1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Tài chính - Ngân hàng >

Kết quả nghiên cứu

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (408.64 KB, 56 trang )


DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO1.PGS.TS Nguyễn Thị Phương Liên, “Quản trị tác nghiệp Ngân hàng thươngmại”, Bộ môn Ngân hàng – Chứng khoán, ĐH Thương Mại.

2. Mạc Quang Huy, “Cẩm nang Ngân hàng đầu tư”, NXB Thống Kê, năm 2009

3. Luật Các tổ chức tín dụng của Quốc hội, số 47/2010/QH12 ban hành ngày

29/06/2010.

4. Quyết định 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/4/2005 của NHNN ban hành Quy

định về phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lí rủi ro tín dụng trong

hoạt động ngân hàng của các tổ chức tín dụng và Quyết định số 18/2007/QĐNHNN ngày 25/4/2007 của Thống đốc NHNN sửa đổi Quyết định 493/2005.

5. Báo cáo tổng kết của NHNo&PTNT – Chi nhánh Sơn Tây 2010-2012.

6. Báo cáo thường niên của NHNo&PTNT Việt Nam 2009-2011.

7. Website: http://agribank.com.vn/

http://www.vcci.com.vn/

http://sbv.gov.vn

http://vef.vn (Diễn đàn kinh tế Việt Nam)

http://www.baocongthuong.com.vnPHỤ LỤC

PHỤ LỤC 1: Bảng cân đối kế toán (rút gọn) của chi nhánh

A

I

II

IIIChỉ tiêu

TÀI SẢN

Tiền và kim loại quý

Tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước

Tiền gửi tại các tổ chức tín dụng khác

và cho vay các tổ chức tín dụng khác20102011201225,755

39,23837,110

66,10341,426

71,284131,753183,234174,503IV

V

VI

VII

VII

I

IX

XI

B

I

II

III

IV

V

VI

VIIChứng khoán kinh doanh

Các công cụ tài chính phái sinh và

các tài sản tài chính khác

Cho vay khách hàng

Chứng khoán đầu tư

Góp vốn, đầu tư dài hạn

Tài sản cố định

Tài sản khác

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ

HỮU

Các khoản nợ Chính phủ và Ngân

hàng Nhà nước

Tiền gửi và vay các tổ chức tín dụng

khác

Tiền gửi của khách hàng

Vốn tài trợ, ủy thác đầu tư, cho vay

các tổ chức tín dụng chịu rủi ro

Chứng chỉ tiền gửi

Các khoản nợ khác

TỔNG NỢ PHẢI TRẢ

Vốn và các quỹ

Vốn và các quỹ của chủ sở hữu Ngân

hàng

TỔNG VỐN CHỦ SỞ HỮU

TỔNG NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN

CHỦ SỞ HỮU2193013696699271121,362,214

102,2341,739,559

156,7921,835,603

115,7639,77413,22116,09216,657

45,022

1,733,53518,787

103,377

2,319,41223,448

61,834

2,340,434178,778236,812251,479286,977266,500304,5491,030,5101,438,0351,373,19032,56346,38851,12055,494

48,443

1,632,76581,180

88,138

2,157,05378,014

94,847

2,153,199100,770162,359187,2351,733,5352,319,4122,340,434PHỤ LỤC 2: BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂMChỉ tiêu201020112012177,106275,545329,819122,967

54,139

5,387

639

4,748185,267

90,278

8,125

1,938

6,187232,671

97,148

9,903

415

9,4883745258150000006,010

195

5,815

9,414

23,0766,121

69

6,052

13,689

32,28411,693

176

11,517

14,824

34,14051,41484,44799,6528,216

16,339

XI. Tổng lợi nhuận trước thuế

43,198

68,108

XII. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

10,800

17,027

XIII. Lợi nhuận sau thuế

32,398

51,081

2010-2012 CHI NHÁNH SƠN TÂY18,796

80,856

20,214

60,6421. Thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương

tự

2. Chi phí lãi và các chi phí tương tự

I. Thu nhập lãi thuần

3. Thu nhập từ hoạt động dịch vụ

4. Chi phí từ hoạt động dịch vụ

II. Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ

III. Lãi thuần từ hoạt động kinh doanh

ngoại hối

IV. Lãi thuần từ mua bán chứng khoán

kinh doanh

V. Lãi thuần từ mua bán chứng khoán đầu5. Thu nhập hoạt động khác

6. Chi phí hoạt động khác

VI. Lãi/lỗ từ hoạt động khác

VII. Thu nhập từ góp vốn, mua cổ phần

VIII. Chi phí hoạt động

IX. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh

doanh trước chi phí dự phòng rủi ro tín

dụng

X. Chi phí dự phòng rủi ro tín dụngĐơn vị: Triệu đồngNguồn: Phòng Kế hoạch & Kinh doanh – Chinhánh NHNo&PTNT SƠN TÂY

PHỤ LỤC 3: PHIẾU KHẢO SÁT KHÁCH HÀNGPhục vụ cho việc viết khóa luận tốt nghiệpĐề tài: “Cho vay trung, dài hạn đối với khách hàng doanh nghiệp tại Ngân

hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Sở giao dịch III ”

Sinh viên thực hiện: Ngô Thị Thanh Bình

Mã SV: 09D180243

Lớp HC: K45H4

Trường: Đại học Thương mại

GV hướng dẫn: GVC, Ths. Phạm Tuấn Anh

Kính chào Ông (Bà)!

Để thu thập thông tin về dịch vụ cho vay trung, dài hạn đối với khách hàng

doanh nghiệp củaNHNo&PTNT-chi nhánh Sơn Tây, giúp cho quá trình nghiên

cứu khóa luận bám sát tình hình và đáp ứng các yêu cầu thực tế của ngân hàng

cũng như không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ quý khách hàng, kính đề

nghị Ông (Bà) vui lòng cho biết các thông tin sau:

PHẦN THÔNG TIN CÁ NHÂN:

1. Họ và tên Ông (Bà): ……………………………………………

2. Sinh năm: ……………

3. Đơn vị công tác: ………………………………………………………

4. Số ĐT:……………………

5. Email:………………………………………….

6. Doanh nghiệp là khách hàng:

A.□ Vay lần đầu□Đã từng vay tại ngân hàngB.PHẦN KHẢO SÁT:

1. Ông (Bà) vui lòng cho biết ý kiến đánh giá về các yếu tố dưới đây tại

Sở giao dịch III hiện nay:

Yếu tốĐánh giá với 5 là

mức cao nhấtCơ sở vật chất khang trang, hiện đại, hấp dẫn54321Trang thiết bị hiện đại, luôn hoạt động tốt, ổn54321Địa điểm đẹp, vị trí giao dịch thuận tiện54321Giờ giao dịch thuận tiện54321Bài trí điểm giao dịch bắt mắt54321Giao diện trực tuyến thân thiện, dễ sử dụng54321Trang phục và tác phong của nhân viên chuyên5432154321Ngân hàng luôn giữ lời hứa với khách hàng54321Ngân hàng cung ứng dịch vụ cho vay đúng như5432154321543215432154321địnhTính

hữu hìnhnghiệp, hiện đại

Tài liệu (tờ rơi, sách ngắn,…) về dịch vụ cho vay

đầy đủ, đơn giản, dễ hiểu và thu hútcam kết

Ngân hàng cung cấp dịch vụ đúng ngay lần đầu

Độ

tin cậycho khách hàng mới

Ngân hàng luôn chú trọng để không tạo ra lỗi

trong quá trình làm việc

Khi người vay gặp khó khăn, ngân hàng thực sự

quan tâm giải quyết các vướng mắc phát sinh

Ngân hàng luôn sẵn sàng cung cấp dịch vụ cho

vay phù hợp với khách hàngKhảNhân viên ngân hàng luôn sẵn sàng cùng khách54321nănghàng xử lý các tình huống phát sinhphảnPhương thức cho vay đa dạng54321ứngĐiều kiện và thủ tục cho vay linh hoạt54321Hành vi của nhân viên ngân hàng luôn khiến543215432154321543215432154321khách hàng tin tưởng

Nhân viên ngân hàng luôn lịch sự, niềm nở và

Độtôn trọng khách hàngđảm bảo Nhân viên ngân hàng có kiến thức chuyên môn

vững để trả lời các câu hỏi của khách hàng

Nhân viên ngân hàng thấu hiểu được nhu cầu của

khách hàng

Ngân hàng thể hiện sự quan tâm chân thành tới

Độ

thấuNgân hàng chăm sóc khách hàng trước, trong vàcảm2.lợi ích của khách hàngsau giao dịchÔng (Bà) vui lòng cho biết đánh giá về các nghiệp vụ cụ thể trong cho vay trung,

dài hạn đối với khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát

triển Việt Nam, Sở giao dịch III hiện nay:

Nội dungĐánh giá với 5 là

mức cao nhấtHướng dẫn khách hàng lập hồ sơ xin vay54321Tiếp nhận, phân tích, thẩm định hồ sơ xin vay54321Quyết định và ký hợp đồng tín dụng54321Giải ngân khoản vay54321Giám sát hoạt động tài khoản của khách hàng tại ngân hàng54321Phân tích các báo cáo tài chính của khách hàng theo định kỳ54321Giám sát khách hàng thông qua việc trả lãi định kỳ54321Kiểm tra và kiểm soát địa điểm hoạt động sản xuất kinh543215432154321Thu nợ gốc và lãi, xử lý các vấn đề phát sinh54321Thanh lý hợp đồng tín dụng54321doanh của khách hàng

Giám sát hoạt động của khách hàng thông qua mối quan hệ

với khách hàng khác

Giám sát khách hàng thông qua những thông tin thu thập

khácXin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Ông (Bà) !!!

PHỤ LỤC 4: Chấm điểm và xếp hạng khách hàng doanh nghiệpLoạiĐặc điểmAAA: Loại tối ưu

Điểm tín dụng tốt nhất

dành cho các khách hàng

có chất lượng tín dụng

tốt nhất

AA: Loại ưuTình hình tài chính mạnh

Năng lực cao trong quản trị

Triển vọng phát triển lâu dài

Đạo đức tín dụng caoA: Loại tốtBBB: Loại kháKhả năng sinh lời tốt

Hoạt động hiệu quả và ổn định

Quản trị tốt

Triển vọng phát triển lâu dài

Đạo đức tín dụng cao

Tình hình tài chính ổn định nhưng có

hạn chế nhất định

Triển vọng phát triển tốt

Đạo đức tín dụng tốt

Hoạt động hiệu quả và triển vọngMức độ rủi

ro

Thấp nhấtThấp nhưng

về dài hạn

cao hơn

khách hàng

loại AA+

ThấpTrung bìnhtrong ngắn hạn

BB: Loại trung bình kháTiềm lực tài chính trung bình. Có

những nguy cơ tiềm ẩn

Hoạt động kinh doanh tốt trong hiện

tại nhưng dễ bị tổn thương bởi những

biến động lớn trong kinh doanh.B: Loại trung bìnhKhả năng tự chủ tài chính thấp, dòng

tiền biến động

Hiệu quả hoạt động kinh doanh

không cao

Hiệu quả hoạt động thấp

Năng lực tài chính yếu, bị thua lỗ

trong một số năm tài chính

Năng lực quản lý kém

Hiệu quả hoạt động thấp

Năng lực tài chính yếu kém, đã có nợ

quá hạn (dưới 90)

Năng lực quản lý yếu kém

Hiệu quả hoạt động rất thấp, bị thua

lỗ không có triển vọng phục hồi

Năng lực tài chính yếu kém, đã có nợ

quá hạn

Năng lực quản lý kémCCC: Loại dưới trung

bình

CC: Loại xa dưới trung

bình

C: Loại yếu kémD: Loại rất yếu kémTrung bình,

khả năng trả

nợ gốc và lãi

trong tương

lai ít được

đảm bảo hơn

khách hàng

loại BB+

Cao, do khả

năng tự chủ

tài chính thấpCao, là mức

cao nhất có

thể chấp

nhận

Rất cao, khả

năng trả nợ

ngân hàng

kém

Rất cao, NH

sẽ phải mất

nhiều thời

gian và công

sức để thu

hồi vốn cho

vay

Các khách hàng này bị thua lỗ kéo

Đặc biệt cao,

dài, tài chính yếu kém, có nợ khó đòi, NH hầu như

năng lực quản lý kém

sẽ không thể

thu hồi được

vốn cho vayXem Thêm
Tải bản đầy đủ (.docx) (56 trang)

×