1. Trang chủ >
  2. Thạc sĩ - Cao học >
  3. Sư phạm >

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.61 MB, 137 trang )


PHỤ LỤC 1:

Bảng 1.1: Bảng so sánh giữa sản phẩm văn hóa và sản phẩm du lịch

Sản phẩm văn hóaSản phẩm du lịchBền vững, tính bất biến caoThích ứng, tính khả biến caoMang nặng dấu ấn của cộng đồng

cư dân bản địa

Dùng cho tất cả các đối tượng

khác nhau, phục vụ mọi người.

Sản xuất ra không phải để bán,

chủ yếu phục vụ đời sống sinh hoạt văn

hóa - tinh thần của cư dân bản địa

Chú trọng giá trị tinh thần, giá trị

không đo được hết bằng giá cả.

Qui mô hạn chế, thời gian và

không gian xác định

Sản phẩm mang nặng định tính,

khó xác định định lượng. Giá trị của sản

phẩm mang tính vô hình thể hiện qua ấn

tượng, cảm nhận...PHỤ LỤC 2:Mang nặng dấu ấn của các cá nhân, các

nhà tổ chức, khai thác.

Chỉ dùng cho khách du lịch, phục vụ

những đối tượng sử dụng dịch vụ du lịch

Hàng hóa sản xuất phải được bán ra thị

trường, bán cho du khách, phục vụ nhu cầu

của các đối tượng khách du lịch là cư dân của

các vùng miền khác nhau

Giá trị văn hóa đi kèm giá trị kinh tế - xã

hội. Giá trị dược đo bằng giá cả.

Qui mô không hạn chế, thời gian và

không gian không xác định

Định tính, định lượng được thể hiện qua

thời gian hoạt động. Giá trị của sản phẩm là

hữu hình, biểu hiện thông qua những chỉ số

kinh tế thu được.Hình 2.1: Sơ đồ cơ cấu bộ máy tổ chức, quản lý của Công ty Cổ phần Dịch vụ

Du lịch Đường sắt Hà Nội.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAN KIỂM SOÁT

TỔNG GIÁM ĐỐCP. TỔNG GIÁM ĐỐCBQL nhà 142P.Du lịchP.Tổ chức HCP. Đầu tưP.TCKHCN Lào Cai Móng CáiCN VinhCN Phía Nam Thể thao TTKhuyến TT& HD DLKD D.Vụ K.Sạn Khâm Thiên

CN

TT D.Vụ TT Nguyễn Điều hành T.Mại & K.Sạn Mùa Xuân(Nguồn: Phòng Tổ chức hành chính kế toán)PHỤ LỤC 3::Bảng 2.1: Bảng kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du

lịch Đường sắt Hà Nội.

ST

TChỉ tiêuĐVTNăm 2011Năm 2012Tồng lượt kháchLượt19.6811.Khách OutboundLượtTỷ trọngChênh lệch20.431786103,81873991118113.52%4.444.850.41-Lượt6.9556.386(569)(91.82

)Tỷ trọng%35.3431.26(4.08)-3.Khách nội địaLượt8.8259.8851060112.01Tỷ trọng%44.8448.383.54-4.Khách sử dụng DV

khácLượt3.0283.169141104.67Tỷ trọng%15.3815.510.13-Tổng doanh thu1000

đ20.873.15

622.612.20

51.739.04

9108.331.Outbound1000

đ292.127300.2758.148102.79Tỷ trọng%1.41.33(0.07)-2.Inbound

II%2.Khách Inbound

I+/-1000

đ6.125.3396.812.396687.057111.22Tỷ trọng%29.3530.130.78-3.Nội địa1000

đ10.982.61

811.597.65

0615.032105.6Tỷ trọng%52.6151.29(1.32)-4.Dịch vụ khác1000

đ3.473.0723.901.884428.812112.35Tỷ trọng%16.6417.260.62-Tổng chi phí1000

đ223.800239.07615.276106.83%1.421.440.02-1000

đ5.865.2996.180.242314.943105.37Tỷ suất phí%37.2437.18(0.06)-1000

đ7.665.2728.095.284430.012105.61Tỷ suất phí%48.6748.70.03-4.Dịch vụ khác1000

đ1.995.8142.107.709111.895105,61Tỷ suất phí%12.6712.680.01-Vốn kinh doanh:1000

đ15.000.00

016.000.00

01.000.00

0106.671. Vốn cố định1000

đ8.500.0009.000.000500.000105.88Tỷ trọng%56.6756.25(0.42)-2. Vốn lưu động1000

đ6.500.0007.000.000500.000107.69Tỷ trọng%43,3343.750.42-Lao động bình quânNgườ

i8075(5)93.75Tổng quỹ lươngVII105.543.Nội địaVI872.1262.InboundV16.622.31

1Tỷ suất phíIV15.750.18

51.OutboundIII1000

đ1000

đ2.400.0002.430.00030.000101.25Tiền lương bình quân/

năm1000

đ250027002008Lợi nhuận trước thuế1000

đ5.122.9715.989.894866.923116.92TSLN trước thuế%24.5426.491.95-1000

đ328.432352.82724.395107.43Lợi nhuận sau thuế1000

đ4.794.5395.637.067842.528117.57TSLN sau thuế%22.9724.931.96-VIII ThuếIXPHỤ LỤC 4:

Bảng 2.2: Kết quả điều tra sự biết đến công ty của khách du lịch Trung

Quốc qua các kênh

SKênh1

2

3

4

5Internet

Báo đài

Đại lý du lịch

Bạn bè, người thân

Tờ rơiSố phiếuTỉ lệTT

15

50%

3

10%

6

20%

3

10%

3

10%

( Nguồn: điều tra thực tế của tác giả )PHỤ LỤC 5:

Bảng 2.3: Kết quả điều tra loại hình du lịch khách Trung Quốc ưa thích

SLoại hình1

2

3

4

5Giải trí

Nghỉ dưỡng

Sinh thái

Mạo hiểm

Kết hợp công việcSố phiếuTỉ lệTT

6

20%

7

23.33%

9

30%

2

6.67%

6

20%

( Nguồn: điều tra thực tế của tác giả )PHỤ LỤC 6:

Bảng 2.4: Kết quả điều tra về mục đích chuyến đi của khách du lịch

Trung Quốc

SMục đíchSố phiếuTỉ lệTT

1

2

3

4Công vụ

Thuần túy

Thăm thân

Mục đích khác12

40%

15

50%

2

6%

1

3%

( Nguồn: điều tra thực tế của tác giả )PHỤ LỤC 7:

Bảng 2.5: Kết quả điều tra về hình thức đi du lịch của khách du lịch Trung

Quốc

SHình thức đi du lịch1

2

3Đi theo đoàn

Gia đình

Đi Riêng lẻSố phiếuTỉ lệTT

24

80%

2

6%

4

12%

( Nguồn: điều tra thực tế của tác giả )PHỤ LỤC 8:

Bảng 2.6: Kết quả điều tra về số lần khách du lịch Trung Quốc đến với

công ty

SSố lần1

2

31 lần

2 lần

Nhiều hơn 2 lầnSố phiếuTỷ lệTT

20

70%

8

24%

2

6%

( Nguồn: điều tra thực tế của tác giả )PHỤ LỤC 9:

Bảng 2.7: Kết quả điều tra về số tiền mà khách du lịch Trung Quốc chi

tiêu trung bình trong một ngày

SSố tiền1

2

3

460 – 80 USD

81 – 100 USD

101 – 120 USD

Nhiều hơn 120 USDTTSố

Tỷ lệ

phiếu

2

6.66%

5

16.67%

15

50%

8

26.67%

( Nguồn: điều tra thực tế của tác giả )PHỤ LỤC 10:

Bảng 2.8: Kết quả điều tra về đánh giá của khách du lịch Trung Quốc về

mức giá sản phẩm dịch vụ của công ty so với chất lượng sản phẩm dịch vụ

SMức đánh giá1

2

3Cao hơn

Phù hợp

Thấp hơnSố phiếuTỉ lệTT

3

10%

24

80%

3

10%

( Nguồn: điều tra thực tế của tác giả )PHỤ LỤC 11:

Bảng 2.9: Kết quả điều tra mức đánh giá về sản phẩm của công ty của

khách du lịch Trung Quốc

SMức đánh giá1

2

3

4

5Rất đa dạng

Đa dạng

Bình thường

Chưa đa dạng

KémSố phiếuTỉ lệTT

10

33.33%

20

66.67%

0

0%

0

0%

0

0%

( Nguồn: điều tra thực tế của tác giả )PHỤ LỤC 12:

PHIẾU ĐIỀU TRA TRẮC NGHIỆM

(Mẫu dành cho khách hàng Trung Quốc)

Để phục vụ cho việc nghiên cứu đề tài: “hoàn thiện hoạt động nghiên cứu thị

trường nhằm thu hút khách du lịch Trung Quốc của Công ty Cổ phần Dịch vụ

Du lịch Đường Sắt, Hà Nội” xin quý khách vui lòng trả lời các câu hỏi trong phiếu

điều tra sau:

1. Qúy khách biết đến công ty qua kênh nào?

InternetBáo, đàiĐại lý DLBạn bè, người thânTờ rơi2. Loại hình du lịch quý khách thích là gì?

Giải

tríNghỉ dưỡngSinh tháiMạo hiểmDL kết hợp

CV3. Mục đích chuyến đi của quý khách là gì?

Công vụThuần túyThăm thânMục đích khác4. Qúy khách đi du lịch bằng hình thức nào?

Theo đoànGia đìnhĐi lẻ5. Quý khách đã đến và sử dụng dịch vụ của công ty lần thứ mấy?

Lần đầuLần thứ 2Nhiều hơn 2 lần6. Số tiền mà quý khách chi tiêu trung bình trong 1 ngày khi đi du lịch ở Việt Nam là

bao nhiêu?

60 – 80 USD81 – 100 USDNhiều

hơn

120

USD

7. Qúy khách đánh giá như thế nào về mức giá sản phẩm dịch vụ của công ty so với

chất lượng sản phẩm dịch vụ khi sử dụng?

Cao hơn101 – 120 USDPhù hợpThấp hơn8. Quý khách đánh giá về sản phẩm của công ty như thế nào?

Rất đa dạngĐa dạngPhần thông tin cá nhân:Bình thườngChưa đa dạngkémHọ và tên khách:……………………………………………………………..

Giới tính:

Nam

Nữ

Tuổi:………………………………………………………………………….

Nghề nghiệp:…………………………………………………………………

Địa chỉ:……………………………………………………………………….

Xin chân thành cảm ơn sự tham gia đóng góp của quý khách!PHỤ LỤC 13:

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN PHỎNG VẤN

Thời gian: ngày 30 tháng 03 năm 2013

Địa điểm: tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Đường Sắt, Hà Nội

142 Lê Duẩn, Đống Đa, Hà Nội

Đối tượng phỏng vấn: Bà Nguyễn Thị Thúy Vân – phó phòng du lịch của Công

ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Đường Sắt, Hà Nội

Nội dung:

1. Bà có thể đánh giá khái quát về nguồn khách du lịch Trung Quốc của công ty

mình hiện nay?

2. Bà có thể cho biết, công ty ta đã có những chính sách gì về hoạt động nghiên

cứu thị trường nhằm thu hút khách du lịch Trung Quốc đến với công ty?

3. Trong bối cảnh nền kinh tế hiện nay, thì vấn đề thu hút khách du lịch Trung

Quốc có tác động như thế nào tới hoạt động kinh doanh của công ty?

4. Xin bà có thể cho biết khái quát nhất về một số thuận lợi và khó khăn trong

việc thu hút khách du lịch Trung Quốc của công ty ta?

5. Xin bà cho biết, trong thời gian tới công ty dự định sẽ thay đổi, bổ sung gì cho

các chính sách về hoạt động nghiên cứu thị trường nhằm thu hút khách du lịch Trung

Quốc đến với công ty?

Xin chân thành cảm ơn bà đã hợp tác !PHỤ LỤC 14:

Bảng 3.1: Bảng một số thông tin trên phiếu điều tra khách hàngChất lượng

Chỉ tiêu

1. Thái độ phục vụ

2. Kỹ năng phục vụ

3. Kỹ năng giao tiếp

4. Sự đa dạng sản phẩm dịch vụ

5. Chất lượng sản phẩm dịch vụ

6. Gía sản phẩm dịch vụ

7. Kênh phân phối của công ty

8. Hoạt động xúc tiến của công ty

9. Sự đa dạng của các CTDL123456Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (137 trang)

×