1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Tài chính - Ngân hàng >

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TẠI QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN XÃ AN VỸ

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (458.59 KB, 45 trang )


Khóa luận tốt nghiệpGVHD: PGS.TS Nguyễn Thị Phương Liên

+Thủ tục đơn giản, thuận tiện; đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn

cho thành viên.

+Thu hút những thành viên sản xuất kinh doanh giỏi, tạo

điều kiện để họ gắn bó lâu dài với quỹ. Thực hiện chế độ hạch toán kế toán, quản lý tài chính.+ Thực nghiêm túc quy chế an toàn kho kho quỹ, xây dựng và thực hiện kế

hoạch bảo vệ và phòng ngừa, bảo đảm an toàn tuyệt đối tài sản trong

mọi tình huống.

+ Lập biên bản thu hồi và xử lý trường hợp tiền giả ,tiền kém chất lượng

không đủ điều kiện để lưu thông trình HĐQT và ban điều hành có biện

pháp giải quyết.

3.2. Một số giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại quỹ tín dụng nhân dân xã An Vỹ

3.2.1. Giải pháp đối với hoạt động huy động vốnTình hình huy động vốn rất khó khăn do đó tạo vốn là giải pháp hàng đầu cho

quỹ tín dụng trong giai đoạn hiện nay, thông qua nguồn vốn được huy động sẽ tạo

điều kiện cho các sản phẩm dịch vụ khác của quỹ tín dụng phát triển, giúp tăng

cao thu nhập, thúc đẩy hoạt động kinh doanh hiệu quả và bền vững hơn. Để đẩy

mạnh công tác huy động vốn vốn, quỹ tín dụng cần tập trung vào các công việc

sau:

- Thực hiện kế hoạch huy động lãi suất linh hoạt kết hợp nhiều chính sách ưu đãi:

lãi suất linh hoạt và nhiều quà tặng sẽ giúp thu hút được khách hàng mới và ổn định

khách hàng cũ, tăng nhanh nguồn vốn huy động và nâng cao khả năng cạnh

tranh với các tổ chức tín dụng khác.

- Chú trọng và tăng cường công tác tiếp thị đến các hộ kinh doanh vừa và nhỏ khi

có vốn nhàn rỗi tạm thời. Để thu hút được sự quan tâm của những hộ này, ngoài

việc tích cực quảng bá tên tuổi trên ti vi, báo, internet.., quỹ tín dụng cần đến ngay

điạ điểm kinh doanh của hộ kinh doanh để giới thiệu, quảng cáo về quỹ tín dụng

An Vỹ về các chính sách lãi suất ưu đãi cùng với các thủ tục gọn nhẹ trong khi

gửi tiền để mời hộ kinh doanh mở tài khoản tiền gửi tại quỹ tín dụng. Sau đó

kêu gọi hộ kinh doanh này giới thiệu thương hiệu và những tiện ích kèm theo của

quỹ tín dụng An Vỹ đến với khách hàng, bạn hàng, nhà cung cấp của mình. Nếu

34

SVTH: Đỗ Ngọc AnhLớp: K45H6Khóa luận tốt nghiệpGVHD: PGS.TS Nguyễn Thị Phương Liênlàm được công tác tiếp thị và quảng bá thương hiệu của quỹ tín dụng cùng với

lãi suất huy động hấp dẫn tại đơn vị thì trong thời gian tới tiền gửi huy động tại

đơn vị sẽ tăng lên đáng kể, đủ để đáp ứng một phần nào doanh số cho vay trong

thời gian tới.

3.2.2. Giải pháp với hoạt động cho vay cho vay- Chiến lược sản phẩm dịch vụ: hiện nay trong cơ cấu cho vay tại quỹ tín dụng An

Vỹ thì chỉ tập trung vào đối tượng vay là sản xuất nông nghiệp với thời hạn vay

ngắn hạn. Điều này đã tạo nên một nguy cơ tìm ẩn rất lớn trong tín dụng. Một khi

ngành nà y gặp khó khăn sẽ ảnh hưởng đến khả năng chi trả khách hàng, làm ảnh

hưởng luôn đến khả năng chi trả của quỹ tín dụng. Vì thế, trong thời gian tới quỹ tín

dụng An Vỹ cần tập trung cho công tác nghiên cứu và phát triển, để tăng doanh số

cho vay ở các loại hình cho va y ở các lĩnh vực khác, những hình thức vay mới mà

trên thị trường có nhu cầu, xác định mức cho vay tối đa đối với từng đối tượng

khách hàng, các ngành nghề kinh tế và những tài sản bảo đảm với từng đối tượng

vay.

- Có chiến lược giá cả phù hợp: đưa ra các chính sách và thủ tục liên quan đến việc

tính lãi suất, phí và thời hạn cho vay. Chính sách tín dụng phải xác định được

nguyên tắc định lãi suất áp dụng đối với từng loại khách hàng, phù hợp với quy

mô của món vay, khoản vay và phương pháp tính lãi tương ứng...

- Xác định khu vực để tập trung cho vay, đầu tư có hiệu quả và an toàn. Duy trì

những đối tượng khách hàng truyền thống tạo ra lợi nhuận cho quỹ tín dụng An

Vỹ trong thời gian qua. Đồng thời đề nghị Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Hưng

Yên cho phép mở rộng địa bàn hoạt động mới mà qua nghiên cứu quỹ tín dụng xác

định địa bàn này hoạt động sẽ có hiệu quả.

- Có chiến lược chiêu thị phù hợp như: Có những ưu đãi với những thành viên là

khách hàng vay lâu năm và có ý thức trả nợ tốt… chẳng hạn ưu đãi về lãi suất, về

thủ tục và khuyến mãi…Tạo điều kiện để khách hàng mới dễ dàng là thành viên vay

tại quỹ tín dụng An Vỹ. Tăng cường công tác quảng bá, tiếp thị hình ảnh của quỹ

tín dụng An Vỹ, cần phải tạo được tư tưởng khi cần vay một món tiền là nhớ ngay

đến quỹ tín dụng An Vỹ, hoặc có thể hoặc tuyên truyền thông qua các thành viên,

các cộng tác viên hay chính quyền địa phương.

35

SVTH: Đỗ Ngọc AnhLớp: K45H6Khóa luận tốt nghiệpGVHD: PGS.TS Nguyễn Thị Phương Liên- Thực hiện tốt được các hoạt động trên sẽ giúp cho quỹ tín dụng An Vỹ gia tăng

được doanh số cho vay trong thời gian tới, từ đó gia tăng dư nợ cho vay do có

nhiều khách hàng vay mới, duy trì được lượng khách hàng cũ, và tạo ra ngày càng

nhiều lợi nhuận cho đơn vị. Qua đó, nắm bắt được nhu cầu của thị trường, từng bước

đa dạng hóa các loại hình cho vay, giảm sự phụ thuộc quá nhiều vào một đối tượng

khách hàng, một thể loại vay từ đó phân tán được rủi ro tín dụng

3.2.3. Tăng cường công tác kiểm soát nội bộĐể nâng cao chất lượng tín dụng Quỹ tín dụng không chỉ quan tâm đến mở rộng

hoạt động tín dụng mà còn phải quan tâm đúng mức tới hoạt động kiểm soát nội bộ

nhằm làm giảm nợ quá hạn và nợ khó đòi. Công tác kiểm soát nội bộ phải được tổ

chức theo dõi giám sát thường xuyên mọi hoạt động kinh doanh của Quỹ tín dụng

trong đó đặc biệt là hoạt động tín dụng. Thông qua kiểm soát nội bộ sẽ kịp thời phát

hiện và ngăn chặn những sai sót, lệch lạc trong quá trình hoạt động, những vi phạm

pháp luật, qua đó đề xuất những vấn đề cần chấn chỉnh và các biện pháp khắc phục có

hiệu quả. Để có thể nâng cao hơn nữa chất lượng tín dụng, quỹ tín dụng nên tập trung

công tác kiểm soát nội bộ vào khâu kiểm soát hoạt động tín dụng.

- Kiểm soát hoạt động tín dụng phải tiến hành các công việc kiểm soát về điều kiện cho

vay: Khách hàng phải có đủ các điều kiện mới được cho vay. Ví dụ một số điều kiện

như khách hàng có năng lực hành vi dân sự và trách nhiệm dân sự, có khả năng tài

chính đảm bảo trả nợ trong thời hạn cam kết, mục đích sử dụng vốn vay hợp pháp

- Kiểm soát về đối tượng cho vay: Việc cho vay không đúng đối tượng là một trong những

nguyên nhân dẫn tới việc không thu hồi được vốn. Quỹ tín dụng chỉ cho vay để mua vật

tư, máy móc.hàng hoá, thiết bị,và chi các khoản chi phí cần thiết khác để thực hiện các dự

án hoặc phương án sản xuất kinh doanh, dịch vụ và đời sống

- Kiểm soát việc định thời hạn cho vay: Quỹ tín dụng và khách hàng căn cứ vào đối

tượng đầu tư và tính chất nguồn vốn cho vay của quỹ tín dụng để thoả thuận thời hạn

cho vay phù hợp. Quỹ tín dụng phải tránh trường hợp quy định thời hạn cho vay một

cách tuỳ tiện, máy móc tất cả các đối tượng cho vay như nhau.

- Kiểm soát việc áp dụng lãi suất: Kiểm soát viên phải kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện lãi

suất cho vay của quỹ tín dụng không để mức lãi suất quá cao hay quá thấp.

- Kiểm soát việc thực hiện mức cho vay - giới hạn cho vay: Khi xác định mức cho vay

đối với một khách hàng, quỹ tín dụng phải căn cứ vào khả năng nguồn vốn của

36

SVTH: Đỗ Ngọc AnhLớp: K45H6Khóa luận tốt nghiệpGVHD: PGS.TS Nguyễn Thị Phương Liênmình, khả năng trả nợ và nhu cầu vay vốn của khách hàng, giá trị của tài sản thế chấp.

Tổng dư nợ cho vay một khách hàng không vượt quá 15% vốn tự có của quỹ tín dụng.

- Kiểm soát tính pháp lý của hồ sơ vay vốn: Trong hồ sơ vay vốn yêu cầu phải ghi đầy

đủ, cụ thể, và chính xác các yếu tố quy định, phải có đầy đủ chữ ký và con dấu.

- Kiểm soát việc kiểm tra, xử lý vốn vay : Quỹ tín dụng có trách nhiệm kiểm tra giám

sát quá trình vay vốn, sử dụng vốn vay và trả nợ của khách hàng nhằm đôn đốc

khách hàng thực hiện đúng và đầy đủ những cam kết đã thoả thuận trong hợp đồng

tín dụng hoặc khế ước vay vốn.

- Gia hạn nợ, điều chỉnh kỳ hạn trả nợ: Kiểm soát viên phải thường xuyên kiểm soát và

nhắc nhở cán bộ tín dụng, kế toán trong việc theo dõi nợ đến hạn để có biện pháp xử

lý cho phù hợp, không tuỳ tiện gia hạn nợ một cách tràn lan, không chuyển nợ quá

hạn kịp thời, vì như vậy số liệu kế toán sẽ không phản ánh trung thực chất lượng tín

dụng của quỹ tín dụng, từ đó có thể làm cho HĐQT, giám đốc đưa ra những định

hướng, chỉ đạo sai lầm.

3.2.4. Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộĐối với bất kỳ một tổ chức nào nhân tố con người luôn luôn là nhân tố quan

trọng hàng đầu. Vì vậy muốn nâng cao chất lượng tín dụng thì một yếu tố không

thể thiếu được đó chính là đội ngũ cán bộ nhân viên. Hoạt động tín dụng là một lĩnh

vực đặc biệt vì hàng hoá là tiền tệ, có tính nhạy cảm cao. Vì vậy rủi ro tín dụng là

không thể tránh khỏi và hết sức đa dạng. Ngoải những rủi ro khách quan như: môi

trường kinh tế có những biến động ngoài dự kiến gây hậu quả không tốt cho khách

hàng và quỹ tín dụng; thông tin không cân xứng giữa các chủ thể tham gia quá trình

cấp tín dụng; do những thay đổi, điều chỉnh chính sách của nhà nước; môi trường

pháp lý thay đổi; còn có trường hợp do trình độ hạn chế và sự gian lận của cán bộ tín

dụng. Khi cán bộ tín dụng cố ý làm sai thì hậu quả thật khó lường. Do vậy để ngăn

ngừa vi phạm và xây dựng một đội ngũ cán bộ có năng lực thì cũng cần có một số

giải pháp:

- Cần tuyển chọn cán bộ một cách cẩn trọng, những người có nhân cách tốt, có

chuyên môn nghiệp vụ và lòng yêu nghề, tránh tuyển những người có tư cách đạo

đức không tốt.

- Cho cán bộ nhân viên của quỹ tín dụng tham gia các lớp đào tạo của Ngân hàng

37

SVTH: Đỗ Ngọc AnhLớp: K45H6Khóa luận tốt nghiệpGVHD: PGS.TS Nguyễn Thị Phương LiênNhà nước, thường xuyên đào tạo bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ. Đối với nhân viên

mới phải hướng dẫn cho họ nắm vững mục tiêu của quỹ tín dụng. Đối với nhân viên

cũ ngoài viêc tham gia các lớp học do quỹ tín dụng cử đi cũng phải thường xuyên

nghiên cứu, học tập để cập nhật kiến thức mới về chuyên môn cũng như kiến thức xã

hội khác.

- Người quản lý, điều hành phải xây dựng được cơ cấu tổ chức, xác định vai trò, vị trí,

chức năng của từng bộ phận, từng nhân viên của quỹ tín dụng; bố trí công việc cụ thể

cho những con người cụ thể theo khả năng và sở trường của từng người; giao

cho họ quyền chủ động trong công việc được giao. Việc bố trí đúng người đúng

việc và phân quyền phân nhiệm rõ ràng sẽ đạt được chất lượng, kết quả cao trong

công việc và có cơ sở để xử lý trách nhiệm cá nhân khi cần thiết.

- Có chính sách nhân sự phù hợp, khuyến khích mọi người trong công việc, làm sao cho

họ hăng say, nhiệt tình đem hết khả năng làm việc, góp phần đạt hiệu quả cao trong

kinh doanh. Bên cạnh đó, phải biết duy trì kỷ luật nội bộ, đưa ra các quy chế, nguyên

tắc đòi hỏi mọi người phải tuân theo. Cần có chế độ khen thưởng kịp thời những

hành động, việc làm có đóng góp thiết thực vào sự tồn tại của quỹ tín dụng

- Đối với những người thường xuyên tiếp xúc trực tiếp với khách hàng phải có thái độ

lịch sự, đúng mực.

3.2.5. Nâng cao chất lượng công tác thẩm địnhĐể tránh xảy ra rủi ro tín dụng cho cả khách hàng vay vốn lẫn quỹ tín dụng,

quỹ tín dụng phải làm tốt khâu thẩm định hồ sơ vay vốn. Để công tác thẩm định

được tốt đòi hỏi phải có đầy đủ các thông tin cần thiết cho quá trình thẩm định

như: thông tin về khách hàng vay vốn, về phương án sản xuất kinh doanh của người

vay,...Ngoài ra còn có những thông tin khác liên quan như thông tin về thị trường,

về môi trường kinh tế xã hội. Các thông tin này có đầy đủ và chính xác mới có thể

đưa ra được quyết định đúng đắn.

Nguồn thông tin chủ yếu là do người vay vốn cung cấp do đó mà nguồn này

không phải lúc nào cũng trung thực. Do đó để thẩm định tốt cán bộ tín dụng cần

thu thập thêm thông tin từ một số nguồn khác như nói chuyện trực tiếp với người

vay để lấy thêm tin tức, đến nhà của người vay để xác nhận một số thông tin, hỏi

những người biết rõ người vay.

38

SVTH: Đỗ Ngọc AnhLớp: K45H6Khóa luận tốt nghiệpGVHD: PGS.TS Nguyễn Thị Phương LiênTừ những thông tin thu thập được cần xác định chính xác mục đích vay vốn

thực sự của khách hàng, khả năng tài chính của khách hàng, giá trị thực sự của tài

sản đem thế chấp, tư cách của người vay, khả năng thành công của phương án sản

xuất kinh doanh của người vay. Sau đó cán bộ tín dụng phân tích, đánh giá về khách

hàng vay vốn, kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp của các tài liệu do khách hàng cung

cấp, phân tích tính khả thi, khả năng trả nợ của phương án sản xuất kinh doanh, từ đó

đưa ra đề xuất có cho vay hay không lên trưởng phòng tín dụng.

Đối với Quỹ tín dụng việc cho vay mới chỉ là một mắt xích trong quy

trình tín dụng. Một quy trình tín dụng chỉ hoàn tất khi khách hàng trả nợ và thanh lý

hợp đồng. Để nâng cao hơn nữa chất lượng tín dụng, hạn chế mức thấp nhất rủi ro

phát sinh, quỹ tín dụng cần tiến hành các biện pháp sau :

 Giám sát món vay :Sau khi giải ngân cho khách hàng, quỹ tín dụng thường chỉ chú ý xem nguồn trả

nợ từ đâu. Điều này rất nguy hiểm vì quỹ tín dụng sẽ không nắm bắt được thời

điểm khi khách hàng vay vốn bắt đầu gặp trục trặc trong sản xuất kinh doanh đến khi

phát hiện lại quá muộn. Chính điều này làm nảy sinh nợ quá hạn, nợ khó đòi. Do vậy

quỹ tín dụng luôn phải đảm bảo nắm chắc tình hình hoạt động của khách hàng vay

vốn cũng như nắm chắc được các khoản cho vay ra đang được sử dụng như thế nào.

Điều này có ý nghĩa quan trọng đến sự an toàn và hiệu quả của các khoản cho vay.

Cán bộ tín dụng phải thường xuyên theo dõi tình hình sản xuất kinh doanh của

người vay nhằm đánh giá tiến độ thực hiện phương án vay vốn. Việc này là hết sức

cần thiết vì nó giúp cho cán bộ tín dụng sớm phát hiện những vấn đề nảy sinh, kịp thời

đề ra biện pháp xử lý thích hợp với tình hình. Tuy nhiên cán bộ và quỹ tín dụng

không được người vay cung cấp thông tin nên cán bộ tín dụng phải tranh thủ những

lúc gặp gỡ người vay để hỏi về tình hình sử dụng vốn vay, hỏi thăm qua những người

biết chuyện về người vay hoặc có thể lại thăm cơ sở sản xuất của người vay để xem

tình hình thực tế. Tất cả những điều này giúp cho cán bộ tín dụng biết được:

- Biết được tinh thần trách nhiệm của người vay đối với món vay qua việc họ có lảng

tránh gặp gỡ, có nhiệt tình trao đổi với cán bộ tín dụng về những vấn đề liên quan đến

món vay, có sao nhãng việc trả nợ hay không?39

SVTH: Đỗ Ngọc AnhLớp: K45H6Khóa luận tốt nghiệpGVHD: PGS.TS Nguyễn Thị Phương Liên- So sánh mức độ khác biệt giữa phương án vay vốn với thực tế, chiều hướng tốt hay

xấu?

- Đánh giá khả năng thanh toán của doanh nghiệp như khả năng luân chuyển tiền mặt

có đáp ứng được cho hoạt động sản xuất kinh doanh và trả nợ đến hạn không? Nợ phải

thu nhiều hay ít, dễ thu hay khó thu, có quá phụ thuộc vào một con nợ không?

 Xử lí món vay có vấn đềMón vay có vấn đề ở đây được hiểu bao gồm món vay quá hạn và món vay tuy

chưa đến hạn nhưng khách hàng có nguy cơ không trả được nợ do mất khả năng

thanh toán hay do thua lỗ. Xử lý món vay có vấn đề chính là áp dụng các biện pháp

khác nhau để thu hồi nợ. Có thể kể ra một số biện pháp như sau :

- Các biện pháp khai thác: Bản chất của các biện pháp khai thác là tiếp tục duy trì

quan hệ vay vốn với khách hàng với hy vọng thu hồi các khoản nợ trong tương lai.

Các biện pháp có thể áp dụng bao gồm :

• Tư vấn cho khách hàng nhằm khôi phục tình hình tài chính

• Gia hạn nợ và giãn nợ ( điều chỉnh kỳ hạn )

• Cho vay thêm

Điều kiện cơ bản để áp dụng các biện pháp này bao gồm:

• Nguyên nhân khách quan và triển vọng các khoản vay, khách hàng là

tốt.

• Nguyên nhân chủ quan không mang tính cố ý

- Các biện pháp thanh lý: Bản chất của các biện pháp thanh lý là chấm dứt quan hệ tín

dụng với khách hàng với mục đích cơ bản là đảm bảo quyền lợi của Quỹ tín dụng.

Các biện pháp có thể áp dụng:

• Tiến hành xử lý các tài sản thế chấp, tài sản hình thành từ vốn vay

Yêu cầu cơ quan pháp luật can thiệp, khởi kiện3.2.6.Tăng cường giám sát cho vay và xử lý các khoản vay có vấn đềĐối với Quỹ tín dụng việc cho vay mới chỉ là một mắt xích trong quy

trình tín dụng. Một quy trình tín dụng chỉ hoàn tất khi khách hàng trả nợ và thanh lý

hợp đồng. Để nâng cao hơn nữa chất lượng tín dụng, hạn chế mức thấp nhất rủi ro

phát sinh, quỹ tín dụng cần tiến hành các biện pháp sau :

 Giám sát món vay :40

SVTH: Đỗ Ngọc AnhLớp: K45H6Khóa luận tốt nghiệpGVHD: PGS.TS Nguyễn Thị Phương LiênSau khi giải ngân cho khách hàng, quỹ tín dụng thường chỉ chú ý xem nguồn trả

nợ từ đâu. Điều này rất nguy hiểm vì quỹ tín dụng sẽ không nắm bắt được thời

điểm khi khách hàng vay vốn bắt đầu gặp trục trặc trong sản xuất kinh doanh đến khi

phát hiện lại quá muộn. Chính điều này làm nảy sinh nợ quá hạn, nợ khó đòi. Do vậy

quỹ tín dụng luôn phải đảm bảo nắm chắc tình hình hoạt động của khách hàng vay

vốn cũng như nắm chắc được các khoản cho vay ra đang được sử dụng như thế nào.

Điều này có ý nghĩa quan trọng đến sự an toàn và hiệu quả của các khoản cho vay.

Cán bộ tín dụng phải thường xuyên theo dõi tình hình sản xuất kinh doanh của

người vay nhằm đánh giá tiến độ thực hiện phương án vay vốn. Việc này là hết sức

cần thiết vì nó giúp cho cán bộ tín dụng sớm phát hiện những vấn đề nảy sinh, kịp thời

đề ra biện pháp xử lý thích hợp với tình hình. Tuy nhiên cán bộ và quỹ tín dụng

không được người vay cung cấp thông tin nên cán bộ tín dụng phải tranh thủ những

lúc gặp gỡ người vay để hỏi về tình hình sử dụng vốn vay, hỏi thăm qua những người

biết chuyện về người vay hoặc có thể lại thăm cơ sở sản xuất của người vay để xem

tình hình thực tế. Tất cả những điều này giúp cho cán bộ tín dụng biết được:

- Biết được tinh thần trách nhiệm của người vay đối với món vay qua việc họ có lảng

tránh gặp gỡ, có nhiệt tình trao đổi với cán bộ tín dụng về những vấn đề liên quan đến

món vay, có sao nhãng việc trả nợ hay không?

- So sánh mức độ khác biệt giữa phương án vay vốn với thực tế, chiều hướng tốt hay

xấu?

- Đánh giá khả năng thanh toán của doanh nghiệp như khả năng luân chuyển tiền mặt

có đáp ứng được cho hoạt động sản xuất kinh doanh và trả nợ đến hạn không? Nợ phải

thu nhiều hay ít, dễ thu hay khó thu, có quá phụ thuộc vào một con nợ không?

 Xử lí món vay có vấn đềMón vay có vấn đề ở đây được hiểu bao gồm món vay quá hạn và món vay tuy

chưa đến hạn nhưng khách hàng có nguy cơ không trả được nợ do mất khả năng

thanh toán hay do thua lỗ. Xử lý món vay có vấn đề chính là áp dụng các biện pháp

khác nhau để thu hồi nợ. Có thể kể ra một số biện pháp như sau :

- Các biện pháp khai thác: Bản chất của các biện pháp khai thác là tiếp tục duy trì

quan hệ vay vốn với khách hàng với hy vọng thu hồi các khoản nợ trong tương lai.

Các biện pháp có thể áp dụng bao gồm :

41

SVTH: Đỗ Ngọc AnhLớp: K45H6Khóa luận tốt nghiệpGVHD: PGS.TS Nguyễn Thị Phương Liên• Tư vấn cho khách hàng nhằm khôi phục tình hình tài chính

• Gia hạn nợ và giãn nợ ( điều chỉnh kỳ hạn )

• Cho vay thêm

Điều kiện cơ bản để áp dụng các biện pháp này bao gồm:

• Nguyên nhân khách quan và triển vọng các khoản vay, khách hàng là

tốt.

• Nguyên nhân chủ quan không mang tính cố ý

- Các biện pháp thanh lý: Bản chất của các biện pháp thanh lý là chấm dứt quan hệ tín

dụng với khách hàng với mục đích cơ bản là đảm bảo quyền lợi của Quỹ tín dụng.

Các biện pháp có thể áp dụng:

• Tiến hành xử lý các tài sản thế chấp, tài sản hình thành từ vốn vay

• Yêu cầu cơ quan pháp luật can thiệp, khởi kiện

3.3. Một số kiến nghị

3.3.1. Kiến nghị với Quỹ tín dụng nhân dân trung ương và Ngân hàng Nhà nước- Ngân hàng Nhà nước tiếp tục xây dựng và hoàn chỉnh các văn bản pháp quy với tinh

thần khẩn trương, chất lượng vừa tuân thủ pháp luật, vừa phải đảm bảo các yêu cầu

đặt ra của cuộc sống, tháo gỡ các vướng mắc, giảm bớt các thủ tục phiền hà, không

cần thiết nhưng vẫn đảm bảo yêu cầu an toàn hoạt động, nâng cao quyền tự chủ

cho các quỹ tín dụng nhân dân cơ sở. Nhà nước cần hoàn thiện quy chế cầm cố, thế

chấp tài sản và bảo lãnh vay vốn và luật đất đai để tạo điều kiện cho quỹ tín dụng hoạt

động được thuận lợi.

- Ngân hàng Nhà nước ban hành hệ thống cơ chế, quy chế tạo hành lang pháp lý đáp

ứng được yêu cầu, một mặt vừa nâng cao trách nhiệm và quyền hạn tự chủ cho các

quỹ tín dụng đối với các dự án, phương án sản xuất kinh doanh, hạn chế và đi đến

xoá bỏ sự can thiệp trái phép đối với quyền quyết định các khoản vay của các quỹ tín

dụng.

- Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Hưng Yên tiếp tục quan tâm chỉ đạo hướng dẫn

giúp đỡ về chuyên môn nghiệp vụ cho Quỹ tín dụng, tổ chức các lớp đào tạo bồi

dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ nhân viên của các Quỹ tín dụng.

3.3.2.Kiến nghị với chính quyền địa phương42

SVTH: Đỗ Ngọc AnhLớp: K45H6Khóa luận tốt nghiệpGVHD: PGS.TS Nguyễn Thị Phương Liên- Chính quyền địa phương cần phát huy tốt vai trò hỗ trợ cho quỹ tín dụng trong

việc cung cấp thông tin về khách hàng trong hồ sơ vay vốn của khách hàng, cũng

như công tác thu hồi và xử lý nợ giúp hoạt động của quỹ tín dụng được thuận lợi

hơn.

- Cải cách thủ tục hành chính trong việc xác nhận, chứng thực các tài sản đảm bảo

của khách hàng. Để từ đó rút ngắn thời gian thẩm định cũng như xử lý tài sản

đảm bảo của ngân hàng.

- Thường xuyên cập nhật thông tin về những biến động trên thị trường bất động sản để

đề ra khung giá đất sát với thực tế, giúp cho việc định giá tài sản thế chấp của ngân

hàng được chính xác hơn.

- Trên cơ sở các chính sách, cơ chế của địa phương có những biện pháp hỗ trợ các

doanh nghiệp, các đơn vị sản xuất kinh doanh trong quản lý việc cung cấp các

nguyên liệu đầu vào và thu mua sản phẩm đầu ra một cách hợp lý và phù hợp với tình

hình thực tế.43

SVTH: Đỗ Ngọc AnhLớp: K45H6Khóa luận tốt nghiệpGVHD: PGS.TS Nguyễn Thị Phương Liên

KẾT LUẬNHiện nay, vấn đề chất lượng tín dụng trong các tổ chức tín dụng là vấn đề

mang tính thời sự và lâu dài. Vấn đề này không chỉ có ý nghĩa quan trọng đối với

từng tổ chức mà nó còn có ý nghĩa đối với toàn bộ nền kinh tế. Chính vì vậy, để

giải quyết được vấn đề này không chỉ có sự nỗ lực của mỗi quỹ tín dụng, mà còn

cần phải có sự nỗ lực kết hợp chặt chẽ của các ngành liên quan, của toàn bộ nền

kinh tế. Qua nghiên cứu thực trạng chất lượng tín dụng của quỹ tín dụng nhân dân

xã An Vỹ, em nhận thấy bên cạnh những kết quả đạt được thì còn không ít những

hạn chế và bất cập. Em hy vọng những đề xuất trong khoá luận sẽ góp phần nhỏ trong

hàng loạt các giải pháp cần thực hiện để nâng cao chất lượng tín dụng của quỹ tín

dụng nhân dân xã An Vỹ trong thời gian tới.44

SVTH: Đỗ Ngọc AnhLớp: K45H6Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.docx) (45 trang)

×