1. Trang chủ >
  2. Thạc sĩ - Cao học >
  3. Sư phạm >

CHƯƠNG 3 CÁC BIỆN PH́ÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ ḤOC SINH NỘI TRÚ Ở TRƯƠNG TRUNG CÂP KỸ THUẬT - NGHIỆP VỤ HẢI PHÒ̀NG

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.51 MB, 107 trang )


việc tự học, tham gia các hoạt động văn thể mỹ và giữ gìn những nội quy,

quy định của ký túc xá. Đây là một biện pháp cần phải nhanh chóng hoàn

thiện trong thời gian gần. Bởi, mọi hoạt động học tập và sinh hoạt của học

sinh nội trú chỉ đi vào nề nếp khi mà có một bộ máy quản lý tối ưu, phù hợp

với những điều kiện chủ quan và khách quan của Trường trung cấp Kỹ thuật

- Nghiệp vụ Hải Phòng.

* Nội dung biện pháp

- Bố trí, tuyển chọn và có chế độ đãi ngộ đối với cán bộ quản lý ký túc xá

Trong công tác tuyển chọn cán bộ quản lý ký túc xá cần lựa chọn

những người có những tố chất làm quản lý ký túc xá như: Khả năng sư phạm,

cẩn thận, nghiêm túc, có tinh thần trách nhiệm, tính tình ôn hòa… Khả năng

sư phạm và tính tình ôn hòa của những người quản lý sẽ giúp cho việc nhắc

nhở và chỉ bảo học sinh trong việc tự học và giữ gìn nội quy một cách hiệu

quả nhất. Sự cẩn thận, nghiêm túc và tinh thần trách nhiệm với công việc là

những tố chất cần phải có của những người làm công tác quản lý ký túc xá.

Chỉ có như vậy, mọi hoạt động của ký túc xá mới có thể được giải quyết một

cách tốt nhất, hiệu quả nhất, tránh được những sai sót không đáng có trước

những tình huống nhạy cảm thường diễn ra trong ký túc xá.

Sau khi tuyển chọn được những cán bộ quản lý ký túc xá có đủ những

tố chất như mới nêu trên, cần có sự bố trí, sắp xếp thời gian, không gian, vị trí

làm việc hợp lý, tạo điều kiện cho họ khả năng bao quát được hết tình hình

diễn ra trong ký túc xá để có những biện pháp xử lý kịp thời.

Mặt khác, công việc quản lý ký túc xá đòi hỏi nhiều thời gian, công sức

do vậy, Trường trung cấp Kỹ thuật - Nghiệp vụ Hải Phòng cũng cần có

những chính sách đãi ngộ hợp lý như chính sách lương, thưởng, phụ cấp

ngoài giờ… Cần chú ý những công việc có thể sắp xếp thêm cho họ để họ có

thêm thu nhập đảm bảo cuộc sống, giúp họ yên tâm công tác và hoàn thành

tốt nhiệm vụ được giao.54- Hoàn thiện quy chế quản lý hoạt động của học sinh nội trú.

Mặc dù cơ chế quản lý hoạt động của học sinh ở ký túc xá của Trường

trung cấp Kỹ thuật - Nghiệp vụ Hải Phòng đã bước đầu được xây dựng, tuy

nhiên trong quá trình thực tế, vẫn còn có những bất cập. Đây là vấn đề không

thể tránh khỏi bởi quy chế được ra đời với mục đích khắc phục những vấn đề

của thực tại khách quan. Do vậy, việc liên tục kiểm soát và hoàn thiện quy

chế quản lý hoạt động của học sinh nội trú sao cho phù hợp với tình hình thực

tế đang diễn ra hàng ngày, hàng giờ là việc làm vô cùng cần thiết. Chỉ có như

vậy, quy chế này mới luôn đáp ứng được với thực tế của công tác quản lý học

sinh nội trú.

* Cách tiến hành

- Thông tin tuyển lựa ngoài việc quy định bằng cấp, độ tuổi… cần nêu rõ

ràng, cụ thể những yêu tố cần phải có của một cán bộ quản lý ký túc xá để tất

cả các ứng cử viên nắm được tinh thần sự chuẩn bị và có ý thức về công việc.

- Quá trình tổ chức tuyển lựa cán bộ quản lý ký túc xá một cách công khai,

rộng rãi, ngoài việc xét duyệt hồ sơ, cần có vòng phỏng vấn, xử lý tình huống.

- Những cán bộ được tuyển lựa cần sắp xếp thời gian, chỗ làm hợp lý,

có cân nhắc dựa trên nhu cầu, nguyện vọng của bản thân mỗi người.

- Ban hành quy chế hoạt động ngoài giờ lên lớp ở trường và tại ký túc

xá đối với cán bộ quản lý và cả học sinh.

- Cần thường xuyên kiểm tra, lấy ý kiến đánh giá của sinh viên về cán bộ

quản lý, kịp thời điều chỉnh những sai sót mà cán bộ quản lý ký túc xá mắc phải.

3.2.2. Phối hợp chặt chẽ sự quản lý của các khoa, phòng ban trong Trường trung

cấp Kỹ thuật - Nghiệp vụ Hải Phòng đối với học sinh

* Mục đích, ý nghĩa của biện pháp

Để nâng cao công tác quản lý học sinh nội trú không thuần túy chỉ dựa

vào những người làm công việc quản lý ký túc xá mà cần một sự phối kết hợp55một cách nhịp nhàng giữa các phòng, ban chức năng cả khi học sinh lên lớp

cũng như khi các em sinh hoạt tại ký túc xá.

Biểu đồ 3.1. Mức độ cần thiết phối kết hợp giữa các phòng, ban chức năngKhi được hỏi sự đánh giá của cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh về

mức độ cần thiết của việc phối kết hợp giữa các phòng ban chức năng trong

công tác quản lý chúng tôi nhận thấy hầu như cán bộ quản lý, giáo viên và

học sinh đều nhận thức được mức độ cần thiết trong việc phối kết hợp một

cách nhuần nhuyễn giữa các phòng ban chức năng. Mặc dù mức độ nhận thức

của cán bộ quản lý và giáo viên về vấn đề này cao hơn học sinh nhưng việc

chính các em ý thức được vấn đề này là điều rất tốt. Điều này chứng tỏ việc

phối kết hợp giữa các phòng ban chức năng trong công tác quản lý là điều cần

thiết và phù hợp với nhận thức của mọi thành viên trong Trường trung cấp Kỹ

thuật - Nghiệp vụ Hải Phòng .

* Nội dung biện pháp56Thực chất trong công tác quản lý học sinh, giáo viên và cán bộ quản lý

học sinh là những người hướng dẫn hoạt động dạy - tự học trên lớp cũng như

ở ký túc xá của học sinh, vì thế giáo viên và cán bộ quản lý học sinh cần giúp

học sinh xác định vai trò và nhiệm vụ, mục đích của việc tự học trên lớp cũng

như ở ký túc xá. Điều này sẽ giúp đỡ cho công việc của những cán bộ quản lý

ký túc xá. Bởi thầy cô trong Trường trung cấp Kỹ thuật - Nghiệp vụ Hải

Phòng chính là những tấm gương để các em noi theo. Những gì thầy cô truyền

đạt, hướng dẫn bao giờ cũng có tính hiệu quả cao, giúp các em ý thức được

những điều mình cần, nên làm và cả những điều không nên làm. Khi mà các

em ý thức được những vấn đề đó, các cán bộ quản lý ký túc xá làm việc cũng

dễ dàng hơn.

Giáo viên, quản lý học sinh và các cán bộ quản lý ký túc xá cần có sự

phân công hợp lý trong việc quản lý các mặt hoạt động của học sinh cả trên

lớp cũng như tại ký túc xá.

* Cách tiến hành

- Giáo viên và quản lý học sinh xác định quỹ thời gian tự học cho học ở

trên lớp cũng như ở ký túc xá.

- Sắp xếp và phân phối thời gian của từng môn học lý thuyết cũng như

thực hành cho cả năm học hay từng học kỳ, từng tháng, từng tuần.

- Hướng dẫn cho học sinh thực hiện kế hoạch tự học ở trên lớp và tại ký

túc xá, tập trung tư tưởng vào tự học, kiên trì, không nản chí, phải coi nó như

là mục tiêu phấn đấu của bản thân.

- Thông báo kế hoạch của học sinh với cán bộ quản lý ký túc xá để có

cơ chế phối, kết hợp quản lý nhịp nhàng giữa các bên.

- Các phòng ban chức năng cần thường xuyên trao đổi bằng văn bản

với cán bộ quản lý ký túc xá để nắm bắt thông tin của từng học sinh và có

biện pháp xử lý kịp thời.573.2.3. Phát huy vai trò tự quản của học sinh thông qua các hoạt động của Đoàn

Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh

* Mục đích, ý nghĩa của biện pháp

Trong công tác quản lý, không có gì tốt hơn chính bản thân mỗi học sinh

tự ý thức được những việc cần làm và những việc không nên làm. Khi tính tự

giác được các em học sinh xây dựng và duy trì hàng ngày sẽ giúp cho hoạt

động quản lý trở nên dễ dàng hơn. Tuy nhiên, bản thân các cán bộ Trường

trung cấp Kỹ thuật - Nghiệp vụ Hải Phòng , giáo viên và những cán bộ quản lý

ký túc xá không thể theo các em từng bước để nhắc nhở. Vì vậy, cần phát huy

vai trò tự quản của học sinh thông qua các hoạt động của Đoàn Thanh niên, hội

học sinh-sinh viên... trong Trường trung cấp Kỹ thuật - Nghiệp vụ Hải Phòng.

Khi khảo sát học sinh về vai trò tự quản của Đoàn Thanh niên của

Trường trung cấp Kỹ thuật - Nghiệp vụ Hải Phòng, chúng tôi nhận thấy học

sinh đánh giá vai trò của Đoàn Thanh niên có 30% cho rằng trong các hoạt

động của Đoàn Thanh niên, vai trò tự quản là khá tốt, 15% cho rằng vai trò tự

quản của Đoàn Thanh niên là rất tốt. Tuy nhiên có 50% số lượng học sinh trả

lời cho rằng vai trò tự quản của Đoàn Thanh niên chỉ dừng lại ở mức độ trung

bình, thậm chí có một số học sinh còn lựa chọn mức độ yếu (5%). Kết quả này

phần nào phản ánh đúng thực trạng của Đoàn Thanh niên tại Trường trung cấp

Kỹ thuật - Nghiệp vụ Hải Phòng. Mặc dù trong các hoạt động của mình, Đoàn

Thanh niên đã thể hiện được vai trò tự quản của mình, tuy nhiên, mức độ hiệu

quả còn chưa cao.58Biểu đồ 3.2. Đánh giá vai trò tự quản của Đoàn Thanh niênNguyên nhân của thực trạng này là do Đoàn Thanh niên chưa ý thức

được rõ vai trò tự quản to lớn của mình trong công tác quản lý học sinh nhà

trường nói chung và nhất là học sinh nội trú. Do vậy trong các hoạt động của

mình Đoàn Thanh niên chưa triệt để vai trò của mình, đồng thời cũng chưa có

nhiều biện pháp cụ thể, rõ ràng nhằm quản lý sát sao hoạt động của học sinh

trong nhà trường nói chung và học sinh tại ký túc xá nói riêng.

* Nội dung biện pháp

Thông qua hoạt động của tổ chức Đoàn Thanh niên, Hội học sinh - sinh

viên, học sinh sẽ có thêm tinh thần hăng say, thi đua trong công tác học tập, rèn

luyện đạo đức, lối sống.

Ngoài ra Đoàn thanh niên, Hội học sinh - sinh viên có thể thiết lập các

nhóm tự quản để kiểm tra, đôn đốc, động viên học sinh hăng hái học tập và giữ

gìn nội quy của ký túc xá.

* Cách tiến hành

- Phát động các phong trào “Đôi bạn cùng tiến”, “Thi đua học tốt”, “Xây dựng

lối sống lành mạnh”... để chào mừng các ngày lễ lớn như 2/9, 8/3, 20/11... để59thường xuyên tạo sự hứng khởi cho học sinh tham gia và không khí thi đua,

học tập.

- Thiết lập các nhóm tự quản, cờ đỏ... để kiểm tra chéo các lớp học trong

trường cũng như các phòng tại ký túc xá.

- Xây dựng nhóm trực ban chính là những học sinh tại ký túc xá thay phiên

nhau hỗ trợ các cán bộ quản lý trong công tác kiểm tra, đôn đốc thực hiện hoạt

động vệ sinh và thực hiện nếp sống văn minh tại ký túc xá.

3.2.4. Đẩy mạnh các hoa ̣t đô ̣ng văn hóa văn nghệ thể dục thể thao trong ký túc

,* Mục đích, ý nghĩa của biện pháp

Hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao... là những hoạt động

không thể thiếu trong cuộc sống nói chung và trong đời sống của học sinh nói

riêng, đặc biệt là những học sinh nội trú. Đây là tuổi mà các em cần có sự giao

lưu, học hỏi lẫn nhau để trau dồi kiến thức cũng như vốn sống, xây dựng tình

bạn trong sáng, cùng giúp đỡ nhau trong học tập, trong cuộc sống hàng ngày.

Chính những hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao sẽ góp phần đưa

các em lại gần với nhau hơn, giúp các em có thời gian giải trí sau những giờ

học căng thẳng trên lớp hay tự học ở nhà, nhưng đồng thời cũng hạn chế thời

gian “dư thừa” để các em không sa đà vào những tệ nạn xã hội. Khi được hỏi

các em về mức độ cần thiết của các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể

thao trong Trường trung cấp Kỹ thuật - Nghiệp vụ Hải Phòng, chúng tôi thu

được kết quả như sau:60Biểu 3.3. Đánh giá mức độ cần thiết của của các hoạt động văn hóa, văn nghệ,

thể dục, thể thao

5%

25%20 %R ất cần thiết

C ần thiết

B ình thường

K hông cần

thiết50%Có đến 75% các em học sinh cho rằng đây thực sự là hoạt động rất cần

thiết đối với các em. Chỉ có 20% cho rằng mức độ cần thiết của những hoạt

động này là bình thường và 5% cho rằng không cần thiết. Do vậy, có thể thấy

đây là biện pháp cần thương xuyên thực hiện để tăng hiệu quả công tác quản lý

học sinh.

* Nội dung biện pháp

Thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể

thao trong Trường trung cấp Kỹ thuật - Nghiệp vụ Hải Phòng , khuyến khích

học sinh tham gia, đặc biệt là học sinh nội trú.

Mở rộng các hoạt động này ra các trường trên cùng địa bàn để học sinh

có cơ hội giao lưu học hỏi nhiều hơn.

* Cách tiến hành

Xây dựng phong trào thể dục thể thao như bóng đá, bóng chuyền, cầu

lông... để thu hút cả cán bộ, giáo viên và học sinh cùng tham gia.61Tổ chức các giải thi đấu thể thao, các giải văn nghệ trong Trường trung

cấp Kỹ thuật - Nghiệp vụ Hải Phòng nhân dịp chào mừng những ngày lễ lớn.

Phối kết hợp với các trường học khác trên địa bàn, tổ chức các chương trình

giao lưu, các cuộc thi văn hóa, văn nghệ như tiếng hát học sinh - sinh viên, thi

cắm hoa, bóng đá...

3.2.5. Đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ các hođộng của ho ̣c sinh

ạt

* Mục đích, ý nghĩa của biện pháp

Cơ sở vật chất trang thiết bị dạy học và vui chơi, thể dục thể thao là một

trong những yếu tố cơ bản, không thể thiếu được trong một trường học, đặc

biệt là trường học có những sinh viên nội trú. Để nâng cao chất lượng quản lý

học sinh nội trú cần khơi dậy lòng ham học tập, thực hành của sinh viên thì một

trong những yếu tố cơ bản là phải có cơ sở vật chất trang thiết bị hoàn chỉnh.

Nó sẽ góp phần quan trọng trong việc tạo ra sự hứng thú và tích cực hơn trong

hoạt động học tập và thực hiện nếp sống lành mạnh của học sinh.

* Nội dung biện pháp

Để đảm bảo điều kiện cho dạy quá trình dạy và học, đặc biệt là quá

trình tự học của học sinh, Trường trung cấp Kỹ thuật - Nghiệp vụ Hải Phòng

cần quản lý tốt, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện có và

tăng cường đầu tư, bảo trì, bảo dưỡng, mua sắm, xây dựng cơ sở vật chất và

thiết bị dạy học của trường.

Về cơ sở vật chất Trường trung cấp Kỹ thuật - Nghiệp vụ Hải Phòng

cần mở rộng quy mô của trường như hội trường, phòng học, ký túc xá, bể bơi,

sân vận động, bệnh xá để đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của học sinh.

Việc đầu tư mua sắm trang thiết bị dạy và học tại trường được thực

hiện theo hướng hiện đại hóa, phù hợp với từng môn học và Trường trung cấp

Kỹ thuật - Nghiệp vụ Hải Phòng cũng đã có những biện pháp quản lý để khai62thác, sử dụng có hiệu quả và bảo quản tốt cơ sở vật chất nhằm đảm bảo tối ưu

cho việc dạy và học.

Hoạt động thư viện của Trường trung cấp Kỹ thuật - Nghiệp vụ Hải

Phòng cũng được quan tâm đúng mức với hơn trong việc có nhiều thể loại

sách, tạp chí... và nhiều loại trang thiết bị khác phục vụ cho công tác giảng

dạy, học tập cũng như vui chơi giải trí của các em.

* Cách tiến hành

- Xây dựng hệ thống các nội quy, quy định về quản lý sử dụng cơ sở

vật chất, thiết bị dạy học gồm: Nội quy phòng máy tính, phòng đa phương

tiện, thư viện, phòng thí nghiệm, phòng học, các quy định về sử dụng trang

thiết bị dạy học, khu vui chơi, sân thể thao... Yêu cầu giáo viên, học sinh thực

hiện nghiêm túc theo phương châm: giữ tốt, dùng bền, an toàn, tiết kiệm,

chống lãng phí.

- Tổ chức hướng dẫn cho giáo viên, học sinh nắm vững cách sử dụng

các loại thiết bị, nhất là những thiết bị hiện đại. Trường trung cấp Kỹ thuật Nghiệp vụ Hải Phòng khuyến khích giáo viên sử dụng các phương tiện giảng

dạy hiện đại vào giảng dạy góp phần đổi mới phương pháp dạy, tạo sự hứng

thú trong quá trình học tập cho học sinh, thúc đẩy học sinh học tập và sử dụng

các thiết bị hỗ trợ học tập.

- Duy trì nề nếp việc bảo quản, bảo trì, kiểm tra sữa chữa hàng tuần,

hàng tháng, hàng kỳ. Cần thực hiện tốt kế hoạch này bởi vì nếu không thực

hiện theo kế hoạch thì máy móc sẽ hư hỏng, gây lãng phí, tốn thời gian và tiền

của và chậm tiến độ dạy và học.

- Cử cán bộ giáo viên đi tham quan các trường bạn để học hỏi kinh

nghiệm.63- Cán bộ phụ trách cơ sở vật chất, cán bộ thư viện thường xuyên được

đi tập huấn nghiệp vụ để tiến hành cải tiến hoạt động của thư viện như tăng

thời gian hoạt động của thư viện vào buổi tối để học sinh tự học, tự nghiên

cứu, đồng thời bổ sung thêm đầu sách mới để nâng cao nhận thức của học

sinh. Tiến hành sử dụng quản lý sách cũng như thiết bị học tập bằng phần

mềm máy tính.

Để nâng cao hiệu quả sử dụng cơ sở vật chất, Trường trung cấp Kỹ

thuật - Nghiệp vụ Hải Phòng cần thực hiện biện pháp hành chính kết hợp với

biện pháp thi đua, khen thưởng, yêu cầu giáo viên tự bồi dưỡng, nghiên cứu

sử dụng thành thạo các thiết bị hiện đại.

3.3. Mối quan hệ giữa các biện pháp

Trên cơ sở lý luận và thực tiễn của Trường trung cấp Kỹ thuật - Nghiệp

vụ Hải Phòng, chúng tôi chỉ đề xuất năm biện pháp tăng cường hoạt động

quản lý học sinh nội trú. Trong thực tiễn, đây là các biện pháp mà Trường

trung cấp Kỹ thuật - Nghiệp vụ Hải Phòng cần quan tâm nhiều hơn, chứ

không phải chỉ sử dụng các biện pháp đó. Mỗi biện pháp quản lý được đề xuất

đều có ý nghĩa, vai trò riêng nhằm tác động mạnh mẽ đến các giai đoạn của

quá trình quản lý học sinh nội trú. Đồng thời các biện pháp quản lý có mối

quan hệ thống nhất, tác động qua lại lẫn nhau tạo thành một chỉnh thể thống

nhất thúc đẩy nhau phát triển.

Do đó, quản lý học sinh nội trú không thể thực hiện từng biện pháp

riêng lẻ, rời rạc mà cần thực hiện một cách đồng bộ để phát huy tác dụng của

chúng. Mỗi biện pháp đều có cơ sở để thực hiện, biện pháp này sẽ là điều kiện

của biện pháp kia.

Biện pháp 1: Phải hoàn thiện bộ máy quản lý và quy chế hoạt động của

bộ máy trong quản lý học sinh nội trú để mọi hoạt động học tập và sinh hoạt

của học sinh nội trú đi vào nề nếp, phù hợp với những điều kiện chủ quan và64Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (107 trang)

×