1. Trang chủ >
  2. Thạc sĩ - Cao học >
  3. Sư phạm >

Chương 3 BIỆN PHÁP QUẢN LÝ TÁC ĐỘNG CỦA INTERNET ĐỐI VỚI THANH NIÊN HỌC SINH, SINH VIÊN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.62 MB, 131 trang )


thành phố (cả mặt tốt và chưa tốt). Đồng thời, các biện pháp đề ra phải trên cơ sở

phù hợp với các điều kiện bảo đảm về cơ sở vật chất, con người để có thể thực hiện

được. Chỉ có như vậy, các giải pháp mới có thể bảo đảm tính thực tế và khả thi trong

triển khai thực hiện.

- Việc quản lý phải bảo đảm hài hoà các biện pháp quản lý bằng giáo dục biện pháp hành chính - biện pháp sử dụng các yếu tố kỹ thuật. Trong đó quan tâm

nhiều hơn đến biện pháp giáo dục nâng cao nhận thức, kiến thức, kỹ năng, bản lĩnh

để thanh niên học sinh, sinh viên tự giác lựa chọn, kiểm soát được những tác động

của Internet đối với bản thân. Bên cạnh các biện pháp quản lý bằng hành chính, các

quy định của pháp luật, cũng cần đặc biệt quan tâm đến các giải pháp quản lý mang

tính cam kết thông qua áp lực của dư luận cộng đồng xã hội để tác động, thay đổi

nhận thức và hành vi truy cập, sử dụng Internet của thanh niên học sinh, sinh viên.

Để có được sự cam kết đó rất cần sự vào cuộc trách nhiệm của mỗi gia đình, nhà

trường, cộng đồng dân cư, các đoàn thể, trong đó cần coi trọng và đề cao vai trò của

nhà trường (nơi các em đang học tập) và các tổ chức Đoàn Thanh niên, Hội Sinh

viên (nơi các em đều đang tham gia sinh hoạt với tư cách là những đoàn viên, hội

viên) từ thành phố tới địa bàn dân cư trong phối hợp quản lý và kiểm soát những tác

động của Internet đối với thanh niên học sinh, sinh viên .

- Các biện pháp được đề xuất phải phù hợp với đặc điểm tâm, sinh lý lứa tuổi

của học sinh, sinh viên. Vì thế, việc thực thi các biện pháp đề ra cũng cần hết sức

mềm dẻo, phù hợp với từng đối tượng thanh niên học sinh, sinh viên về độ tuổi, môi

trường học tập, sinh sống…, bảo đảm thu được hiệu quả cao nhất. Như đã trình bày

ở trên, đây là lứa tuổi có đặc điểm tâm, sinh lý rất phức tạp, nhạy cảm, vì thế việc áp

dụng quá nhiều các biện pháp hành chính hay răn đe sẽ khó có thể mang lại kết quả

như mong muốn.

3.2. Những vấn đề đặt ra đối với công tác quản lý tác động của Internet đối với

thanh niên học sinh, sinh viên trên địa bàn Hà Nội

Như đã phân tích trong chương 2, Internet đã và đang tác động ngày càng

mạnh mẽ, nhiều chiều đến thanh niên nói chung, thanh niên học sinh, sinh viên nói

riêng. Sử dụng Internet đã là một nhu cầu không thể thiếu của giới trẻ hiện nay.

Theo lý thuyết về tương tác xã hội và tương tác khoa học công nghệ với xã hội, thì

nhu cầu sử dụng Internet của con người ngày càng tăng là lẽ đương nhiên do những

94động cơ về lợi ích mà nó đem lại cho cộng đồng hay mỗi cá thể. Sự tác động của

Internet đối với thanh niên học sinh, sinh viên, xét cho cùng là tương tác của khoa

học công nghệ đối với xã hội và đối với mỗi thành viên trong xã hội là tất yếu.

Trong quá trình triển khai ứng dụng Internet tại Việt Nam, trên địa bàn Hà

Nội và thực tế việc sử dụng Internet cũng như quản lý tác động của Internet đối với

thanh niên học sinh, sinh viên thời gian qua cho thấy còn tồn tại những vấn đề sau:

- Việc phổ biến, cụ thể hóa các văn bản pháp luật, các chính sách về phát

triển và quản lý Internet đến với các cấp quản lý, với các tổ chức, cá nhân liên

quan, nhất là thanh niên học sinh, sinh viên trên địa bàn còn rất nhiều hạn chế, yếu

kém. Như đã phân tích ở chương 2, hiện nay hệ thống các văn bản chủ trương của

Đảng, chính sách của nhà nước và của thành phố là khá đầy đủ, song rất ít người

dân, thanh niên học sinh, sinh viên, thậm chí là các cấp chính quyền ở cơ sở có đủ

những thông tin cơ bản để thực thi trách nhiệm quản lý cũng như để tuân thủ theo

các quy định của pháp luật. Đây là một điểm yếu làm cho việc quản lý Internet và

quản lý những tác động của nó đối với thanh niên học sinh, sinh viên trên địa bàn Hà

Nội gặp nhiều khó khăn và chưa đạt được kết quả như mong muốn.

- Việc khai thác, sử dụng thông tin trên Internet của thanh niên học sinh,

sinh viên trên địa bàn chưa hiệu quả. Chủ trương của Chính phủ, các chính sách

của thành phố Hà Nội là phải phát triển mạnh, nhanh việc xây dựng mạng Internet

phục vụ cho giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học, cho quá trình phát triển kinh tếxã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh. Mặc dù tỷ lệ số người dân sử dụng Internet

trên địa bàn Thủ đô trong những năm gần đây tăng rất nhanh so với mặt bằng chung

của cả nước, song thực tế việc sử dụng Internet của nhiều người, trong đó số đông là

thanh niên, thanh niên học sinh, sinh viên vẫn phần nhiều phục vụ cho các nhu cầu

về giao lưu, giải trí như: tham gia các mạng xã hội-viết blog, chát, nghe nhạc, chơi

games… Việc khai thác, sử dụng thông tin trên Internet của thanh niên học sinh,

sinh viên phục vụ cho học tập, nghiên cứu khoa học, nâng cao kiến thức, kỹ năng…

còn hạn chế và không đồng đều trong các đối tượng theo lứa tuổi, địa bàn.

Việc khai thác và sử dụng thông tin trên mạng Internet của thanh niên học

sinh, sinh viên chưa hiệu quả còn thể hiện ở chỗ, do chưa được trang bị nhận thức,

kiến thức cơ bản nên các em rất dễ bị phân tán, lúng túng khi tìm kiếm, lựa chọn các

thông tin cần thiết cho mình trong cả một “biển” thông tin bao la trên Internet.

95Chính vì vậy, hoặc các em không tìm được những thông tin đúng, phù hợp, hoặc bị

sa đà, mất phương hướng khi tìm kiếm các thông tin trên Internet.

- Thanh niên học sinh, sinh viên không hiểu đầy đủ về những tiện ích của

Internet và không được học, được hướng dẫn sử dụng Internet một cách đúng

đắn và hiệu quả. Qua một khảo sát của Trung ương Đoàn tại 10 trường THPT trên

địa bàn Hà Nội (THPT Kim Liên; Chu Văn An; Thăng Long; Nhân Chính; Tây Hồ;

Hoàng Văn Thụ; Yên Hoà; Nguyễn Gia Thiều; Trần Hưng Đạo; dân lập Nguyễn

Siêu) cho thấy, mặc dù các trường đều đã kết nối Internet băng thông rộng, đều có

môn tin học, nhưng chương trình học còn lạc hậu so với thực tế, và thường số tiết

dành cho giảng dạy, hướng dẫn học sinh sử dụng Internet là rất ít.

Thanh niên học sinh, sinh viên chưa được trang bị và có thể vận dụng được

nhiều các kỹ năng cơ bản (quan sát, giao tiếp, so sánh, đối chiếu, phân tích, tổng

hợp, quyết định, tự học, làm việc nhóm…) trong quá trình khai thác và sử dụng

Internet. Các kỹ năng truy cập, sử dụng Internet cho các mục đích kết bạn, chat, viết

blog, chơi games, nghe nhạc và các chương trình giải trí trên Internet của thanh niên

học sinh, sinh viên là khá tốt. Tuy nhiên, các kỹ năng tìm kiếm các tài liệu, thông tin

về khoa học phục vụ việc học tập, nghiên cứu; kỹ năng để phản ứng trước những

tình huống, mối quan hệ hay những vấn đề mới lạ, nhạy cảm phát sinh trong khi sử

dụng Internet của thanh niên học sinh, sinh viên còn chưa tốt.

- Thanh niên học sinh, sinh viên trên địa bàn không có đủ địa điểm lành

mạnh để truy nhập Internet. Theo số liệu của Bộ Giáo dục và Đào tạo, hiện nay

hầu hết các trường THPT, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề, cao đẳng, đại học

trên địa bàn thành phố Hà Nội đều được trang bị phòng máy tính có kết nối Internet

băng thông rộng, nhưng chủ yếu phục vụ cho giáo viên; số học sinh được tiếp cận để

truy cập, sử dụng Internet tại trường rất hạn chế. Số gia đình có Internet hiện nay

đang tăng khá nhanh, nhưng tỷ lệ vẫn còn thấp. Trong khi đó, xung quanh các

trường học có rất nhiều đại lý, cơ sở kinh doanh dịch vụ Internet do tư nhân tổ chức

với nhiều cách khuyến mại thu hút rất đông học sinh, sinh viên tham gia, ở đó các

em được hoàn toàn tự do thoải mái sử dụng mà không bị bất kỳ ai quản lý, nhắc nhở

dù sử dụng vào lúc nào, đó là nội dung gì hay sử dụng với thời gian bao lâu.

- Do tâm lý lứa tuổi, thanh niên học sinh, sinh viên luôn thích khám phá, tìm

hiểu cái mới, song vốn sống, kiến thức cơ bản, sự hiểu biết về chính trị, xã hội, văn

96hoá dân tộc… chưa đầy đủ nên nhiều em tỏ ra lúng túng, thiếu bản lĩnh khi tiếp

cận với những thông tin trên Internet, nhất là những thông tin xấu, thông tin phản

động, hoặc các trang thông tin có nội dung khiêu dâm, trò chơi không lành mạnh…

Đây có thể là nguyên nhân làm cho các em dễ bị kích động và vi phạm pháp luật.

- Kết cấu hạ tầng công nghệ thông tin khá tốt, song chưa đồng bộ; chất

lượng dịch vụ Internet chưa tốt và có sự khác biệt khá xa giữa khu vực các quận nội

thành và các vùng ven đô, huyện ngoại thành, khu vực nông thôn. Bên cạnh đó, giá

sử dụng Internet còn cao, cạnh tranh giữa các đơn vị cung cấp dịch vụ Internet thiếu

lành mạnh đã làm ảnh hưởng tới người sử dụng Internet. Các biện pháp quản lý của

Nhà nước, chính quyền thành phố hiện nay chủ yếu là ngăn cấm, hạn chế các thông

tin xấu tác động tới người sử dụng mà chưa thực sự quan tâm, thiếu chủ động trong

việc đầu tư xây dựng những trung tâm, địa điểm công cộng hay những phương thức

phù hợp phục vụ cho nhu cầu sử dụng Internet của người dân, nhất là giới trẻ, học

sinh, sinh viên.

- Các cơ quan chức năng của chúng ta nói chung, của thành phố Hà Nội nói

riêng đang thiếu hẳn một chiến lược, một chương trình dài hơn về nghiên cứu và

phát triển các nội dung, chương trình, các hoạt động online (cả một số hoạt động

offline) đáp ứng nhu cầu học tập, giao lưu, vui chơi giải trí… của giới trẻ, của thanh

niên học sinh, sinh viên nhằm định hướng, thu hút, lôi cuốn các em tha gia một cách

hào hứng, chủ động vào các nội dung, hoạt động bổ ích, có lợi trên Internet. Hay nói

cách khác, chúng ta đang yếu kém trong việc lấy “xây” những cái tích cực để

“chống” và hạn chế những cái tiêu cực trên Internet. Hiện nay chúng ta có nhiều

giải pháp kỹ thuật để bảo đảm an ninh mạng, kiểm soát và ngăn chặn những nội

dung không tốt trên Internet, nhưng chúng ta không thể ngăn chặn và kiểm soát

được tất cả vì tính ảo, tính rộng mở và nhiều chiều của mạng Internet. Chính vì

không thể “chống” được hết cái xấu, chúng ta cần đặc biệt quan tâm và có chiến

lược về “xây” cái tốt, cái tích cực, phù hợp và hấp dẫn người sử dụng, nhất là giới

trẻ, thanh niên học sinh, sinh viên. Đây cũng là yếu tố chủ quan mà chúng ta có thể

tự quyết định được chứ không chỉ “chạy theo” để cấm đoán hay ngăn chặn một cách

bị động.

- Sự gắn kết giữa gia đình - nhà trường - xã hội trong việc giáo dục, định

hướng và kiểm soát những tác động củat Internet đối với thanh niên học sinh,

97sinh viên hầu như không có. Trước thực trạng lạm dụng Internet và những hệ lụy

của nó trong cả nước nói chung và trên địa bàn Hà Nội nói riêng được đề cập đến ở

mọi lúc, mọi nơi, ai cũng cảm thấy lo lắng, băn khoăn trước việc thanh niên nói

chung, học sinh, sinh viên nói riêng sử dụng Internet chưa hợp lý, không hiệu quả,

ảnh hưởng xấu tới việc học tập, sức khỏe, đạo đức, tình cảm và lối sống của giới trẻ,

nhưng các cấp chính quyền, cơ quan ban ngành, đoàn thể, các nhà trường, gia đình

trên địa bàn của thành phố hiện chưa có một chương trình, một cơ chế phối hợp

đáng kể và thực sự nào để chung tay giải quyết. Nhiều bậc cha mẹ không có kiến

thức về Internet nên không quản lý được con cái vì thế cấm đoán. Các tổ chức đoàn

thể, nhất là Đoàn thanh niên, Hội Sinh viên không kịp thời nắm được nhu cầu sử

dụng Internet của thanh niên nên gần như đứng ngoài cuộc và không biết sử dụng lợi

thế của Internet để tập hợp thanh niên cho hoạt động của đoàn thể mình. Xã hội,

cộng đồng dân cư tỏ ra thờ ơ, bàng quan trước thực trạng này vì không ai coi đó là

việc của mình hay trong đó có con em mình.

3.3. Biện pháp quản lý tác động của Internet đối với thanh niên học sinh, sinh

viên trên địa bàn thành phố Hà Nội

3.3.1. Nâng cao nhận thức về Internet và tác động của Internet đối với thanh niên

học sinh, sinh viên trên địa bàn Hà Nội

3.3.1.1. Nâng cao nhận thức về Internet cho chủ thể quản lý

Internet và các ứng dụng của nó đã thực hiện ở nước ta gần 20 năm, tuy nhiên

nhận thức về Internet chưa hoàn toàn đồng nhất ngay trong các cơ quan và người

quản lý. Vì vậy, chúng ta cần quan tâm trước hết là nâng cao nhận thức một cách

đầy đủ và đúng đắn cho người quản lý (có thể là cơ quan chức năng, tổ chức, cá

nhân, gia đình, nhà trường hay cộng đồng dân cư…) để tạo sự nhất quán và thống

nhất cao trong quản lý Internet và những tác động của nó đến xã hội nói chung và

thanh niên học sinh, sinh viên trên địa bàn nói riêng.

- Cần thống nhất nhận thức trong xã hội nói chung, cơ quan tham gia quản lý

của thành phố nói riêng: Internet là thành tựu to lớn của khoa học và công nghệ.

Việc ứng dụng thành tựu này trên thế giới đã được tiến hành từ lâu và đã đem lại

nhiều lợi ích cho sự phát triển của các quốc gia. Sử dụng Internet là nhu cầu tự thân

của con người, nhất là giới trẻ, thanh niên học sinh, sinh viên. Mọi giải pháp kỹ

thuật để ngăn chặn hoặc đề ra những quy định cấm đoán sử dụng Internet là không

98thể thực hiện được hoặc thực hiện không có hiệu quả. Thay vì thụ động, ngăn cản,

chúng ta phải tích cực, chủ động tham gia vào quá trình phát triển Internet trên thế

giới và trong nước, nhất là trong xu thế toàn cầu hoá hiện nay.

- Việc quản lý phải được thực hiện trên cơ sở chủ trương của Đảng, chương

trình phát triển và quản lý Internet của Chính phủ với quan điểm xuyên suốt là:

Quản lý để phát triển. Mọi biện pháp quản lý đều phải hướng tới sự phát triển của

Internet, phục vụ cho nhu cầu chính đáng của người dân và cho phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của đất nước và Thủ đô. Tránh cả hai thiên

hướng: hoặc phát triển một cách tràn lan, thiếu định hướng, không có mục tiêu rõ

ràng, hoặc không quản lý được thì “cấm” như một số cách làm cụ thể vừa qua.

- Cần thống nhất nhận thức đúng đắn về tính hai mặt của Internet. Bởi bên

cạnh những lợi ích phục vụ cho con người, cho sự tiến bộ của xã hội, Internet cũng

bị lợi dụng để phục vụ cho mục đích không lành mạnh. Vì thế, cùng với việc đầu tư

xây dựng và phát triển mạng Internet, chúng ta cần có những giải pháp hợp lý, nhất

là đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục cho mọi tầng lớp nhân dân, trong đó có

lực lượng đông đảo là thanh niên học sinh, sinh viên để kịp thời ngăn chặn hành vi

lợi dụng Internet xâm phạm lợi ích quốc gia; phá hoại thuần phong, mỹ tục và các

giá trị văn hoá của dân tộc.

- Ủy ban nhân dân, Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan chức năng

của thành phố cần tiến hành việc chủ động cung cấp thông tin, cụ thể hóa và đơn

giản hóa các văn bản, quy định của pháp luật về phát triển, quản lý Internet và

những tác động của nó đến các cấp chính quyền, cơ quan chức năng cấp huyện,

phường, khu dân cư, các nhà trường, từng gia đình… để làm sao dễ nhớ, dễ thực

hiện, tạo sự thống nhất, đồng bộ trong phối hợp hành động.

- Muốn quản lý được Internet và những tác động của nó thì người quản lý

không thể không biết hoặc biết một cách không đầy đủ về Internet cũng như những

tác động của Internet. Chính vì vậy, UBND thành phố, Sở Thông tin và Truyền

thông, Công an thành phố, các sở ngành, cơ quan liên quan cần thường xuyên tổ

chức các chương trình đào tạo, nâng cao trình độ công nghệ thông tin và Internet cho

đội ngũ cán bộ quản lý các cấp, đảm bảo có đủ kiến thức cần thiết để tham gia vào

quá trình quản lý việc sử dụng và những tác động của Internet hiện nay, nhất là đội

ngũ cán bộ chính quyền cơ sở, khu dân cư. Cần trang bị nhận thức đầy đủ và thường

99xuyên cập nhật về những tác động tích cực cũng như tiêu cực của Internet nói chung,

đối với giới trẻ nói riêng cho đội ngũ cán bộ này.

- Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cơ quan truyền thông trên địa

bàn và của thành phố, nhất là các cơ quan truyền thông sử dụng phương tiện là mạng

Internet (các báo điện tử, trang thông tin điện tử…) để hiểu đúng và tăng cường

tuyên truyền rộng rãi đến các cơ quan quản lý, các tầng lớp nhân dân và giới trẻ về

Internet; bảo đảm cung cấp các dịch vụ có tính trung thực, tính giáo dục và tính

thẩm mỹ cao.

3.3.1.2. Nâng cao nhận thức về Internet cho thanh niên học sinh, sinh viên

- Các cơ quan chức năng của thành phố cần chủ động các hình thức cung cấp

thông tin về Internet, những lợi ích có thể mang lại, phục vụ tích cực cho thanh niên

học sinh, sinh viên trong học tập, cuộc sống; đồng thời cũng chỉ rõ những tác động

tiêu cực, những mặt không tích cực mà Internet đang hàng ngày, hàng giờ tác động

đến giới trẻ, thanh niên học sinh, sinh viên.

- Quy định ngắn gọn và phổ biến đến tất cả người dân, học sinh, sinh viên về

quyền lợi, trách nhiệm của mỗi người trước pháp luật và xã hội về hành vi của mình

trong khai thác, sử dụng Internet. Sử dụng các hình thức phổ biến bằng văn bản,

panô, bảng tin hoặc thông qua việc hiện các bảng thông tin bắt buộc về quy định

quản lý, sử dụng Internet, nhất là các quy định về quyền và nghĩa vụ của người sử

dụng Internet, các chế tài xử lý đối với những trường hợp vi phạm… khi người sử

dụng truy cập vào các trang web có tên miền .vn hoặc .com thuộc thẩm quyền quản

lý của Chính phủ Việt Nam. Ngoài ra, có thể in thành các cuốn sổ tay người sử dụng

Internet nhỏ gọn, đầy đủ thông tin phát đến học sinh, sinh viên, các nhà trường, gia

đình, các chủ cơ sở kinh doanh Internet công cộng; in và phát hành rộng rãi các

poster về quy định sử dụng Internet cũng như giới thiệu những địa chỉ hữu ích phục

vụ cho việc học tập, vui chơi giải trí lành mạnh trên mạng dành cho học sinh, sinh

viên.

- Tổ chức các chương trình truyền thông, tập huấn phổ cập rộng rãi về

Internet dành cho học sinh, sinh viên; tổ chức các cuộc thi tìm hiểu trong thanh niên

học sinh, sinh viên các nhà trường trên địa bàn thành phố về Internet và các chính

sách, pháp luật liên quan đến quản lý và sử dụng Internet, những tác động nhiều

chiều của Internet…

100- Để có được nhận thức tốt về Internet và tác động của Internet trong thanh

niên học sinh, sinh viên, các cơ quan chức năng, gia đình và nhà trường cần tiến

hành việc giáo dục nâng cao nhận thức, hiểu biết và hướng dẫn, định hướng cho các

em từ khi còn nhỏ để sớm hình thành kỹ năng tốt, bản lĩnh vững vàng, chuẩn bị nền

tảng vững chắc bảo đảm việc khai thác hiệu quả Internet phục vụ cho học tập, cuộc

sống, đồng thời biết và chủ động tránh những tác động tiêu cực do Internet mang lại.

3.3.1.3. Nâng cao nhận thức cho các chủ đại lý, cơ sở kinh doanh Internet công

cộng (sau đây gọi chung là các đại lý Internet)

- Cung cấp hệ thống các văn bản, tài liệu liên quan đến các quy định của pháp

luật đối với tổ chức, cá nhân tham gia kinh doanh Internet công cộng, như: điều kiện

kinh doanh dịch vụ internet công cộng; quyền và nghĩa vụ của đại lý internet; quyền

và nghĩa vụ của người sử dụng dịch vụ; điều kiện cung cấp trò chơi trực tuyến, các

hành vi bị nghiêm cấm; các vi phạm thường gặp của chủ đại lý Internet và mức xử

lý…

- Các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương thường xuyên có các hoạt

động gặp gỡ, trao đổi, nhắc nhở và phổ biến thông tin về chủ trương, chính sách mới

về phát triển và quản lý Internet đối với các chủ cơ sở kinh doanh Internet công

cộng. Tổ chức các hoạt động biểu dương, giới thiệu điển hình đối với những cơ sở

kinh doanh Internet công cộng chấp hành tốt các quy định của pháp luật, tích cực

góp phần khai thác các tiện ích của Internet phục vụ cộng đồng.

3.3.2. Nâng cao kiến thức, trang bị kỹ năng và bản lĩnh cho thanh niên học sinh,

sinh viên Hà Nội trong khai thác, sử dụng Internet

3.3.2.1. Nâng cao kiến thức, trang bị kỹ năng cho thanh niên học sinh, sinh viên

trong khai thác, sử dụng Internet

- Thành phố cần chỉ đạo ngành Giáo dục và Đào tạo, Thông tin và Truyền

thông phối hợp xây dựng các giáo trình cơ bản về khai thác, sử dụng Internet để đưa

vào chương trình giảng dạy môn tin học trong nhà trường (ngay từ bậc tiểu học,

trung học cơ sở) và tổ chức các chương trình đào tạo, hướng dẫn cho thanh niên

mang tính cộng đồng ngoài nhà trường về khai thác và sử dụng Internet hiệu quả.

Tăng cường đào tạo khả năng ngoại ngữ, nhất là tiếng Anh cho thanh niên học sinh,

sinh viên để truy nhập hiệu quả các trang thông tin điện tử có sử dụng tiếng Anh.101- Nghiên cứu xây dựng các trang thông tin, website chính thức của thành phố

chuyên về đào tạo, hướng dẫn khai thác, sử dụng mạng Internet hiệu quả, lành mạnh

dành cho thanh niên, học sinh, sinh viên; đồng thời liên kết với những trang thông

tin điện tử, báo chí, các trang web của các nhà trường… phục vụ đa dạng và kịp thời

các nhu cầu về học tập, giao lưu, vui chơi giải trí lành mạnh của thanh niên học sinh,

sinh viên và người dân. Việc xây dựng giao diện, cập nhật nội dung cần bám sát các

đặc điểm tâm, sinh lý, nhu cầu của giới trẻ và thường xuyên có sự điều chỉnh trên cơ

sở các thông tin phản hồi từ phía người sử dụng. Tăng cường các hình thức diễn đàn,

trao đổi để thanh niên học sinh, sinh viên có thể được giải đáp nhanh chóng những

thắc mắc trong học tập và cuộc sống.

- Trang bị các kỹ năng cơ bản, cần thiết cho thanh niên học sinh, sinh viên

trong sử dụng và ứng phó với các tác động của Internet. Trong đó tập trung trang bị

các kỹ năng cơ bản như: kỹ năng phân tích, tổng hợp, so sánh, kỹ năng ra quyết

định, kỹ năng thu nhận và xử lý các thông tin, kỹ năng từ chối… thông qua các

chương trình đào tạo, các hoạt động bổ ích trên mạng và các hoạt động ngoại khóa

hấp dẫn dành cho đông đảo thanh niên học sinh, sinh viên.

3.3.2.2. Nâng cao bản lĩnh và sức "tự đề kháng" của thanh niên khi sử dụng Internet

- Từ những phân tích ở trên có thể khẳng định, cho đến nay chưa có giải pháp

nào có thể ngăn chặn hết các thông tin xấu và những tác động tiêu cực từ Internet, kể

cả các giải pháp kỹ thuật, quản lý hành chính...; đồng thời chúng ta cũng chỉ có thể

hạn chế phần nào chứ không có đủ khả năng để quản lý, kiểm soát toàn bộ các nội

dung thanh niên truy cập Internet. Vì vậy, cùng với việc trang bị cho thanh niên học

sinh, sinh viên các kiến thức và kỹ năng sử dụng Internet, rất cần quan tâm đào tạo

nâng cao trình độ, kiến thức xã hội, chính trị, kinh tế, văn hoá, kiến thức về giáo dục

giới tính… cho các em. Với kiến thức nền tảng vững vàng và hiểu biết rộng, thanh

niên có đủ khả năng để phân biệt, xử lý được thông tin nào là đúng, tốt, thông tin

nào là xấu, sai… Thậm chí, nếu các em có vô tình truy cập vào trang web không

lành mạnh hay phản động họ cũng có đủ "sức đề kháng" trước những thông tin, nội

dung trong đó. Xét cho cùng, mọi sự vật, hiện tượng luôn có hai mặt, điều quan

trọng có tính quyết định là người tiếp nhận thông tin xử lý nó thế nào.

- Để nâng cao bản lĩnh cho thanh niên học sinh, sinh viên, các gia đình, nhà

trường, cộng đồng xã hội trên địa bàn cần đặc biệt quan tâm và coi trong công tác

102giáo dục đạo đức cho học sinh, sinh viên để các em hình thành nhân cách, lối sống

tốt, có đủ khả năng ứng phó trước những tác động tiêu cực từ Internet; đồng thời

giáo dục để các em không sử dụng Internet hoặc bị lợi dụng vào những mục đích

không lành mạnh: đe doạ, quấy rối, xúc phạm đến danh dự, nhân phẩm của người

khác thông qua mạng Internet; đưa lên mạng những thông tin không chính xác, thiếu

văn hoá; phát tán những địa chỉ trang web, thông tin tài liệu phản động, hình ảnh đồi

truỵ...

3.3.3. Tăng cường công tác quản lý, đầu tư phát triển cơ sở vật chất, các giải pháp

kỹ thuật đáp ứng nhu cầu sử dụng Internet lành mạnh và kiểm soát những tác

động tiêu cực của Internet đối với thanh niên học sinh, sinh viên trên địa bàn Hà

Nội

3.3.3.1. Tiến hành rà soát, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành về

quản lý Internet trên địa bàn.

- Internet là một mạng toàn cầu, vì thế các văn bản của Nhà nước, của thành

phố về quản lý, phát triển Internet được ban hành phải phù hợp với thông lệ quốc tế,

nhưng đồng thời phải đảm bảo giữ vững độc lập chủ quyền của đất nước, kiên quyết

ngăn chặn các hành vi lợi dụng Internet để phá hoại sự ổn định xã hội, kích động lôi

kéo, làm băng hoại giới trẻ. Một số văn bản của nhà nước và thành phố Hà Nội về

phát triển và quản lý Internet đã ban hành, tuy nhiên sau một thời gian triển khai đã

bộc lộ những bất cập cần phải nhanh chóng sửa đổi, bổ sung hoàn thiện.

- Trước mắt cần tập trung rà soát và hoàn thiện các văn bản quản lý nhà nước

về Internet nói chung và trên địa bàn Hà Nội nói riêng về các nội dung cơ bản như:

xây dựng chính sách, chiến lược, quy hoạch phát triển Internet; tiếp tục xây dựng và

ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, thiết lập hệ thống thiết bị,

cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet; quản lý việc cấp phép trong hoạt động Internet

trên địa bàn; quản lý tiêu chuẩn kỹ thuật và chất lượng dịch vụ Internet; quản lý giá,

cước dịch vụ Internet; quản lý khoa học, công nghệ trong hoạt động Internet; quản lý

thông tin trên Internet; quản lý an toàn, an ninh trong hoạt động Internet; quản lý

việc mã hoá và giải mã thông tin trên Internet; quản lý tài nguyên Internet; thanh tra,

kiểm tra, giải quyết tranh chấp và xử lý vi phạm trong hoạt động Internet...

- Cần hoàn thiện các quy định về trách nhiệm theo phân cấp, nhất là làm rõ

trách nhiệm của các cá nhân, gia đình, nhà trường, làng xã, khu dân cư… trong việc

103thực thi các quy định của pháp luật về quản lý Internet. Nếu chỉ ngành chức năng thì

không đủ người, không đủ thời gian và không đủ sát để quản lý các hoạt động kinh

doanh, sử dụng Internet hết sức phức tạp hiện nay trên toàn địa bàn thành phố.

- Bên cạnh việc hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, quản lý nhà

nước về Internet nói chung, chính quyền, các đoàn thể, các nhà trường trên địa bàn

cần coi trọng phát huy tác dụng của các hình thức quản lý bằng dư luận xã hội thông

qua các hương ước, cam kết, quy định của từng cộng đồng làng xã, khu dân cư, nhà

trường, lớp học… Như kinh nghiệm đã trình bày ở trên, nếu chỉ dựa vào luật pháp

để quản lý Internet và kiểm soát các tác động của nó đối với giới trẻ, thanh niên học

sinh, sinh viên chắc chắn không bao giờ là đủ nếu không tạo được sự đồng thuận và

dư luận xã hội mạnh mẽ của mỗi cộng đồng dân cư, gia đình, nhà trường, lớp học,

các nhóm bạn...

- Hệ thống các văn bản của Nhà nước và thành phố về quản lý Internet là rất

nhiều về số lượng, được ban hành trong nhiều năm khác nhau, vì thế việc một cá

nhân, nhất là các em học sinh, sinh viên nắm được những quy định cơ bản nhất về

quyền và trách nhiệm của mình khi sử dụng Internet là rất khó khăn và thường là

không rõ ràng. Chính vì vậy, cùng với việc hoàn thiện hệ thống các văn bản quản lý,

các cơ quan chức năng của thành phố cần có bước cụ thể hóa và đơn giản hóa các

văn bản quy phạm pháp luật về quản lý Internet để mọi cấp chính quyền, các tổ

chức, cá nhân đều có thể nắm bắt được cơ bản, dễ vận dụng để thực hiện và tuyên

truyền, phổ biến đến đông đảo người dùng Internet và thanh niên học sinh, sinh viên.

3.3.3.2. Tăng cường quản lý hoạt động của các đại lý, cơ sở kinh doanh Internet

công cộng trên địa bàn.

Trong thời gian vừa qua, các đại lý, cơ sở kinh doanh Internet công cộng trên

địa bàn đã đóng góp tích cực vào việc phổ biến Internet đến với mọi tầng lớp nhân

dân của thành phố. Tuy nhiên, nhiều đại lý vì lợi ích cục bộ của mình đã có những

hành động làm ảnh hưởng tới an ninh quốc gia, ảnh hưởng xấu tới cá nhân người sử

dụng Internet, nhất là với thanh niên học sinh, sinh viên. Việc quản lý hoạt động của

các đại lý Internet công cộng cần thực hiện một số biện pháp sau:

- Cần coi trọng công tác tuyên truyền, giáo dục để mỗi đại lý Internet hiểu rõ

trách nhiệm công dân của họ đối với sự phát triển và an toàn của xã hội, nhất là với

giới trẻ, học sinh, sinh viên, từ đó có sự tự chấn chỉnh hoạt động, đảm bảo theo đúng

104Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (131 trang)

×