1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Tài chính - Ngân hàng >

Hạn chế của việc nghiên cứu và gợi ý cho các nghiên cứu tiếp theo.

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (381.15 KB, 61 trang )


Đề tài: Chất lượng tín dụng ngắn hạn của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại

thương Việt Nam – chi nhánh Hà Nội

đánh giá chủ quan của các cán bộ, nhân viên trong chi nhánh nên mang tính cá-nhân khá cao.

Việc thu thập số liệu cũng có một số hạn chế, vì chưa có kinh nghiệm làm việc-trong ngân hàng nên những đánh giá và nhận xét còn mang tính chủ quan.

Hiệu quả hoạt động tín dụng ngắn hạn vẫn là hoạt động được đề cập rất nhiều

trong hoạt động tín dụng của ngân hàng. Trong đó chính sách tín dụng ngắn hạn

và công tác xử lý nợ quá hạn là những vấn đề cần được nghiên cứu và giải quyết.Do có những giới hạn về thời gian và không gian, điều kiện nghiên cứu, đối tượng nghiên

cứu và kinh nghiệm thực tế của bản thân người thực hiện đề tài nghiên cứu nên chuyên đề

này không tránh khỏi những thiếu sót, hạn chế nhất định. Em rất mong nhận được ý kiến

đóng góp của các thầy cô giáo trong bộ môn cùng toàn thể các anh chị, cán bộ tại Ngân

hàng Ngoại thương Việt Nam - chi nhánh Hà Nội để khóa luận này được hoàn thiện hơn.57Khóa luận tốt nghiệpĐề tài: Chất lượng tín dụng ngắn hạn của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại

thương Việt Nam – chi nhánh Hà Nội58Khóa luận tốt nghiệpĐề tài: Chất lượng tín dụng ngắn hạn của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại

thương Việt Nam – chi nhánh Hà Nội

Tài liệu tham khảo

1.Giáo trình “Quản trị tác nghiệp Ngân hàng thương mại” – Đại học thương mại -2.PGS.TS Nguyễn Thị Phương Liên.

Báo cáo kết quả kinh doanh chi nhánh Ngoại thương Hà Nội giai đoạn 2010 –3.

4.

5.

6.

7.

8.2012

Bảng cân đối kế tóan tài khoản của chi nhánh

Thuyết minh báo cáo tài chính chi nhánh Ngoại thương Hà Nội

Các tạp chí phát hành nội bộ của Vietcombank

Tạp chí ngân hàng

Website: “vietcombank.com.vn”

Websits: “vcbhanoi.com.vn”Phụ lục

MẪU PHIẾU ĐIỀU TRAKhóa luận tốt nghiệpĐề tài: Chất lượng tín dụng ngắn hạn của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại

thương Việt Nam – chi nhánh Hà Nội

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠIĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚCPHIẾU ĐIỀU TRA

(Phục vụ cho việc viết khóa luận tốt nghiệp)

Đề tài; Chất lượng tín dụng ngắn hạn của Ngân hàng thương mại cổ phần

Ngoại thương Việt Nam - chi nhánh Hà Nội.

Họ và tên sinh viên thực hiện: Phùng Thị Diệu Linh

Chuyên ngành đào tạo: Tài chính – Ngân hàng

Đơn vị thực tập:Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam – chi

nhánh Hà Nội

Kính gửi: Ông (Bà)…………………………………………………………..

Xin chân trọng cảm ơn quý Ngân hàng đã tiếp nhận và giúp đỡ tôi hoàn thành tốt

đợt thực tập vừa qua. Qua quá trình tìm hiểu thực tế, tôi đã chọn đề tài: “Chất lượng tín

dụng ngắn hạn của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - chi

nhánh Hà Nội” để viết khóa luận tốt nghiệp.

Để giúp cho khóa luận có thể bám sát tình hình thực tế về chất lượng tín dụng

ngắn hạn tại ngân hàng, kính mong Ông (Bà) cho biết một số thông tin như sau:

Phần thông tin cá nhân

Họ và tên Ông (Bà):……………………………………………………

Đơn vị chuyên môn hiện nay đang công tác:…………………………

Thâm niên công tác:……………………………………năm.

Chức vụ:…………………………………………………………………

Email:…………………………………………………………………...

II.

Phần điều tra

Ông (Bà) có thấy hài lòng khi vay vốn tại ngân hàng hay không?

A. Rất hài lòng

B. Bình thường

C. Tốt

D. Không tốt

I.

1.

2.

3.

4.

5.

1.Khóa luận tốt nghiệpĐề tài: Chất lượng tín dụng ngắn hạn của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại

thương Việt Nam – chi nhánh Hà Nội

Lý do:………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….

2.Ông (Bà) vui lòng cho biết loại hình mà ông (bà) thường vay vốn tại ngân hàng là3.

Ngắn hạn

Trung hạn

Dài hạn

a. Vay theo hình thức thế chấp

b. Vay theo hình thức thế chấp và tín chấp

c. Vay theo hình thức tín chấp

Vốn

vay

được

sử

dụng4.

A.

B.

C.

5.

A.

B.

C.

D.gì?..........................................................................

Số tiền trên một lần vay

Dưới 1 tỷ

Từ 1 tỷ đến 5 tỷ

Từ 5 tỷ trở lên

Mức độ quan tâm của khách hàng tới chất lượng tín dụng ngắn hạn tại ngân hàng

Rất cao

Cao

Bình thường

Không quan tâmA.

B.

C.Khóa luận tốt nghiệpnhằmmụcđíchXem Thêm
Tải bản đầy đủ (.docx) (61 trang)

×