hợp giữa nhà trường với gia đình và xã

hội nhằm GDĐĐ cho HS

-100 cán bộ quản lý, giáo viên, phụ huynh học sinh

- Câu hỏi: Đồng chí cho biết mức độ hiệu quả của sự phối hợp giữa nhà trường

với gia đình và xã hội nhằm GDĐĐ cho HS ?

STT

1

2

3

4Đánh giá mức độ hiệu quả của sự phối hợp

Hiệu quả rất thiết thực

Hiệu quả còn hạn chế

Hiệu quả còn mang tính chất hình thức

Ý kiến khácĐánh giáMẫu số 10

-Đánh giá về hiệu quả của quản lí giáo dục đạo đức của trường THPT Cộng

Hiền theo các chức năng của quản lý trong 3 năm 2009-2010-2011

-50 cán bộ quản lý, giáo viên, phụ huynh học sinh

Câu hỏi : Đồng chí đánh giá như thế nào về hiệu quả của quản lí giáo dục đạo

đức của trường THPT Cộng Hiền theo các chức năng của quản lý trong 3 năm

2009-2010-2011 ?

TTNội dung quản lý giáo dục đạo đứcĐánh giá

tốt1Xây dựng kế hoạch GDĐĐ2Tổ chức thực hiện giáo dục đạo đức3Chỉ đạo giáo dục đạo đức4Kiểm tra đánh giá giáo dục đạo đứcchưa tốtMẫu số 11

-Đánh giá những nguyên nhân ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục đạo đức của

học sinh.

-100 cán bộ quản lý, giáo viên, phụ huynh học sinh

- Câu hỏi: Đồng chí cho biết những nguyên nhân nào dưới đây ảnh hưởng đến

chất lượng giáo dục đạo đức của học sinh ?

ảnh

hưởngSTT

Các nguyên nhân1Người lớn chưa gương mẫu2Gia đình buông lỏng GDĐĐ3Quản lý GDĐĐ của nhà trường chưa đạt yêu

cầu4Nội dung , hình thức GDĐĐ chưa thuyết phục5Chưa có biện pháp giáo dục thích hợp6Biến đổi tâm sinh lý học sinh7Tác động tiêu cực của kinh tế thị trường8Một bộ thầy cô chưa quan tâm GDĐĐ9Một bộ thầy cô chưa làm gương tốt10Một bộ thầy cô năng lực yếu có biểu hiện bất

lực trước hoc trò hư11Ảnh hưởng của sự bùng nổ và thiếu kiểm soát

về thông tin, truyền thông12Đời sống tinh thần học sinh nghèo13Phối hợp chưa tốt giữa các lực lượng giáo dục

đạo đức (NT-GĐ-XH)14Quản lý GDĐĐ của xã hội chưa đồng bộ15Nhiều đoàn thể chưa quan tâm đến GDĐĐ16Điều hành pháp luật chưa nghiêm17Tệ nạn xã hội ngày càng gia tăngnhiềuít ảnh

hưởngMẫu số 12

- Khảo nghiệm tính cấp thiết và khả thi của các biện pháp quản lý được đề xuất

-100 cán bộ quản lý, giáo viên, phụ huynh học sinh

- Câu hỏi: Đông chí cho biết tính cấp thiết và khả thi của các biện pháp quản lý

được đề xuất dưới đây?

Ý Kiến

Các biện pháp

Nâng cao nhận thức về hoạt động GDĐĐ cho mọi

1 lực lượng tham gia công tác giáo dục đạo đức cho

học sinh

234Kế hoạch hóa hoạt động quản lí giáo dục đạo đức

cho toàn trường

Xây dụng cơ chế tổ chức và điều hành hoạt động

giáo dục đạo đức

Tăng cường các điều kiện tài chính, CSVC phục vụ

hoạt động giáo dục đạo đức

Tăng cường kiểm tra đánh giá quá trình rèn luyện5đạo đức cho học sinhTính cấpTính KhảthiếtTTthiXem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (124 trang)

×