1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Tài chính - Ngân hàng >

1 Các phát hiện qua nghiên cứu chất lượng tín dụng ngắn hạn của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam – chi nhánh Hà Nội.

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (381.15 KB, 61 trang )


Đề tài: Chất lượng tín dụng ngắn hạn của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại

thương Việt Nam – chi nhánh Hà Nội

NHNN về phân loại nợ và trích lập dự phòng cũng như nhũng quy định chung của ngân

hàng về hoạt động tín dụng.

Chi nhánh đã và đang được xây dựng được lòng tin và tạo ra sự gắn bó giữa ngân hàng

với khách hàng vay vốn nói chung và vốn ngắn hạn nói riêng. Nhận thức về tầm quan

trọng của khách hàng đối với hoạt động của ngân hàng thương mại, NHTMCP Ngoại

thương Hà Nội luôn quan tâm đến việc tạo tạo dựng lòng tin và xây dựng mối quan hệ

gắn bó lâu dài với các khách hàng, thông qua việc thực hiện nhất quán các chính sách cho

vay ngắn hạn đối với khách hàng.

Trong thời gian qua, Chi nhánh đã phát triển mạng lưới, thu hút khách hàng vay vốn

ngắn hạn, mở rộng đối tượng và hình thức cho vay đối với hoạt động cho vay ngắn hạn.

Định hướng của NHTMCP Ngoại thương Hà Nội là: mở rộng, củng cố và nâng cao hiệu

quả hoạt động của các phòng giao dịch, văn phòng đại diện, mở rộng hoạt động cho vay

đối với các doanh nghiệp đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ và đưa vào chiến lược

phát triển khách hàng đặc thù của chi nhánh.

3.1.2

Hạn chế

Trong những năm vừa qua mặc dù hoạt động cho vay ngắn hạn đã có những chuyển biến

tích cực và đạt được những kết quả nhất định, tuy nhiên vẫn còn những tồn tại và hạn chế

như sau:

Thứ nhất, việc thực hiện quy trình cho vay ngắn hạn còn nhiều sai sót.-Có thể nói đây là công tác quyết định trực tiếp đến hiệu quả tín dụng ngắn hạn. Quy trình

cho vay bao gồm nhiều bước khác nhau và đòi hỏi những yêu cầu riêng. Vì vậy sai sót

khi thực hiện những bước này là điều khó có thể tránh khỏi. Đặc biệt, khâu thẩm định

khách hàng và phương án vay vốn còn nhiều sai sót và chưa tuân thủ đúng quy tắc đề ra.

Vì vậy, việc đánh giá rủi ro cho khoản vay của khách hàng sẽ không được chính xác làm

ảnh hưởng đến hiệu quả cho vay ngắn hạn sau này. Ngoài ra, công tác bảo lãnh cho vay

cũng chưa thực sự phát triển với tiềm năng của chi nhánh trong khi đây là mối quan tâm

của rất nhiều ngân hàng.

-Thứ hai, sản phẩm và đối tượng cho vay ngắn hạn chưa đa dạng

Các sản phẩm cho vay ngắn hạn của chi nhánh vẫn chủ yếu là các sản phẩm truyềnthống, chưa đưa ra được các sản phẩm mới, chưa đa dạng về hình thức cấp tín dụng, quy

trình cho vay còn thiếu sự linh hoạt các dịch vụ trợ giúp tín dụng chưa phát triển. Chi

nhánh vẫn tập trung chủ yếu vào việc cấp tín dụng theo các phương thức truyền thống là47Khóa luận tốt nghiệpĐề tài: Chất lượng tín dụng ngắn hạn của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại

thương Việt Nam – chi nhánh Hà Nội

cho vay theo hạn mức tín dụng, cho vay từng lần và cho vay theo dự án, trong đó hình

thức cho vay theo dự án vẫn chưa được quan tâm một cách đúng mực. Trong cho vay

ngắn hạn, ngân hàng mới chỉ đang chú trọng vào hoạt động cho vay là chính , một số hoạt

động dịch vụ kèm theo như bảo lãnh thì vẫn còn rất hạn chế. Chi nhánh chưa quan tâm

đến việc mở rộng các đối tượng cho vay tín chấp, khi quyết định cho vay vẫn còn chú

trọng nhiều về tài sản thế chấp mà chưa quan tâm nhiều và tính khả thi và hiệu quả của dự

án.

-Thứ ba, về tỷ lệ nợ quá hạn và nợ xấu vẫn còn cao.Nợ xấu và tỷ lệ nợ quá hạn năm 2011 tăng đột biến và đã đánh dấu sự chuyển biến không

tốt đến chất lượng tín dụng vì thế trong những năm tiếp theo ngân hàng phải có giải pháp

để không được đẩy tỷ lệ nợ xấu và nợ quá hạn lên cao đồng thời có các giải pháp tích cực

để giảm thiểu rủi ro trong lĩnh vực tín dụng. Trong khi đó thì số lượng cán bộ tín dụng

của chi nhánh mặc dù có tăng thêm theo các năm xong chủ yếu là cán bộ trẻ tuy có được

đào tạo chính quy nhưng kinh nghiệm trong công tác chưa nhiều nhất là thâm niên làm

công tác tín dụng nên công tác đào tạo cán bộ phải được quan tâm hàng đầu. Nhất là

trong nền kinh tế thị trường phẩm chất đạo đức của người cán bộ luôn được quan tâm và

đặt lên đầu tiên để tránh những hậu quả đáng tiếc xảy ra.

-Thứ tư, về khách hàng kể cả huy động vốn và cho vay đang tập trung đối với khách

hàng truyền thống số tiền huy động dân cư thường tập trung vào một số khách hàng

có số dư tiền gửi lớn vì thế không chủ động được nguồn vốn và phải phụ thuộc vào

khách hàng khi có nhu cầu thanh toán là nguồn vốn lại bị giảm ngay. Đối với tiền vay

tập trung cho vay nhóm khách hàng và tập trung nhiều vào một vài lĩnh vực nên khi

xẩy ra rủi ro từ phía khách hàng thì ngân hàng phải đối mặt với sự khó khăn và không

thể chống đỡ được. Mặt khác đối với các dự án lớn mức cho vay đồng tài trợ chưa cao

chủ yếu tập trung vào ngân hàng TMCP Ngoại thương trong cùng hệ thống vì thể việc-phân tán rủi ro là chưa có.

Thứ năm, thông tín dụng của chi nhánh thu thập được chưa thực sự tốt, cán bộ tín

dụng phải thu thập thông tin từ nhiều nguồn khác nhau với độ chính xác không cao.

Các thông tin mà cán bộ tín dụng sử dụng chỉ có thông tin từ hồ sơ khách hàng trong

quá khứ là có độ tin cậy cao, còn lại các thông tin khác như: thông tin do khách hàng

cung cấp, các thông tin từ trung tâm CIC và các thông tin khác từ việc đi thực tế48Khóa luận tốt nghiệpĐề tài: Chất lượng tín dụng ngắn hạn của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại

thương Việt Nam – chi nhánh Hà Nội

khách hàng các thông tin này có độ chính xác không cao. Việc thông tin tín dụng chưa

thực sự tốt đã tạo ra không ít khó khăn cho chi nhánh và là một trong những nguyên

nhân gây ra rủi ro tín dụng cho chi nhánh trong những năm gần đây.

Thứ sáu, chính sách liên quan đến cán bộ tín dụng còn hạn chế.-Trong phòng tín dụng xảy ra tình trạng có nhân viên làm việc bằng hai lần người khác,

nhưng cũng có nhân viên làm việc thờ ơ với công việc lương thưởng vẫn là như nhau gây

là sự mất công bằng. Việc bố trí cán bộ phụ trách cho vay không ổn định, thường xuyên

thay đổi và thiếu tính chuyên nghiệp vì vậy chưa tạo ra sự gắn kết cán bộ phụ trách với

khách hàng, dẫn tới khó tiếp cận khách hàng. Những điều này làm ảnh hưởng đến hiệu

quả của hoạt động cho vay ngắn hạn.

3.1.3Nguyên nhân

o Nguyên nhân chủ quanThứ nhất, chính sách tín dụng, chính sách khách hàng, hoạt động marketing, tiếp thị,

chăm sóc khách hàng của chi nhánh chưa rõ ràng, phong phú. Cụ thể là chính sách tín

dụng của ngân hàng hay thay đổi còn nhiều văn bản chưa thực sự thống nhất.

Thứ hai, năng lực, trình độ của cán bộ tín dụng còn hạn chế, bất cập và yếu kém nhất là

kỹ năng thẩm định dự án, phân tích tài chính doanh nghiệp, chưa thực sự thích ứng với

những thay đổi của thị trường

Thứ ba, sự kết hợp giữa nhân viên quan hệ khách hàng với nhân viên tín dụng về khách

hàng chưa linh hoạt khiến cho quá trình đánh giá và quản lý khách hàng còn gặp nhiều

khó khăn, cản trở việc cấp tín dụng của ngân hàng.

Thứ tư, hoạt động marketing giới thiệu các sản phẩm dịch vụ của ngân hàng cho khách

hàng còn chưa thực sự được chú trọng và phát triển, một phần cũng chi nhánh được đặt

tại địa phương chưa phát triển mạnh về kinh tế.

Thứ năm, yêu cầu quá khắt khe về tài sản đảm bảo, theo thực trạng hoạt động tín dụng

ở chi nhánh, tất cả các khoản tín dụng đều cần có tài sản đảm bảo. Điều này cũng một

phần làm hạn chế khả năng vay vốn của khách hàng, không đáp ứng được nhu cầu mở

rộng phát triển hoạt động kinh doanh.

oNguyên nhân khách quanThứ nhất, môi trường kinh tế không ổn định, trong thời gian qua nền kinh tế trong nước

cũng như nền kinh tế toàn cầu gặp phải nhiều biến động mạnh mà nguyên nhân một phần

cũng là do những bất ổn về chính trị xã hội trên thế giới49Khóa luận tốt nghiệpĐề tài: Chất lượng tín dụng ngắn hạn của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại

thương Việt Nam – chi nhánh Hà Nội

Thứ hai, môi trường pháp lý chưa thực sự hoàn thiện và hiệu quả. Môi trường pháp lý

cho hoạt động tín dụng chưa đầy đủ, vẫn còn nhiều bất cập, chồng chéo, chưa cụ thể và

thiếu ổn định gây ra hạn chế trong quá trình cho vay cho và ngân hàng và doanh nghiệp.

Thứ ba, ngày càng có càng nhiều ngân hàng ngoài quốc doanh mọc lên, các cuộc chạy

đua giảm lãi suất…dẫn đến cạnh tranh gay gắt trong hệ thống ngân hàng

Thứ tư, nguồn thông tin từ khách hàng còn thiếu chính xác, thông tin từ trung tâm thông

tin tín dụng của ngân hàng nhà nước và hệ thống thông tin nội bộ của ngân hàng cũng

chưa được đầy đủ, tạo tâm lý e ngại khi quyết định cho vay.

Các hướng giải quyết vấn đề chất lượng tín dụng ngắn hạn của Ngân hàng Ngoại3.2thương Việt Nam – chi nhánh Hà Nội.

Trên cơ sở kết quả phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng tín dụng ngắn hạn và các

nhân tố tác động đến chất lượng tín dụng ngắn hạn của Ngân hàng Ngoại thương – chi

nhánh Hà Nội; căn cứ vào phương hướng mục tiêu và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

của thành phố; định hướng phát triển của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam,

định hướng kinh doanh của chi nhánh Hà Nội đến năm 2013 và những năm tiếp theo, em

xin đề xuất một hệ thống các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng ngắn hạn của

chi nhánh.

3.2.1

-Giải pháp

Tăng cường và đa dạng hóa các loại hình thức huy động vốn ngắn hạnHuy động vốn là yếu tố đầu vào cho họat động kinh doanh ngân hàng. Nguồn vốn ngắn

hạn huy động được dồi dào sẽ mang lại cơ hội lớn cho họat động tín dụng ngắn hạn của

chi nhánh. Trên thị trường Hà Nội, là một trong những nơi có sự cạnh tranh khốc liệt nhất

nhưng cũng mở ra một cơ hội kinh doanh tốt nhất cho những đơn vị biết nắm bắt thời cơ

và có khả năng vững chắc về chuyên môn nghiệp vụ.

Việc đa dạng hóa các hình thức thu hút vốn ngắn hạn nhằm mục đích tạo ra nguồn vốn có

chi phí thấp, từ đó nâng cao tính cạnh tranh cho chi nhánh. Sự đa dạng các nguồn vốn này

dựa trên việc ngân hàng vận dụng những ưu thế có sẵn và khai thác tiềm năng của mình.

Chi nhánh Ngân hàng TMCP Ngoại thương Hà Nội luôn đóng vai trò chủ chốt trong hệ

thống các chi nhánh Ngân hàng Ngoại thương. Tuy nhiên, lượng vốn huy động vẫn chưa

đáp ứng được nhu cầu sử dụng. Chi nhánh cần có những biện pháp hiệu quả hơn nữa để50Khóa luận tốt nghiệpĐề tài: Chất lượng tín dụng ngắn hạn của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại

thương Việt Nam – chi nhánh Hà Nội

cung cầu vốn gặp nhau sao cho có lợi nhất cho chi nhánh. Trong các hình thức huy động

thì huy động vốn bằng tiền gửi tiết kiệm là có hiệu quả nhất vì nhìn chung khi huy động

vốn dưới hình thức này thì ngân hàng có thể lên được những kế hoạch cụ thể cho những

khoản vốn này trong một thời gian nhất định mà không lo đến vấn đề thanh khoản. Mặt

khác, mức sống ở khu vực Hà Nội là khá cao, đa số gia đình nào cũng có những khoản

tiết kiệm riêng nhưng lại ngại đầu tư hoặc không có khả năng chuyên môn để đầu tư vào

những lĩnh vực nhiều rủi ro như vàng, USD, chứng khóan… Chính vì vậy, gửi tiền vào

ngân hàng là một sự lựa chọn tối ưu cho khá nhiều hộ gia đình, cá nhân và thậm chí là cả

doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho nghiệp vụ huy động của chi nhánh.

Khi xây dựng, điều chỉnh chiến lược huy động vốn ngắn hạn, ngoài việc xác định những

chỉ tiêu cụ thể, khoa học, đòi hỏi chi nhánh phải đề ra các biện pháp thực hiện chặt chẽ,

hữu hiệu, năng động, luôn bám sát vào tình hình của chi nhánh, vào các biến động của thị

trường… Mặt khác, chiến lược huy động vốn ngắn hạn phải thống nhatá với các chiến

lược cấu thành nên nó và liên quan hệ thống tới chiến lược phát triển các mặt của chi

nhánh

-Đa dạng hóa các hình thức cho vay ngắn hạnĐối với công tác cho vay ngắn hạn, chi nhánh cần tận dụng một số sản phẩm mới theo

quy trình phù hợp. Hiện nay, sự cạnh tranh giữa các ngân hàng là rất khốc liệt, kết quả là

các sản phẩm mới liên tục được tung ra và ngày càng thâm nhập sâu vào thị trường. Hòa

chung vào xu thế đó, bên cạnh những sản phẩm cho vay truyền thống như: cho vay ngắn

hạn theo hạn mức và cho vay theo món, NHTMCP Ngoại thương Hà Nội cũng đã sáng

tạo như: cho vay mua nhà, cho vay kinh doanh xăng dầu…Tuy nhiên nhu cầu của khách

hàng ngày càng đa dạng và phức tạp nên chi nhánh vẫn chưa thể đáp ứng hết được tất cả

các nhu cầu của khách hàng. Vì vậy trong thời gian tới chi nhánh cần tiến hành phát triển

mạnh các sản phẩm như: cho vay phát hành thẻ tín dụng, thấu chi qua tài khoản, bao

thanh toán, bảo lãnh tín dụng…để thu hút thêm khách hàng và đáp ứng nhu cầu ngày

càng phong phú của khách hàng để góp phần làm tăng hiệu quả cho vay ngắn hạn.

Hiện nay, vấn đề khó khăn lớn nhất trong việc vay vốn ngân hàng để phát triển sản

xuất của khách hàng chính là tài sản thế chấp và số lượng khách hàng không đáp ứng

được giá trị tài sản đảm bảo cho khoản vay là không hề nhỏ. Chính vì vậ, chi nhánh cần51Khóa luận tốt nghiệpXem Thêm
Tải bản đầy đủ (.docx) (61 trang)

×