1. Trang chủ >
  2. Thạc sĩ - Cao học >
  3. Sư phạm >

CHƯƠNG 2 : THỰC TRANG HOC SINH NÔI TRU VA CAC BIÊN PHAP QUAN LÍ HỌC SINH NỘI TRÚ Ở TRƯỜNG TRUNG CẤP KỸ THUÂT - NGHIÊP VU HAI PHONG

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.51 MB, 107 trang )


Cờ thi đua xấu sắc của Trung ương Đoàn năm 2000 và năm 2005; Cờ

thi đua xấu sắc của Bộ Xây dựng năm 2003 và năm 2007; Cờ đơn vị thi đua

xấu sắc của Công đoàn Xây dựng Việt Nam và Liên đoàn lao động thành phố

Hải Phòng. Bằng khen trường tiên tiến xuất sắc của UBND thành phố Hải

Phòng từ năm 2000 đến 2005.

Nhiều năm được công nhận “Tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững

mạnh”; Công đoàn, Đoàn thanh niên được tặng nhiều bằng khen của các cấp.

Trên 30 lượt giáo viên Trường trung cấp Kỹ thuật - Nghiệp vụ Hải Phòng

được công nhận giáo viên dạy giỏi các cấp (thành phố, ngành và quốc gia).

Học sinh Trường trung cấp Kỹ thuật - Nghiệp vụ Hải Phòng tham gia các

Hội thi tay nghề từ Thành phố, Ngành Xây dựng, Quốc gia và ASEAN đạt nhiều

giải cao (Huy chương vàng ASEAN V nghề Điện dân dụng năm 2004).

Hiện nay Trường trung cấp Kỹ thuật - Nghiệp vụ Hải Phòng đào tạo hệ

trung cấp chuyên nghiệp các ngành: Điện công nghiệp và dân dụng, Xây dựng

công nghiệp và dân dụng, Hạch toán - kế toán, Công nghệ thông tin, Trắc địa,

Địa chính. Đào tạo trung cấp nghề, Sơ cấp nghề, bồi dưỡng nghiệp vụ gồm:

Hàn; Điện Dân dụng và Công nghiệp, Cấp thoát nước, Cốt thép - Hàn, Kỹ

thuật Xây dựng, bê tông, Cốp pha giàn giáo, Máy xây dựng...

2.1.2. Hê ̣ thố ng tổ chức

Bộ máy lãnh đạo cao nhất của Trường là Ban giám hiệu gồm: Hiệu

trưởng và hai hiệu phó

Giúp việc cho Ban giám hiệu là các phòng chức năng:

Phòng Tổ chức - Hành chính

Phòng đào tạo

Phòng công tác học sinh sinh viên

Phòng Tài chính - Kế toán

Ban tuyển sinh

Khoa Xây dựng30Khoa Kinh tế

Khoa Điện

Tổ bộ môn cơ sở

Xí nghiệp xây lắp số 1

Bên cạnh hệ thống tổ chức về chính quyền còn có hệ thống tổ chức về

đảng, Đoàn Thanh niên, Công đoàn. Các đơn vị hành chính, các tổ chức đoàn

thể đều đặt dưới sự chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Chi bộ và Ban giám hiệu

Trường trung cấp Kỹ thuật - Nghiệp vụ Hải Phòng .

Hình 1.1. Sơ đồ tổ chức bộ máy Trường trung cấp Kỹ thuật - Nghiệp vụ Hải Phòng

CÁC ĐOÀN

THỂHIỆU TRƢỞNGCÁC HỘI ĐỒNGP.HT

ĐÀO TẠOP.HT

NỘI CHÍNHPHÒNG

ĐÀO TẠOPHÒNG

TC-HCKHOA

XÂY DỰNGPHÒNG

TC-KTKHOA ĐIỆNBAN

TUYỂN SINHKHOA

KINH TẾPHÒNG C.TÁC

HSSVTỔ BỘ MÔN

CƠ SỞXN XÂY LẮP

SỐ 1CÁC LỚP HỌC SINH312.1.3. Đội ngũ nhà giáo và học simh

* Đội ngũ giáo viên của Trường là 37 người, trong đó:

Trình độ sau đại học: 06 người

Trình độ đại học: 25 người

Trình độ cao đẳng: 01 người

Trình độ trung cấp và thợ bậc cao: 05 người

100% giáo viên Trường trung cấp Kỹ thuật - Nghiệp vụ Hải Phòng đã

được bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm (95% giáo viên có nghiệp vụ sư phạm bậc

II trở lên).

* Quy mô học sinh các hệ đào tạo hiện nay gồm:

Trung cấp chuyên nghiệp: 300 ÷ 350 học sinh/năm

Trung cấp nghề: 300 ÷ 350 học sinh/năm

Sơ cấp nghề: 500 ÷ 600 học sinh/năm

Liên kết đào tạo liên thông Cao đẳng, Đại học: 150 sinh viên

Liên kết đào tạo với đại học Xây dựng hệ vừa làm vừa học: 100 sinh

viên/năm

Bồi dưỡng và nâng bậc thợ cho công nhân: 300 ÷ 450 người/năm

Bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ: 250 ÷ 300 lượt người/năm

2.1.4. Cơ sở vật chất, nhà xưởng

Tổng diện tích đất sử dụng của trường: 49.279m2

Tổng diện tích đất xây dựng: 7.412m2.

Tổng diện tích sử dụng là 18.577m2 gồm:

Nhà học lý thuyết 5 tầng với diện tích 6.250m2 (45 phòng). Trong đó có

03 phòng học môn Tin học được trang bị từ chương trình mục tiêu của Nhà

nước với 100 máy vi tính được nối mạng Internet cho học sinh sinh viên học

tập và nghiên cứu, có 02 phòng học ngoại ngữ được trang bị hiện đại.

Các xưởng thực hành, thực tập cơ bản diện tích 3.087m232Thư viện và hội trường diện tích 774m2

Khu ký túc xá diện tích 400m2

Nhà ăn cho học sinh sinh viên diện tích 455m2

Công trình phụ trợ (sân bóng đá, sân bóng chuyền, sân cầu lông...) diện

tích 650m2

2.1.5. Bộ máy quản lý học sinh nội trú

Bộ máy quản lý học sinh nội trú bao gồm: Phòng công tác học sinh, sinh

viên, Ban quản lý ký túc xá, cán bộ quản lý nhà ở, bảo vệ, vệ sinh và tạp vụ.

Ngoài ra trong ký túc xá còn có các tô rchức không chính thức do chính học

sinh làm chủ để phát huy vai trò tự quản của học sinh nội trú nhằm thực hiện

tốt quy chế học sinh sinh viên nội trú và nội quy ký túc xá, các tổ chức này

gồm: Ban tự quản, đội xung kích, Hội các phòng trưởng.

Ban quản lý ký túc xá có nhiệm vụ sắp xếp chỗ ăn, chỗ ở, bảo đảm an

ninh trật tự và vệ sinh môi trường, đảm bảo điều kiện sống tốt nhất cho các

em học sinh nội trú của Trường trung cấp Kỹ thuật - Nghiệp vụ Hải Phòng .

2.2. Thực trạng quản lý ho ̣c sinh nô ̣i trú ở trường Trung cấ p Kỹ thuâ ̣t Nghiê ̣p vu ̣ Hải Phòng

2.2.1. Điề u kiê ̣n cơ sở vâ ̣t chấ t

Ban quản lý ký túc xá là đơn vị trực thuộc phòng Công tác học sinh, sinh

viên có trách nhiệm tham mưu cho lãnh đa ̣o nhà trường , đồng thời phối hợp

với giáo viên và các phòng, ban chức năng trong việc quản lý, giám sát, điều

hành mọi hoạt động của sinh viên cũng như các vấn đề nảy sinh trong khu

vực ký túc xá.

Học sinh có chỗ ở trong ký túc xá/tổng số học sinh có nhu cầu trong 3

năm gần đây như sau:33Năm học

Các tiêu chí

2007 - 20082008 - 20092009 - 20101. Tổng diện tích phòng ở (m2)2003004002. Học sinh có nhu cầu ở ký túc xá305011030501006,7643. Số lượng học sinh được ở trong

ký túc xá (người)

4. Tỷ lệ diện tích trên đầu học sinh

2ở trong ký túc xá (m /người)Nhìn vào bảng nhu cầu và khả năng đáp ứng chỗ ở tại ký túc xá của nhà

trường, có thể nhận thấy nhu cầu chỗ ở ký túc xá của học sinh ngày càng tăng.

Tuy nhiên khả năng mở rộng diện tích và số lượng phòng cho sinh viên của

nhà trường còn nhiều hạn chế. Đồng thời khả năng đáp ứng toàn bộ nhu cầu

chỗ ở tại ký túc xá cho học sinh đang là vấn đề đặt ra đối với nhà trường. Tuy

nhiên Trường trung cấp Kỹ thuật - Nghiệp vụ Hải Phòng đang có dự án mở

rộng gấp 3 lần diện tích hiện có nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo ngày càng cao

của nhà trường. Vì vậy, trong thời gian tới tổng diện tích của ký túc xá sẽ

được mở rộng và xây mới một dãy nhà ký túc xá 5 tầng, như vậy sẽ đáp ứng

được nhu cầu ở tại ký túc xá ngày càng cao của học sinh.

Hiện nay, nhà ăn cho học sinh sinh viên có diện tích khoảng 455m2. Mặc

dù diện tích nhà ăn chưa thật lớn nhưng được xây dựng hiện đại và sạch sẽ, đã

đáp ứng được nhu cầu ăn uống của toàn bộ học sinh nội trú và cả học sinh

ngoại trú.

Ngoài ra, nhà trường có khu vui chơi, giải trí, thể thao cho học sinh gồm

34sân bóng đá, sân bóng chuyền, sân cầu lông… với diện tích 650m2. Đây là

một trong những niềm tự hào của nhà trường. Bởi mặc dù quy mô và hình

thức đào tạo của nhà trường còn hạn chế, nhưng trường đã hết sức quan tâm,

đầu tư tới đời sống tinh thần của cán bộ, học sinh nhà trường nói chung và

học sinh nội trú nói riêng, nhằm giúp cho cán bộ cũng như học sinh nhà

trường có những giờ giải trí lành mạnh sau những buổi học căng thẳng, để

nâng cao chất lượng đào tạo và rèn luyện đạo đức, nếp sống lành mạnh.

* Chức năng của Ban quản lý ký túc xá:

- Quản lý, giúp đỡ sinh viên trong việc sinh hoạt vui chơi giải trí , học

tập, nghỉ ngơi, đảm bảo cơ sở vật chất của nhà trường đươ ̣c trang bi ̣ta ̣i ký túc

xá để phục vụ sinh viên.

- Xây dựng và giữ gìn cảnh quanh môi trường xanh, sạch, đẹp.

- Giáo dục học sinh nội trú về ý thức tự học tập , nghiên cứu góp phần

vào quy trình đào tạo chung của nhà trường.

* Nhiệm vụ của Ban quản lý ký túc xá:

- Giữ gìn trật tự an ninh: Đảm bảo giữ vững an ninh trật tự và an toàn

cho học sinh ở nội trú là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Ban quản

lý ký túc xá, bởi vì số lượng học sinh có nguyện vọng được vào ở nội trú ngày

càng tăng, điều đó đòi hỏi công tác quản lý an ninh trật tự tại ký túc xá phải

được đặt lên hàng đầu.

- Giáo dục mọi mặt về kỹ năng sống cho học sinh: Giáo dục học sinh

chấp hành tốt quy đinh khu ký túc xá . Quy chế ho ̣c sinh , sinh viên nô ̣i trú , tự

̣

giác thực hiện việc tự nghiên cứu, học tâ ̣p nâng cao chất lượng đào tạo; Tuyên

truyền, vận động học sinh thực hiện phong trào ký túc xá văn minh; Thường

xuyên đôn đốc, kiểm tra chặt chẽ học sinh trong công tác vệ sinh môi trường

và phòng chống dịch bệnh tại ký túc xá.

* Nội dung hoạt động của Ban quản lý ký túc xá:35- Giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hô ̣i t rong khu vực ký

túc xá.

- Tích cực tuyên truyền vận động học sinh nêu cao ý thức cảnh giác,giữ gìn an ninh, trật tự, vệ sinh chung và cùng nhau xây dựng môi trường ký

túc xá văn minh xanh, sạch, đẹp.

- Động viên, khuyến khích học sinh có nếp sống lành mạnh, tận dụng

thời gian tự nghiên cứu, học tập.

- Đổi mới phương pháp quản lý học sinh nội trú theo hướng trưởng các

phòng ở quản các mặt hoạt động của phòng mình và báo cáo với nhân viên

quản lý ký túc xá.

- Nhân viên quản lý ký túc xá có nhiệm vụ đônđốc học sinh nô ̣i trúchấ p hành tố t nô ̣i qui, Quy chế và lắng nghe ý kiến đóng góp của học sinh báo

cáo với Trưởng ban quản lý ký túc xá , để kịp thời chấn chỉnh nhằm phục vụ

học sinh nội trú được ngày một tốt hơn.

- Trưởng ban quản lý ký túc xá t hường xuyên kiểm tra , giám sát hoạt

động của các thành viên trong ban quản lý và hoạt động của học sinh để nắm

chắc việc thực hiện giờ giấc của nhân viên và viê ̣c thực hiện nội quy , việc tự

học tập, tự nghiên cứu của học sinh để kịp thời uốn nắn để hoàn thiện hơn

* Phương hướng phấn đấu cho những năm tiếp theo.

- Xây dựng đội ngũ cán bộ có tinh thần trách nhiệm cao , đáp ứng yêu

cầu nhiệm vụ của Ban Giám Hiê ̣u giao phó.

- Duy trì phong trào xây dựng ký túc xá văn minh xanh, sạch, đẹp.

- Thành lập các câu lạc bộ phục vụ nhu cầu sinh hoạt văn hóa , thể thao

cho học sinh.

- Đảm bảo các điều kiện sinh hoạt cho học sinh ký túc xá được cải

thiện.

- Cung cấp các trang thiết bị để phục vụ học sinh ký túc xá như: mạng

internet, truyền hình cáp…36- Đảm bảo an ninh trật tự và thực hiện tốt nội quy ký túc xá.

- Mở rộng quan hệ hợp tác với các đơn vị trong và ngoài Trường trung

cấp Kỹ thuật - Nghiệp vụ Hải Phòng nhằm nâng cao chất lượng quản lý phục

vụ học sinh trong toàn ký túc xá

2.2.2. Các biện pháp Trường trung cấp Kỹ thuật - Nghiệp vụ Hải Phòng đã sử

dụng

* Công tác tiếp nhận học sinh nội trú

Đầu năm học, Phòng Công tác học sinh thông báo đến học sinh về việc

tiếp nhận học sinh vào nội trú tại trường.

Tùy theo khả năng bố trí chỗ ở trong ký túc xá và căn cứ vào đơn xin ở

nội trú của học sinh, Phòng Công tác học sinh quyết định sinh viên vào ở ký

túc xá theo thứ tự ưu tiên được quy định theo thứ tự ưu tiên như sau:

1. Bản thân học sinh là Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao

động, thương binh, bệnh binh, v.v.

2. Con liệt sĩ

3. Con thương binh và bệnh binh đã xếp hạng.

4. Học sinh là người dân tộc thiểu số, là người Kinh, người Hoa có hộ

khẩu và làm ăn sinh sống tại vùng cao, vùng sâu từ 03 năm trở lên trước khi

đến nhập học.

5. Học sinh nữ.

6. Học sinh thuộc diện xóa đói giảm nghèo theo quy định của Nhà nước.

7. Học sinh có nhiều thành tích đóng gớp trong tập thể

8. Học sinh tham gia công tác lớp, Đoàn, Hội sinh viên, ban tự quản…

Sau đó đến những học sinh khác có nhu cầu ở ký túc xá. Không tiếp

nhận học sinh vào nội trú với các trường hợp những học sinh vi phạm nội quy

ký túc xá và bị kỷ luật, hoặc học sinh đã chuyển ra ngoài sau đó xin vào ở lại

ký túc xá.

* Sắp xếp chỗ ở cho học sinh nội trú37Phòng Công tác học sinh phân công cán bộ tiếp nhận hồ sơ học sinh

đăng ký vào ở ký túc xá. Học sinh có nguyện vọng vào ở ký túc xá phải nộp

hồ sơ đăng ký với Trưởng ban quản lý ký túc xá của trường.

Đối với người mới xin ở ký túc xá phải làm hồ sơ gồm:

1. Đơn xin vào ở ký túc xá.

2. Các giấy tờ chứng nhận là đối tượng ưu tiên (nếu có).

3. Giấy báo trúng tuyển (nếu là học sinh năm nhất) hoặc thẻ học sinh

(nếu là học sinh năm thứ hai trở lên)

Đối với người được bố trí ở ký túc xá: khi hợp đồng nội trú hết hạn

phải ký lại hợp đồng ở ký túc xá cho năm học hoặc học kỳ sau.

Sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ đăng ký ở ký túc xá của học sinh, trong

thời hạn tối đa là 15 ngày, Trưởng ban quản lý ký túc xá phải trả lời cho học

sinh về việc chấp nhận hay không chấp nhận cho ở ký túc xá. Trong trường

hợp không chấp nhận cần phải giải thích lý do.

Trong thời hạn tối đa là 07 ngày, kể từ khi học sinh được chấp nhận nội

trú, Trưởng Ban quản lý ký túc xá của trường và học sinh nội trú phải ký hợp

đồng nội trú theo mẫu quy định.

- Hợp đồng nội trú chỉ có giá trị trong từng năm học hoặc học kỳ.

Trước khi về nghĩ hè, nghĩ Tết học sinh phải giao phòng lại cho Ban quản lý

ký túc xá để có địều kiện tu bổ, sửa chữa, bảo quản.

- Một tháng trước khi hợp đồng nội trú hết hạn, Trưởng Ban quản lý ký

túc xá của trường phải thông báo cho sinh viên nội trú biết.

- Khi hợp đồng hết hiệu lực, người nội trú phải ra khỏi ký túc xá.

- Việc gia hạn hợp đồng hoặc ký hợp đồng mới phải tuân thủ theo đúng

quy định của hợp đồng nội trú.

Khi hợp đồng nội trú được ký kết, Trưởng Ban quản lý ký túc xá phân

công cán bộ xắp xếp chỗ ở cho sinh viên nội trú đồng thời làm thủ tục đăng

ký tạm trú với cơ quan công an điạ phuơng nơi trường cư trú.38- Khi có yêu cầu chuyển đổi trong ký túc xá, học sinh nội trú phải có sự

đồng ý của Ban quản lý ký túc xá.

- Học sinh ở ký túc xá phải tuân thủ quy định của ký túc xá. Trường hợp

đến dịp hè hoặc Tết học sinh ở lại phải làm phiếu đăng ký và nộp cho Ban quản

lý ký túc xá để Ban quản lý sắp xếp và quản lý học sinh theo quy định.

Tất cả hồ sơ liên quan đến học sinh nội trú phải được quản lý theo đúng

quy định và nhằm đảm bảo việc quản lý học sinh nội trú đảm bảo an ninh, trật

tự an toàn trong ký túc xá và có biện pháp xử lý kịp thời các vụ việc liên quan.

* Tổ chức các hoạt động văn thể mỹ

Trường trung cấp Kỹ thuật - Nghiệp vụ Hải Phòng luôn quan tâm đến

hoạt động văn thể mỹ của học sinh nói chung và học sinh nội trú nói riêng.

Bởi những hoạt động này góp phần giảm căng thẳng trong giờ học, giúp học

sinh có tinh thần thoải mái, tiếp thu được bào học tốt hơn, đồng thời giúp học

sinh gắn kết với nhau trong hoạt động tập thể cũng như đời sống hàng ngày.

Nhằm thực hiện mục tiêu nâng cao kết quả học tập, xây dựng nếp sống

văn minh lành mạnh trong Trường trung cấp Kỹ thuật - Nghiệp vụ Hải Phòng,

trong những năm qua Đoàn trường góp một phần lớn vào việc thực hiện mục

tiêu nâng cao chất lượng của Trường trung cấp Kỹ thuật - Nghiệp vụ Hải

Phòng bằng việc tổ chức các hoạt động thiết thực nhằm tuyên truyền giáo

dục, cổ vũ giáo viên và học sinh Trường trung cấp Kỹ thuật - Nghiệp vụ Hải

Phòng thi đua dạy tốt - học tốt, giữ gìn kỷ cương và nội quy học tập, phòng

chống các tệ nạn xã hội.... hoạt động chào mừng ngày thành lập đoàn.

Hưởng ứng lời kêu gọi Tết trồng cây của Bác, thực hiện Chỉ thị số

4186/CT-BNN-LN ngày 17/12/2009 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát

triển Nông thôn và chủ đề năm 2010 của thành phố Hải Phòng “Tăng cường

bảo vệ môi trường và đảm bảo an sinh xã hội”, lập thành tích chào mừng đại

hội Đảng các cấp, đồng thời tiếp tục thực hiện cuộc vận động Học tập và làm

theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Ngày 27/02/2010 Trường trung cấp39Kỹ thuật - Nghiệp vụ Hải Phòng tổ chức và phát động Tết trồng cây với chủ

đề: Mừng Đảng, mừng xuân, xây dựng Trường trung cấp Kỹ thuật Nghiệp vụ Hải Phòng Xanh - Sạch - Đẹp nhằm tạo cảnh quan môi trường

tại dự án xây dựng trường mới trước khi đi vào hoạt động. Tới dự và tham gia

Tết trồng cây có đồng chí Hoàng Văn Kể - phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân

thành phố Hải Phòng, đồng chí Trần Văn Sơn - Thứ trưởng Bộ Xây dựng, các

đồng chí lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động thương binh và Xã

hội, các đồng chí lãnh đạo Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng, lãnh đạo các

công ty con, đơn vị liên kết, đơn vị trực thuộc Tổng công ty cùng toàn thể cán

bô ̣, giáo viên, nhan viên và học sinh Trường trung cấp Kỹ thuật - Nghiệp vụ

Hải Phòng. Trong đợt 1 thực hiện Tết trồng cây, Trường trung cấp Kỹ thuật Nghiệp vụ Hải Phòng đã trồng hơn 300 cây xanh, cây ăn quả và cây lấy gỗ .

Ngoài ra Trường trung cấp Kỹ thuật - Nghiệp vụ Hải Phòng cũng

thường xuyên vận động và tạo điều kiện cho học sinh của Trường trung cấp

Kỹ thuật - Nghiệp vụ Hải Phòng tham gia Hội thi tiếng hát học sinh, sinh

viên Thành phố Hải Phòng. Tất cả những hoạt động trên đã góp phần vào hoạt

động quản lý học sinh nội trú của Trường trung cấp Kỹ thuật - Nghiệp vụ Hải

Phòng đạt kết quả ngày càng tích cực hơn.

* Quản lý và tổ chức hoạt động tự học trong ký túc xá

Nhằm thực hiện mục tiêu, yêu cầu đào tạo, người quản lý phải thực

hiện quản lý các điều kiện đảm bảo cho hoạt động tự học của học sinh ở các

mặt: Kế hoạch tự học; Nội dung tự học; Phương pháp học tập; Quá trình bồi

dưỡng kỹ năng tự học; Phối hợp các lực lượng tham gia quản lý hoạt động tự

học; Và quản lý thực trạng về quản lý cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động tự

học của học sinh trong Trường trung cấp Kỹ thuật - Nghiệp vụ Hải Phòng .

- Quản lý kế hoạch tự học: Đây là một công việc khó khăn và phức tạp,

thực tế ở Trường trung cấp Kỹ thuật - Nghiệp vụ Hải Phòng hiện nay vấn đề

quản lý kế hoạch tự học đã và đang được quan tâm.40Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (107 trang)

×