1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Tài chính - Ngân hàng >

CHƯƠNG III: CÁC PHÁT HIỆN QUA NGHIÊN CỨU CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG NGẮN HẠN VÀ HƯỚNG GIẢI QUYẾT Ở NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG – CHI NHÁNH HÀ NỘI.

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (441.15 KB, 53 trang )


Khóa luận tốt nghiệp36

TS. Nguyễn Thị Minh HạnhĐịnh hướng của NHTMCP Ngoại thương Hà Nội là: mở rộng, củng cố và nâng cao hiệu

quả hoạt động của các phòng giao dịch, văn phòng đại diện, mở rộng hoạt động cho vay

đối với các doanh nghiệp đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ và đưa vào chiến lược

phát triển khách hàng đặc thù của chi nhánh.

3.1.2 Hạn chế

Trong những năm vừa qua mặc dù hoạt động cho vay ngắn hạn đã có những chuyển

biến tích cực và đạt được những kết quả nhất định, tuy nhiên vẫn còn những tồn tại và hạn

chế như sau:

- Thứ nhất, việc thực hiện quy trình cho vay ngắn hạn còn nhiều sai sót.

Có thể nói đây là công tác quyết định trực tiếp đến hiệu quả tín dụng ngắn hạn. Quy

trình cho vay bao gồm nhiều bước khác nhau và đòi hỏi những yêu cầu riêng. Vì vậy sai

sót khi thực hiện những bước này là điều khó có thể tránh khỏi. Đặc biệt, khâu thẩm định

khách hàng và phương án vay vốn còn nhiều sai sót và chưa tuân thủ đúng quy tắc đề ra.

Vì vậy, việc đánh giá rủi ro cho khoản vay của khách hàng sẽ không được chính xác làm

ảnh hưởng đến hiệu quả cho vay ngắn hạn sau này. Ngoài ra, công tác bảo lãnh cho vay

cũng chưa thực sự phát triển với tiềm năng của chi nhánh trong khi đây là mối quan tâm

của rất nhiều NH.

- Thứ hai, sản phẩm và đối tượng cho vay ngắn hạn chưa đa dạng

Các sản phẩm cho vay ngắn hạn của chi nhánh vẫn chủ yếu là các sản phẩm truyền

thống, chưa đưa ra được các sản phẩm mới, chưa đa dạng về hình thức cấp tín dụng, quy

trình cho vay còn thiếu sự linh hoạt các dịch vụ trợ giúp tín dụng chưa phát triển. Chi

nhánh vẫn tập trung chủ yếu vào việc cấp tín dụng theo các phương thức truyền thống là

cho vay theo hạn mức tín dụng, cho vay từng lần và cho vay theo dự án, trong đó hình thức

cho vay theo dự án vẫn chưa được quan tâm một cách đúng mực. Trong cho vay ngắn hạn,

NH mới chỉ đang chú trọng vào hoạt động cho vay là chính , một số hoạt động dịch vụ kèm

theo như bảo lãnh thì vẫn còn rất hạn chế. Chi nhánh chưa quan tâm đến việc mở rộng các

đối tượng cho vay tín chấp, khi quyết định cho vay vẫn còn chú trọng nhiều về tài sản thế

chấp mà chưa quan tâm nhiều và tính khả thi và hiệu quả của dự án.- Thứ ba, về tỷ lệ nợ quá hạn và nợ xấu vẫn còn cao.SVTH: Phùng Thị Diệu Linh

Lớp K45H2Khóa luận tốt nghiệp37

TS. Nguyễn Thị Minh HạnhNợ xấu và tỷ lệ nợ quá hạn năm 2011 tăng đột biến và đã đánh dấu sự chuyển biến

không tốt đến chất lượng tín dụng vì thế trong những năm tiếp theo NH phải có giải pháp

để không được đẩy tỷ lệ nợ xấu và nợ quá hạn lên cao đồng thời có các giải pháp tích cực

để giảm thiểu rủi ro trong lĩnh vực tín dụng.Trong khi đó thì số lượng cán bộ tín dụng của

chi nhánh mặc dù có tăng thêm theo các năm xong chủ yếu là cán bộ trẻ tuy có được đào

tạo chính quy nhưng kinh nghiệm trong công tác chưa nhiều nhất là thâm niên làm công

tác tín dụng nên công tác đào tạo cán bộ phải được quan tâm hàng đầu. Nhất là trong nền

kinh tế thị trường phẩm chất đạo đức của người cán bộ luôn được quan tâm và đặt lên đầu

tiên để tránh những hậu quả đáng tiếc xảy ra.

- Thứ tư, huy động vốn và cho vay đang tập trung đối với khách hàng truyền thống.

Số tiền huy động dân cư thường tập trung vào một số khách hàng có số dư tiền gửi

lớn vì thế không chủ động được nguồn vốn và phải phụ thuộc vào khách hàng khi có nhu

cầu thanh toán là nguồn vốn lại bị giảm ngay. Đối với tiền vay tập trung cho vay nhóm

khách hàng và tập trung nhiều vào một vài lĩnh vực nên khi xẩy ra rủi ro từ phía khách

hàng thì NH phải đối mặt với sự khó khăn và không thể chống đỡ được. Mặt khác đối với

các dự án lớn mức cho vay đồng tài trợ chưa cao chủ yếu tập trung vào NH TMCP Ngoại

thương trong cùng hệ thống vì thể việc phân tán rủi ro là chưa có.

- Thứ năm, thông tín dụng của chi nhánh thu thập được chưa thực sự tốt.

Cán bộ tín dụng phải thu thập thông tin từ nhiều nguồn khác nhau với độ chính xác

không cao. Các thông tin mà cán bộ tín dụng sử dụng chỉ có thông tin từ hồ sơ khách hàng

trong quá khứ là có độ tin cậy cao, còn lại các thông tin khác như: thông tin do khách hàng

cung cấp, các thông tin từ trung tâm CIC và các thông tin khác từ việc đi thực tế khách

hàng các thông tin này có độ chính xác không cao. Việc thông tin tín dụng chưa thực sự tốt

đã tạo ra không ít khó khăn cho chi nhánh và là một trong những nguyên nhân gây ra rủi ro

tín dụng cho chi nhánh trong những năm gần đây.

- Thứ sáu, chính sách liên quan đến cán bộ tín dụng còn hạn chế.

Trong phòng tín dụng xảy ra tình trạng có nhân viên làm việc bằng hai lần người

khác, nhưng cũng có nhân viên làm việc thờ ơ với công việc lương thưởng vẫn là như nhau

gây là sự mất công bằng. Việc bố trí cán bộ phụ trách cho vay không ổn định, thường

xuyên thay đổi và thiếu tính chuyên nghiệp vì vậy chưa tạo ra sự gắn kết cán bộ phụ trách

với khách hàng, dẫn tới khó tiếp cận khách hàng. Những điều này làm ảnh hưởng đến hiệu

quả của hoạt động cho vay ngắn hạn.

SVTH: Phùng Thị Diệu Linh

Lớp K45H2Khóa luận tốt nghiệp38

TS. Nguyễn Thị Minh Hạnh3.1.3 Nguyên nhân

o Nguyên nhân chủ quan

Thứ nhất, chính sách tín dụng, chính sách khách hàng, hoạt động marketing, tiếp thị,

chăm sóc khách hàng của chi nhánh chưa rõ ràng, phong phú. Cụ thể là chính sách tín dụng

của NH hay thay đổi còn nhiều văn bản chưa thực sự thống nhất.

Thứ hai, năng lực, trình độ của cán bộ tín dụng còn hạn chế, bất cập và yếu kém nhất

là kỹ năng thẩm định dự án, phân tích tài chính doanh nghiệp, chưa thực sự thích ứng với

những thay đổi của thị trường

Thứ ba, sự kết hợp giữa nhân viên quan hệ khách hàng với nhân viên tín dụng về

khách hàng chưa linh hoạt khiến cho quá trình đánh giá và quản lý khách hàng còn gặp

nhiều khó khăn, cản trở việc cấp tín dụng của NH.

Thứ tư, hoạt động marketing giới thiệu các sản phẩm dịch vụ của NH cho khách

hàng còn chưa thực sự được chú trọng và phát triển, một phần cũng chi nhánh được đặt tại

địa phương chưa phát triển mạnh về kinh tế.

Thứ năm, yêu cầu quá khắt khe về tài sản đảm bảo, theo thực trạng hoạt động tín

dụng ở chi nhánh, tất cả các khoản tín dụng đều cần có tài sản đảm bảo. Điều này cũng một

phần làm hạn chế khả năng vay vốn của khách hàng, không đáp ứng được nhu cầu mở rộng

phát triển hoạt động kinh doanh.

o Nguyên nhân khách quan

Thứ nhất, môi trường kinh tế không ổn định, trong thời gian qua nền kinh tế trong

nước cũng như nền kinh tế toàn cầu gặp phải nhiều biến động mạnh mà nguyên nhân một

phần cũng là do những bất ổn về chính trị xã hội trên thế giới

Thứ hai, môi trường pháp lý chưa thực sự hoàn thiện và hiệu quả. Môi trường pháp

lý cho hoạt động tín dụng chưa đầy đủ, vẫn còn nhiều bất cập, chồng chéo, chưa cụ thể và

thiếu ổn định gây ra hạn chế trong quá trình cho vay cho và NH và doanh nghiệp.

Thứ ba, ngày càng có càng nhiều NH ngoài quốc doanh mọc lên, các cuộc chạy đua

giảm lãi suất…dẫn đến cạnh tranh gay gắt trong hệ thống NH

Thứ tư, nguồn thông tin từ khách hàng còn thiếu chính xác, thông tin từ trung tâm

thông tin tín dụng của NH nhà nước và hệ thống thông tin nội bộ của NH cũng chưa được

đầy đủ, tạo tâm lý e ngại khi quyết định cho vay.

3.2 Các hướng giải quyết vấn đề chất lượng tín dụng ngắn hạn của NH Ngoại

thương Việt Nam – chi nhánh Hà Nội.

SVTH: Phùng Thị Diệu Linh

Lớp K45H2Khóa luận tốt nghiệp39

TS. Nguyễn Thị Minh HạnhTrên cơ sở kết quả phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng tín dụng ngắn hạn và

các nhân tố tác động đến chất lượng tín dụng ngắn hạn của NH Ngoại thương – chi nhánh

Hà Nội; căn cứ vào phương hướng mục tiêu và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của

thành phố; định hướng phát triển của NH TMCP Ngoại thương Việt Nam, định hướng kinh

doanh của chi nhánh Hà Nội đến năm 2013 và những năm tiếp theo, em xin đề xuất một hệ

thống các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng ngắn hạn của chi nhánh.

3.2.1 Giải pháp

- Tăng cường và đa dạng hóa các loại hình thức huy động vốn ngắn hạn

Huy động vốn là yếu tố đầu vào cho họat động kinh doanh NH. Nguồn vốn ngắn hạn

huy động được dồi dào sẽ mang lại cơ hội lớn cho họat động tín dụng ngắn hạn của chi

nhánh. Trên thị trường Hà Nội, là một trong những nơi có sự cạnh tranh khốc liệt nhất

nhưng cũng mở ra một cơ hội kinh doanh tốt nhất cho những đơn vị biết nắm bắt thời cơ và

có khả năng vững chắc về chuyên môn nghiệp vụ.

Việc đa dạng hóa các hình thức thu hút vốn ngắn hạn nhằm mục đích tạo ra nguồn

vốn có chi phí thấp, từ đó nâng cao tính cạnh tranh cho chi nhánh. Sự đa dạng các nguồn

vốn này dựa trên việc NH vận dụng những ưu thế có sẵn và khai thác tiềm năng của mình.

Chi nhánh NH TMCP Ngoại thương Hà Nội luôn đóng vai trò chủ chốt trong hệ thống các

chi nhánh NH Ngoại thương. Tuy nhiên, lượng vốn huy động vẫn chưa đáp ứng được nhu

cầu sử dụng. Chi nhánh cần có những biện pháp hiệu quả hơn nữa để cung cầu vốn gặp

nhau sao cho có lợi nhất cho chi nhánh. Trong các hình thức huy động thì huy động vốn

bằng tiền gửi tiết kiệm là có hiệu quả nhất vì nhìn chung khi huy động vốn dưới hình thức

này thì NH có thể lên được những kế hoạch cụ thể cho những khoản vốn này trong một

thời gian nhất định mà không lo đến vấn đề thanh khoản. Mặt khác, mức sống ở khu vực

Hà Nội là khá cao, đa số gia đình nào cũng có những khoản tiết kiệm riêng nhưng lại ngại

đầu tư hoặc không có khả năng chuyên môn để đầu tư vào những lĩnh vực nhiều rủi ro như

vàng, USD, chứng khóan… Chính vì vậy, gửi tiền vào NH là một sự lựa chọn tối ưu cho

khá nhiều hộ gia đình, cá nhân và thậm chí là cả doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho

nghiệp vụ huy động của chi nhánh. Khi xây dựng, điều chỉnh chiến lược huy động vốn

ngắn hạn, ngoài việc xác định những chỉ tiêu cụ thể, khoa học, đòi hỏi chi nhánh phải đề ra

các biện pháp thực hiện chặt chẽ, hữu hiệu, năng động, luôn bám sát vào tình hình của chi

nhánh, vào các biến động của thị trường… Mặt khác, chiến lược huy động vốn ngắn hạnSVTH: Phùng Thị Diệu Linh

Lớp K45H2Khóa luận tốt nghiệp40

TS. Nguyễn Thị Minh Hạnhphải thống nhatá với các chiến lược cấu thành nên nó và liên quan hệ thống tới chiến lược

phát triển các mặt của chi nhánh

- Đa dạng hóa các hình thức cho vay ngắn hạn

Đối với công tác cho vay ngắn hạn, chi nhánh cần tận dụng một số sản phẩm mới

theo quy trình phù hợp.Hiện nay, sự cạnh tranh giữa các NH là rất khốc liệt, kết quả là các

sản phẩm mới liên tục được tung ra và ngày càng thâm nhập sâu vào thị trường. Hòa chung

vào xu thế đó, bên cạnh những sản phẩm cho vay truyền thống như: cho vay ngắn hạn theo

hạn mức và cho vay theo món, NHTMCP Ngoại thương Hà Nội cũng đã sáng tạo như: cho

vay mua nhà, cho vay kinh doanh xăng dầu…Tuy nhiên nhu cầu của khách hàng ngày

càng đa dạng và phức tạp nên chi nhánh vẫn chưa thể đáp ứng hết được tất cả các nhu cầu

của khách hàng. Vì vậy trong thời gian tới chi nhánh cần tiến hành phát triển mạnh các sản

phẩm như: cho vay phát hành thẻ tín dụng, thấu chi qua tài khoản, bao thanh toán, bảo lãnh

tín dụng…để thu hút thêm khách hàng và đáp ứng nhu cầu ngày càng phong phú của khách

hàng để góp phần làm tăng hiệu quả cho vay ngắn hạn.

Hiện nay, vấn đề khó khăn lớn nhất trong việc vay vốn NH để phát triển sản xuất của

khách hàng chính là tài sản thế chấp và số lượng khách hàng không đáp ứng được giá trị tài

sản đảm bảo cho khoản vay là không hề nhỏ. Chính vì vậ, chi nhánh cần mở rộng đối

tượng cho vay tín chấp, không phải đảm bảo bằng tài sản một phần hoặc toàn bộ, cho vay

có đảm bảo bằng tài sản hình thành từ vốn vay. Hoạt động này sẽ làm tăng số lượng khách

hàng cho NH do đó sẽ tăng doanh thu và lợi nhuận cho NH và hiệu quả cho vay ngắn hạn

cũng được tăng lên.

- Thường xuyên kiểm tra giám sát và nâng cao thực hiện quy trình cho vay ngắn hạn.

Cũng như những loại hình cho vay khác, cho vay ngắn hạn luôn tuân theo một quy

trình nhất định từ khâu thẩm định khách hàng, xét duyệt cho vay, ký kết hợp đồng cho đến

giải ngân và thu nợ. Vì nó bao gồm nhiều khâu khác nhau và rất phức tạp nên cần phải

thực hiện một cách tỷ mỷ và thận trọng. Chỉ cần sai sót nhỏ trong một khâu nào đó là sẽ

ảnh hưởng đến hiệu quả của cả khoản cho vay. Đặc biệt là hoạt động giám sát khâu thẩm

định khách hàng và phương án vay vốn của chi nhánh chưa được tiến hành đúng quy định

và còn thiếu sót.

Để các khâu trong quy trình cho vay này được tiến hành đầy đủ và hiệu quả thì chi

nhánh cần thường xuyên kiểm tra, giám sát từng khâu trong quá trình cho vay để từ đó kịp

thời phát hiện ra những bất cập và có hướng điều chỉnh kịp thời. Ngoài ra, nâng cao ý thức

SVTH: Phùng Thị Diệu Linh

Lớp K45H2Khóa luận tốt nghiệp41

TS. Nguyễn Thị Minh Hạnhthực hiện nghiêm túc và tuân thủ đúng từng khâu cho cán bộ tín dụng cũng là một việc làm

hết sức cần thiết. Bên cạnh đó hoạt động giám sát khách hàng sử dụng vốn vay và theo dõi

rủi ro tín dụng của chi nhánh cũng chưa được hoàn thiện. Để đảm bảo cho công tác có hiệu

quả thì chi nhánh cần tăng cường quản lý món vay.

- Tăng cường công tác đào tạo, tập huấn, nâng cao trình độ nghiệp vụ, kiến thức

kinh tế, xã hội và pháp luật cho đội ngũ cán bộ tín dụng.

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ tín dụng, là một trong những nhiệm vụ rất quan

trọng và cần thiết. Một cán bộ tín dụng giỏi, có đạo đức, tâm huyết với nghề nghiệp sẽ

cùng với lãnh đạo đưa ra quyết định đúng đắn và hiệu quả. Ngược lại, cán bộ một cán bộ

tín dụng có năng lực yếu kém, tác phong làm việc bỏ bê, thiếu đạo đức nghề nghiệp sẽ luôn

tiềm ẩn những nguy cơ dẫn tới rủi ro tín dụng và gây tổn thất cho NH làm giảm hiệu quả

cho vay.

Vấn đề đào tạo cán bộ của NH nên chú trọng vào chất lượng nội dung của quá trình

đào tạo cho thực thế hơn. Thay vì lấy những tình huống lý thuyết, nội dung đào tạo nên sử

dụng những nghiệp vụ đã từng được nhân viên tín dụng giải quyết để đưa ra kinh nghiệm.

Đồng thời, khuyến khích nhân viên tín dụng đưa ra những quyết sách hay cho việc giải

quyết nghiệp vụ. Phải có chính sách sử dụng cán bộ hợp lý trên cơ sở phát huy đúng năng

lực, sở trường, theo hướng tạo mọi thuận lợi cho cán bộ làm việc. Đồng thời, có chính sách

đãi ngộ xứng đáng đối với cán bộ tín dụng căn cứ vào nội dung và kết quả thực hiện nhiệm

vụ. Đối với những cán bộ có kết quả làm việc tốt, thái độ làm việc siêng năng, nhiệt tình và

hiệu quả, cần thiết phải được tuyên dương và có chính sách đãi ngộ riêng để lấy đó làm

gương cho các cán bộ khác noi theo. Có cơ chế riêng về phân phối thu nhập, chế độ công

tác phí, bảo hộ lao động, công cụ làm việc, nhằm khuyến khích cán bộ giỏi có năng lực yên

tâm công tác. Tạo cơ hội và những điều kiện tốt nhất để nhân viên được tham gia học tập,

phát huy năng lực cũng như năng lực sở trường của mình.

- Khai thác, ứng dụng hiệu quả công nghệ tin học mới vào hoạt động cho vay

ngắn hạn.

Trong thời đại công nghệ thông tin bùng nổ hiện nay, cùng với nguồn thông tin đa

dạng, phức tạp thì việc thu thập thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác để phục vụ cho công

tác thẩm định, kiểm soát và quản lý rủi ro trong hoạt động cho vay là việc không đơn giản,

nhưng đây là công việc hết sức quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến sự an toàn trong hoạt

động tín dụng của NH thương mại.

SVTH: Phùng Thị Diệu Linh

Lớp K45H2Khóa luận tốt nghiệp42

TS. Nguyễn Thị Minh HạnhHiện nay, NHTMCP Ngoại thương Việt Nam đang tiến hành triển khai chương trình

hiện đại hóa hệ thống kế toán khách hàng và thông tin nội bộ. Thông qua hệ thống QCA,

theo đó khách hàng sẽ được quản lý tập trung và rút gọn thời gian cấp tín dụng đến mức có

thể. Vấn đề đặt ra cho chi nhánh là phải biết khai thác và sử dụng thông tin do NHTMCP

Ngoại thương Việt Nam cung cấp như thế nào cho hiệu quả đồng thời, thực hiện nhuần

nhuyễn thao tác nghiệp vụ. Bố trí cán bộ đủ năng lực, có kiến thức để đảm nhận công việc

về giao dịch, khai thác, phân tích, xử lý các thông tin thu được từ hệ thống, đưa ra các dự

báo giúp ban lãnh đạo ra các quyết định phù hợp.

3.2.2 Kiến nghị

Để nâng cao chất lượng tín dụng của chi nhánh, cần phải nâng cao công tác kiểm tra,

giám sát. Là một họat động quan trọng nhằm đảm bảo chất lượng họat động của NH, công

tác này trực tiếp ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng, trong đó có tín dụng ngắn hạn. Việc

kiểm tra, kiểm sóat ở đây không chỉ đơn thuần là kiểm tra các số liệu chỉ tiêu như trên mà

quan trọng hơn là kiểm tra tính tuân thủ quy chế, quy định, quy trình cho vay của các cán

bộ tín dụng, đảm bảo làm đúng theo pháp luật, trên cơ sở lợi ích tối đa nhất cho NH kết

hợp với lợi ích khách hàng.

Là một chi nhánh trực thuộc hệ thống NH Ngoại thương Việt Nam, nằm trong hệ

thống NH của nền kinh tế thì họat động của NH Ngoại thương Hà Nội có liên quan trực

tiếp hoặc gián tiếp tới hệ thống này. Chất lượng tín dụng ngắn hạn của chi nhánh phụ thuộc

không chỉ vào các yếu tố liên quan trực tiếp đến cấp chi nhánh mà còn chịu nhiều ảnh

hưởng bởi các yếu tố liên quan đến cấp hệ thống. Để nâng cao chất lượng tín dụng ngắn

hạn tại NH Ngoại thương Hà Nội nói riêng, em xin đưa ra một số kiến nghị như sau

3.2.2.1 Đối với Nhà nước

- Cần tạo lập một môi trường pháp lý đầy đủ, đồng bộ, chặt chẽ để người vay và

người cho vay thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mình

- Cần các giải pháp kinh tế ổn định vĩ mô, trung hòa tỷ giá, đảm bảo môi trường

chung cho sự phát triển kinh tế bền vững, tạo nền tảng cho họat động NH nói chung và

họat động tín dụng ngắn hạn nói riêng.

- Cần có biện pháp giải quyết dứt điểm nợ tồn đọng xấu trong hệ thống NH, đẩy

mạnh tiến trình cơ cấu lại nền kinh tế.

3.2.2.2 Đối với NH Nhà nướcSVTH: Phùng Thị Diệu Linh

Lớp K45H2Khóa luận tốt nghiệp43

TS. Nguyễn Thị Minh Hạnh- Cần hướng dẫn việc thực hiện các Nghị quyết của NHNN, nghị quyết của Chính

phủ liên quan đến các NHTM một cách cụ thể, kịp thời. NHNN cũng có thể tổ chức

thường xuyên các khóa tập huấn cần thiết dành cho các cán bộ NHTM.

- Cần nghiên cứu cải thiện các thủ tục để các NHTM chủ động hơn trong họat động,

chẳng hạn quyết định trần, sàn lãi suất, mức thu các loại phí dịch vụ, cơ cấu tổ chức, bổ

nhiệm cán bộ sao cho phù hợp với thực tiễn của từng NH và không ảnh hưởng đến lợi ích

tối đa của khách hàng.

- Cùng với hệ thống NHTM, NHNN cần đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục để người

dân hiểu biết đúng đắn về họat động của NH, ngày càng chủ động tích cực tiếp cận

NHTM. Hiểu biết đúng đắn của người dân là điều kiện cần thiết để NH có môi trường

thuận lợi phát triển.

3.2.2.3 Đối với Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam nói chung

Mặc dù đã ban hành quy trình cho vay áp dụng với từng loại hình đối tượng vay vốn

trong hệ thống NH Ngoại thương Việt Nam, song vẫn cần thiết phải ban hành những văn

bản hướng dẫn cụ thể hơn nữa về việc thực hiện quy trình cho vay, nhất là trong thời buổi

giá cả biến động leo thang, tình trạng nợ xấu và tín dụng đen đáng báo động như hiện nay.

Một số quy định cụ thể về quy trình áp dụng cho từng loại tín dụng ngắn hạn nhìn chung

còn chưa đầy đủ. Căn cứ vào quy trình mà NHNN đặt ra, NH Ngoại thương Việt Nam cần

có hướng dẫn chi tiết để giúp cán bộ tín dụng nắm bắt và thực hiện đúng công vịêc đảm

bảo chất lượng.

- Về đảm bảo tiền vay, NH Ngoại thương Việt Nam đã ban hành công văn hướng

dẫn bổ sung thực hiện đảm bảo tiền vay, trong đó có quy định các nội dung cần thực hiện.

Tuy nhiên, cần có sự hướng dẫn cụ thể hơn nữa, nhất là sự hỗ trợ về mặt chuyên môn để

thành lập Tổ thẩm định tài sản đảm bảo tại chi nhánh.

- Về nhân sự, NH Ngoại thương Việt Nam cũng cần thực hiện tốt hơn nữa các chính

sách về nhân sự: tuyển chọn, đào tạo cán bộ, khen thưởng kịp thời, rõ ràng. NH Ngoại

thương Việt Nam cần tiếp tục thường xuyên có chính sách đào tạo cán bộ qua các lớp huấn

luyện hệ thống, gửi cán bộ đi đào tạo chuyên sâu, nghiên cứu các nghiệp vụ mới, công

nghệ mới trên thế giới để tiếp tục ứng dụng vào hệ thống NH Ngoại thương Việt Nam. Vấn

đề về tuyển chọn nhân sự đang ngày càng trở nên quan trọng đòi hỏi NH phải có chính

sách tuyển chọn đúng đắn để từng bước nâng cao đội ngũ nhân viên, đưa NH vươn đến

tầm cao của các họat động dịch vụ chuyên nghiệp và hoàn hảo.SVTH: Phùng Thị Diệu Linh

Lớp K45H2Khóa luận tốt nghiệp44

TS. Nguyễn Thị Minh Hạnh- Về chương trình hiện đại hóa hệ thống NH, là chương trình mà NH đã đưa vào triển

khai tích cực từ trước tới nay và đã mang lại hiệu quả nhất định. Trong thời gian tới, NH

cần tiếp tục triển khai mạnh mẽ, nhanh chóng áp dụng công nghệ tiên tiến trong họat động

của mình, đồng thời tích cực cập nhật, học hỏi công nghệ mới, tạo điều kiện áp dụng nhanh

chóng các công nghệ này ở các chi nhánh

- Về phát triển hợp tác quốc tế, NH Ngoại thương Việt Nam cần đẩy mạnh hơn nữa

quan hệ hợp tác quốc tế và khai thác sử dụng hiệu quả nguồn lực từ bên ngoài, mở rộng

họat động kinh doanh trên thị trường tiền tệ quốc tế, từng bước tiến gần đến các tiêu chuẩn

quốc tế trong họat động của mình.

- Về hình ảnh văn hóa doanh nghiệp, NH Ngoại thương Việt Nam đã chủ động tích

cực trong việc xây dựng thương hiệu “An toàn, chất lượng, hiệu quả, tăng trưởng bền vững”.

Trong thời gian vừa qua, cùng với sự kỷ niệm 50 năm ngày thành lập NH Ngoại thương Việt

Nam với tiền thân là Cục ngoại hối, Vietcombank tạo ra một logo mới với một slogan mới

“Chung niềm tin, vững tương lai” làm củng cố, tôn vịnh địa vị và vị trí của một NH thương

mại lâu đời và danh tiếng nhất Việt Nam. Việc tôn vinh thương hiệu này không chỉ có ý

nghĩa trong tầm quốc gia mà còn ở tầm quốc tế, nó là bước ngoặt trọng đại đối với sự phát

triển của NH Ngoại thương Việt Nam nói chung và các hệ thống chi nhánh nói riêng.SVTH: Phùng Thị Diệu Linh

Lớp K45H2Khóa luận tốt nghiệp45

TS. Nguyễn Thị Minh HạnhKẾT LUẬN

1. Kết quả nghiên cứu chất lượng tín dụng Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam

– chi nhánh Hà Nội

Trong xu hướng toàn cầu hóa kinh nền kinh tế nói chung, các họat động tài chính nói

riêng thì các họat động của NH có rất nhiều vấn đề mới cần được nghiên cứu và triển khai

cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn và thông lệ quốc tế. Việc nghiên cứu áp dụng các giải

pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng ngắn hạn tại chi nhánh NH Ngoại thương – Hà

Nội là vấn đề quan trọng và cấp thiết nhằm góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh của

NH. Trên cơ sở vận dụng các nghiên cứu, bám sát mục tiêu, phạm vi nghiên cứu, chuyên

đề này đã hoàn thành được một số nhiệm vụ đặt ra:

- Nêu lên một số luận chứng khoa học về chất lượng tín dụng ngắn hạn

- Nghiên cứu tổng quát về tình hình chất lượng tín dụng ngắn hạn của NH Ngoại

thương Việt Nam chi nhánh Hà Nội trong thời gian ba năm gần đây (2010 – 2012), qua đó

đánh giá thực trạng chất lượng tín dụng của chi nhánh.

- Nêu ra một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng ngắn hạn của NH

Ngoại thương Việt Nam – chi nhánh Hà Nội.

2. Hạn chế của việc nghiên cứu và gợi ý cho các nghiên cứu tiếp theo.

Trong quá trình điều tra, thu thập số liệu và phân tích bài khóa luận có gặp phải một

số hạn chế như:- Thời gian nghiên cứu hẹp chỉ trong vòng 3 tháng nên khóa luận chưa thể đánh giá

chính xác hết được mọi vấn đề và mục tiêu nghiên cứu.

- Số lượng phiếu điều tra khá nhỏ, chỉ có 20 phiếu nên khó có thể đánh giá chính xác

được thực trạng hiệu quả cho vay ngắn hạn tại chi nhánh. Và đó cũng là những đánh giá

chủ quan của các cán bộ, nhân viên trong chi nhánh nên mang tính cá nhân khá cao.

- Việc thu thập số liệu cũng có một số hạn chế, vì chưa có kinh nghiệm làm việc

trong NH nên những đánh giá và nhận xét còn mang tính chủ quan.

- Hiệu quả hoạt động tín dụng ngắn hạn vẫn là hoạt động được đề cập rất nhiều trong

hoạt động tín dụng của NH. Trong đó chính sách tín dụng ngắn hạn và công tác xử lý nợ

quá hạn là những vấn đề cần được nghiên cứu và giải quyết.

Do có những giới hạn về thời gian và không gian, điều kiện nghiên cứu, đối tượng

nghiên cứu và kinh nghiệm thực tế của bản thân người thực hiện đề tài nghiên cứu nên

chuyên đề này không tránh khỏi những thiếu sót, hạn chế nhất định. Em rất mong nhận

được ý kiến đóng góp của các thầy cô giáo trong bộ môn cùng toàn thể các anh chị, cán bộ

tại NH Ngoại thương Việt Nam - chi nhánh Hà Nội để khóa luận này được hoàn thiện hơn.SVTH: Phùng Thị Diệu Linh

Lớp K45H2Khóa luận tốt nghiệp

TS. Nguyễn Thị Minh Hạnh

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1.Giáo trình “Quản trị tác nghiệp NH thương mại” – Đại học thương mại - PGS.TSNguyễn Thị Phương Liên.

2. Báo cáo kết quả kinh doanh chi nhánh Ngoại thương Hà Nội giai đoạn 2010 – 2012

3. Bảng cân đối kế tóan tài khoản của chi nhánh

4. Thuyết minh báo cáo tài chính chi nhánh Ngoại thương Hà Nội

5. Các tạp chí phát hành nội bộ của Vietcombank

6. Tạp chí NH

7. Website: “vietcombank.com.vn”

8. Websits: “vcbhanoi.com.vn”PHỤ LỤC

MẪU PHIẾU ĐIỀU TRASVTH: Phùng Thị Diệu Linh

Lớp K45H2Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (53 trang)

×