1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Tài chính - Ngân hàng >

Bảng 8: Tình hình nợ quá hạn giai đoạn 2010 – 2012

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (458.59 KB, 45 trang )


Khóa luận tốt nghiệpGVHD: PGS.TS Nguyễn Thị Phương Liênchất quyết định sống còn đến vấn đề an toàn vốn.

-Củng cố chặt chẽ các bước kết nạp thành viên, thẩm định hồ sơ, xác định mức

vay, các nguyên tắc cho vay và thu nợ.-Thường xuyên nắm chắc chất lượng khách hàng vay vốn.-Các bước tiến hành cho vay đều được tiến hành kiểm tra, xét duyệt kỹ càng

trước, trong và sau khi vay để đồng vốn cho vay đúng đối tượng,đúng mục

đích sử dụng và hiệu quả.-Thủ tục cho vay đúng nguyên tắc, quy định của quy chế cho vay.-Thực hiện nhanh gọn các thủ tục vay vốn để cung cấp vốn kịp thời cho khách hàng.-Quỹ tín dụng luôn giữ vững, củng cố và phát triển có hiệu quả quan hệ tín

dụng với các khách hàng uy tín2.4.2. Những hạn chế và nguyên nhânQuỹ tín dụng đang trong quá trình hoàn thiện, đang hoạt động trong môi trường

kinh tế, xã hội, pháp luật chưa hoàn thiện nên không thể tránh khỏi thiếu sót trong quá

trình hoạt động như:

-Việc áp dụng marketing vào hoạt động của Quỹ tín dụng còn nhiều hạn

chế. Chi dành cho quảng cáo còn khá khiêm tốn.- Vẫn phải vay vốn của Quỹ tín dụng trung ương chi nhánh tỉnh Hưng Yên.

- Lợi nhuận tăng dần qua các năm nhưng tốc độ tăng trưởng giảm xuống.

- Tỉ lệ nợ quá hạn trên tổng dự nợ tuy ở mức an toàn những vẫn còn khá cao.

- Tuy tiền gửi tiết kiệm tăng lên qua các năm nhưng thực tế việc huy động vốn

nhàn rỗi trong địa bàn dân cư vẫn còn hạn chế, chưa khai thác hết tiềm năng.

Nguyên nhân của những hạn chế:

-Chủ trương chính sách của nhà nước chưa ổn định, hệ thống pháp luật chưa đồng bộ

-Quyết định cho vay phụ thuộc nhiều nhiều vào đánh giá chủ quan của cán bộ

tín dụng: Thực tế hiện nay để thực hiện một món vay thì người cán bộ thực

hiện tất cả các công đoạn. Cán bộ tín dụng phải thu thập thông tin về khách

hàng, phân tích đánh giá khách hàng, kiểm tra tính hợp lệ hợp pháp của các

tài liệu do khách hàng cung cấp, phân tích tính khả thi, khả năng trả nợ của

phương án, dự án sản xuất kinh doanh, kiểm tra, phân tích về tài sản thế chấp.

Sau khi hoàn tất khâu thẩm định cán bộ tín dụng đưa ra đề xuất có cho vay31

SVTH: Đỗ Ngọc AnhLớp: K45H6Khóa luận tốt nghiệpGVHD: PGS.TS Nguyễn Thị Phương Liênhay không. Với quy trình như trên khối lượng công việc của cán bộ tín dụng là

rất lớn nên không thể tránh khỏi sai lầm.

-Chất lượng hoạt động thẩm định chưa cao,trình độ của cán bộ tín dụng còn hạn

chế: Do bị hạn chế về thời gian nên cán bộ tín dụng khó có thể thẩm định một

cách chuẩn xác, không có sai sót; do cán bộ tín dụng không thể có đủ kiến

thức tổng hợp để có thể thẩm định những dự án thuộc các lĩnh vực khác nhau.-Đối với cán bộ tín dụng Quỹ tín dụng chưa có hình thức khen thưởng thích đáng

để khuyên khích và nâng cao trách nhiệm trong quá trình cho vay. Cán bộ tín

dụng là người thực hiện mọi nghiệp vụ tín dụng từ phân tích tín dụng, cho vay và

thu nợ. Đó là cả một quá trình từ trước khi cho vay cho tới khi thu hồi cả gốc lẫn

lãi. Do đó đòi hỏi người cán bộ tín dụng phải có chuyên môn nghiệp vụ và tinh

thần trách nhiệm cao.-Khả năng quản lý kinh doanh của khách hàng không tốt.-Khách hàng sử dụng vốn không đúng mục đích xin vay vốn ban đầu.32

SVTH: Đỗ Ngọc AnhLớp: K45H6Khóa luận tốt nghiệpGVHD: PGS.TS Nguyễn Thị Phương LiênCHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN

DỤNG TẠI QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN XÃ AN VỸ

3.1 Mục tiêu, định hướng hoạt động tín dụng của quỹ tín dụng nhân dân xã An Vỹ trongnăm 2013

 Mục tiêuVới tôn chỉ hoạt động vì lợi ích của các thành viên và định hướng phát triển là:

tăng trưởng và bền vững. Mục tiêu chủ yếu của quỹ tín dụng nhân dân xã An Vỹ trong

những năm tới là:

- Tiếp tục tuyển dụng và đào tạo đội ngũ cán bộ nhân viên đủ tiêu chuẩn nhằm đáp ứng

được yêu cầu công việc.

- Không ngừng cải tiến và nâng cao năng lực quản trị, điều hành.

- Mở rộng địa bàn hoạt động tại xã liền kề chưa có tổ chức quỹ tín dụng nhân dân cơ sở

hoạt động khi được Ngân hàng Nhà nước cho phép, thu hút kết nạp thêm thành viên mới.

- Giữ vững và nâng cao chất lượng tín dụng.

- Đảm bảo kết hợp hài hoà giữa mục tiêu tăng trưởng và lợi ích của các thành viên

 Những nội dung cụ thể:

Số thành viên: kết nạp them 100 – 120 thành viên

Doanh số huy động tiền gửi tiết kiệm: Khoảng 60 tỉ đồng

Doanh số dư nợ tín dụng: 65 tỉ đồng

Lợi nhuận trước thuế: 600 triệu đồng

- Công tác tín dụng

• Tiếp tục tăng cường các biện pháp nâng cao chất lượng tín dụng như

thẩm định chặt chẽ; thường xuyên đi sâu tìm hiểu nắm bắt kịp thời

những diễn biến về tài chính, tình hình sản xuất kinh doanh để có biện

pháp kịp thời điều chỉnh hướng đầu tư cho hợp lý. Theo dõi, quản lý

món vay của các thành viên chặt chẽ, hiệu quả.

• Thủ tục hồ sơ phải làm đầy đủ, bảo đảm hợp lệ.

• Đẩy mạnh hoạt động cho vay để tăng dư nợ đạt chỉ tiêu kế hoạch

đã đề ra nhưng vẫn giữ vững và nâng cao chất lượng tín dụng, đảm

bảo tỷ lệ an toàn tối thiểu và luôn duy trì khả năng thanh toán cao.

• Cho vay luôn lấy chất lượng tín dụng làm đầu:

33

SVTH: Đỗ Ngọc AnhLớp: K45H6Khóa luận tốt nghiệpGVHD: PGS.TS Nguyễn Thị Phương Liên

+Thủ tục đơn giản, thuận tiện; đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn

cho thành viên.

+Thu hút những thành viên sản xuất kinh doanh giỏi, tạo

điều kiện để họ gắn bó lâu dài với quỹ. Thực hiện chế độ hạch toán kế toán, quản lý tài chính.+ Thực nghiêm túc quy chế an toàn kho kho quỹ, xây dựng và thực hiện kế

hoạch bảo vệ và phòng ngừa, bảo đảm an toàn tuyệt đối tài sản trong

mọi tình huống.

+ Lập biên bản thu hồi và xử lý trường hợp tiền giả ,tiền kém chất lượng

không đủ điều kiện để lưu thông trình HĐQT và ban điều hành có biện

pháp giải quyết.

3.2. Một số giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại quỹ tín dụng nhân dân xã An Vỹ

3.2.1. Giải pháp đối với hoạt động huy động vốnTình hình huy động vốn rất khó khăn do đó tạo vốn là giải pháp hàng đầu cho

quỹ tín dụng trong giai đoạn hiện nay, thông qua nguồn vốn được huy động sẽ tạo

điều kiện cho các sản phẩm dịch vụ khác của quỹ tín dụng phát triển, giúp tăng

cao thu nhập, thúc đẩy hoạt động kinh doanh hiệu quả và bền vững hơn. Để đẩy

mạnh công tác huy động vốn vốn, quỹ tín dụng cần tập trung vào các công việc

sau:

- Thực hiện kế hoạch huy động lãi suất linh hoạt kết hợp nhiều chính sách ưu đãi:

lãi suất linh hoạt và nhiều quà tặng sẽ giúp thu hút được khách hàng mới và ổn định

khách hàng cũ, tăng nhanh nguồn vốn huy động và nâng cao khả năng cạnh

tranh với các tổ chức tín dụng khác.

- Chú trọng và tăng cường công tác tiếp thị đến các hộ kinh doanh vừa và nhỏ khi

có vốn nhàn rỗi tạm thời. Để thu hút được sự quan tâm của những hộ này, ngoài

việc tích cực quảng bá tên tuổi trên ti vi, báo, internet.., quỹ tín dụng cần đến ngay

điạ điểm kinh doanh của hộ kinh doanh để giới thiệu, quảng cáo về quỹ tín dụng

An Vỹ về các chính sách lãi suất ưu đãi cùng với các thủ tục gọn nhẹ trong khi

gửi tiền để mời hộ kinh doanh mở tài khoản tiền gửi tại quỹ tín dụng. Sau đó

kêu gọi hộ kinh doanh này giới thiệu thương hiệu và những tiện ích kèm theo của

quỹ tín dụng An Vỹ đến với khách hàng, bạn hàng, nhà cung cấp của mình. Nếu

34

SVTH: Đỗ Ngọc AnhLớp: K45H6Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.docx) (45 trang)

×